Psychologia uczenia się - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014

KSIĄŻKI

1. BINDER Gislind, MICHAELIS Richard: Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.

2. BLYTHE GODDARD Sally: Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

3. BRADWAY Lauren, HILL Barbara Albert: Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka. Gdańsk : Harmonia Universalis , 2012.

4. BRZEŚKIEWICZ Zbyszek: Superczytanie : jak uczyć się trzy razy szybciej. Białystok : Studio Astropsychologii, 2006.

5. CUMMINGS Rhoda, FISHER Gary: Poradnik przetrwania : dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, cop. 2006.

6. CUMMINGS Rhoda, FISHER Gary: Szkolny poradnik przetrwania : dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, cop. 2007.

7. DAVIS Ronald D., BRAUN Eldon M.: Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001.

8. DENNISON Paul E., DENNISON Gail: Integracja mózgu : wpływ integracji mózgu na osobowość i funkcjonowanie człowieka. Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, cop. 2004.

9. DEREWLANA Hanna, WOSIŃSKA Beata: Badanie gotowości szkolnej. Warszawa : Nowa Era, 2010.

10. DRYDEN Gordon, VOS Jeannette: Rewolucja w uczeniu. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2003.

11. DZIAMSKA Dorota: Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005.

12. FILIPIAK Ewa: Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

13. GLASSER William: Każdy uczeń może osiągnąć sukces. Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005.

14. JANKOJĆ Zbigniew Emilian: Indywidualne uwarunkowania sukcesu studenta w nauce języka angielskiego. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.

15. JAWORSKA Mariola: Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych : zastosowanie europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009.

16. KANDZIA Joanna: Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

17. KOSSOWSKA Małgorzata, JARMUŻ Sławomir, WITKOWSKI Tomasz: Psychologia dla trenerów : szkolenia. Kraków : ABC a Wolters Kluwer business, 2008.

18. KOWALIK Stanisław (red.): Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

19. KOWALUK Marzena: Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

20. KREJTZ Izabela: Korepetycje poznawcze : rola pamięci roboczej i kontroli uwagi w przewidywaniu osiągnięć szkolnych. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2012.

21. LANG Gunda: Jak być lepszym w szkole : trening mentalny dla dzieci i młodzieży. Katowice : Wydawnictwo Kos, 2003.

22. LEDZIŃSKA Maria, CZERNIAWSKA Ewa: Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

23. LEO Sigrid: Nagle wszystko rozumiem! : jak pomóc dziecku, aby się mogło lepiej uczyć : poradnik dla rodziców. Kielce : Jedność, 2002

24. ŁAGUNA Mariola: Szkolenia. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

25. ŁUKASIEWICZ Monika: Jak bić rekordy w szybkim i skutecznym uczeniu się. Chorzów : Videograf Edukacja, 2011.

26. ŁUKASIEWICZ Monika: Jak uczyć się dwa-trzy razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę. Chorzów : Videograf Edukacja, 2011.

27. ŁUKASIEWICZ Monika: Sukces w szkole : jak uczyć się 2-3 razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007.

28. MEDINA John: 12 sposobów na supermózg : jak przetrwać w pracy, domu i szkole. Warszawa : Prószyński Media, 2009.

29. MICHL Werner: Pedagogika przeżyć. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011.

30. MIETZEL Gerd: Psychologia kształcenia. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

31. NEVILLE Bernie: Psyche i edukacja : emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009.

32. O'CONNOR Joseph, SEYMOUR John: NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2008.

33. PETROVIC Jasminka, PESIKAN Ana: Jak się uczyć, aby się (nie) nauczyć : (w 39 lekcjach) : wszystko o (nie)uczeniu się. Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006.

34. PETTY Geoff: Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

35. PHILLIPS D. C., SOLTIS J. F.: Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

36. PLACHA Józef: O lepszą jakość uczenia się. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010.

37. SKWARK Dorota: Jak pomóc dziecku się uczyć? : poradnik dla rodziców i nauczycieli. Kielce : Wydawnictwo Monika Duda, cop. 2008.

38. SOKOŁOWSKA Ewa: Gdy dziecko zdaje egzamin : scenariusze warsztatów psychologicznych dla rodziców. Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008.

39. SWOBODA Ewa: Przestrzeń, regularności geometryczne i kształty w uczeniu się i nauczaniu dzieci. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.

40. TARASZKIEWICZ Monika: Jak wspierać dziecko w nauce : niezbędnik aktywnego rodzica. Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009.

