Bezpieczeństwo narodowe - zestawienie bibliograficze w wyborze za lata 2012-2017

KSIĄŻKI

1. Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : (podręcznik akademicki) / Witold Pokruszyński. - Józefów : Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 2012

2. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacyjna /red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : Difin, 2017

3. Bezpieczeństwo, edukacja, wychowanie : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu. T. 1, Bezpieczeństwo w przeszłości i współcześnie / red. nauk. Tamara Zacharuk, Mirosław Minkina, Beata Czeluścińska. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015

4. Bezpieczeństwo, edukacja, wychowanie : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu. T. 2, Edukacja i wychowanie dla bezpieczeństwa w przeszłości i współcześnie / red. nauk. Stanisław Jaczyński, Agnieszka Araucz-Boruc, Grzegorz Wierzbicki. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015

5. Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni jednostki, organizacji, państwa / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Zbigniew Ciekanowski. - Warszawa : CeDeWu, 2016

6. Bezpieczeństwo narodowe Polski : zagrożenia i determinanty zmian / red. nauk. Anna Chabasińska, Zbigniew Czachór. - Warszawa : Difin, 2016

7. Bezpieczeństwo narodowe wczoraj, dziś i jutro / red. nauk. Witold Kustra. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016

8. Bezpieczeństwo państwa a rozwój społeczno-gospodarczy : aspekt regionalny i  lokalny / Andrzej Łuczyszyn. - Warszawa : CeDeWu, 2016

9. Bezpieczeństwo polityczne : zarys problematyki / Sławomir Zalewski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

10. Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały. - Warszawa : Difin, 2014

11. Bezpieczeństwo społeczne : ewolucja, instytucje, zagrożenia / Piotr Majer, Andrzej Urbanek. - Warszawa : Editions Spotkania, 2016

12. Bezpieczeństwo społeczne : podstawy teoretyczne i praktyczne / Aleksandra Skrabacz. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012

13. Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013

14. Bezpieczeństwo, strategia, system : teoria i praktyka w zarysie / Andrzej Wawrzusiszyn. - Warszawa : Difin, 2015

15. Bezpieczeństwo w nowych czasach / red. Zbigniew Kwiasowski, Katarzyna Pabis-Cisowska, Marek Pietrzyk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016

16. Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne / Włodzimierz Fehler. - Warszawa : Arte, 2012

17. Edukacja dla bezpieczeństwa : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych / Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński, Łukasz Wrycz-Rekowski. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2015

18. Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie / red. nauk. Janusz Płaczek ; [zespół aut.: Stanisław Dworecki et al.]. - Warszawa : Difin, 2014

19. Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa / Witold Pokruszyński. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011

20. Gotowość państwa do obrony i ochrony / Zbigniew Groszek. - Warszawa : Difin, cop. 2016

21. Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki / Sergiusz Parszowski, Andrzej Kruczyński. - Warszawa : Difin, 2015

22. Informacje niejawne i dane osobowe w systemie bezpieczeństwa państwa / red. nauk. Stanisław Topolewski, Paweł Żarkowski. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza WH UPH, 2014

23. Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012

24. Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli / Marek Lisiecki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009

25. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Artura Wejksznera. - Warszawa : Difin, 2013

26. Leksykon bezpieczeństwo : wybrane pojęcia / pod red. Pawła Chodaka. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 2015

27. Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa / red. nauk. Józef Zawadzki i Grzegorz Pietrek. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016

28. Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Waldemar Kitler, Tomasz Kośmider. - Warszawa : Difin, 2015

29. National security - definition, character and determinants. Studies on the quality of security / pod red. Bronisława Sitka i Aleksandry Ukleja. - Józefów : Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012

30. Nie-bezpieczny świat : systemy, informacja, bezpieczeństwo / [red. nauk. Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda, Edyta Szczepaniuk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015

31. Nielegalna imigracja zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 / Paweł Lubiewski. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016

32. Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa / red. nauk. Bronisław Sitek, Józef Piotr Knap, Stanisław Sagan, Łukasz Roman. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016

33. Ochrona ludności w wymiarze wieloaspektowym / red. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski, Sylwia Zakrzewska. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015

34. Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013

35. Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski / Przemysław Wywiał. - Warszawa : Difin, 2016

36. The organization and functioning of the polish security system for cross-border crisis : (studies on the quality of security) / Jerzy Zawisza. - Józefów : Publishing House of Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy, 2013

37. Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego : geneza, doświadczenia i wnioski dla tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej /red. nauk. Tomasz Kośmider. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015

38. Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego : aspekty materialnoprawne / red. nauk. Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak, Kamil Sikora. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014

39. Podstawy wiedzy o państwie i prawie / Sławomir Chomoncik. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2012

40. Policja w systemie bezpieczeństwa państwa / Stanisław Zbigniew Bukowski. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013

41. Polska - Rosja : polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej : kontynuacja i zmiana / red. nauk. Mirosław Minkina, Malina Kaszuba. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, cop. 2016

42. Prawne gwarancje bezpieczeństwa / pod red. Magdaleny Sitek. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013

43. Problemy bezpieczeństwa w wybranych państwach - instytucje, badania, studia / red. nauk. Daniel Przastek . - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017

44. Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski / Sławomir Kamiński. - Warszawa : Difin, 2015

45. Psychospołeczne i prakseologiczne aspekty jakości funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego / Agnieszka Filipek. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016

46. Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego / red. nauk. Marian Zdyb. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014

47. Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Zenon Trejnis, Jakub Adamkiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

48. Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego / Zbigniew Grzegorowski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2013

49. Służby specjalne w Polsce / Dariusz Laskowski. - Poznań : FNCE, 2017

50. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa / Łukasz Roman, Grzegorz Winogrodzki. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016

51. Służby specjalne we współczesnym państwie / red. nauk. Zbigniew Siemiątkowski i Aleksandra Zięba. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016

52. Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski / red. nauk. Jarosław Gryz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

53. Ścieżki konceptualizacji strategii bezpieczeństwa / Stanisław Jarmoszko. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015

54. Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej / Jarosław Cymerski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2013

55. UE-NATO : strategiczne problemy bezpieczeństwa / red. nauk. Tadeusz Compa, Jan Rajchel, Krzysztof Załęski. - Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2012

 

 

56. Wpływ ochrony informacji niejawnych i danych osobowych na bezpieczeństwo państwa / red. nauk. Stanisław Topolewski, Paweł Żarkowski. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016

57. Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe / red. nauk. Mariusz Kubiak, Paweł Żarkowski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

58. Współczesne bezpieczeństwo militarne / red. nauk. Mariusz Kubiak, Andrzej Turek. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

59. Współczesne bezpieczeństwo polityczne / red. nauk.: Stanisław Jaczyński, Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

60. Współczesne bezpieczeństwo społeczne / red. nauk. Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

61. Współczesne konteksty bezpieczeństwa / red. nauk. Magdalena Sitek, Grzegorz Winogrodzki, Łukasz Roman. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016

62. Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia / red. nauk. Włodzimierz Fehler, Zbigniew Kubacki, Ireneusz Dziubek, Mirosław Minkina. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015

63. Współczesny wymiar bezpieczeństwa narodowego : (wybrane zagadnienia) / Stanisław Topolewski, Paweł Żarkowski. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2015

64. Wybrane aspekty współczesnego bezpieczeństwa i jego zagrożeń / red. nauk. Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza WH UPH, 2014

65. Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Difin, 2014

66. Zarządzanie bezpieczeństwem jako dysfunkcja systemu władzy / Marcin Mazurek. - Warszawa : Difin, 2014

67. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa : wyzwania i ryzyka / pod red. Tadeusza Szmidtki i Jerzego Kozioła. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016

68. Zarządzanie kryzysowe / red. nauk.Grzegorz Sobolewski, Dariusz Majchrzak - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013

69. Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym / Ryszard Wróblewski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

70. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym : teoria i praktyka / Jan Gołębiewski. - Warszawa : Difin, 2015

71. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek R. Krynojewski. - Wyd. 2, zaktual. - Warszawa : Difin, 2016

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bezpieczeństwo społeczne i socjalne : kontrowersje wokół pojęć / Dariusz Zalewski // Polityka Społeczna. - 2016, nr 10, s. 7-13

2. Kultura bezpieczeństwa obywateli a funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w wymiarze lokalnym : wyniki badań empirycznych / Marian Cieślarczyk, Agnieszka Filipek, Andrzej Grzywacz, Stanisław Jarmoszko, Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski, Andrzej W. Świderski // Kultura Bezpieczeństwa. - 2015, nr 3/4, s. 27-294

3. Metodologiczne podstawy badania kultury bezpieczeństwa na przykładzie systemu zarządzania kryzysowego / Marian Cieślarczyk, Agnieszka Filipek // Kultura Bezpieczeństwa. - 2015, nr 3/4, s. 15-25

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Inne