Miłość - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1958-2013

KSIĄŻKI

1. "Człowiek nie może żyć bez miłości..." / Dorota Luber // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II. - S. 100-109

2. "Do źródeł miłości" : (filozoficzne i pedagogiczne problemy miłości) : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kalki. - Warszawa : Wydawnictwo Św. Tomasza z Akwinu, cop. 1996

3. "Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009

4. (Roz)czarowanie? : miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

5. 10 x miłość / Jerzy Pilch [et al.]. - Warszawa : Świat Książki, 2005

6. 7 grzechów przeciwko miłości / Hanna Samson, Tomasz Kin. - Warszawa : G+J Gruner+Jahr Polska, cop. 2007

7. Album poezji miłosnej / wiersze stu i jednego poety do albumu przepisał oraz wiadomości o nich prozą załączył Wiktor Woroszylski. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 1965

8. Ale ja go kocham / Jill Murray ; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

9. Alfabet miłości / Montse Fernandez Montes ; przeł. Andrzej Flisek. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2004

10. Balsam dla duszy : historie miłosne : opowieści o pierwszych randkach, bratnich duszach i miłości, która trwa wiecznie / Jack Canfield [et al.] ; przeł. Agnieszka Jacewicz. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010

11. Chrześcijańskie wychowanie do miłości : konspekty katechez dla szkół ponadpodstawowych / Jacek Pulikowski, Andrzej Urbaniak. - Wrocław : Oficyna Współczesna, cop. 1994

12. Chrześcijańskie znaczenie ludzkiej seksualności / Paul M. Quay ; przeł. Agnieszka i Szymon Grzelakowie. - Warszawa : Pax, 1996

13. Ciemna strona miłości / Jane G. Goldberg ; tł. Aleksandra Lenobel. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 1994

14. Czego pragną mężczyźni? : trzej zagorzali kawalerowie ujawniają kobietom jak zdobyć mężczyznę... / Rich Seldes, Christopher Pizzo, Bradley Gerstman ; z ang. przeł. Ewa Ciszkowska. - Warszawa : "Diogenes", 2001

15. Czekając na lubego : poezja miłosna dawnej Hiszpanii / wybrała, przeł. i opatrzyła posłowiem Zofia Szleyen. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981

16. Człowiek na całe życie / Zuzanna Celmer. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985

17. Czy będzie z nas dobrana para? : kogo unikać, a kogo poszukiwać / Barbara De Angelis ; przeł. z ang. Barbara Korzon. - Katowice : Wydawnictwo Książnica, 2003

18. Czy mężczyźni są światu potrzebni? / Janusz Leon Wiśniewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007

19. Czyny miłości : kilka rozważań chrześcijańskich w postaci mów S. Kierkegaarda / Soren Kierkegaard ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Antoni Szwed. - Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008

20. Dlaczego on? Dlaczego ona? / Helen Fisher ; przeł. Ewelina Jagła. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009

21. Dlaczego rozmowa to nie wszystko? / Susan Page ; przeł. Jakub Klingofer. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2008

22. Dojrzewanie : o czym chłopcy muszą wiedzieć? / Alex Frith ; il. Adam Larkum ; rys. Neil Francis ; oprac, Susan Meredith ; [z jęz. ang. przeł. Stefan Kruś]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Delta W-Z, [2007]

23. Dojrzewanie do miłości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Lew-Starowicza ; Towarzystwo Rozwoju Rodziny. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1990

24. Dorastanie do miłości / Henryk Łuczak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 1990

25. Dorastanie do miłości / Joyce Huggett ; tł. Andrzej Josiek. - Katowice : Areopag, 1992

26. Dorosłym wstęp wzbroniony / Miroslav Plzák ; z jęz. czes. przeł. Tadeusz Siemek. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1993

27. Drogą mniej uczęszczaną : nowa psychologia miłości, tradycyjnych wartości i rozwoju duchowego / M. Scott Peck ; przeł. Adam Grobler. - Warszawa : Wydawnictwo Medium, 1998

28. Drugi album poezji miłosnej : 143 wiersze poetów dawnych i nowych / do albumu przepisał oraz uwagi mową wiązaną dorzucił Wiktor Woroszylski ; o wybór rycin i opracowanie graficzne zadbał Jerzy Jaworowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1971

