Ludzie starzy - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2016

KSIĄŻKI

1. Barometr Mazowsza : charakterystyka i potencjał osób starszych na Mazowszu / [oprac. raportu: Joanna Gawędzka-Olszewska, Anna Nitka]. - Warszawa : Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2015

2. Choroby wieku podeszłego / Tomasz Kostka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009

3. Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Anny Sidorczuk. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009

4. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Dodr. do wyd. z 2005 r. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006

5. Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010

6. Depresja wieku podeszłego / Jill Manthorpe, Steve Iliffe ; z jęz. ang. tł. Robert Andruszko. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

7. Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy / red. nauk. Renata Konieczna-Woźniak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008

8. Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. - Warszawa : Difin, 2015

9. Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

10. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii / [red.] Andrew A. Guccione, Rita A. Wong, Dale Avers ; [tł. z jęz. ang. Jacek Łuniewski, Barbara Sławomirska] / pod red. Marka Żaka i Zbigniewa Śliwińskiego. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014

11. Fizjoterapia w geriatrii / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna Maria Borowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011

12. Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych / Helena Bartyzel-Lechforowicz, Eugeniusz Jandziś. - Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie, 2009

13. Geriatria / red. Thomas C. Rosenthal, Mark E. Williams, Bruce J. Naughton ; [tł. Monika Dudzisz-Śledź et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2009

14. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008

15. Geriatria w przypadkach klinicznych / pod redakcją Barbary Gryglewskiej i Tomasza Grodzickiego. - Gdańsk : Via Medica, 2015

16. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Medyczne Via Medica, 2006

17. Jak opiekować się rodzicami, którzy kiedyś opiekowali się Tobą / Kenneth P. Scileppi ; przeł. Dorota Dziewońska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2008

18. Jak się zdrowo zestarzeć? : poradnik na całe życie / Andrew Weil ; przekł. Beata Biały. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2008

19. Jakość życia osób starszych / Bożena Zboina. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, 2008

20. Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie / [Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" ; red. Zofia Smuga]. - Warszawa : Burda Publishing Polska, cop. 2015

21. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod red. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007

22. Kultura regionalna w kształceniu nauczycieli klas początkowych : praca zbiorowa / pod red. Józefy Bałachowicz i Barbary Falińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010

23. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2007

24. Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

25. Masaż osób starszych : poprawa jakości życia seniorów przez dotyk : kompleksowe ujęcie masażu stosowanego w geriatrii / Łukasz Olszewski. - Kraków : Centrum Doskonalenia Masażu, cop. 2016

26. Najlepsza reszta życia / Mark Victor Hansen, Art Linkletter ; przeł. Michał Filipczuk. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2007

27. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację : uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne / Jolanta Miluska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008

28. Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk. Randall W. Engle [et al.] ; przeł. Ewa Czerniawska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Academica Wydawnictwo SWPS, 2013

29. Okrągły rok zabaw : kalendarz zajęć grupowych dla seniorów - scenariusze na każdy tydzień roku do zastosowania w domach opieki i klubach seniora / Anni Bowden i Nancy Lewthwaite ; w adaptacji Joanny Jedlińskiej. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2013

30. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2009

31. Opieka nad osobami starszymi : przewodnik dla zespołu terapeutycznego / red. nauk. Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016

32. Opiekun medyczny w praktyce / Elżbieta Szwałkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013

33. Osoby starsze w społeczeństwie : społeczeństwo wobec osób starszych / pod red. Marty Makuch i Doroty Moroń. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011

34. Oswoić emeryturę : jak budować życie po pracy / Agnieszka J. Mackiewicz. - Warszawa : Difin, 2009

35. Pielęgniarstwo w geriatrii : wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych / pod red. Moniki Biercewicz, Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza. - Warszawa : Borgis Wydawnictwo Medyczne, 2006

36. Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006

37. Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów / red. nauk. Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. - Stan prawny na 1 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015

38. Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych / red. nauk. Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyne "Akapit", 2016

39. Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Magdalena Pakuła. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