41. THOMAS Jacques, AZZOPARDI Gelles: Gdy dziecko nie może się skupić.  Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2007.

42. VESTER Frederic: Myślenie, uczenie się, zapominanie : co dzieje się w naszej głowie? Jak uczy się mózg? Dlaczego niekiedy zawodzi? Bydgoszcz : Wydawnictwo Polsko-Niemieckie Glossarium, 2006.

43. VOPEL Klaus W.: Warsztaty - skuteczna forma nauki : 80 porad dla moderatorów. Kielce : Jedność, 2004.

44. WEYHRETER Helmut: Trudności z koncentracją uwagi. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2002.

45. WIERZCHOŃ Michał: Koszty poznawcze uczenia mimowolnego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.

46. WILGOCKA-OKOŃ Barbara: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa : Żak, 2003.

47. WOOD David: Jak dzieci uczą się i myślą : społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

48. ZIMBARDO Philips G., JOHNSON Robert L., MCCANN Vivian: Psychologia : kluczowe koncepcje. 2, Motywacja i uczenie się. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. ADAMEK Irena: Od nauczania do uczenia się - wspieranie rozwoju dziecka. „Nowa Szkoła" 2009, nr 4, s. 4-7.

2. BAUMANN Katarzyna: Bariery psychiczne w procesie uczenia się języka obcego. „Języki Obce w Szkole" 2005, nr 5, s. 28-33.

3. BĄBEL Przemysław: O wpływie miejsca na pamięć. „Psychologia w Szkole" 2012, nr 2, s. 77-80.

4. BEDYŃSKA Sylwia: Kiedy uczeń głupio odpowiada - zespół bezradności intelektualnej. „Psychologia w Szkole" 2007, nr 3, s. 3-12.

5. BJORK  Robert A.: Nauka przez pomyłkę. „Charaktery" 2012, nr 7, s. 46-47.

6. BRZEZIŃSKA Anna I., MATEJCZUK Joanna, NOWOTNIK Anna: Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły. „Edukacja" 2012, nr 1, s. [7]-22.

7. BRZEZIŃSKA Anna I., NOWOTNIK Anna: Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. „Edukacja" 2012, nr 1, s. [61]-74.

8. BRZEZIŃSKA Anna: Kiedy lider staje się tutorem a kiedy nauczycielem? Cz. 1. „Remedium" 2005, nr 11/12, s. 16-17.

9. CECELEK Grażyna: Sytuacja rodzinna jako wyznacznik osiągnięć szkolnych dziecka. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2005, nr 8, s. 44-46.

10. CHODOROWSKA Ilona: Nauczyć się, by lepiej uczyć. Cz. 1. „Przegląd Oświatowy" 2008, nr 14, s. 13-14.

11. CHODOROWSKA Ilona: Nauczyć się, by lepiej uczyć. Cz. 2. „Przegląd Oświatowy" 2008, nr 15, s. 13-14.

12. CZERNIAWSKA Ewa, ZAWADZKI Bogdan: Jaki uczeń, takie osiągnięcia? „Psychologia w Szkole" 2007, nr 3, s. 69-76.

13. CZERNIAWSKA Ewa: O korzyściach z edukacji muzycznej płynących. „Psychologia w Szkole" 2009, nr 4, s. 133-140.

14. DANILUK Beata, MARKIEWICZ Piotr: Dyskretny urok pamięci utajonej. „Charaktery" 2007, nr 6, s. 44-47.

15. DĘBSKA Urszula, GUŁA-KUBISZEWSKA Halina: Strateg w szkolnej ławce. „Psychologia w Szkole" 2010, nr 4, s. 5-14.

16. DOBOSZ Mariola: Mózg w dobrym stylu. „Edukacja i Dialog" 2010, nr 1/2, s. 18-20.

17. DOBOSZ Mariola: Patrzeć do wewnątrz. „Edukacja i Dialog" 2009, nr 11/12, s. 16-19.

18. DOBOSZ Mariola: Z duchem inteligencji. „Edukacja i Dialog" 2009, nr 9/10, s. 26-28.

19. DROGA Katarzyna: "Pobudzamy wszystkie zmysły" : zestaw ćwiczeń do pracy z uczniami. „Głos Pedagogiczny" 2013, nr 49, s. 31-37.

20. DYLĄG Jerzy: Uczenie się przez przeżywanie jako strategia kształcenia muzycznego w edukacji zintegrowanej. „Nowa Szkoła" 2009, nr 4, s. 23-28.