29. Dubrownicka poezja miłosna / wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Joanna Rapacka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989

30. Erotyk staropolski : inspiracje i odmiany / Jadwiga Kotarska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1980

31. Erotyzm w literaturze stropolskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Romana Krzywego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008

32. Filmy o miłości / Maria Kornatowska. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975

33. Fragmenty dyskursu miłosnego / Roland Barthes ; przeł. Marek Bieńczyk. - Warszawa : Wydawnictwo "Aletheia", 2011

34. Francuskie opowiadania o miłości XIX w. / [wybór tekstów i posł. Małgorzata Tomicka]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006

35. Gdybyśmy zaczynali od nowa / John i Betty Drescher ; przeł. Halina i Robert Toporkiewiczowie. - Wyd. 2. - Warszawa : Pax, 1994

36. Głód miłości : jak kochać i być kochanym / Francis Macnab ; przeł. Piotr Kaliński. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2006

37. Heloiza i Abelard / Etienne Gilson ; przeł. i oprac. Antoni Podsiad. - Wyd. 2. - Warszawa : Pax, 2000

38. Integrująca rola miłości w małżeństwie : studium na podstawie myśli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda / Andrzej Bohdanowicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007

39. Ja i ty : antologia wierszy miłosnych polskich poetek współczesnych / wybór Alicja Patey-Grabowska. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982

40. Ja kocham, ty kochasz : poradnik dla par / Barbara De Angelis ; przeł. z ang. Alina Siewior-Kuś. - Katowice : Wydawnictwo Książnica, 2000

41. Jak być szczęśliwym w małżeństwie : praca zbiorowa / red. Ingrid Kraińska-Rogala. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1997

42. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak, [red., posł. i kalendarium Wiesław Theiss]. - Wyd. 5. - Warszawa : Jacek Santorski, 2004

43. Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

44. Jak pomóc sobie w miłości / Windy Dryden, Jack Gordon ; z ang. przeł. Larysa Siniugina. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, cop. 1996

45. Jest taki wiatr ... : antologia / [wybór Wojciech Kajtoch] ; il. Władysław Grochola. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989

46. Kłopoty z miłością / Jerzy Witczak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982

47. Kobieta - mężczyzna : psychologiczne gry w miłości i biznesie / Grażyna Białopiotrowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2005

48. Kobieta, miłość, rodzina / Jean Guitton ; przeł. Barbara Durbajło. - Warszawa : Pax, 1994

49. Kobieto! Boski diable / Mickiewicz, Słowacki, Norwid ; wybór i wstęp Maria Józefacka; [il. Stanisław Bałdyga, Zofia Kopel-Szulc, Jerzy Kostka]. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987

50. Kobiety pragną bardziej / Greg Behrendt, Liz Tuccillo ; przeł. Agnieszka Jacewicz. - Wyd. 2. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, [2009]

51. Kochaj siebie, a nieważne, z kim się zwiążesz / Eva-Maria Zurhorst ; przeł. Milena Hadryan. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 2007

52. Kocham cię czyli Pragnę twojego dobra : wychować serce do miłości / Giorgio Basadonna ; przekł. Krzysztof Kusztal. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1998

53. Kochankowie wszech czasów / Megan Gressor, Kerry Cook ; przeł. Bożenna Stokłosa. - Warszawa : Bauer-Weltbild Media, cop. 2005

54. Kogo kochają kobiety? / Leon Knabit. - Kraków : Wydawnictwo Nemrod, 2009

55. Ku harmonii w miłości : jak pogłębić to, co w życiu najpiękniejsze / Leslie Cameron-Bandler ; przeł. Mirosław Przylipiak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1993

56. Kultura miłości / Michalina Wisłocka. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980

57. Listy zaufania / Mikołaj Kozakiewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976

58. Małżeństwo i rodzina : wprowadzenie teologiczne / Jorge Miras, Juan Ignacio Bañares ; przeł. Bronisław Jakubowski. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2009

59. Marsjanie i Wenusjanki w sypialni / John Gray ; przekł. Jacek Grajski. - Wyd. 2 popr. - Poznań : Rebis, 2009

60. Matka miłości / Lush Gjergji ; przeł. Andrzej Spurgjasz. - [S.l.] : Velar, [2001?]

61. Mężczyzna szuka miłości / Jerzy Witczak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990

62. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus : jak dochodzić do porozumienia i uzyskiwać to, czego się pragnie / John Gray ; przeł. Katarzyna Waller-Pach. - Warszawa : Zysk i S-ka, cop. 2006