40. Postępowanie usprawniające w geriatrii : podstawy, wskazania, przeciwwskazania / Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, Barbara Kazimierska, Agnieszka Cytowicz. - Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009

41. Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość : wybór materiałów konferencyjnych / red. nauk. Adam A. Zych. - Łask : Over Group, 2012

42. Problemy walki z ubóstwem w krajach rozwiniętych / Krystyna Gutkowska, Barbara Tryfan. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011

43. Przeciw samotności / red. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005

44. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2009

45. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

46. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009

47. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

48. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

49. Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego / pod red. Anny Gałdowej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005

50. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014

51. Reintegracja - edukacja - adaptacja : aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem / redakcja Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak. - Gniezno : Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, 2015

52. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007

53. Senior w przestrzeni społecznej / Norbert Pikuła. - Warszawa : Wydawnictwo Borgis, 2013

54. Seniorzy i film : aktywizacja i integracja społeczna osób starszych przez uczestnictwo w kulturze filmowej / Ewelina Konieczna. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

55. Seniorzy w bibliotekach publicznych : poradnik / Mirosława Dobrowolska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012

56. Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. - Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005

57. Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego : dorosłość i starość : standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania / red. tomu Agata Matysiak-Błaszczyk, Jerzy Modrzewski, Dorota Sipińska. - Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 2011

58. Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw / Bogusława Urbaniak, Alina Gładzicka-Janowska, Joanna Żyra, Lidia Kaliszczak, Agnieszka Piekutowska, Ewa Rollnik-Sadowska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska, Maria Gagacka. - Warszawa : CeDeWu, 2015

59. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2008

60. Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach" / pod red. nauk. Stanisława Rogali. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009

61. Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011

62. Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013

63. Starość w perspektywie studiów pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Astrid Tokaj. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2008

64. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk. -  Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2006

65. Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

66. Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

67. Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości / red. nauk. Anna Brzezińska [et al.]. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2007

68. To idzie starość : postawy osób w wieku przedemerytalnym : raport z badań / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2008

69. Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii / red. nauk. Elżbieta Dubas. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007

70. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2010

71. Uniwersytety Trzeciego Wieku w Warszawie / Katarzyna Lubryczyńska. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005

72. Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

73. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

74. Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013

75. Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska. - Warszawa : Difin, 2012

76. Zatrzymaj czas : poznaj pierwiastek wiecznej młodości, ciała i umysłu : młodość bez granic / Deepak Chopra ; [tł. Olaf Budek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014

77. Zdrowi stulatkowie : naukowo potwierdzone sekrety najzdrowszych i najdłużej żyjących ludzi na świecie / John Robbins ; przeł. Iwona Szuwalska. - Wrocław : Wydawnictwo Purana, 2006

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Noblesse oblige" / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 60-61

2. "Nowy" czy "tradycyjny" uniwersytet trzeciego wieku? / Grażyna Orzechowska // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 1, s. [61]-70

3. "Przeszłość dla przyszłości" - wykorzystanie gerontologii w społecznościach lokalnych / Wiesława Walkowska // Polityka Społeczna. - 2016, nr 8, s. 37

4. "W poszukiwaniu radości życia". Program z elementami biblioterapii dla kobiet w wieku późnej dorosłości / Anna Potocka [et al.] // Biblioterapeuta. - 2015, nr 4, s. 12-22

5. A czemu by nie z seniorami. Cz. 1 / Przemysław Staroń // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 33/34, s. 16-17

6. Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek / Joanna Nicole-Urbanowicz // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 6-8

7. Agresywne zachowania chorych na Alzheimera / Alicja Sadowska // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 24-26

8. Aktywna jesień życia - rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 18-19

9. Aktywne obywatelstwo poprzez nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w każdym wieku : projekt activeICT (wprowadzenie do problematyki badań własnych) / Renata Ochoa-Dąderska, Mirosław Czapka , Luis Ochoa-Siguencia // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1.2, s. 143-149

10. Aktywność edukacyjno-zawodowa seniorów formą zagospodarowania czasu na emeryturze / Ryszard Kałużny // Edukacja Dorosłych. - 2014, nr 2, s.79-90

