Arteterapia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2011-2017

KSIĄŻKI

1. 7 sekretów terapii dźwiękiem : uzdrawianie w praktyce / Jonathan Goldman. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2017

2. Arteterapia : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. - Warszawa : Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2014

3. Arteterapia : narodziny idei, ewolucji teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. - Warszawa : Difin, 2011

4. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011

5. Arteterapia : podręcznik / pod red. Cathy A. Malchiodi. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

6. Arteterapia : przygoda i porządek / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2017

7. Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

8. Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania / Anna Kordzińska-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashöfer, cop. 2012

9. Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spectrum autyzmu (ASD) / Karina Szafrańska. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016

10. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2013

11. Arteterapia szczęśliwy świat tworzenia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

12. Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / red. nauk. Anna Glińska-Lachowicz. - Warszawa : Difin, 2016

13. Arteterapia w edukacji i resocjalizacji : wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne / Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

14. Arteterapia w nauce i praktyce : teoria, rozwój, możliwości / pod red. nauk. Anny Glińskiej-Lachowicz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015

15. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

16. Arteterapia w sztuce i edukacji : praktyka oddziaływań arteterapeutycznych z zastosowaniem kreacji plastycznej / Eugeniusz Józefowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012

17. Arteterapia. Cz. 1 / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. - Warszawa : Difin, 2014

18. Arteterapia. Cz. 2 / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. - Warszawa : Difin, 2014

19. Arteterapia. Cz. 3, Projekty / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. - Warszawa : Difin, 2016

20. Arteterapie : język wizualny w terapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2014

21. Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

22. Autism Movement Therapy : terapia tańcem i ruchem dla osób z autyzmem : budzimy mózg! / Joanne Lara. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017

23. Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych / Tomasz Rudowski. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013

24. Filmoterapia : scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych / Ewa Warmuz-Warmuzińska. - Warszawa : Difin, 2015

25. Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa Warmuz-Warmuzińska. - Warszawa : Difin, 2013

26. Filmowy leksykon psychologii / Jolanta Pisarek, Paweł Fortuna. - Lublin : Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2017

27. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

28. Książka artystyczna w arteterapii / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2016

29. Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014

30. Muzykoterapia : między wglądem a inkluzją / red. nauk. Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

31. Od muzykoterapii do "muzycznego lustra" dziecka / Agnieszka Szymajda. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2016

32. Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego / red. Wiesław Sikorski, Aneta Sikorska. - Warszawa : Difin, 2014

33. Podstawy muzykoterapii / pod red. Krzysztofa Stachyry. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014

34. Psychoterapia tańcem i ruchem. [1], Teoria i praktyka / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

35. Psychoterapia tańcem i ruchem. [2], Terapia indywidualna i grupowa / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

36. Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. - Gdański : Wydawnictwo Harmonia, 2016

37. Rysunek dziecka : badania porównawcze Polska-USA : wskazania do arteterapii / Aleksandra Chmielnicka-Plaskota. - Warszawa : Difin, 2014

38. Rysunek w arteterapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2015

39. Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

40. Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / red. nauk. Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2015

41. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014

42. Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym / Tomasz Rudowski. - Warszawa : Difin, 2014

43. Sztuka jako przestrzeń edukacyjna : teoria i praktyka / pod red. Marii Jabłońskiej. - Wrocław : Towarzystwo Kultury Czynnej : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011

44. Terapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

45. Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce / Eugeniusz Józefowski. - Warszawa : Difin, 2017

46. Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

47. Współczesna arteterapia : aspekty teoretyczno-praktyczne / red. nauk. Iwona Bugajska-Bigos, Anna Steliga. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. 9 dni w więzieniu czyli o sadzeniu róż na spalonej ziemi / Izabela Kowalik // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 48-53

2. Arteterapia - pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji / Bogusława Brymora // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 9, dod. „Wkładka Metodyczna", s. VII-VIII

3. Arteterapia - pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji / Danuta Bula.// Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 14-15

4. Arteterapia : scenariusze zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Cz. 2 / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2015, nr 1, s. 30-32

5. Arteterapia i techniki projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą / Maja Vogt-Kostecka // Remedium. - 2017, nr 7/8, s. 39-41