63. Miłości trzeba się uczyć : rady dla młodych / Aleksander Zienkiewicz. - Wrocław : Oficyna Współczesna, cop. 1994

64. Miłość : o sztuce okazywania uczuć / Leo F. Buscaglia ; przekład Ewa Wojtych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

65. Miłość a świat kultury zachodniej / Denis de Rougemont ; przeł. Lesław Eustachiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Pax, 1999

66. Miłość do kwadratu : poradnik dla nieprzystosowanych / Stanisław Morgalla. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2009

67. Miłość i gimnazjaliści : praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego / Magdalena Marzec ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2008

68. Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [et al.]. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001

69. Miłość i przetrwanie : uzdrawiająca moc intymności w świetle nauki / Dean Ornish ; przeł. Henryk Smagacz. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, cop. 1998

70. Miłość i samotność : wokół myśli Sorena Kierkegaarda / pod red. nauk. Przemysława Bursztyki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

71. Miłość i seks / Kazimierz Imieliński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980

72. Miłość i seks / Stuart i Susan Holroyd ; [przekł. z ang. i red. Jacek Sikora]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1991

73. Miłość i sprawiedliwość społeczna : rozważania społeczne / Stefan Wyszyński. - Poznań : Wydawnictwo Pallottinum, 1993

74. Miłość i śmierć / oprac. Kazimierz Imieliński. - Warszawa : Spar, [1991]

75. Miłość i śmierć : o poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Jan Marx. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007

76. Miłość i wola / Rollo May ; przeł. Helena i Paweł Śpiewakowie ; słowem wstępnym opatrzył Kazimierz Obuchowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

77. Miłość i wolność - istota człowieka : holistyczna perspektywa antropologii filozoficznej / Halina Romanowska-Łakomy. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005

78. Miłość kobiety / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej, Aleksandry Szlagowskiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008

79. Miłość mężczyzny : społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Justyny Stacherzak. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008

80. Miłość na co dzień : rozważania / Stefan Wyszyński ; [wybór tekstów i oprac. Maria Okońska, Mirosław Plaskacz, Anna Rastawicka]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Soli Deo ; Ząbki : Apostolicum, cop. 2001

81. Miłość na Zachodzie : historia antropolgiczna / Waldemar Kuligowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004

82. Miłość nie przeminie / Leon Knabit. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2008

83. Miłość nie wystarczy : jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty małżeńskie / Aaron T. Beck ; przeł. Andrzej Jankowski. - Poznań : Media Rodzina, 1996

84. Miłość niejedno ma imię : myśli i przysłowia o miłości / wybór Bożena Grabowska. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2001

85. Miłość niemiłowana / Józef Tischner ; oprac. Sławomir Grotomirski. - Kraków : Wydaw. Sławomira Grotowskiego, 1993

86. Miłość potrzebuje stanowczości / James C. Dobson ; przekł. Władysław J. Wojciechowski. - Warszawa : Vocatio, 1993

87. Miłość romantyczna / Marta Piwińska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984

88. Miłość romantyczna jako figura wyobraźni / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Edyty Rudolf. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2009

89. Miłość staropolska : wzory - uczuciowość - obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku / Zbigniew Kuchowicz. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1982

90. Miłość toksyczna, miłość dojrzała : coaching relacji / Maciej Bennewicz. - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2011

91. Miłość w czasach dawnych / pod red. Beaty Możejko i Anny Paner ; Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

92. Miłość w sieci : internet i emocje / Aaron Ben-Ze'ev ; przekł. Anna Zdziemborska. - Poznań : Rebis, 2005

93. Miłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2009

94. Miłość, płeć i matriarchat / Erich Fromm ; przekł. Beata Radomska, Grzegorz Sowinski. - Wyd. 2 popr. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2002

95. Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1999

96. Miłość, rozwój, wychowanie / Piotr Błajet. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011

97. Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach / Eugenia Mandal. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

98. Miłość, wolność, samotność : nowe spojrzenie na związki między ludźmi / Osho ; przeł. Bogusława Jurkevich. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