11. Aktywność kulturalna ludzi starszych w świetle badań andragogicznych / Ryszard Kalamarz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 3/4, s. 8-21

12. Aktywność ludzi trzeciego wieku / Anna Klim-Klimaszewska // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. - 2005, R. 1, s. 24-44

13. Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012 // Lider. - 2015, nr 2, s. 43-84

14. Aktywność poza rynkiem pracy : społeczne zaangażowanie, kapitał społeczny i uczenie się przez całe życie / Holzer-Żelażewska, Dorota, Anna Maliszewska // Polityka Społeczna.- 2016, nr 7, s. 32-36

15. Aktywność przez całe życie / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 36-39

16. Aktywność rekreacyjno-ruchowa - porównanie młodzieży i osób starszych / Jacek Zawodny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s. 24-27

17. Aktywność wolnoczasowa w starości / Jolanta Nitkowska-Węglarz // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 22-24

18. Aktywny senior w bibliotece XXI w. : wrocławskie spotkania z muzyką i filmem / Joanna Golczyk, Karolina Mendyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 24-25

19. Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej / Krzysztof Klimek // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 1, s. 53-64

20. Bibliotekarze seniorzy - każda pora roku ma swoje uroki / Władysław Michnal // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 7/8, s. 30-31

21. Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego / Anna Cabaj // Biologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 28-34

22. Cud na pamięć / Tori DeAngelis ; tł. Paulina Pająk // Charaktery. - 2012, nr 11, s. 66-70

23. Czas jako (nie)wartość w biografii człowieka starego / Mariola Markowska // Edukacja Dorosłych. - 2014, nr 2, s. 69-77

24. Czas trochę starszych żaków / Jolanta Nitkowska-Węglarz // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 25-29

25. Człowiek starszy w społeczeństwie. Wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 2, s. 35-39

26. Czym skorupka za młodu nasiąknie... : jak rozwijać w dzieciach szacunek wobec starszych / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 78, s. 16-20, 26-30

27. Dom Pomocy Społecznej w Kozuli / Izabela Kochan // Szkice Podlaskie. - 2002, z. 10, s. 175-179

28. Dostępność usług środowiskowych dla osób starszych / Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk // Polityka Społeczna. - 2012, nr 4, s. 14-19

29. Drama w budowaniu dialogu międzypokoleniowego / Marta Hamerszmit // Remedium. - 2015, nr 9, s. 28-29

30. Dziadkowie i wnuki: o wartości więzi między pokoleniami / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 6, s. 27-31

31. Działania aktywizujące seniorów : (na przykładzie bibliotek publicznych na warszawskiej Ochocie) / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 10-14

32. Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa / Agnieszka Majewska-Kafarowska // Chowanna. - 2010, T. 2, s. 213-224

33. Edukacja przeciw marginalizacji seniorów / Maria Kuchcińska // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 174-186

34. Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności / Artur Fabiś // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 33-44

35. Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów / Jerzy Halicki // Chowanna. - 2010, T. 2, s. 203-212

36. E-integracja - nowatorskie rozwiązania WBP w Krakowie w stymulowaniu aktywności osób starszych / Lidia Maria Jedlińska, Anna Wiśniewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 7/8, s. 7-11

37. E-learning dla seniorów : doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera / Katarzyna Urbanowicz, Monika Moroz // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 30-31

38. Eurosieroctwo : zjawisko społeczne charakterystyczne dla zstępującego pokolenia / Ryszard Borowicz, Maria Marta Urlińska, Janis Vanags // Kultura i Edukacja. - 2014, nr 3, s. 23-36

39. Gimnastyka mózgu / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 31/32, s. 14-15

40. Jak rozmawiać ze starszymi ludźmi o ich problemach? / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 18-19

41. Jesień przy otwartych drzwiach / Ira Rosofsky ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2009, nr 6, s. 42-45

