Afazja - zestwienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-1017

KSIĄŻKI

1. ABC afazji / Katarzyna Wnukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

2. Afazja : praca z tekstem / Mariola Czarnkowska, Anna Lipa, Paulina Wójcik-Topór. - Kraków : Wydawnictwo WiR, 2015

3. Afazja i powrót do przeszłości / Jolanta Pszczółka, Małgorzata Jankowska. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017

4. Afazja motoryczna-eferentna. Cz. 1 / Alicja Rominiecka-Stec. - Kraków : Wydawnictwo WiR, 2015

5. Afazja motoryczna-eferentna. Cz. 2 / Alicja Rominiecka-Stec. - Kraków : Wydawnictwo WiR, 2015

6. Ćwiczenia dla osób z afazją : formy gramatyczne. Cz. 1 / Justyna Żulewska, Małgorzata Nowis-Zalewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

7. Ćwiczenia dla osób z afazją : formy gramatyczne. Cz. 2 / Justyna Żulewska, Małgorzata Nowis-Zalewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

8. Diagnoza i terapia osób z afazją : holistyczne podejście do chorego : dla studentów medycyny, logopedii, pedagogiki, psychologii i rodzin osób z afazją / pod red. Antoniego Balejko. - Wyd. 3. - Białystok : Antoni Balejko, 2003

9. Diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych / Jagoda Cieszyńska ; il. Monika Owieśna. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2009

10. Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu : poradnik dla nauczycieli / red.: Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. - Gliwice : Wydawnictwo Komlogo, 2017

11. Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009

12. Mózg, język, zachowanie / Bożydar L. J. Kaczmarek. - Wyd. 3. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

13. Nazwij i wpisz : ćwiczenia służące wzbogacaniu słownictwa dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i specyficznymi zaburzeniami językowymi / Magdalena Hinz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016

14. Neurobiologia nazywania : o anomii proprialnej i apelatywnej / Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016

15. Neuropsychologia kliniczna : wybrane zagadnienia / pod red. Marcelego Klimkowskiego i Anny Herzyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994

16. Nie tylko afazja... : o zaburzeniach językowych w demencji Alzheimera, demencji wielozawałowej i przy uszkodzeniu prawej półkuli mózgu / Hanna Marczewska, Emilia Osiejuk. - Warszawa : "Energeia", cop. 1994

17. Opowiedz o... : terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy / Anna Tońska-Szyfelbein. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

18. Pamięć, mowa a mózg : podejście afazjologiczne / Krzysztof Jodzio. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2003

19. Posłuchaj, pokaż, odpowiedz : zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienie słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka. Cz. 1 / Anna Tońska Szyfelbein ; [red. Ewa Staszkiewicz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

20. Posłuchaj, pokaż, odpowiedz : zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienia słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka. Cz. 2 / Anna Tońska-Szyfelbein ; [red. Ewa Staszkiewicz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

21. Powiedz mi, co odczuwasz : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2008

22. Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych / Władysław Zelech. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Afazja po udarze mózgu : trudności w komunikowaniu się z otoczeniem na przykładzie 32-letniego pacjenta po przebytym udarze mózgu // Forum Logopedy. - 2015, nr 6 (marzec), s. 7-12

2. Afazja znana i nieznana / Sławomira Załęska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 41-49

3. Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapuetycznej (zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią) / Olga Jauer-Niworowska, Bożena Strachalska // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 264-270

4. Bolero bez słów / Michał Harciarek //  Charaktery. - 2012, nr 1, s. 62-65

5. Dynamika poprawy stanu mowy osoby z afazją / Bożena Strachalska // W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyka / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Marii Przybysz-Piwko. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. - S. 133-146

6. Dziecko z afazją : materiał informacyjny dla rodziców / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 29, s. 27-28

7. Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazja / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 29, s. 47-50

8. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z korowo uwarunkowanych zaburzeń mowy - podstawy teoretyczne i implikacje dla nauczycielskiej praktyki / Marlena Kurowska // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 28-44

