Komunikacja niewerbalna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2013

KSIĄŻKI

1. Autopromocja czyli Jak wykorzystać swoje atuty / Christine Öttl, Gitte Härter ; [tł. Urszula Szymanderska]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2009

2. Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii / Wiesław Sikorski. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2004

3. Co mówią dzieci, zanim nauczą się mówić : dziewięć sygnałów używanych przez dzieci do wyrażania uczuć / Paul C. Holinger, współpraca Kalia Doner ; przeł. Anna Cichowicz. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006

4. Erotyczne sygnały czyli Mowa ciała kobiety / Leil Lowndes ; z ang. przeł. Ewa Pytlińska. - Warszawa : Świat Książki, cop. 2007

5. Gesty zamiast słów : psychologia i trening komunikacji niewerbalnej / Wiesław Sikorski. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

6. Gestykulacja i mowa : o niewerbalnym komunikowaniu się dzieci w wieku przedszkolnym / Magdalena Grochowalska. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2002

7. Jak wypaść przekonująco : mowa ciała i autoprezentacja dla kobiet / Claudia Croos-Müller ; [tł. Przemysław Gawlik]. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2006

8. Język ciała : siedem lekcji komunikacji niewerbalnej / James Borg ; tł. Marlena Złoch. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011

9. Język ciała, gestów i zachowań / Andy Collins. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2003

10. Język ciała w ujęciu antropologicznym / Marcin Brocki. - Wrocław : Astrum, 2001

11. Język reklam dla dzieci / Jadwiga Lizak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

12. Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością / Anna Lechowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

13. Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność / Sylwester Wojciech Orzechowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

14. Komunikacja niewerbalna - mowa ciała kluczem do sukcesu : zrozumienie, opis przypadków, skuteczność, ćwiczenia / Alfred. J. Bierach ; tł. Jadwiga Wilk. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1998

15. Komunikacja niewerbalna : naucz się odczytywać ludzkie zachowania / Oldrich Tegze ; [tł. Dorota Kwiatkowska, Kamila Szymańska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006

16. Komunikacja niewerbalna : o porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Sufa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

17. Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania / Dale G. Leathers ; przekł. Magdalena Trzcińska ; red. nauk. Zbigniew Nęcki. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

18. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich / Mark L. Knapp, Judith A. Hall ; tł. Anna Śliwa, Leszek Śliwa. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2000

19. Mowa ciała : agent FBI zdradza, jak szybko rozszyfrować ludzi / Joe Navarro oraz Marvin Karlins ; tł. Barbara Grabska-Siwek. - Warszawa : G+J Książki, cop. 2011

20. Mowa ciała / Allan i Barbara Pease ; przekł. Joanna Grabiak. - Wyd. 1 poszerz., dodr. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009

21. Mowa ciała / Cheri Huber ; z hisz. przeł. Olgierd Iwanczewski. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008

22. Mowa ciała : co znaczą nasze gesty? / Andy Collins. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2002

23. Mowa ciała : gesty, stroje, tatuaże, makijaż... / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2006

24. Mowa ciała : jak ją odczytywać i właściwie z niej korzystać / Anna Jaskółka. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

25. Mowa ciała : jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów / Allan Pease ; przekł. z jęz. ang. Piotr Żak. - Wyd. 2. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005

26. Mowa ciała : poradnik odnalezienia się w towarzystwie / Anita Naik ; tł. Łukasz Smarzyński . - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2009

27. Mowa ciała : poznać i zrozumieć / Susan Quilliam ; [tł. Anna Stawniak]. - Warszawa : Muza, 2000

28. Mowa ciała : zrozumieć człowieka po jego gestach / Philippe Turchet ; z fr. przeł. Elżbieta Teresa Sadowska. - Warszawa : Klub dla Ciebie. Bauer-Weltbild Media, 2006

29. Mowa ciała dla menedżerów / Horst Rückle ; [tł. Tomasz Soróbka]. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2001

30. Mowa ciała i jej funkcje w kulturze : materiały z konferencji naukowej / pod red. Małgorzaty Jasińskiej, Joanny Kuć. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002

31. Mowa ciała kluczem do sukcesu / Alfred J. Bierach ; [tł. z niem. Jadwiga Wilk]. - Wyd. 4. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, cop. 1998

32. Mowa ciała w pracy / Judi James ; przekł. Dariusz Bakalarz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2002

33. Mowa ciała w pracy / Mary Hartley ; przekł. z jęz. ang. Piotr Żak. - Wyd. 2. - Kielce : Jedność, 2005

34. Mowa ciała w stosunkach partnerskich / David Cohen ; tł. z ang. Anna Śliwa. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1998

35. Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów / Erhard Thiel ; [tł. Wiesława Moniak]. - Wyd. 6. - Wrocław : Wrocławska Oficyna Wydawnicza Astrum, [2007?]