42. Jeszcze zdążymy / Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski // Charaktery. - 2015, nr 3, s. 40-42

43. Kiedy starsi piją... / Anna M. Węgierek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2005, nr 6, s. 7-9

44. Kiedy życie wchodzi w jesień / Aleksandra Ćwięk // Charaktery. - 2016, nr 10, s. 52-55

45. KNT..., czyli biblioteka bez książek / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 7-9

46. Kultura fizyczna - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Waldemar Makuła // Kultura Fizyczna. - 2011, nr 11, s. 29-33

47. Logika systemu opieki nad osobami starszymi / Zofia Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna. - 2013, nr 10, s. 1-5

48. Marzenia w przestrzeni życiowej seniorów - konteksty, znaczenia / Agnieszka Majewska-Kafarowska // Edukacja Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 43-51

49. Metodyka zajęć Tai Chi z osobami starszymi / Monika Sufinowicz [et al.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 38-41

50. Migracje międzynarodowe seniorów / Elżbieta Ptak // Polityka Społeczna. - 2012, nr 10, s. 21-26

51. Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych / Elżbieta Trafiałek // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 187-202

52. Nawyki żywieniowe seniorek w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Alicja Kaiser, Marek Sokołowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 3, s. 26-31

53. Niebezpieczna starość / Jacek J. Pruszyński, Anita Gębska-Kuczerowska // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 8-10

54. Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji u osób starszych / Oliwia Beck, Dominika Gębka, Kornelia Kędziora-Kornatowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 4, s. 55-65

55. Nieprzeciętni nie spędzają życia w kapciach przez telewizorem : co daje nauka w późnym wieku? / Eleonora Sztajnke, Emilia Godlewska, Grzegorz Uniejewski // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 60-62

56. Nordic Walking w programowaniu aktywności fizycznej - osób starszych / Monika Stefaniak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 43-48

57. Nowatorskie rozwiązania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na rzecz aktywności osób starszych / Lidia Maria Jedlińska, Anna Wiśniewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 11-15

58. Nowe technologie a biblioteka : niepokoje czytelników trzeciego wieku / Piotr Nowak // Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 3, s. 418-428

59. O klubach seniora - na przykładzie wolskich bibliotek publicznych / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 11, s. 24-26

60. O polskich seniorach czyli o sukcesie, który nas przytłoczył / Wioleta Prylewska // Lider. - 2012, nr 2 (252), s. 53-56

61. O problemie zdrowej starości / Marcin Golec // Polityka Społeczna. - 2008, nr 1, s. 5-7

62. Od normatywnego modelu przebiegu życia do polityki przebiegu życia / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2015, nr 2, s. 1-5

63. Opieka nad osobami starszymi na Węgrzech / Dóra Lajkó // Polityka Społeczna.- 2013, nr 11/12, s. 32-37

64. Organizacja czasu wolnego osób w złotej jesieni życia / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 143-151

65. Patologiczny hazard wśród osób starszych / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 37-41

66. Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym / Aneta Koczaska-Siedlecka // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 4, s. 33-35

67. Picie alkoholu i przyjmowanie leków uspokajająco-nasennych w wieku poprodukcyjnym / Anna Basińska-Szafrańska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 5, s. 8-12

68. Polski senior a społeczeństwo informacyjne / Łukasz Tomczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 14-15

69. Pomóc wyjść z cienia : uwagi o aktywności osób starszych / Hanna Dąbrowiecka // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 22-24

70. Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 41-42

71. Postawy ludzi starych wobec śmierci : relacja z badań / Dorota Zawadzka // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 94-104

72. Postawy uczniów gimnazjum wobec ludzi starszych i starości : (wyniki sondażu diagnostycznego) / Ryszard Kalamarz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 3, s. 46-52

73. Postrzeganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców / Anna Stypuła, Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk // Polityka Społeczna. - 2011, nr 9, s. 12-17

74. Potrzeba wychowania do współpracy opiekunów rodzinnych osób przewlekle chorych, starszych i niesamodzielnych z wolontariuszami w środowisku lokalnym / Anna Janowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 6, s. 32-36

75. Potrzeby psychiczne starszego człowieka / Teresa E. Olearczyk // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 16-17