21. FAJKOWSKA-STANIK Małgorzata, EYSENCK Michael W.: W czym lepszy jest ekstrawertyk od introwertyka i vice versa. „Psychologia w Szkole" 2006, nr 1, s. 119-122.

22. FILIPIAK Ewa: Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. „Edukacja" 2011, nr 2, s. 28-35.

23. GŁOSKOWSKA-SOŁDATOW Małgorzata: O "lepszej" i "gorszej" motywacji do uczenia się. „Dyrektor Szkoły" 2011, nr 12, s. 54-56.

24. GUŁA-KUBISZEWSKA Halina: Charakterystyka aktywności strategicznej a efekty samoregulowanego uczenia się motorycznego. „Nowiny Psychologiczne" 2005, nr 3, s. 65-82.

25. GUTOWSKI Jakub: Lubię, co robię i robię, co lubię. „Psychologia w Szkole" 2012, nr 4, s. 98-107.

26. HERDA-PŁONKA Katarzyna: Dydaktyka czy psychologia nauczania - co dziś uprawiamy w szkole? „Język Polski w Liceum" 2012/2013, nr 1, s. 62-72.

27. ISKIERKA-KASPEREK Ewa: Jak jeść słonia? [Cz. 2]. „Charaktery" 2009, nr 10, s. 78-80.

28. ISKIERKA-KASPEREK Ewa: Sztuka koncentracji. „Charaktery" 2010, nr 1, s. 80-82.

29. JURKIEWICZ Ewa: Neurodydaktyka : motywacja, koncentracja i substancje szczęścia. „Życie Szkoły" 2012, nr 2, s. 4-5.

30. KAŁUBA-KORCZAK Anna: Nieuregulowana rzeka. „Głos Pedagogiczny" 2013, nr 45, s. 19-21.

31. KLUS-STAŃSKA Dorota: Wczesna edukacja matematyczna. Cz. 2, Rozwój myślenia czy jego wygaszanie? „Matematyka w Szkole" 2006, nr 36, s. 31-34.

32. KONDRAT Dorota: Style uczenia się. „Remedium" 2005, nr 1, s. 10-11.

33. KONDRAT Dorota: Warsztaty twórczości : analogie. Cz. 5. „Remedium" 2008, nr 6, s. 10-11.

34. KOSSOWSKA Małgorzata: Bezradność intelektualna w szkole. „Psychologia w Szkole" 2010, nr 2, s. 14-19.

35. KRYK Gabriela: Motywacja w samokształceniu uczniów. „Życie Szkoły" 2007, nr 9, s. 10-14.

36. KUBALA-KULPIŃSKA Aleksandra: .Tajemnice ludzkiego mózgu czyli słów kilka o neurodydaktyce. „Życie Szkoły" 2014, nr 8, s. 8-11.

37. KUPIEC Monika: Style uczenia się w kontekście preferencji poznawczych czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien, aby uniknąć "dys-lekcji". „Wychowanie na co Dzień" 2013, nr 3, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-IV.

38. KWIATKOWSKI Stefan Michał: Konwersja wiedzy - implikacje edukacyjne. „Edukacja" 2006, nr 3, s. 5-11.

39. LEDZIŃSKA Maria, CZERNIAWSKA Ewa: Jak psychologia rozumie uczenie się.  „Psychologia w Szkole" 2011, nr 4, s. 77-83.

40. LEDZIŃSKA Maria, CZERNIAWSKA Ewa: Uczeń na pierwszym miejscu. „Psychologia w Szkole" 2012, nr 2, s. 100-106.

41. ŁOSKOT Małgorzata: Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. „Głos Pedagogiczny" 2009, nr 3, s. 3-6.

42. MARZEC-STAWIARSKA Małgorzata: Czego boją się uczniowie na lekcjach języka obcego? „Języki Obce w Szkole" 2011, nr 4, s. 69-74.

43. MEDINA John: Integracja sensoryczna. „Edukacja i Dialog" 2010, nr 1/2, s. 21-27.

44. MEDINA John: Koncentracja : fragment 4. rozdziału książki "12 sposobów na supermózg". „Edukacja i Dialog" 2009, nr 9/10, s. 30-37.

