Optymizm i pesymizm – dwie postawy wobec życia - bibliografia w wyborze za lata 1969-2014

KSIĄŻKI

1. Autosugestia : jak myśleć pozytywnie / Anselm Grun ; przekł. Tomasz Grodecki. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2001

2. Filozofia optymizmu / Borys G. Kuzniecow ; przeł. Bronisława Konopielko. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1981

3. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości / Alicja Żywczok. - Kraków : Impuls, 2000

4. Jak przełamać prawo Murphy'ego : jak pesymiści mogą osiagnąć [!] to, co realizują optymiści / Suzanne C. Segerstrom ; przekł. Grzegorz Baster. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009

5. Melancholia / Antoni Kępiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979

6. Myślenie pozytywne : jak zachować równowagę i pełnię sił duchowych / Ursula Fassbender ; przeł. Dominik Steppa. - Gdynia : Mag, 1994

7. Optymistyczne dziecko / Martin E. P. Seligman ; z Karen Reivich, Lisą Jaycox, Jane Gillham ; przeł. Andrzej Jankowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 1997

8. Optymizm : badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym / Ryszard Stach. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

9. Optymizm : perspektywa psychologiczna / Agnieszka Czerw. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

10. Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman ; przeł. Andrzej Jankowski. - Wyd. 3. - Poznań : Media Rodzina, 1996

11. Pełnia życia : nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia / Martin E. P. Seligman ; przeł. Piotr Szymczak. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2011

12. Potęga ludzkiego ducha / Joseph Murphy ; z niem. przeł. Barbara Janowska-Michnowska. - Warszawa : Diogenes, 2002

13. Potęga optymizmu / Alan Loy McGinnis ; przeł. Wincenty Łaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów Palabra : Wydawnictwo Exter, 1993

14. Pozytywna moc pesymizmu / Julie K. Norem ; przekł. Paweł Wieczorek. - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2003

15. Pozytywne emocje : jak rozwijać relacje międzyludzkie / Tom Rath, Donald O. Clifton ; [tł. Izabela Michałowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006

16. Pozytywne myślenie : czy może szkodzić / Gunter Scheich ; przekł. Ewa Pankiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

17. Pozytywne myślenie drogą do sukcesu / David J. Schwartz ; z niem. przeł. Barbara Janowska-Michnowska. - Warszawa : Świat Książki, 2000

18. Pozytywność : naukowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia / Barbara L. Fredrickson ; przeł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk, cop. 2011

19. Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu i ludzkich siłach / Alan Carr ; przekł. Zbigniew A. Królicki. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009

20. Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka / red. nauk. Janusz Czapiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005

21. Psychologia pozytywna w praktyce / red. nauk. P. Alex Linley, Stephen Joseph, red. nauk. wyd. pol. Janusz Czapiński ; przekł. Aleksandra Jaworska-Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

22. Schopenhauer a Młoda Polska / Jan Tuczyński. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969

23. Sekret / Rhonda Byrne ; przeł. Jan Kabat. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Proza, 2007

24. Szczęście to nie przypadek : jak wykorzystać wszystko, co Ci się przytrafia w życiu i w pracy / John D. Krumboltz, Al S. Levin ; przekł. Piotr Bucki. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

25. Śmiać się całym sercem : prosta metoda, aby pogodniej żyć / Valerio Albisetti ; [tł. Władysława Zasiura]. - Wyd. 3 zm. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007

26. Ukojone serce / Linda Dillow ; tł. z jęz. ang. Małgorzata Gasza. - Wyd. 2. - Ustroń : Koinonia Wydawnictwo Chrześcijańskiej Fundacji "Życie i Misja", 2003

27. Wychowanie do radości życia / Alicja Żywczok. - Warszawa : Żak, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Afirmacja życia / Dorota Kawecka // Lider. - 2011, nr 9, s. 9

2. Fenomen optymizmu-pesymizmu młodzieży w kontekście emancypacyjnej roli edukacji / Anna Pluskota-Lewandowska // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 3, s. 22-37

3. Gorzej być nie może / Katarzyna Klimek-Michno // Charaktery. - 2014, nr 1, s. 40-43

4. Gorzka słodycz wiktymizacji / Lucyna Golińska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 15-17

5. Jak zostać pogodnym / Elaine Fox // Charaktery. - 2013, nr 7, s. 72-73

6. Jutro będzie lepiej? / Kirsten Weir // Charaktery. - 2013, nr 12, s. 48-51

7. Koncepcja terapeutyczna M. Seligmana / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 4-8

8. Kształtowanie poczucia optymizmu u uczniów klas początkowych / Sylwia Palka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 8-16

9. Lekcje optymizmu z Pollyanną i Mary Lennox / Sylwia Ciemińska // Guliwer. - 2005, nr 4, s. 18-23

10. Mniej znaczy więcej / Ewa Woydyłło ; rozm. przepr. Paulina Pająk // Charaktery. - 2013, nr 10, s. 28-34

11. Myślenie pozytywne (optymizm) w zachowaniach sportowców / Wojciech Aksamit // Lider. - 2008, nr 10, s. 24-26

12. Nadziei uczą rodzice / Aleksandra Traczyk // Charaktery. - 2005, nr 7, s. 51-53

13. Nauczyciel powinien być optymistą / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 129-137

14. Oglądaj świat w 3D / Paweł Fortuna // Charaktery. - 2014, nr 5, s. 16-23

15. Opowieść Kłapouchego / Bogdan de Barbaro ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2014, nr 5, s. 24-29

16. Optymizm - podstawowy filar w naszej pracy edukacyjnej // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 40, s. 32-33

17. Optymizm a antyzdrowotne zachowania młodzieży studiującej kierunki nauczycielskie na Uniwersytecie Zielonogórskim / Paweł Kowalski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 12-21

19. Optymizm dyspozycjonalny młodzieży niepełnosprawnej - wybrane konteksty / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Chowanna. - 2009, t. 1, s. 115-131

20. Optymizm się opłaca / Tomasz Juńczyk // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 50, s. 12-14

21. Podróż w nieznane / Paulina Pająk // Charaktery. - 2013, nr 10, s. 18-27

22. Pozytywne myślenie - mądry optymizm / Iwona Majewska-Opiełka // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 87-89

23. Pozytywnie w edukacji / Anna Pluskota-Lewandowska // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 3, s. 147-169

24. Radość życia, czyli przedmiot, którego nie ma / Tomasz Kozłowski // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 77-82

25. Rola przekonań o sobie w planowaniu podjęcia pracy za granicą / Mariola Łaguna // Psychologia Społeczna. - 2009, nr 4, s. 228-238

26. Sposoby na niedobre myśli i czyny / Magdalena Dziedziak-Wawro // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 63-72

27. Szkoła a humor i optymizm uczniów / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 17-21

28. Źródła ludzkiego zadowolenia z życia z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej - wybrane zagadnienia / Łukasz Jach // Chowanna. - 2013, t. 1, s. 197-215
 

 Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Psychologia