Gotowość szkolna sześciolatków - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2016

KSIĄŻKI

1. Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : Nowa Era, 2010

2. Badanie gotowości szkolnej : karty do diagnozowania / Hanna Derewlana [et al.]. - Warszawa : Nowa Era, 2011

3. Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Wyd. 3. - Warszawa : Nowa Era, 2012

4. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy / Frauke Meinders-Lücking, Susanne Loy ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

5. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

6. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : karty pracy / [aut. Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska ; il. Elżbieta Jarząbek]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010

7. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010

8. Diagnoza gotowości szkolnej pięciolatka / Beata Krysiak, Krystyna Zielińska. - Wyd. 2, popr. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011

9. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Anna Kałużny ; [il. Lidia Nowak-Chomicz]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

10. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010

11. Diagnoza przedszkolna : karty pracy / [aut. Agnieszka Biela ; oprac. merytor. i red. Karolina Karamuz, Dorota Plata]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014

12. Diagnoza przedszkolna : karty pracy / [oprac. merytor. i red. Joanna Dziejowska ; il. Elżbieta Jarząbek ] ; Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011

13. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2011

14. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

15. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

16. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

17. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1: materiały dla nauczyciela / [aut. Ewa Czech]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009

18. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1: materiały dla ucznia / [Ewa Czech ; il. Wojciech Górski]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009

19. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006

20. Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011

21. Dziecko sześcioletnie w szkole : dobry start / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Lidia Czernecka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

22. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009

23. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

24. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red Haliny Sowińskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011

25. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010

26. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna / red. Marta Kochan-Wójcik [ et al.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

27. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 6, Wybrane obszary aktywności / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2013

28. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

29. Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008

30. Entliczek pentiliczek : badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Nowa Era, 2011

31. Gotowi do szkoły? Start! / Lynn Jenkins ; [przekład Aleksandra Gietka-Ostrowska, Jerzy Malinowski]. - Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2015

32. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : Żak, 2003

33. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

34. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; ilustracje Luca Papp ; tłumaczenie Magdalena Macińska. - Wyd. 2, popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

35. Karty do diagnozowania gotowości szkolnej / [aut. Sławomira Załęska]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2013

36. Karty do diagnozowania gotowości szkolnej / Hanna Derewlana [et al. ; il. Agnieszka Cieślikowska]. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2014

37. Mam 6 lat i idę do szkoły : poradnik dla rodziców i nauczycieli / - Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2010

38. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014

39. Moja I klasa : poradnik dla nauczycieli / Jadwiga Stasica. - Wyd. 1 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

40. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008

41. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011

42. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010

43. Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015

44. Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? / Małgorzata Skura & Michał Lisicki, Dorota Sumińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

45. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły : rady dla rodziców i wychowawców / Beata Nadolna. - Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2009

46. Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Marzena Buchnat. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2013

47. Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna : kwestionariusz diagnostyczny / Grażyna Billewicz, Beata Nowak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

48. Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013

49. Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010

50. W trosce o udany start : ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, 2008

51. Wiek przedszkolny : rozwój i zaburzenia / Lidia Marszałek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008

52. Wiem więcej : diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Barbara Ochmańska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2011

53. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian / red. nauk. Marzena Chrost, Anna Królikowska. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2014

54. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, cop. 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Zawsze mogę liczyć na pomoc..." / Anna Rumińska, Danuta Skalska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 2 ( 12), s. 29-30

2. "Zerówka" czy pierwsza klasa? / Anna Pawłowska-Niedbała, Danuta Szlązak, Anna Wróbel // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 18-19

3. Bajki są tylko dla dzieci / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 48-51

4. Co dalej z sześciolatkami ? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 35-36

5. Co umieją sześciolatki / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 43-48

6. Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? W związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków" / Krzysztof Ziemba // Lider. - 2010, nr 3, s. 25-26

7. Co z tą dojrzałością szkolną? : problemy związane ze zmianami w organizacji edukacji wczesnoszkolnej / Bożena Janiszewska // Meritum. - 2009, nr 1, s. 33-37

8. Czarowanie na zawołanie : gry i zabawy służące kształtowaniu gotowości szkolnej w zakresie nauki czytania i pisania / Grażyna Iwona Grzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 80-81

9. Czy posłać do szkoły sześciolatka? / Magdalena Bochenek, Ewa Maksymowska // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 54-56

10. Czy posłać sześciolatka do szkoły? / Dorota Michałek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 57

11. Czy ręka słyszy oko? : ocena gotowości szkolnej / Ida Winiarek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 48-49

12. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97-105

13. Czym jest gotowość szkolna dziecka? / Agata Fijałkowska // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. - 2011, R. 7, s. 109-113

14. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5

15. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 5, s. 346-357

16. Diagnoza przedszkolna - klucz do nauki w klasie pierwszej / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 7, s. 4-9

17. Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 5-11

18. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 23-28

19. Dlaczego warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej? // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 3-5

20. Dojrzałości szkolnej nie da się wywołać / Agnieszka Stein ; rozm przepr. Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 4-7

21. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 10-11

22. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 13-18

23. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 14-15

24. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 40-46

25. Dojrzałość szkolna dziecka : zestawienie bibliograficzne w wyborze (2000-2008) / Alina Szczepankiewicz // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 30

26. Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna - granice pojęć / Aldona Kopik // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 7-15

27. Domowy arkusz obserwacji gotowości szkolnej / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 25, s. 36-37

28. Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 4-9

29. Dyrektorzy szkół czekają na sześciolatki / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 14-16

30. Dziecko sześcioletnie a reforma szkolna / Ewa Nowicka // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 105-110

31. Dziecko sześcioletnie w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2013, nr 7, s. 57-62

32. Edukacja AD 2011 - spór o sześciolatki / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła- 2012, nr 1, s. 3-6

33. Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53

34. Gotowi do szkoły / Anna Meslin // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 58-61

35. Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 20-23

36. Gotowość do podjęcia nauki w szkole / Mirosława Pleskot // Meritum. - 2009, nr 1, s. 38-40

37. Gotowość do roli ucznia / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 22

38. Gotowość dzieci czy gotowość szkoły? : kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 2-7

39. Gotowość dzieci i gotowość szkoły do uczenia się : rozważania wokół problematyki diagnozowania jakości wczesnej edukacji / Małgorzata Żytko // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 111-122

40. Gotowość dziecka czy gotowość szkoły? / Anna Izabela Brzezińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 5-9

41. Gotowość szkolna - studium diagnozy gotowości uczniów w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu / Aneta Jakubowska, Aneta Kalbarczyk // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 57-60

42. Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6

43. Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki : wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny-Niedzielska // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 74-80

44. Idę do szkoły! / Adrianna Cholewa, Paulina Kulikowska // Remedium. - 2012, nr 9, s. 6-7

45. Indywidualizacja pracy z dzieckiem odroczonym od obowiązku szkolnego / Wiesława Mądrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 7, dod. Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola, s. 30-33

46. Jak doskonalić percepcję wzrokową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 56-64

47. Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Bożena Janiszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 18-25

48. Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 36-38

49. Kiedy dziecko jest gotowe do szkoły / Joanna Goc // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 19-21

50. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 10, s. 4-5

51. Kilka przykazań przed-szkolnych czyli jak dzieckiem rządzić, by mu krzywdy nie wyrządzić / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 55-58

52. Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia Paszkiewicz [et al.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 50-53

53. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 20-22

54. Miejsce sześciolatka / Renata Kisiel // Przegląd Oświatowy. - 2009, nr 3, s. 5-6

55. Moim zdaniem... / Karolina Elbanowska ; rozm. Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 19-22

56. Mój sześcioletni wnuk w szkole / Helena Linke // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 9-10

57. Nauczyciele we współpracy z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 56, s. 4-9

58. Niedoceniana psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej. Komunikat z badań / Agata Nowak, Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 26-28

59. O 6-latkach w szkole: racjonalnie i innowacyjnie / Jan Fazlagić // Meritum. - 2009, nr 1, s. 41-43

60. O diagnozie nauczycielskiej, jej celach i zakresach : na czym polega diagnoza realizowana dla potrzeb wychowania i kształcenia przedszkolaków i jakie są jej wartości / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 9-13

61. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 46-51

62. O szkole jutra decyduje nauczyciel / Monika Kupiec // Język Polski w Szkole 4-6. - 2014/2015, nr 3, s. 11-17

63. Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 4-9

64. Oczami praktyka: sześciolatek w szkolnej ławce / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16

65. Oddajemy głos sześciolatkom / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 14, 16-17

66. Okres burzy i naporu / Błażej Smykowski ; rozm. Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 6-10

67. Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) / Marta Moczarska, Dorota Rojek // Kultura Fizyczna. - 2011, nr 1/4, s. 34-39

68. Pięciolatek w nowej roli czyli prawo do wcześniejszej nauki / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 12-17

69. Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań / Anna Kienig // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95

70. Pomiar kontroli hamowania testem sortowania kart dla dzieci / Sławomir Jabłoński [et al.] // Edukacja. - 2012, nr 1, s. 44-60

71. Poznaj mnie, jeśli chcesz mnie nauczyć / Elżbieta Gyzińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 68-69

72. Problem dojrzałości szkolnej w świetle auksologii / Napoleon Wolański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 14-20

73. Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka / Patrycja Kozera-Mikuła // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 12-20

74. Profilaktyka trudności w nabywaniu umiejętności językowych w szkole - w jaki sposób w przedszkolu lepiej przygotować dzieci do nauki czytania i pisania / Agnieszka Olechowska // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 2, s. 101-112

75. Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 52-54

76. Przychodzi uczeń do pierwszej klasy... / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 109-118

77. Przyczyny odroczenia obowiązku szkolnego / Marta Nakonieczna, Elżbieta Rodzeń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, s. 50-52

78. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 24-28

79. Przygotowania szkoły do przyjęcia sześciolatków / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 41-44

80. Przyspieszanie / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 2, s. 6

81. Rewolucja na trzech frontach / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 52-58

82. Rodzina a edukacja dzieci: Polska na tle innych krajów europejskich / Małgorzata Chojak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 153-176

83. Rodzina dysfunkcyjna a wczesna edukacja jej dziecka / Lucyna Kuśmierczyk // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 50-69

84. Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej / Anna Skibicka, Zuzanna Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 52-55

85. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna", s. VII-VIII

86. Rozpoznanie potrzeb rozwojowych dziecka przed rozpoczęciem nauki w szkole / Wioletta Bartoszewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 51, s. 18-19

87. Rozwój społeczny uczniów a zadania nauczyciela po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 100-105

88. Ruchome piaski / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 3, s. 6

89. Sam mózg nie chodzi do szkoły / Joanna Sikorska ; rozm. przepr. Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 11-15

90. Samodzielność dziecka a jego gotowość do nauki / Bogumiła Ogrodowczyk // Meritum. - 2013, nr 2, s. 23-27

91. Sortowanie kart jako metoda badania giętkości poznawczej u dzieci w wieku 3-8 lat / Sławomir Jabłoński [et al.] // Edukacja. - 2013, nr 1, s. 54-72

92. Start "pierwsza klasa" - społeczno-ekologiczna teoria rozwoju człowieka a proces adaptacji ucznia w pierwszej klasie / Agnieszka Olechowska // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 16-28

93. Studium przypadku w służbie diagnozy sześciolatka / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 55-60

94. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 88-93

95. Sześciolatek idzie do szkoły / Emila Janowska, Agnieszka Robak // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 11-12

96. Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 17-20

97. Sześciolatek na starcie. Cz. 2 / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 19-21

98. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-29

99. Sześciolatek w klasie 1 - pierwsze doświadczenia i propozycje / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 104-108

100. Sześciolatek w mojej klasie - refleksje nauczyciela / Magdalena Jankowska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 7-8

101. Sześciolatek w szkole - przywilej czy obowiązek? // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014. nr 44, s. 16-17

102. Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły. Cz. 1 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 11, s. 4-5

103. Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły. Cz. 2 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 12, s. 4-5

104. Sześciolatek w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 43-55

105. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 5-10

106. Sześciolatek w szkole. Społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56

107. Sześciolatek w szkole? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 20-23

108. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-50, 52

109. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 52-56

110. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 48-52

111. Sześciolatki do szkoły - rozterki rodziców / Magdalena Czub, Joanna Matejczuk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 57-65

112. Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 62-64

113. Sześciolatki w szkole - temat kontrowersyjny / Małgorzata Żytko // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, Numer Specjalny, s. 89-95

114. Sześciolatki w szkole / Anna Kałuba-Korczak // Życie Szkoły. - 2015, nr 7, s. 2-6

115. Sześciolatki w szkole : fakty i mity / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 60-61

116. Sześciolatki w świecie pisma : (nie)łatwe czytanie i pisanie / Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Barbara Stasieło // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 16-19

117. Sześciolatki... na potem / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 4-10

118. Szkoła dla sześciolatka - z perspektywy dyrektora / Izabela Bogusiewicz // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 5-6

119. Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę / Lidia Jastrzębska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 16-18

120. Uwarunkowania decyzji rodziców posłania sześciolatka do pierwszej klasy / Magdalena Czub, Joanna Matejczuk // Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 2, s. 61-73

121. W co się bawić z dzieckiem zanim pójdzie do szkoły? / Anna Ludwiczuk, Monika Pawlak // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 4 (18), s. 14-15

122. W przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz-Kużnia ,Teresa Parczewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 30-35

123. Wciąż ratują maluchy / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 4

124. Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji w opinii rodziców czterolatków - komunikat z badań / Anna Brudniak-Drąg // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 28-34

125. Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas 1-3 : analiza porównawcza / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Edukacja. - 2015, nr 1, s. 7-19

126. Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym / Krzysztof Konarzewski // Edukacja. - 2013, nr 4, s. 5-19

127. Włączenie rodziców w pomoc dziecku / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 14-16

128. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2010, nr 7/8, s. 25-26

129. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. - 2012, nr 1, s. [7]-22

130. Wszystko, co aktualne w kwestii gotowości szkolnej / Anna Kordzińska-Grabowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 52, s. 49-52

131. Wszystko, co aktualne w kwestii gotowości szkolnej / Anna Kordzińska-Grabowska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 28, s. 42-47

132. Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 46-51

133. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci w kontekście diagnozy przedszkolnej / Jolanta Skowrońska // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 35-49

134. Zanim nasze dzieci pójdą do szkoły... / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 25, s. 4-8

135. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 49-52

136. Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej / Krzysztof Konarzewski // Edukacja. - 2015, nr 2, s. 85-98

137. Zróżnicowany rozwój uczniów po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Mirosław Z. Babiarz // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 7-11

                                                                                               

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Psychologia