Wpływ telewizji i gier komputerowych na rozwój dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIĄŻKI

1. Czas pusty : analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich / red. Aleksandra Ewa Gała, Iwona Ulfik-Jaworska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006

2. Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Dafna Lemish ; przekł. Agata Sadza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008

3. Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych / Anna Ryłko-Kurpiewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

4. Dzieci potrafią oglądać telewizję : jak korzystać z telewizora? / Jan-Uwe Rogge ; [przekł. z jęz. niem. Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

5. Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest "na niby" w telewizji / Anna Kołodziejczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2003

6. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

7. Fast food dla mózgu czyli telewizja i okolice / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : Maternus Media, cop. 2002

8. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra ; przekł. Jacek Partyka. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006

9. Ja, dziecko i TV : poradnik dla rodziców i wychowawców / Zdzisław Grzegorz Grzegorski. - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 2000

10. Komputerowi mordercy : tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych / Iwona Ulfik-Jaworska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005

11. Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007

12. Nikt nie rodzi się telewidzem : człowiek, kultura, audiowizualność / Karina Banaszkiewicz. - Kraków : Nomos, 2000

13. Portrety dzieci w wybranych programach telewizyjnych / Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006

14. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violence and health in television : (education by TV "commonplace") / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

15. Psychologiczne mechanizmy obrony przed perswazyjnym wpływem telewizji / Paweł Fortuna. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2007

16. Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji / Jadwiga Izdebska. - Wyd. 2. - Białystok : Trans Humana, 2001

17. Telenowela a edukacja : studium psychopedagogiczne / Jadwiga Kwiek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005

18. Teleogłupianie : o zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci) / Michel Desmurget ; przeł. Ewa Kaniowska. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012

19. Telewizja : szanse i zagrożenia wychowawcze / Małgorzata Łobacz. - Tychy : Maternus Media, 2007

20. Telewizja w rodzinie / Adam Lepa. - Częstochowa : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 2008

21. Voyeuryzm telewizyjny : między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

22. Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej / Mirosław Filiciak ; wstęp Wiesław Godzic. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006

23. Wychowawcze aspekty "rewolucji informatycznej" / Henryk Noga. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

24. Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2002

25. Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe / Thomas Feibel ; tł. Anna Malinow. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2006

26. Zastygłe spojrzenie : fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka / Rainer Patzlaff ; z niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "M jak miłość", "B"jak "Bar" czyli o medialnych fascynacjach gimnazjalistów / Danuta Łazarska // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3/4, s.65-69

2. Afirmacja czy anatema? Wizerunek osób niepełnosprawnych w świecie telewizji / Agnieszka M. Kamińska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 15-19

3. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 63-67

4. Blaski i mroki Netu / Maria Halińska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 12-17

5. Co jest na niby w telewizji / Anna Kołodziejczyk // Charaktery. - 2005, nr 1, s. 28-29

6. Czy telewizja jest dla dziecka? / Anna Goleniewska // Sztuka Wychowania. - 2005/06, nr 6, s. 25-27

7. Czy telewizja zagraża współczesnej rodzinie? / Agnieszka Belcer // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 4, s. 20-25

8. Dzieci i przemoc w mediach / Adrianna Staręga // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 31-32

9. Dziecko a agresja w komputerowych grach akcji / Agata Bronowska // Oświata Mazowiecka - 2011, nr 1 (6), s. 5-6

10. Dziecko wobec mediów / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 5-8

11. Ekran monitora czarodziejskim lustrem? : pytanie o tożsamość mordującego myszką... / Marta Anna Sałapata // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 103-116

12. Ekspresyjne sceny przemocy / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 31-34

13. Fascynacja młodzieży grami komputerowymi / Stanisław Juszczyk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 46-51

14. Gry i młodzi gracze : czy granie w gry komputerowe jest niebezpieczne? / Jerzy Zygmunt Szeja // Meritum. - 2010, nr 2, s. 8-11

15. Gry komputerowe - czy należy się ich obawiać? / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 24-29

16. Gry komputerowe - złe czy dobre? / Iwona Ulfik-Jaworska // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 28-31

17. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 34-43

18. Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 48-49

19. Gry komputerowe i siecioholizm / Karolina Karbownik // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 16-17

20. Gry komputerowe na poważnie / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 14-21

21. Gry komputerowe. Co zyskuję co tracę / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 19-22

22. Gry online: korzyści i zagrożenia / Aleksandra Małyska, Marta Wadyńska, Ewelina Wiśniewska // Remedium. - 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych: Internet", s. 3

23. Higiena psychiczna a mass media : (scenariusz lekcji dla chłopców z klas VI) / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 17