36. Mowa rąk : co zdradzają nasze gesty / Christiane Eisler-Mertz ; tł. Monika Dykier. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1999

37. Naturalna mowa ciała : w socjotechnicznych metodach osiągania celu / Gunther Rebel ; tł. z niem. Marek Śnieciński. - Wrocław : Astrum, 1999

38. "Nie głos, ale słowo..." : przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniem słuchu / red. Kazimiera Krakowiak, Amelia Dziurda - Multan ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006

39. Niewerbalna komunikacja interpersonalna : doskonalenie przez trening / Wiesław Sikorski. - Warszawa : Difin, 2011

40. Porozumiewanie się bez słów : komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie / Anne Warrick ; tł. Małgorzata Dońska-Olszko. - Warszawa : Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Metod Porozumiewania się "Mówić bez słów", 1999

41. Powiedz mi, co odczuwasz : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2008

42. Poznajemy język ciała : techniki animacji oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży / Lara Montanari ; tł. z wł. Edyta Tkaczyk-Borówka. - Kielce : Jedność, 2003

43. Proksemika w komunikacji społecznej / Aleksander Sztejnberg, Tadeusz Jasiński ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2007

44. Retoryka ciała w dyskursie publicznym / pod red. Roberta Cieślaka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

45. Sekretny język noworodków, niemowląt, małych dzieci : gesty, miny, gaworzenie, płacz - porozumiewanie się bez słów / Sally i Edwin Kiester ; z ang. przeł. Aleksandra Gietka-Ostrowska. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2009

46. S.O.S. Prezentacja! : 9 łatwych kroków : od pocenia się ze strachu do perswazji / Mark Wiskup ; przeł. Anna Krochmal. - Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2006

47. Sztuczki umysłu : poznaj mechanizmy ludzkich zachowań / Derren Brown ; przeł. Radosław Madejski. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008

48. Sztuka mówienia : poradnik praktyczny / [Michał Kuziak]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008

49. Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii / Wiesław Sikorski. - Warszawa : Difin, 2009

50. Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego : audiofonologia pedagogiczna / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009

51. Wyjątkowy nauczyciel : szkolenia XXII wieku / Mateusz Grzesiak. - Warszawa : G + J Gruner + Jahr Polska, cop. 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

1. Ciało mówi : kocham / Anna Golan // Charaktery. - 2011, nr 4, s. 32-35

2. Co mówisz jak siedzisz / Wiesław Sikorski // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 34-37

3. Co nauczyciel mówi, kiedy mówi / Małgorzata Mądry-Kupiec // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 61-66

4. Dialog versus monolog: jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym? / Piotr Tomaszewski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 43-56

5. Dobre historie mają sens / Piotr Żak // Charaktery. - 2014, nr 1, s. 28-31

6. Dwanaście modułów - jedna praktyka : moduł "ruch ekspresyjny" / Ida Winiarek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 64-67

7. Gdy gesty mówią : pragnę / Wiesław Sikorski // Charaktery. - 2006, nr 6, s. 22-25

8. Jak cię widzą, tak cię piszą / Monika Szufnarowska // Polonistyka. - 2007, nr 10, s. 49-53

9. Jak opanować "bezgłośny język"? : kilka uwag o komunikacji niewerbalnej w nauczaniu języka obcego / Krystyna Szymankiewicz // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 41-48

10. Jestem w grupie : program z komunikacji interpersonalnej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Anna Wasilak // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s. 29-30

11. Kroki mówią / Wiesław Sikorski // Charaktery. - 2010, nr 10, s. 36-39

12. Kształtowanie umiejętności niewerbalnego komunikowania się uczniów podczas zajęć muzycznych / Romualda Ławrowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2013, nr 2, s. 18-25

13. Makaton - komunikacja alternatywna / Barbara Pietrzak-Szymańska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 18-20

14. Mowa ciała w klasie / Wiesław Sikorski // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 39-48

15. Mówimy słowem i ciałem : scenariusz zajęć komunikacji interpersonalnej dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej / Anna Elżbieta Wiśniewska // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 27-28

16. Nasz wymowny wzrok / Wiesław Sikorski // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 26-29

17. Porozumiewanie się w procesie wychowania / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 27-29

18. Pozy władcy / Anna Strużyńska-Kujałowicz // Charaktery. - 2011, nr 11, s. 34-37

19. Proksemika klasy szkolnej - ukryty wymiar edukacji / Wiesław Sikorski // Edukacja. - 2013, nr 3, s. 91-105

20. Ręka na końcu języka / Gabriele Paschek ; tł. Grzegorz Szczepański // Charaktery. - 2011, nr 7, s. 44-47

21. Rozpoznawanie mimicznej ekspresji emocji / Joanna Lewczuk // Nowiny Psychologiczne. - 2007, nr 3, s. 5-32

22. Rozumiemy się bez słów : środki komunikacji niewerbalnej we współczesnej przestrzeni społecznej : scenariusz lekcji dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 13-14

23. Sztuka komunikacji / Małgorzata Łuba // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 26, s. 60-63

24. Sztuka słuchania / Janina Janowska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 71-79

25. Teoretycznie i praktycznie o uczeniu czytania współczesnych tekstów kultury / Barbara Klimczak // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7/8, s. 8-10

26. "Trudny czytelnik" naszym wyzwaniem / Anna Kleiber // Bibliotekarz. - 2011, nr 4, s. 7-12

27. Warsztat i umiejętności zawodowe nauczyciela w pozawerbalnym komunikowaniu się z osobami upośledzonymi umysłowo / Justyna Turek // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 288-297

28. Ważne relacje : nauczyciel - rodzic / Violetta Kruczkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 34-35

29. Więcej niż słowa. O gestach - praktycznie / Elżbieta Madalińska // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 4, s. 56-61

40. Wspieranie metodami komputerowymi alternatywnego porozumiewania się za pomocą piktografów / Katarzyna Piasecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 372-380

41. Z warsztatu trenera umiejętności społecznych / Gracjana Pawlak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 17-22

42. Zachowania niewerbalne w klasie szkolnej / Wiesław Sikorski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 120-125

43. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Psychologia