9. Dzienniczki wydarzeń jako forma budowania dialogu i narracji dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej / Zdzisława Orłowska-Popek // W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyka / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Marii Przybysz-Piwko. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. - S. 279-291

10. Niedokształcenie mowy o typie afazji - praktyczne oblicza terapii / Elżbieta Drewniak-Wołosz // Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 18-22

11. Od afazji całkowitej do nowego życia : wywiad z 42-letnią pacjentką po przebytym udarze mózgu / Marlena Puchowska // Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 8-11

12. Opóźniony rozwój mowy a ryzyko SLI : wyniki badań podłużnych dzieci polskich / Magdalena Smoczyńska // W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyka / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Marii Przybysz-Piwko. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. - S. 13-37

13. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku afazji całkowitej / Marlena Puchowska // Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 4-7

14. Problem afazji : czy teoria ma wpływ na praktykę? / Małgorzata Gołębiowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 4, s. 84-91

15. Rodzaje zaburzeń komunikacji językowej oraz sposoby wspomagania dzieci z zaburzeniami języka i mowy przez nauczycieli, we współpracy z logopedami / Agnieszka Zarzycka-Kożuszek // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 13-27

16. Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 11-13 lat z afazją, SLI / Joanna Zembrzuska // Forum Logopedy. - 2017, nr 17, s. 33-35

17. Scenariusz zajęć dla pacjenta z afazją semantyczną / Joanna Zembrzuska // Forum Logopedy. - 2015, nr 6 (marzec), s. 27-30

18. Scenariusz zajęć dla pacjenta z afazją z zaburzeniami nazywania / Joanna Zembrzuska // Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 26-29

19. Scenariusz zajęć dla pacjenta z afazją z zaburzeniami rozumienia / Joanna Zembrzuska // Forum logopedów. - 2016, nr 13, s. 30-31

20. Scenariusz zajęć do pracy terapeutycznej z pacjentem z afazją nominalną / Joanna Zembrzuska // Forum Logopedy. - 2015, nr 6, s. 33-34

21. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci afatycznych / Agnieszka Cugier, Anna Stawiarz // Forum Logopedy. - 2017, nr 17, s. 61-64

22. Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci / Beata Daniluk // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 117-137

23. Studium przypadku. Intensywna terapia logopedyczna wyznacznikiem jakości funkcjonowania pacjenta z afazją / Regina Panaś // Forum Logopedy. - 2015, nr 6 (marzec), s. 41-43

24. Studium przypadku. Niedokształcenie mowy o typie afazji / Anna Paluch // Forum Logopedy. - 2015, nr 6 (marzec), s. 19-23

25. Studium przypadku. Trudności diagnostyczne u 60-letniej pacjentki z afazją mieszaną / Marlena Puchowska // Forum Logopedy. - 2015, nr 5 (styczeń), s. 16-18

26. Sytuacja dzieci afatycznych w Polsce / Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz // W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyka / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Marii Przybysz-Piwko. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. - S. 207-215

27. Terapia dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazja / Anna Paluch // Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 39-40

28. Terapia dziecka z afazją - wytyczne dla logopedy / Regina Panaś // Forum Logopedy. - 2015, nr 6 (marzec), s. 39

29. Terapia pacjenta z głębokimi zaburzeniami rozumienia mowy / Anita Kowalewska // Forum Logopedy. - 2015, nr 6 (marzec), s. 44-46

30. Terapia wspomagana komputerowo w rehabilitacji neuropsychologicznej : studium przypadku chorego z afazją kinestetyczną / Agnieszka Pluta, Joanna Rączek-Leonardi // W: Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej / red. Emilia Łojek, Anna Bolewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. - S. 181-200

31. Wybiórczość zaburzeń leksykalno-semantycznych w afazji na przykładzie rozumienia pojedynczych słów / Krzysztof Jodzio, Barbara Leszniewska-Jodzio // Czasopismo Psychologiczne. - 2006, nr 2, s. 155-164

32. Zaburzenia mowy dziecka z afazją nabytą : zespół Landaua-Kleffnera / Elżbieta Bogacz // Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 12-17

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Psychologia