Nieśmiałość - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1979-2011

ZBIORY ZWARTE

1. 52 sposoby pokonywania nieśmiałości / Catherine E. Rollins ; przeł. Wanda Grajkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Medium, cop. 1996.

2. Chyba jestem nieśmiały / Barbara Cain ; il. Monika Pollak ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

3. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2004.

4. Jak przezwyciężyć nieśmiałość? / Valerio Albisetti ; przeł. Joanna Zarzycka. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2005.

5. Nieśmiałość : co to jest? : jak sobie z nią radzić? / Philip G. Zimbardo ; tł. Anna Sikorzyńska. - Wyd. 3, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

6. Nieśmiałość : czym jest i jak ją pokonać / Borwin Bandelow ; przekł. Marian Leon Kalinowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

7. Nieśmiałość : nowe odważne podejście / Bernardo Carducci ; przeł. Maciek Sekerdej. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008.

8. Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi / Irena Dzwonkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.

9. Nieśmiałość dziecka / Barbara Harwas-Napierała ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1979.

10. Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum, 17 tematów / Hanna Hamer. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 2000.

11. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.

12. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.

13. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

14. Zachowanie agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej / Danuta Borecka-Biernat. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1998.

15. Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej / Danuta Borecka-Biernat. - Kraków : Impuls : [Drukarnia GS], 2001.

16. Żyj pełnią życia pomimo nieśmiałości i lęku : w drodze do pewności siebie / Erika B. Hilliard ; przeł. Agnieszka Cioch. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2010.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bolesna nieśmiałość u dzieci i dorosłych / Lynne Henderson, Philip Zimbardo, Elaine Rodino.// Charaktery. - 2004, nr 6, s. 33-36

2. Dzieci nieśmiałe : (inspirowanie do działania metodą story-line) / Bożena Ogińska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 60-61

3. Dziecko nieśmiałe - opis i analiza przypadku / Paulina Jaworska.// Remedium. - 2012, nr 10, s. 30-31

4. Dziecko nieśmiałe / Hanna Krauze-Sikorska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 44-47

5. Dziecko nieśmiałe w klasie / Marta Pieróg.// Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 16-17

6. Dziecko nieśmiałe w szkole / Magdalena Umecka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 22-27

7. Gdy nieśmiałość boli / Marta Melka.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 132-139

8. Grzeczne dzieci - problem zahamowania psychoruchowego / Beata Mazur.// Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 156-162

9. Jak pracować z nieśmiałym dzieckiem / Justyna Mielnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, s. 5-9

10. Jak uczyć dziecko pewności siebie? / Agnieszka Gromelska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 18-21

11. Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych / Ewa Woźniczka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50

12. Nieśmiałość - jak uczyć dziecko pewności siebie? / Agnieszka Gromelska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 19-22

13. Nieśmiałość / Małgorzata Kuśpit.// Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 48-49

14. Nieśmiałość dziecięca a wychowawcze sposoby jej pokonywania / Magdalena Krawczonek.// Wychowanie na Co Dzień . - 2002, nr 6, s. 27-28

15. Nieśmiałość i agresja nastolatków a styl wychowania w rodzinie / Danuta Borecka-Biernat.// Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s.45-46

16. Oswoić nieśmiałość / Małgorzata Koźlak.// Nowe w Szkole . - 2003, nr 2, s. 20-21, 22

17. Pokonać nieśmiałość / Anna Głuszak.// Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 25-28

18. Przechytrzyć nieśmiałość : szkolne problemy / Magdalena Krawczonek.// Przegląd Oświatowy . - 2002, nr 16, s. 17-18

19. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka.// Remedium. - 2007, nr 4, s. 30-31

20. Rozbroić nieśmiałość / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 46, s. 50-52

21. Sposób na nieśmiałość / Joanna Kapuścińska, Lidia Żmijewska.// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 54-56

22. Syndrom nieśmiałości w doświadczeniach młodzieży / Mieczysław Gałaś.// Wychowanie na Co Dzień . - 2002, nr 12, s. 22-25

23. Ta obezwładniająca nieśmiałość / Hanna Hamer.// Charaktery . - 2000, nr 6, s.26-28

24. Tajemnice nieśmiałości / Bernardo Carducci.// Charaktery. - 2008, nr 1, s. 28-29

25. Uciec z więzienia umysłu / Philip Zimbardo ; tł. Aleksander Król.// Charaktery. - 2011, nr 8, s. 50-54

26. Ucieczka od bliskości / Ewa Bąk, Krzysztof Bąk.// Charaktery. - 2005, nr 1, s. 20

27. W pułapce nieśmiałości / Anna Gawkowska, Agata Kozieł.// Ergo. - 2005, nr 4, s. 24-25

28. W skorupce nieśmiałości / Grzegorz Kopacz.// Charaktery. - 2003, nr 4, s. 14-15

29. Wspieranie rozwoju dzieci nieśmiałych / Małgorzata Zabłocka.// Remedium. - 2006, nr 6, s. 6-7

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

 

 

Powrót do Psychologia