99. Mity o miłości / Denis de Rougemont ; przeł. Maria Żurowska. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2002

100. Młodość, miłość, małżeństwo / Barbara Łobodzińska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1971

101. Młodzi a miłość / Pierre Imberdis ; [z jęz. fr. przeł. Anna Foltańska]. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 1998

102. Młodzi w poszukiwaniu szczęścia : szczęście, miłość, seksualność / Marek Dziewiecki. - Wyd. 2. - Częstochowa : Święty Paweł, 2004

103. Modele miłości i wzory człowieczeństwa : szkice z literatury włoskiej / Jerzy Adamski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974

104. Nagie dusze i maski : (o młodopolskich mitach miłości) / Wojciech Gutowski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1992

105. Nagie wiersze / Krystyna Gucewicz. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2011

106. Najpiękniejsze wiersze o miłości. - Warszawa : Bis, cop. 2006

107. Największy dar / Paulo Coelho, Henry Drummond ; z port. przeł. Zofia Stanisławska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2009

108. Nie tylko seks : integralne spojrzenie na miłość / Gigi Avanti ; [przekł. z jęz. wł. Marek Myczkowski]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

109. Nie zależy mu na tobie : koniec złudzeń - poznaj prawdę o tym, jak rozumieć facetów / Greg Behrendt, Liz Tuccillo ; przeł. Agnieszka Jacewicz. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005

110. Nowa psychologia miłości / red. Robert J. Sternberg, Karin Weis ; przeł. Anna Sosenko. - Taszów : Moderator, 2007

111. O co pytają dzieci? : o miłości i wychowaniu / Wojciech Eichelberger ; wysłuchała i napisała Ewa Szperlich. - Warszawa : Iskry, 1999

112. O co pytają nastolatki / Zuzanna Celmer. - Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2007

113. O kobiecie i o miłości : wybór myśli najznakomitszych pisarzy i myślicieli / ułożył Kazimierz Bukowski. - Warszawa : "Reprint", 1990

114. O miłości - sentencje i zmyślenia / wybór i oprac. Roman Szymański ; [przedm. Stanisław Zieliński]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Iskry, 1980

115. O miłości / Josef Pieper ; przekł. Irena Gano. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1983

116. O miłości / Nicole Bacharan, Dominique Simonnet ; przeł. Maryna Ochab. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009

117. O miłości i rodzinie / Wanda Rachalska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973

118. O miłości i śmierci / Patrick Süskind ; z niem przeł. Ryszard Wojnakowski. - Warszawa: Świat Książki, 2009

119. O miłości ojcowskiej / Kazimierz Pospiszyl. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986

120. O miłości prawie wszystko / Mikołaj Kozakiewicz ; il. Maja Berezowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

121. O przyjaźni / Francesco Alberoni ; przeł. i wstęp napisał Marcin Czerwiński. - Warszawa : Instytut Kultury, 1994

122. O szczęściu, cierpieniu, miłości / Pierre Teilhard de Chardin ; przeł. Wanda Sukiennicka, Mieczysław Tazbir. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2001

123. O sztuce miłości / Erich Fromm ; przeł. Aleksander Bogdański ; wstępem opatrzył Marcin Czerwiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

124. Oblicza miłości / Janusz Gajda. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

125. Oblicza miłości w pedagogice / red. nauk. Marcin Białas i Dorota Ruszkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

126. Odmiany uczuć : popularny romans kieszonkowy w Polsce 1990-2000 / Ewelina Maria Szyszkowska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2003

127. Ona, on i miłość / Marek Dziewiecki. - Kraków : eSPe, 2006

128. Otwartość sprzymierzeńcem miłości : rozmowy we dwoje i ustawienia rodzin / Otto Brink, Alexander Quasebarth, Petra Saltuari ; [przekł. Joanna Diduszko-Kuśmirska]. - Wrocław : Wydawnictwo Sursum, 2005

129. Pedagogika serca / Maria Łopatkowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

130. Pięć stopni miłości : o wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej / Mirosława Hanusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2004

131. Płciowość - miłość - rodzina / Janusz Nagórny ; red.: Krzysztof Jeżyna , Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Teologii Moralnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009

132. Po prostu kochać : droga do głębszych związków / Janet Luhrs ; z ang. przeł. Elżbieta Kowalewska. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2001