76. Powiedzieć, czy jakoś wytrzymam? - o przemocy w rodzinie wobec starszych kobiet / Małgorzata Halicka, Emilia Kramkowska // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 21-24

77. Powstaną programy terapii dla osób starszych / Bohdan Tadeusz Woronowicz ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 10-13

78. Praca z osobami starszymi i niepełnosprawnymi doświadczającymi przemocy / Tomasz Majewski // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 28-31

79. Program e-kształcenie "Promowanie znajomości technologii cyfrowych wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie" / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 62-67

80. Przeciw ageizmowi : o potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 33-36

81. Przemiany cywilizacyjne a pamięć o starości / Jolanta Lenart // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 3, s. 68-76

82. Psychospołeczne i ekonomiczne determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych / Paulina Gurczyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 38-42

83. Radość uczenia się przez całe życie : metoda Marii Montessori jako element terapii gerontologopedycznej / Izabela Olejniczak-Pachulska, Katarzyna Urbańska // Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 50-53

84. Rekomendacje: środowiskowe formy opieki dla osób starszych mieszkających w gospodarstwach domowych / Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Ocetkiewicz // Polityka Społeczna. - 2013, nr 1, s. 16-20

85. Rola aktywności w adaptacji do emerytury / Joanna Wawrzyniak // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 105-114

86. Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7

87. Rola wychowawcza dziadków w zróżnicowanych etnicznie wsiach województwa podlaskiego / Joanna Borowik // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 1, s. [156]-175

88. Rozmowy między pokoleniami / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 102-105

89. Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32

90. Seksualność osób 50 plus : wybrane konteksty analizy zjawiska / Joanna K. Wawrzyniak // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 1, s. 65-75

91. Senior w rodzinie / Marta Szymańska // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 12-14

92. Seniorzy aktywni społecznie / Bogusława Urbaniak // Polityka Społeczna. - 2013, nr 4, s. 6-11

93. Seniorzy jako odbiorcy informacji / Monika Kosowiec-Placek // Przegląd Biblioteczny. - 2010, nr 3, s. 322-332

94. Seniorzy szkole - szkoła seniorom / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 72-74

95. Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 3-7

96. Seniorzy w polityce społecznej - teoria i praktyka działań pomocowych / Ryszard Necel // Polityka Społeczna. - 2016, nr 10, s. 38-39

97. Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 77-96

98. Seniorzy w warszawskich bibliotekach publicznych / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 9, s. 3-10

99. Specyfika motywacji, doświadczeń i autonomii ucznia oraz wyboru technik uczenia się języka obcego na lektoracie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku : refleksje słuchaczy / Monika Grotek, Grażyna Kiliańska-Przybyło // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 51-66

100. Sprawni teraz - sprawniejsi później - pogodni na starość / Beata Nowak // Lider. - 2009, nr 4, s. 16-17

101. Srebrny rynek pracy czyli o sposobach podtrzymywania i przywracania aktywności zawodowej starzejących się zasobów pracy / Elżbieta Kryńska // Polityka Społeczna. - 2015, nr 7, s. 10-16

102. Stare prawdy - wieczne młode / Adam Cichosz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 3, s. 27-31

103. Starość jest trudna / Katarzyna Kulesza // Świat Problemów. - 2016, nr 4, s. 31-35

104. Starość na wsi / Piotr Błędowski // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 10-13

105. Starszy Pan, Starsza Pani... / Maria Kuźmicz // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 16-18

106. Starzenie się a satysfakcja z życia : czynniki wpływajace na dobrostan osób starszych / Dominika Duda, Monika Oczkowska // Polityka Społeczna. - 2016, nr 7, s. 36-40

107. Starzenie się na Śląsku w perspektywie socjologicznej : problemy teoretyczne i potrzeby badań / Marek Niezabitowski // Studia Socjologiczne. - 2009, nr 4, s. 231-249

108. Studium przypadku pacjenta z dysartrią wiotką oraz dysfagią / Beata Stępień // Forum Logopedy. - 2015, nr 5 (styczeń), s. 20-24

