Rewalidacja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2015

KSIĄŻKI

1. ABC mówienia, czytania i pisania : umiem mówić, czytać i pisać : zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Cz. 1 / Justyna Łomża, Irmina Knapik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

2. ABC mówienia, czytania i pisania : umiem mówić, czytać i pisać : zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Cz. 2 / Justyna Łomża, Irmina Knapik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

3. Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010

4. Arteterapia : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2014

5. Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania / Anna Kordzińska-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashöfer, cop. 2012

6. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2013

7. Arteterapia szczęśliwy świat tworzenia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

8. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2014

9. Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

10. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

11. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002

12. Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / Artur Barciś [et al.]. - Wyd. 2. poszerz. i popr. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2015

13. Bajkoterapia czyli Dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / [aut. bajek] Krzysztof Ibisz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2009

14. Bajkoterapia czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

15. Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold Pertler ; [przekł. z jęz. niem. Joanna Procek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2012

16. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2011

17. Ćwiczenia rewalidacyjne dla klasy 4 / Joanna Mulart, Dorota Kamińska-Szewczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Podkowa ; 2004

18. Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo-ruchową / Hana Tymichova. - Wyd. 2. - Gdańsk : Glottispol, 2004

19. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

20. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

21. Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem : sześć etapów terapii / Hanna Olechnowicz, Felicyta Krawczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012

22. Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

23. Dziecięca matematyka : metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

24. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

25. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości : psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się / pod red. nauk. Władysławy Pileckiej, Mirosława Rutkowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

26. Dzisiaj się bawimy : rewalidacja indywidualna prowadzona metodą dobrego startu : scenariusze zajęć klas 1-4 szkoły specjalnej / Barbara Kosmowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

27. Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością / pod redakcją Marty Wójcik i Beaty Antoszewskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015

28. Komputer w rewalidacji : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Joanny Buczyńskiej. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001

29. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

30. Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r. / oprac. materiałów Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2000

31. Metoda Dobrego Startu : od słowa do zdania, od zdania do tekstu : książeczki tematyczne i zestaw pomocy / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2011]

32. Metoda Dobrego Startu : od słowa do zdania, od zdania do tekstu : wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

33. Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 1 poszerz. [w Harmonii Universalis]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

34. Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

35. Muzykoterapia czyli Jak wykorzystać siłę dźwięków / Édith Lecourt ; tł. z jęz. fr. Lilla Teodorowska. - Katowice : Videograf II, 2008

36. Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

37. Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003

38. Muzykoterapia w rehabilitacji ruchowej dzieci niewidomych i słabowidzących / Paweł Cylulko. - Warszawa : Upowszechnianie Nauki-Oświata "UN-O", 1998

39. Odkrycie dziecka / Maria Montessori. - Łódź : Wydawnictwo Palatum, 2014

40. Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

41. Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

42. Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji - analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / Sylwia Wrona. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

43. Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole życia : poradnik metodyczny dla nauczycieli pierwszego poziomu nauczania / Irena Polkowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

44. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2002

45. Program wczesnej wykrywalności zespołu Ushera - podstawą postępowania rewalidacyjnego / Hanna Siedlecka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2000

46. Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców : szkic do portretu historycznego pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej / Marzena Dycht. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006

47. Ruch rozwijający dla dzieci / Weronika Sherborne ; przeł. Marcin Bogdanowicz ; [red. nauk. przekł. Bożena Kisiel, Marta Bogdanowicz]. - Wyd. 2, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

48. Rysunek w arteterapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2015

49. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia - zabawa - nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

50. Szczęśliwy świat tworzenia czyli Arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

51. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

52. U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego : praca zbiorowa / pod red. Hanny Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

53. Upośledzenie umysłowe : wybrane zagadnienia edukacji i terapii / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Płock : Novum, 2003

54. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

55. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011

56. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

57. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : pakiet pomocy / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

58. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej się rozwijających : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012

59. Współczesne kierunki wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu : konferencja naukowa, Warszawa 9 maja 2000 : materiały / pod red. Hanny Siedleckiej i Ewy Kulczyckiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2000

60. Wybrane zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej / pod red. Marka Borowskiego i Romualda Dobrzenieckiego. - Płock : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica - Wydawnictwo Naukowe Novum, 2009

61. Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży / Bożena Grochmal-Bach. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Impuls, 2001

62. Wzrastajcie z nami, a nie obok nas : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Krystyna Szoć. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

63. Zabawa w psychoterapii / Heidi Kaduson, Charles Schaefer ; przekł. Wiesława Kampert. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

64. Zabawki i propozycje zabaw : dla dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

65. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, cop. 2009

66. Zajęcia rewalidacyjne : zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 1-3 / Jolanta Pańczyk. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014

67. Zajęcia rewalidacyjne : zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 4-6 / Jolanta Pańczyk. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014

68. Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych / Elżbieta Waszkiewicz. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych. Gry i zabawy w terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002

69. Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessorii o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza. - Kraków : Impuls, 2001

 

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Kinezjologia edukacyjna [Film] : ćwiczenia, afirmacje, inspiracje / Paul Dennison. - Warszawa : Kined, [2004] (KV 90 min)

2. Metoda Dobrego Startu [Film] / scen. i koment. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka ; reż. i zdj. Mieczysław Szemalikowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2006 (DVD 216 min)

3. Metoda Dobrego Startu [Dokument elektroniczny] / scen. i koment. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka ; reż. i zdj. Mieczysław Szemalikowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2006 (CD-ROM)

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Aktywność ruchowa i formy jej rozwijania w pracy z osobami głęboko upośledzonymi umysłowo / Anita Woźnicka // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 380-382