133. Po prostu miłość : opowiadania pisarzy polskich : antologia / wybór i oprac. Danuta Łukawska i Barbara Olszańska ; [posł. Henryk Bereza]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Iskry, 1986

134. Po prostu miłość : opowiadania pisarzy świata / wybór Ireny Lasoniowej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Iskry, 1980

135. Pokochać siebie / Walter Trobisch ; [tł. z ang. Rafał Malinowski]. - Częstochowa : Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 1996

136. Polskie wiersze miłosne / w przekładach i wyborze Karla Dedeciusa. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1982

137. Poskramianie hormonów : prosto z mostu o miłości i seksie dla współczesnej młodzieży / Jim Burns ; [przekł. z ang. i red. Robert Jankowski]. - Lublin ; Kraków : "Pojednanie" : "Nowa Nadzieja", 1992

138. Poznaj moc, która jest w tobie / Louise L. Hay ; przeł. Konrad Pawłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Medium, cop. 1994

139. Pożar serca : 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach / Tadeusz Klimowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005

140. Prawda zaczyna się we dwoje : rozmowa sprzymierzeńcem związku / Michael Lukas Moeller ; przeł. Grzegorz Rawski. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008

141. Przebudzenie miłości : o duchowym uzdrawianiu / Nicholas C. Demetry, Edwin L. Clonts ; przekł. Urszula Kisiel. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

142. Przemiany intymności : seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach / Anthony Giddens ; przeł. Alina Szulżycka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

143. Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar / Cloe Madanes ; przekł. Anna Rozwadowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

144. Przewodnik po życiu i miłości nastolatków / Benjamin Spock ; przeł. Janina Hera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1978

145. Przygotowanie do małżeństwa / Wanda Półtawska. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1999

146. Przyjaźń, miłość, małżeństwo / Larry i Nordis Christenson ; przeł. Irena Doleżal-Nowicka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1990

147. Psychologia miłości : intymność - namiętność - zaangażowanie / Bogdan Wojciszke. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1993

148. Radość życia : o sztuce miłości i akceptacji / Leo F. Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

149. Ratuj, Ewo! / Elżbieta Jackiewiczowa ; [rys. W. Lewiński]. - Warszawa : Wydawnictwo Harcerskie, 1963

150. Romanse literatury / Henryk Vogler. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1965

151. Romanse z różnych sfer / Anna Martuszewska, Joanna Pyszny. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003

152. Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger / Józef Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989

153. Rozmowy intymne : o miłości, o płci i woli, o zdrowiu fizycznym i psychicznym, o wierności, o egoizmie, o kompleksach i zaburzeniach / Mikołaj Kozakiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1970

154. Rozmowy o miłości / Michel Quoist ; przeł. Mieczysław Rzepniewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1997

155. Rozmowy o życiu i miłości / Maria Braun-Gałkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1989

156. Samo życie / Wanda Półtawska. - Częstochowa : Święty Paweł, 1994

157. Seks jest boski czyli Erotyka katolika / Ksawery Knotz, Krystyna Strączek. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010

158. Seks, jakiego nie znacie : dla małżonków kochających Boga / Ksawery Knotz ; [il. Łukasz Zabdyr]. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2009

159. Seks, miłość, przemoc : psychoterapia sprawców i ofiar / Cloe Madanes ; przekł. Anna Rozwadowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999

160. Seksuologia kulturowa / pod red. Kazimierza Imielińskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984

161. Sex, miłość i kościół czyli To wszystko o co zawsze chcieliście zapytać / Mary Beth Bonacci ; przekł. Magdalena Partyka. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009

162. Sfera uczuć / Mieczysław Michalik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Iskry, 1975

163. Słońce w rozpaczy : liryka miłosna Safony w aspekcie moralności / Karol Zieliński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

164. Spotkania maturzysty z poezją miłosną : od starożytności do współczesności / pod red. Stanisława Żaka. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995

165. Strategia i taktyka w miłości / Miroslav Plzák ; z czes. tł. Tadeusz Siemek. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973

166. Szeptem albo wcale : o wyznawaniu miłości / Małgorzata Kita. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007

167. Szkoła uczuć / Krystyna Wigura. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977

168. Sztuka bycia razem czyli Jak znaleźć szczęście we dwoje nie rezygnując z siebie / Cecil G. Osborne ; przekł. Piotr Sobczyński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, cop. 1995