45. MIESZALSKI Stefan: Interpretacje podmiotowości dziecka: kultura - szkoła - wczesna edukacja. „Problemy Wczesnej Edukacji" 2005, nr 2, s. 5-10

46. NIEMIERKO Bolesław: Uczeń odrabia pracę domową. „Nowa Szkoła" 2014, nr 2, s. 29-30.

47. PFEIFER Gaby: (R)e-wolucja umysłu. „Charaktery" 2013, nr 12, s. 74-77.

48. PIEGOWSKA Maria: O uczeniu się... raz jeszcze. „Edukacja i Dialog" 2008, nr 3, s. 7-10.

49. PIEGOWSKA Maria: Skąd brać inspirację do uczenia się? Wiedza czy umiejętność? Technika czy przypadek? „Edukacja i Dialog" 2008, nr 5, s. 36-37.

50. PIEGZIK Wioletta Anna: Kompetencja uczenia się czyli co to znaczy umieć się uczyć. „Edukacja i Dialog" 2010, nr 1/2, s. 40-43.

51. PIERZCHWAŁA-KOZIEC Krystyna: Udział opioidów w procesach uczenia się i zapamiętywania. „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2005, nr 1, s. 5-9.

52. PRZERADZKA Maria: Jak nakłonić dziecko do nauki? „Nauczanie Początkowe" 2004/2005, nr 2, s. 101-103.

53. PYTEL Karolina: Nauka może być zabawą! „Wychowanie w Przedszkolu" 2013, nr 9, s. 12-16.

54. RESLER-MAJ Anna: Czym skorupka za młodu nasiąknie... „Psychologia w Szkole" 2011, nr 3, s. 72-81.

55. SAWIŃSKI Julian Piotr: Jak uczyć uczenia się biologii? „Biologia w Szkole" 2007, nr 5, s. 54-59.

56. SIEKAŃSKA Małgorzata: Zrozumieć problem motywacji. „Psychologia w Szkole" 2010, nr 4, s. 15- 24.

57. STACHOWSKI Ryszard: O dwóch takich, co połączyli Freuda i Pawłowa.  „Charaktery" 2005, nr 8, s. 36-37.

58. STRÓŻYŃSKI Klemens: Facylitacja w szkole. „Dyrektor Szkoły" 2007, nr 7, s. 13-16.

59. SZCZYGIEŁ Monika, CIPORA Krzysztof: Fałszywe przekonania na temat działania mózgu i zjawisk psychicznych czyli neuromity i psychomity w edukacji. „Edukacja" 2014, nr 2, s. 53-66.

60. TAŃSKA Monika: Specyficzne trudności w uczeniu się - istota i przyczyny.  „Wychowanie na co Dzień" 2008, nr 7/8, s. 37-40.

61. TARASZKIEWICZ Małgorzata: Uczenie bierne czy aktywne? „Psychologia w Szkole" 2007, nr 1, s. 117-123.

62. TURSKA Dorota: Dlaczego uczeń nie wie, gdzie podpisano unię lubelską. „Psychologia w Szkole" 2008, nr 2, s. 51-56.

63. WEIMANN Marta: Społeczne i emocjonalne aspekty uczenia się (SEAL) w angielskiej rzeczywistości szkolnej. „Dyrektor Szkoły" 2010, nr 7, s. 41-43.

64. WYSOCKA Marzena: Różnice w sporządzaniu notatek na lekcji w zależności od płci. „Języki Obce w Szkole" 2005, nr 1 , s. 162-163.

65. ZAJĄC Maria Anna: Jak wykorzystać wiedzę potoczną ucznia. „Psychologia w Szkole" 2007, nr 2, s. 79-84.

66. ZIÓŁKOWSKA Anna M.: Pamięć o pamięci. „Psychologia w Szkole" 2011, nr 2, s. 49-60.

67. ZIÓŁKOWSKA Anna M: Przeczytaj, zrozum - na pewno zapamiętasz. „Psychologia w Szkole" 2011, nr 3, s. 59-69.

68. ŻYLIŃSKA Marzena: Dlaczego neurodydaktyka. „Psychologia w Szkole" 2012, nr 3, s. 45-53.

69. ŻYLIŃSKA Marzena: Kiedy do szkoły? : czy badania mózgu dają odpowiedź na to pytanie? „Bliżej Przedszkola" 2012, nr 3, s. 30-31.

70. ŻYLIŃSKA Marzena: Mózg idzie do szkoły i ... się nudzi. „Życie Szkoły" 2014, nr 5, s. 4-8.

71. ŻYLIŃSKA Marzena: Mózg uczy się, gdy chce. „Psychologia w Szkole" 2012, nr 2, s. 90-99.

Powrót do Psychologia