6. Arteterapia jako forma oddziaływania na dziecko / Ilona Gołębiewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 12-15

7. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 4-7

8. Arteterapia w oddziaływaniach edukacyjno-terapeutycznych / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 38-43

9. Arteterapia w pracy z traumą / Agnieszka Czapczyńska // Świat Problemów. - 2017, nr 7, s. 14-16

10. Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej / Danuta Bula // Język Polski w Szkole 4-6. - 2012/2013, nr 4, s. 22-32

11. Arteterapia. Cz. 1 / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 27-28

12. Chcę tworzyć...! / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Remedium. - 2012, nr 3, s. 10-11

13. Cielesne kreowanie roli : wizualizacyjne techniki parateatralne jako wsparcie rozwoju / Katarzyna Krasoń // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 297-313

14. Co zabieram ze sobą? Warsztat 9, Ja i moje emocje - ewaluacja i podsumowanie / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 35, s. 15

15. Czarodziejskie trójkąty : arteterapia - scenariusz zajęć dla pięciolatków / Joanna Zużałek // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 78-79

16. Czy teatr jest jeszcze dzisiaj potrzebny? / Matylda Pachowicz // Polonistyka. - 2015, nr 2, s. 24-26

17. Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Światowego Dnia Drzewa oraz Dnia Krajobrazu / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 8, s. 15-19

18. Działania arteterapeutyczne w więzieniu przy ul. Fiołkowej we Wrocławiu w roku szkolnym 2012/2013 / Anna Morawiecka, Elżbieta Pietralczyk, Katarzyna Iwanio // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 43-45

19. Dźwiękowy odlot / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2012, nr 8, s. 64-66

20. Edukacja terapeutyczna z wykorzystaniem sztuk plastycznych dzieci odrzuconych rówieśniczo / Anna Gaweł // Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 3, s. 70-79

21. Graeae Theatre Company - brytyjski przykład "estetyki dostępu" / Ewa Jeleń // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 1, s. [32]-53

22. Hope-4-Street - nadzieja dla ulicy / Anna Szmid // Świat Problemów. - 2014, nr 6, s. 25-28

23. Ja jestem nogi, ja jestem brzuch / Katarzyna Dańska ; rozm. przepr. Beata Szulęcka // Charaktery. - 2015, nr 1, s. 40-43

24. Kojąca moc dźwięków / Natalia i Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 46, s.15-17

25. Leczenie jak z nut / Maciej Kierył // Charaktery. - 2014, nr 3, s. 46-49

26. Lustereczko, powiedz przecie. Warsztat 5, Ja i mój autoportret / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 9, s. 15

27. Łącząc ciało i psychikę - zastosowania psychoterapii tańcem i ruchem / Aleksandra Rayska // Remedium. - 2012, nr 11, s. 1-3

28. Maluję muzykę : muzykoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 65-68

29. Małe, a tak cieszy. Warsztat 6, Ja i mój amulet / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 15, s. 15

30. Metoda malowania dziesięcioma palcami (finger-painting) / Kamila Jakubczyk // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 194-202

31. Miasto nocą : scenariusz zajęć muzykoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Borkowska // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7/8, s. 36-37

32. Mobilna Rekreacja Muzyczna / Maciej Kierył // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 18-21

33. Możliwości wykorzystania plastykoterapii w zajęciach biblioterapeutycznych / Maria Widerowska // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 4-6

34. Możliwości zastosowania choreoterapii : teoria i praktyka / Monika Szczygieł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 30-37

35. Muzyka jako medium porozumienia między terapeutą a uczniem / Karolina Kantyka // Nauczyciel i Szkoła. - 2016, nr 1, s. 249-262

36. Muzyka na receptę / Barbara Wons // Przyroda Polska. - 2012, nr 2, dod. "Natura i Zdrowie", s. 4-5

37. Muzykoterapeutyczne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową / Paweł Cylulko // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 4, s. 34-37

38. Muzykoterapia / Weronika Płocka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 36-39

39. Muzykoterapia : zajęcia muzyczne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Adriana Zycha-Gurdek // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 20-21

40. Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w modszym wieku szkolnym / Natalia Kłysz-Sokalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 18-23

41. Na początek: co ja robię tu? / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 38, s. 15

42. Niewidzialna ręka / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. [38]-41

43. Oddziaływania twórcze wobec dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego / Joanna Graniger, Beata Kurowska-Rumińska // Świat Problemów. - 2014, nr 11, s. 34-36

44. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla młodzieży / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 3, s. 100-106

45. Poradzić sobie z emocjami. Warsztat 4, Ja i pudełeczko natychmiastowego pocieszenia / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 3, s. 15

46. Pozytywne wzmocnienia / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 51/52, s. 23

47. Psychologia muzyki i muzykoterapia : przedmiot, klasyfikacja, relacja / Ludwika Konieczna-Nowak // Kultura i Edukacja. - 2017, nr 1, s. 63-78

48. Psychoterapia tańcem i ruchem z nastolatkami / Aleksandra Rayska // Remedium. - 2014, nr 2, s. 7-9

49. Są emocje, które trudno jest wyrazić słowami / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 48, s. 15

50. SPA - soma i psyche w arte-terapii uzależnień / Iwona Malorny // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10/11, s. X-XII

51. Spotkania ze sztuką szansą na lepsze życie / Aleksandra Banach-Kaźmierczak // Meritum. - 2011, nr 1, s. 64-67

52. Spójrz w głąb siebie. [Cz. 1] / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 42, s. 15

53. Sztuka jako terapia / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 7, s. 26-30

54. Taniec i choreoterapia we wspieraniu rozwoju dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 36-40

55. Taniec integracyjny jako forma aktywności wpływająca pozytywnie na samopoczucie dzieci niepełnosprawnych ruchowo / Elżbieta Wiśniewska // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 281-296

56. Taniec jako element socjoterapii młodzieży ze środowisk zagrożonych / Jadwiga Niedbała // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 265-280

57. Terapeutyczna funkcja muzyki / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, s. 24-28

58. Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi / Joanna Koczorowska-Masny // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 50-54

59. The healing power of creation : remarks on the philosophical foundations of art therap / Anna Szudra- Barszcz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 79-89

60. Theater therapy for young people with intellectual disabilities / Anita Stefańska // Chowanna. - 2015, t. 2, s. 261-274

61. Twórcza rewitalizacja grup defaworyzowanych / Małgorzata Łączyk, Aleksandra Pyrzyk-Kuta // Chowanna. - 2015, t. 1, s. 165-181

62. Uzdrawiajca moc sztuki / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 15-17

63. W głowie gra / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 60-64

64. Warsztaty poezjoterapii w praktyce / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 11, s. 14-16

65. Warunki formowania i rozwoju arteterapii / Olga Soroka // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 69-79

66. Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta / Katarzyna Nogieć // Język Polski w Szkole 4-6. - 2011/2012, nr 1, s. 7-12

67. Wszystkie barwy czarnej farby : scenariusz zajęć / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 6, s. 22-24

68. Wychowawczo-terapeutyczna rola chóru szkolnego / Marek Dudek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 4, s. 69-71

69. Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi rodziców migrujących zarobkowo / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 3, s. 67-73

70. Wykorzystanie technik relaksacyjnych, wizualizacyjnych oraz muzykoterapii aktywnej z dzieckiem z przejawami zachować agresywnych - praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela / Katarzyna Forecka-Waśko, Aleksandra Załustowicz // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 44-49

71. Wykorzystanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z zakresu biblioterapii i arteterapii do pracy z najmłodszymi czytelnikami / Anna Walska // Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 21-24

72. Wyraź siebie słowami. Warsztat 8, Ja i mój wiersz / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 25, s. 15

73. Zajęcia z arteterapii : scenariusz / Ilona Gołębiewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 22-25

74. Zaproszenie do tańca / Jan Golc.// Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 22-23

75. Zdejmij zasłonę z twarzy. Warsztat 7, Ja i moja maska / Marta Florkiewicz- Borkowska // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 22, s. 15

76. Znaczenie arteterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Dagna Czerwonka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 12, s. 31-35

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Psychologia