169. Sztuka wyrażania miłości : poradnik dla singli / Gary Chapman ; [przekł. Zbigniew Kościuk]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, cop. 2006

170. Sztuka zrozumienia / Ross Campbell ; przekł. z ang. Ryszard Zabrzeski. - Warszawa : Vocatio, cop. 1999

171. Terapia miłości małżeńskiej : jak radzić sobie z problemami życia razem / Valerio Albisetti ; [tł. tekstu Marzena Radomska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 1999

172. Toksyczna miłość / Pia Mellody ; przekł. Andrzej Polkowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

173. Toksyczna miłość i jak się z niej wyzwolić / Pia Mellody ; przekł. Andrzej Polkowski. - Warszawa : Jacek Santorski, 1993

174. Toksyczne namiętności / Susan Forward, Craig Buck ; przeł. Krzysztof Drozdowski. - Warszawa : Jacek Santorski & Co. Wydawnictwo, cop. 1997

175. Toksyczne związki / Pia Mellody ; przeł. Andrzej Polkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008

176. Traktat o miłości / Ibn `Arabi ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzyła Joanna Wronecka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995

177. Trudne pytania : listy o życiu i miłości / Maria Braun-Gałkowska. - Wyd. 2 rozsz. - Wrocław : "Lew", 1992

178. Tryptyk miłosny : Sören Kierkegaard - Regine Olsen, Franz Kafka - Felice Bauer, Émile Verhaeren - Marthe Massin / Aleksander Rogalski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

179. Twoja przyszłość : rozmowy z chłopakiem o życiu, rodzinie, małżeństwie, płciowości, miłości / Karol Meissner, Bolesław Suszka ; il. Zbigniew Jujka. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W Drodze", 1991

180. Twój głos o koleżeństwie, przyjaźni i miłości / Janusz Tarnowski oraz Dziecięcy Zespół Redakcyjny. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996

181. Ty się pojawiasz jak miłość... : antologia niemieckiej liryki miłosnej / wybór, słowo wstępne i red. [oraz noty biograficzne] Anna Milska i Krystyna Kamińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

182. Tylko o miłości / [wybór i oprac. Maria Dańkowska, Wojciech Wiśniewski ; oprac. graf. Włodzimierz Lewiński]. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1981

183. Uciechy miłosne / Kochanowski, Morsztyn, Kniaźnin ; wybór i wstęp Maria Józefacka ; [rys. i oprac. graf. Zofia Kopel-Szulc]. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986

184. Udręki zakochania : rozważania o zakochaniu, namiętności i wzniosłej miłości / Thomas J. Tyrrell ; tł. tekstu Piotr Żak. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2000

185. W dżungli miłości / Beata Pawlikowska ; z il. aut. - Michałów-Grabina : Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego, cop. 2008

186. W dżungli niepewności : listy do M. / Beata Pawlikowska ; z il. aut. - Michałów-Grabina : Warszawa : Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego, 2009

187. Wartości w wychowaniu do miłości / Beata Parysiewicz.// W: Rodzina. - S. 251-264

188. Wartości w życiu człowieka : prawda, miłość, samotność / Janusz Gajda. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997

189. Wiersze o miłości : antologia kontrowersyjna / wybrał i oprac. Robert Stiller. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 1990

190. Wszystko o romansie w sieci : psychologia związków internetowych / Monica T. Whitty, Adrian N. Carr ; przekł. Tomasz Kościuczuk. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

191. Wychowanie do miłości : katolicki poradnik dla rodziców / Maria Kwiek. - Wrocław : Oficyna Współczesna, 1991

192. Wychowanie do miłości : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Majdańskiego. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1987

193. Wzory miłości w kulturze zachodu / Krystyna Starczewska. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975

194. Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu / red. Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005

195. Zanim powiesz kocham / M. Maliński. - Wrocław : TUM - Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1993

196. Zanim przekroczysz próg / Mikołaj Kozakiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Towarzystwo Planowania Rodziny, 1977

197. Zanim staniecie się kobietami / Mikołaj Kozakiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1978

198. Związki miłosne : norma i patologia / Otto F. Kernberg ; przekł. Elżbieta Lipska. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1998

199. Związki uczuciowe osób wypalonych zawodowo - analiza fenomenologiczna / Renata Bibik // W: "Kocha się raz?". - 269-281