2. Arteterapia - problemy definicyjne / Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 376-379

3. Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11

4. Bajkoterapia - olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2015, nr 5, s. 22-25

5. Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym / Kamila Jakubczyk // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 248-258

6. "Baśniowe spotkania" w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych / Ewa Lejowska, Jan Fedczak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-12

7. Biblioteka szkoły specjalnej miejscem rewalidacji i wyrównywania szans edukacyjnych / Maria Wałach // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 7-12

8. Czym jest bajkoterapia / Iwona Czesiul-Przybył // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 12-16

9. Gimnastyka twórcza Labana - pomysłem na lekcję wychowania fizycznego / Agnieszka Kurek-Paszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 1, s. 34-42

10. Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana / Barbara Jarzyńska, Katarzyna Melania Merchel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 38-39

11. Indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny dla ucznia z obustronnym niedosłuchem / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 34-36

12. Malowane słowem, gestem i oddechem... czyli Koloroterapia na zajęciach terapeutyczno-rewalidacyjnych / Krystyna Moczia, Joanna Godawa // Chowanna. - 2009, T. 1, s. 97-107

13. Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi autystycznymi / Katarzyna Wysocka // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - S. 133-144

14. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia kształtujące świadomość osoby / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 16-17

15. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Liśniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 11, s. 12-14

16. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : propozycje zabaw z rekwizytami / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 26-28

17. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako metoda wspomagająca terapię dzieci z autyzmem. Studium przypadku / Ewa Łukowska // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - S. 68-85

18. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym / Katarzyna Królikowska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 380-388

19. Miejsce biblioterapii w procesie rewalidacyjnym dziecka z autyzmem / Bernadetta Szczupał // W: Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. - S. 167-179

20. Moje spotkania z... współczesnym tańcem edukacyjnym Rudolfa Labana / Małgorzata Mroziak // Arteterapia. - 2008, nr 1, s. 18-19

21. Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 41-46

22. Muzykoterapeutyczne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową / Paweł Cylulko // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 4, s. 34-37

23. Muzykoterapia : zajęcia muzyczne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Adriana Zycha-Gurdek // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 20-21

24. Muzykoterapia jako forma terapii i aktywności twórczej dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Agnieszka Balicka // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 269-273

25. Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym / Ewa Żurawska-Seta, Roman Seta // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - S. 65-85

26. Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących - założenia teoretyczne. Cz. 1 / Marlena Kilian, Małgorzata Cichocka // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245-257

27. Na niepowodzenia w szkole - magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem "Bajki o mróweczce" Marii Molickiej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15-16

28. O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej / Marcin Wlazło // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 24-28

29. Planowanie i organizacja zabaw prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i gimnastyki twórczej Rudolfa Labana / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 15, s. 28-29

30. Podróż do krainy tęczy... : chromoterapia w rewalidacji osób niepełnosprawnych / Krystyna Moczia, Joanna Godawa // W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 173-179

31. Podstawowe założenia pracy rewalidacyjnej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim w szkole masowej : (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkól nr 1 w Łazach) / Patrycja Gołek // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - S. 73-81

32. Praca z dzieckiem z dysfunkcją słuchu / Marzena Klaczak // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - S. 57-81

33. Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku / Maja Sitarczyk // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - S. 82-113

34. Praca z uczniem z globalnym obniżeniem sprawności intelektualnej / Janina Wyczesany // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - S. 16-26

35. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Piotr Majewicz // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - S. 27-45

36. Program rewalidacyjno-wychowawczy dziecka głęboko wielorako upośledzonego / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2011, nr 2, s. 11-12

37. Program terapeutyczny "magic circle" jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym / Ewa Domagała-Zyśk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 58-62

38. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z obustronnym niedosłuchem / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 40-42

39. Rola muzykoterapii w stymulacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / Łukasz Flejszer // Kultura Fizyczna. - 2010, nr 5/8, s. 44-54

40. Rola muzykoterapii w terapii dziecka z autyzmem / Gabriela Waliczek // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - S. 57-67

41. Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 59, s. 37-39

42. Scenariusz zajęć ruchowych z wykorzystaniem gimnastyki twórczej Rudolfa Labana / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 29, s. 39

43. Skuteczna psychoterapia dwuipółletniej dziewczynki rozwojem osobowym i prostym opóźnieniem rozwoju mowy / Hanna Olechnowicz, Katarzyna Żadanuk // Nowiny Psychologiczne. - 2007, nr 4, s. 5-24

44. Udział zwierząt w szeroko pojętej rewalidacji osób niepełnosprawnych / Anna Kurzeja // W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 181-188

45. Wczesna diagnoza i rewalidacja dziewczynek z zespołem Retta w opinii rodziców / Dorota Kornaś // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 373-387

46. Wpływ metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Marta Matasek // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 132-138

47. Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92

48. Wspierająca rola muzyki w rewalidacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 299-302

49. Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne / Paweł Cylulko // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 319-339

50. Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo : rewalidacja - między powinnością a rzeczywistością / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16-18

51. Zabawa w procesie diagnozy i terapii małego dziecka z autyzmem / Anna Szczypczyk // W: Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 79-85

52. Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami mowy i języka :wykorzystanie w pracy terapeutycznej technik behawioralnych / Izabela Antos. // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 57-64

53. Zespołowa praca w kuchni jako warsztat działań z osobistym zaangażowaniem w szkole dla młodzieży z autyzmem / Felicyta Krawczyk, Hanna Olechnowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 3/4, s. 79-99

54. Znaczenie arteterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Dagna Czerwonka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 12, s. 31-35

55. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 39-49

56. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Cz. 2 / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 201-210

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Psychologia