109. Studium przypadku. Trudności diagnostyczne u 60-letniej pacjentki z afazją mieszaną / Marlena Puchowska // Forum Logopedy. - 2015, nr 5 (styczeń), s. 16-18

110. Style czytania na emeryturze / Renata Aleksandrowicz // Bibliotekarz. - 2014, nr 6, dod. Biblioteki publiczne z bliska i daleka s. 1-3

111. Systemy wspierania aktywności zawodowej rodzinnych opiekunów osób starszych / Agnieszka Furmańska-Maruszak // Polityka Społeczna. - 2015, nr 7, s. 17-20

112. Terapia logopedyczna w różnych formach demencji / Joanna Ziller // Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 41-45

113. Terapia zajęciowa w usprawnianiu osób starszych / Julia Sienkiewicz-Wilowska // Edukacja. - 2013, nr 3, s. 106-116

114. The influence of a 3rd Age University teacher to subjective experience of a pensioner's social role / ana Miňhová, Vladimíra Lovasová // Studia Edukacyjne. - 2011, nr 18, s. 75-87

115. Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia / Małgorzata Mogielnicka // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 77-82

116. Tramwaj łączący pokolenia / Magdalena Sofulak-Skibińska, Agnieszka Justyna Zaremba // Remedium. - 2013, nr 1, s. 26-27

117. Trudności w wykonywaniu czynności związanych z czytaniem i sposoby radzenia sobie z nimi / Marlena Kilian // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 279-295

118. Trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego i sposoby radzenia sobie z nimi przez osoby z poważnym uszkodzeniem wzroku. Cz. 2 / Marlena Kiljan // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 175-191

119. Uczestnictwo seniorów w kulturze / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 3-6

120. Uniwersytet Trzeciego Wieku - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Małgorzata Halicka, Krzysztof Czykier // Edukacja. - 2009, nr 3, s .132-137

121. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania : przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej / Olga Czerniawska // Chowanna. - 2009, T. 2, s. 97-113

122. Uniwersytety III wieku - fenomen współczesności / Stanisław Turowski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 32-33

123. Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku / Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała // Chowanna. - 2008, T. 2 (31), s. 203-215

124. Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/ 11, s. 29-32

125. Używanie substancji psychoaktywnych przez osoby starsze / Marta Struzik // Serwis Informacyjny. - 2008, nr 3, s. 26-30

126. W trosce o godną starość / Anna Zawada // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 3, s. 19-20

127. Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych / Ryszard Cibor // Chowanna. - 2008, T. 1, s. 98-110

128. Warunki życia europejczyków w starszym wieku / Danuta Graniewska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 4, s. 29-32

129. Wiedza z serca i rozumu / Beata Banasiak-Parzych.// Charaktery. - 2015, nr 3, s. 36-39

130. Wolontariat dla... siebie / Beata Kołakowska // Charaktery. - 2013, nr 12, s. 40-43

131. Wolontariat seniorów w instytucjach polityki społecznej / Robert Rogowski // Polityka Społeczna. - 2015, nr 10, s. 30-35

132. Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2010, nr 7/8, s. 27--28

133. Wybrane aspekty socjologiczne wieku starszego / Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 5-9

134. Wydarzenia globalne i osobiste starszego pokolenia Polaków w świetle badań biograficznych // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. [17]-24

135. Wyłączanie się jako czynnik ryzyka niepomyślnego starzenia / Jerzy Halicki // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 15-22

136. Wyścig pokoleń czy czas współpracy? : seniorzy w pracy / Zdzisław Hofman // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 11/12, s. 18-20

137. Zrozumieć i pomóc / Maria Kuźmicz // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 25-27

138. Zróżnicowanie umiejętności poznawczych osób starszych i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania / Marta Palczyńska, Maja Rynko // Polityka Społeczna. - 2016, nr 7, s. 22-27

 

 

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE

1. Starszy Pan, Starsza Pani... : program pomocy psychologicznej dla osób starszych doznających przemocy oraz ich opiekunów : cykl audycji radiowych. - Warszawa : Urząd Miasta Stołeczego Warszawy, [2006?]

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Psychologia