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Miłość jest własny bieg bycia naszego" : scenariusz wieczoru poetyckiego / Elżbieta Turek // Wychowawca. - 2012, nr 7/8, s. 42-44

2. "Śladami Nini" / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioterapeuta. - 2007, nr 2, s. 14-18

3. Beaty Obertyńskiej zachody miłości / Agnieszka Rydz // Polonistyka. - 2011, nr 1, s. 12-17

4. Bliskie związki / Mira Prajsner // Remedium. - 2005, nr 9, dod. "Pomarańczowe Forum", s. VI-VII

5. Cmok, cmok dla podtrzymania gatunku / Chip Walter // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 48-51

6. Co wiemy o miłości? : (scenariusze do bloku zajęć realizowanych z młodzieżą gimnazjalną i licealną w ramach godzin wychowawczych lub wychowania do życia w rodzinie) / Paulina Dubiel // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 10, s. 7-12

7. Czy O.N.A. śpiewa o Róży z "Małego Księcia" / Beata Stempczyńska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 38-41

8. Czy umiemy kochać dzieci? / Ross Campbell ; rozm. przepr. Irena Koźmińska // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 15-17

9. Czy umiemy kochać dzieci? Cz. 2 / Ross Campbell ; rozm. przepr. Irena Koźmińska // Niebieska Linia. - 2001, nr 6, s. 16-18

10. Dojrzewanie do miłości / Małgorzata Lipowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 79-86

11. Dopóki ty, wtedy ty - miłość Jerzego Ficowskiego / Paulina Czwordon // Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 39-43

12. Drogi i bezdroża sportu i turystyki - pytanie o miłość / Tacjan Wójciak // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 1/2, s. 16-19

13. Dzikość serca, szaleństwo umysłu / Wiesław Baryła // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 16-18

14. Eros skrzędnie skrywany / Agnieszka Korniłow // Ergo. - 2005, nr 5, s. 52-53

15. Godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II / Wanda Półtawska // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 8-11

16. Historia naturalna miłości / Bogdan Wojciszke // Charaktery. - 2008, nr 2, s. 8-16

17. Inni młodzi w innym świecie : między JPII a mp3 / Waldemar Kuligowski // Polonistyka. - 2007, nr 1, s. 6-12

18. Innowacje semantyczne w języku polityki. "Miłość" w dyskursie publicystycznym / Aleksander Kiklewicz, Michał Wilczewski // Język Polski. - 2010, z. 3, s. 167-174

19. Jak mówić młodym o walentynkach? / Antoni Długosz // Katecheta. - 2012, nr 2, s. 46-49

20. Jeszcze o słownictwie miłosnym języka polskiego / Teresa Skubalanka // Poradnik Językowy. - 2007, z. 9, s. 3-12

21. Koncepcja i anty-koncepcja / Jadwiga Wronicz // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 14-15

22. Miłość - chrześcijańska, buddyjska czy...? : "Nowy Testament" wobec buddyzmu / Mateusz Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 36-50

23. Miłość - reaktywacja / Magda Brzezińska, Piotr Brysacz  // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 14-23

24. Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 39-45

25. Miłość i jej rodzaje : scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół ponadgimanzjalnych / Agnieszka Surdacka // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 30

26. Miłość oczyma uczniów / Emilia Błaszczyk // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4, s. 85-96

27. Miłość w czasach zazdrości / Maria Halińska // Charaktery. - 2013, nr 2, s. 28-31

28. Miłość w czasopismach młodzieżowych / Justyna Pawlak // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 14-15

29. Miłość w literaturze : montaż poetycko-muzyczny / Małgorzata Ohirko // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 37-38

30. Miłość w pięciu językach / Piotr Chorobik // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 22-24

31. Miłość w świecie wartości grup subkulturowych / Ewa Sowa // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 6-7

32. Miłość w życiu nastolatków / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 34-43

33. Miłość z pogranicza baśni i romansu / Bożena Olszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 10-11

34. Motyw pierwszej miłości we współczesnej literaturze młodzieżowej / Kinga Kruz // Guliwer. - 2006, nr 4, s. 18-24

35. Mózg w zalotach / Aneta Brzezicka-Rotkiewicz // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 31-32

36. Nawroty do namiętności z przeszłości / Wiesław Łukaszewski // Charaktery. - 2008, nr 6, s. 9-16

37. O miłości - medytacje / Izabela Czyżewska-Kasińska // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 51-58

38. O miłości rodzicielskiej w okresie od starożytności do czasów nowożytnych / Sylwia Badora.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 52-62

