Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017

KSIĄŻKI 

1. Antykoncepcja osób niepełnosprawnych / Monika Łukasiewicz.// W: Podstawy seksuologii / red. nauk. Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. - S. 307-311

2. Dojrzewanie, miłość, seks : poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną / Izabela Fornalik. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, [2010].

3. Dorosłość pod ochroną? Seksualność osób niepełnosprawnych w dobie zmian społecznych i gospodarczych w Polsce / Izabela Fornalik // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004. - S. 244-257

4. Edukacja seksualna osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Remigiusz J. Kijak // W: Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany ; aut. Janina Wyczesany [et al.]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 211-232

5. Gotowość do małżeństwa i rodzicielstwa / Dorota Lizoń-Szłapowska // W: Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 199-215

6. Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? : poradnik dla specjalistów / Izabela Fornalik ; [ il. Karolina Kot]. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, [2010]

7. Kaktus na walentynki czyli Miłość aspergerowca / Peter Schmidt ; [tł. Izabela Czyżewska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2014

8. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec życia w małżeństwie i rodzinie / Aleksandra Mach. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015

9. O seksualności osób niepełnosprawnych / pod red. Antoniny Ostrowskiej. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007

10. Osoby niepełnosprawne - niektóre właściwości rozwoju i funkcjonowania seksualnego człowieka / Izabela Fornalik // W: Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / pod red. Małgorzaty Kościelskiej i Bassama Aouila. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 135-143

11. Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

12. Przygotowanie młodzieży z autyzmem do okresu dorastania. Analiza teoretyczna i doświadczenia praktyczne / Maria Gocał, Łukasz Majorek // W: Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 183-196

13. Seks i niepełnosprawność : doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz J. Kijak. - Wyd. 2. popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

14. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. - Kraków : Impuls, 2016

15. Seksualność osób niepełnosprawnych / Dariusz Radomski // W: Podstawy seksuologii / red. nauk. Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. - S. 158-180

16. Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym / Tonny Attwood, Isabelle Hénault, Nick Dubin ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

17. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną : uwalnianie od schematów i uprzedzeń / pod red. Joanny Głodkowskiej i Andrzeja Giryńskiego. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005

18. Tożsamość dotycząca roli seksualnej - seksualność / Remigiusz J. Kijak // W: Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 179-197

19. Wspieranie rozwoju psychoseksualnego osób z zespołem Downa / Izabela Fornalik // W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : na zlec. firmy Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, 2008. - S. 275-274

20. Wychowanie seksualne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako etap przygotowawczy do życia w małżeństwie / Czesław Kustra // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. - S. 169-182

21. Wychowanie seksualne w systemowej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego / Władysława Pilecka // W: Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / pod red. Małgorzaty Kościelskiej i Bassama Aouila. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 110-121

22. Zespół Aspergera a seksualność : od dojrzewania poprzez dorosłość / Isabelle Hénault ; przedmowa Tony Attwood ; przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

 


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Marzena Buchnat, Katarzyna Waszyńska // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 3, s. 179-186

2. Płciowość, seksualność, dojrzewanie - intymne obszary życia osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz Kijak // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 333-339

3. Postawy nauczycieli szkół masowych i specjalnych wobec różnych obszarów życia osób niepełnosprawnych intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej / Remigiusz Kijak // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 354-363

4. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Kołodziejczak, Katarzyna Wicher, Marika Witkoś // Remedium. - 2014, nr 1, s. 25-27

5. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach studentów oligofrenopedagogiki / Ditta Baczała // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s.340-345

6. Seksualny aspekt miłości w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie / Marcin Białas // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 3, s. 105-118

7. Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Dariusz Kral // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 22-23Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Psychologia