24. Internet i gry komputerowe - szanse i zagrożenia : (zestawienie bibliograficzne) / Sabina Frost // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 21-22

25. Komputer i internet - nóż do chleba i zabijania / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 58-60

26. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27

27. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 51-55

28. Nauczmy pięknie mówić / Aleksandra Danielewicz // Wychowawca. - 2006, nr 2, s. 12-13

29. Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci / Anna Andrzejewska // Lider. - 2008, nr 10, s. 27-30

30. Niebezpieczne gry komputerowe / Sebastian Taboł // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 1, s. 117-126

31. O programach telewizyjnych / Ewa Pruchnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 32-36

32. O zgubnych skutkach zezwalania dzieciom na oglądanie telewizji ponad miarę i korzystanie z komputerów oraz tabletów. Cz. 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 16-20

33. O zgubnych skutkach zezwalania dzieciom na oglądanie telewizji ponad miarę i korzystanie z komputerów oraz tabletów. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 6, s. 14-21

34. Oddziaływanie telewizji na obraz siebie w badaniach dziecka wiejskiego / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 17-20

35. Ofiary cyfrowej demencji / Manfred Spitzer ; rozm. przepr. Andrzej Lipiński // Charaktery. - 2013, nr 11, s. 66-69

36. Ogłupiają czy stymulują? / Dorota Kalinowska ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 46, s. 10-14

37. Poziom rozwoju poznawczego dzieci a odbiór reklam telewizyjnych / Alicja Grochowska, Marzena Bilewicz // Czasopismo Psychologiczne. - 2005, nr 1, s. 49-67

38. Pozytywne i negatywne aspekty gier komputerowych / Katarzyna Pyszczek-Michalak // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 14-15

39. Przed telewizorem : scenariusz zajęć dla klasy trzeciej / Agnieszka Pytel // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 51-52

40. Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej / Anna Brosch // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 94-102

41. Reklama i dziecko / Małgorzata Sitarczyk, Magdalena Łukasik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 16-20

42. Rodzina przed szklanym ekranem / Renata Fert // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 38-41

43. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla klas I-III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2012, nr 10, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych : Gry komputerowe", s. [4-7]

44. Serial telewizyjny : w życiu uczniów szkoły podstawowej / Andrzej Mamroł // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s. 36-48

45. Słowo i obraz w erze Turinga / Danuta Rajewicz // Polonistyka. - 2007, nr 10, s. 34-39

46. Świat gier komputerowych a psychika dziecka / Magdalena Alenowicz // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 42-43

47. Telewizja - przyjaciel czy wróg? / Katarzyna Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 51-52

48. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32

49. Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 22-33

50. Telewizja jako źródło wiedzy o wychowaniu : (w świetle badań empirycznych) / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 17-21

51. Telewizja nośnikiem zmiany postaw dzieci i młodzieży / Bronisław Wyczawski // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 99-103

52. Telewizja w wychowaniu - autorytet czy zagrożenie? / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-46

53. Telewizyjne programy edukacyjne jako pomoc w kształceniu ucznia i wzbogacaniu jego wiedzy / Grażyna Beranek, Agnieszka Kamińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 9-10

54. Trzeci wychowawca / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 20, s. 8

55. Twoja kopia w innym świecie / Magdalena Brzezińska // Charaktery. - 2008, nr 5, s. 9-16

56. Uzależnienie od gier komputerowych / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 10, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych : Gry komputerowe", s. [1-3]

57. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6-9

58. Uzależnienie od szklanego ekranu - chorobą XXI wieku / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 5, s. 27

59. W świecie telewizji / Małgorzata Chodorowska-Chromiec // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50-53

60. Wiadro krwi na monitorze / Marek Mejssner // Ergo. - 2005, nr 2, s. 8-11

61. Wiedza o reklamach telewizyjnych w odbiorze dzieci przedszkolnych i szkolnych / Jolanta Bujak-Lechowicz // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 144-149

62. Wpływ gier komputerowych na dziecko / Barbara Kubiak // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 53-55

63. Wpływ telewizji i komputera na psychikę dzieci i młodzieży : (artykuły z czasopism z lat 1995-2004) / Katarzyna Bruździak // Wszystko dla Szkoły. - 2005,nr 1, s. [25]

64. Wpływ telewizji na zachowanie dzieci / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 21-24

65. Zabawa w zabijanie : gry komputerowe a dzieci / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 16-18

66. Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 40-43

67. Złodziej czasu / Joanna Spyrka // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 26

                                                               

Oprac. Anna Stefaniak

 

 

Powrót do Psychologia