39. Odnaleźć połówkę jabłka / Bartłomiej Dobroczyński // Charaktery. - 2007, nr 5, s. 24-25

40. Odpowiedzialna miłość nastolatków / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 22-25

41. Osobowości miłości / Helen Fisher ; rozm przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. -  2009, nr 12, s. 38-43

42. Para - dwoje na wulkanie uczuć / Magda Brzezińska // Charaktery. - 2011, nr 5, s. 20-29

43. Pedagogia otwartości i miłości / Henryk Noga // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 7-10

44. Piękna teoria i brzydka rzeczywistość / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 23, s. 10-11

45. Przebaczająca miłość Jana Pawła II / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 3-5

46. Przywiązani do przywiązania / Anna Dodziuk // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 10-15

47. Romantyczni zwykle zajęci / Katarzyna Adamczyk // Charaktery. - 2013, nr 2, s. 32-33

48. Rozmowy intymne / Halina Nałęcz-Nieniewska ; rozm. przepr. Robert Rient // Charaktery. - 2013, nr 2, s. 52-55

49. Rozmowy z nastolatkami o miłości : (propozycja lekcji w klasie 3 gimnazjum) / Agnieszka Miernik // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s. 70-78

50. Rycerz i filozof : dwie role średniowiecznego kochanka na przykładzie Tristana i Abelarda / Bogna Skrzypczak-Walkowiak // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 52-56

51. Sfery intymne / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2012, nr 9, s. 14-21

52. Sposoby wyznawania miłości i mówienia o miłości (na materiale strony internetowej www.wyznania.net) / Joanna Olekszyk // Poradnik Językowy. - 2007, nr 7, s. 55-65

53. Spotkanie : esej nie tylko o miłości / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 17-23

54. Spotkanie z rozstaniem / Wanda Sztander-Trabert // Charaktery. - 2009, nr 6, s. 16-22

55. Sw@tka w sieci / Wiktor Orlikowski, Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2007, nr 8, s. 28-31

56. Ślepi na miłość / Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała, Tomasz Maruszewski // Charaktery. - 2006, nr 4, s. 22-27

57. Toksyczna pułapka / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 39, s. 41-43

58. Tyle miłości, ile wolności / Bogdan de Barbaro ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2008, nr 2, s. 17-20

59. Usta w usta / Lidia Węgrzynowicz // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 19

60. Uzależnienie niechemiczne jako nowe zagrożenie w rozwoju człowieka / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 15-20

61. W pogoni za króliczkiem na białym koniu / Ewa Chalimoniuk, Andrzej Wiśniewski ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2008, nr 6, s. 17-21

62. Wiara, nadzieja, miłość / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 24

63. Wielkanocne rekolekcje / Wacław Oszajca // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 12, s. 8

64. Z miłością, bez lęku : szkic do psychologii nauczania Jana Pawła II / Maria Jarymowicz // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 56-57

65. Zakochani pierwszy raz / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 30-31

66. Zalecane zaloty / Dorota Krzemionka-Brózda // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 10-15

67. Zazdrość po przejściach / Alicja Krata // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 24-28

68. Zdrowie i miłość / Andrzej Pawłucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 4-7

69. Źródła wiedzy nastolatków o miłości i seksualności / Małgorzata Węglińska, Magdalena Lipniacka // Świat Problemów. - 2008, nr 10, s. 18-20

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Jak kochać i być kochanym [Dokument dźwiękowy] / Elżbieta Sujak. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2006?]

2. Miłość [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji "Źródło", cop. 1999

3. O sztuce miłości [Książka mówiona] / Erich Fromm. - Warszawa : Propaganda, [2007?]

4. Odpowiedzialna miłość nastolatków [Film] : stop ryzykownym zachowaniom. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2009

5. Wędrując ku dorosłości [Film] : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" dla klas I-III liceum, technikum i szkół zawodowych / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2010
                                                                                                      

Oprac. Anna Stefaniak 

 

Powrót do Psychologia