Zespół Aspergera - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016

KSIĄŻKI 

1. Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand ; [przekł. Andrzej Bilik]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012

2. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009

3. Autyzm i zespół Aspergera / pod red. Uty Frith ; z jęz. ang. tł. Beata Godlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

4. Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty / Agnieszka Borkowska, Beata Crotowska. - Gdańsk : Harmonia, 2011

5. Czy kochasz małego misia? : o wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera / Barbara Pióro. - Kraków : Impuls, 2012     

6. Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy / Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt ; tł. Małgorzata Aleksandrowicz. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2000

7. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

8. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

9. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

10. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

11. Dziecko z zespołem Aspergera / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2015

12. Inne, ale nie gorsze : o dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice / rozmawia Grzegorz Zalewski. - Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2012

13. Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera : przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej / John Harpur, Maria Lawlor, Michael Fitzgerald. ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012

14. Jeśli nie zespół Aspergera to co? / Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2015

15. Kaktus na walentynki czyli Miłość aspergerowca / Peter Schmidt ; [tł. Izabela Czyżewska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2014

16. Mam dziecko z zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014

17. Nowe historyjki społeczne / Carol Gray ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

18. Odnaleźć Kansas : zespół Aspergera rozszyfrowany / Baron Likens. - Kraków : eSPe, 2012

19. Patrz mi w oczy : moje życie z zespołem Aspergera / John Elder Robison ; [przedm. Augusten Burroughs] ; przeł. Jarek Szubrycht. - Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2013

20. Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce : raport z badań 2014 / Grzegorz Całek, Katarzyna Kwapińska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014

21. Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania / Luke Jackson ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacją Synapsis, 2005

22. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : Impuls, 2012

23. Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem / Peter Szatmari ; przekł. Maciek Sekerdej. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007

24. Urodziłem się pewnego błękitnego dnia : pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera / Daniel Tammet ; przeł. Małgorzata Mysiorska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010

25. Wychowujemy misiaka : ojca i syna przygody z aspergerem, pociągami, traktorami i materiałami wybuchowymi / John Elder Robison ; przeł. Jarek Szubrycht. - Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2014

26. Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu : jak sprostać wyzwaniom i pomóc dziecku dobrze się rozwijać : poradnik dla rodziców / Sally Ozonoff, Geraldine Dawson, James C. McPartland ; przekład Aleksandra Haduła. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015

27. Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z zespołem Aspergera / Grzegorz Borkowski. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2013

28. Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien / Matt Winter ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

29. Zespół Aspergera : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

30. Zespół Aspergera : jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię / Christine Preismann. - Sopot : GWP, 2012

31. Zespół Aspergera : kompletny przewodnik / Tony Attwood. - Gdańsk : Harmonia, 2013

32. Zespół Aspergera : księga pytań i odpowiedzi / Anna Budzińska, Marta Wójcik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

33. Zespół Aspergera : wprowadzenie / Tony Attwood ; przekł. Małgorzata Łamacz. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

34. Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2015

35. Zespół Aspergera a seksualność : od dojrzewania poprzez dorosłość / Isabelle Hénault ; przedmowa Tony Attwood ; przekład Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

36. Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i inni ; [tł. Marzenna Rączkowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2008

37. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey ; [tł. Marta Umińska, Krzysztof Umiński]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2006

38. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Analfabeci emocji / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Charaktery. - 2012, nr 1, s. 76-80

2. Autyzm i Zespół Aspergera / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60

3. Charakterystyka zaburzeń rozwojowych o podłożu genetycznym : zespół Aspergera / Zbigniew Szot // W: Kultura fizyczna osób zniepełnosprawnością / red. nauk. Stanisław Kowalik.-Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - S. 483-484

4. Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera / Tomasz Ciećwierz. // Remedium. - 2013, nr 11, s. 20-21

5. Dziecko z zespołem Aspergera / Ewa Pisula // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 375-387

6. Dziecko z Zespołem Aspergera / Magda Wójcik // Remedium. - 2005, nr 3, dod."Pomarańczowe Forum", s. VIII

7. Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej / Małgorzata Kowalczyk // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 37-46

8. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera : sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 18-23

9. Dziewczynka z chłopięcym umysłem / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2009, nr 2, s. 30-31

10. Jak rozpoznać zespół Aspergera? / Anna Biernacka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 54-58

11. Kiedy Asperger dorasta razem z nami / Lee A. Wilkinson // Charaktery. - 2008, nr 12, s. 72-76

12. Kształcenie kompetencji społecznych u dziecka z zespołem Aspergera w placówce przedszkolnej / Agnieszka Kozdroń // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 28-30

13. Mali profesorowie" czy inteligentni autyści? Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Julita Urbaniuk // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. - S. 399-428

14. Mocne strony Autyzmu. Zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56

15. Na imię mam Aspie / Krystyna Milewska // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 66-69

16. Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1 / Joanna Święcicka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 92-97

17. Praca z uczniem z zespołem Aspergera / Tomasz Pyzik // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. - S. 39-43

18. Problemy w komunikacji dzieci z zespołem Aspergera / Danuta Krzyżyk // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. - S. 22-31

19. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska // Remedium. - 2010, nr 3, s. 6-7

20. Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk-Kowalska, Ewa Gacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 3-13

21. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela - terapeuty / Edyta Kosior // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217

22. Uczeń z zespołem Aspergera w klasie / Agnieszka Łucjanek // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 50-53

23. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole / Agnieszka Łucjanek // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 56-58

24. W każdym z nas drzemie As / Tony Attwood ; rozm. przepr. Paulina Pająk // Charaktery. - 2014, nr 9, s. 62-67

25. W strachu przed światem : o uczniu z zespołem Aspergera / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 8, s. 36-39

26. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk-Kowalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 10, s. 42-45

27. Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Agnieszka Kozdroń // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 12, s. 24-26

28. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm, zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20

29. Zespół Aspergera - zaburzenie, diagnoza, terapia / Radosław Mysior // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 54-57

30. Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-25

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek


Powrót do Psychologia