Mobbing - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2017

KSIĄŻKI

1. Człowiek, organizacja, kariera : siła psychologii stosowanej / Elżbieta Kowalczyk. - Warszawa : Difin, 2014

2. Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008

3. Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu / Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010

4. Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii / Magdalena Najda. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015

5. Humanistyczna pedagogika pracy : sytuacje trudne w pracy człowieka / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015

6. Mobbing : środki ochrony prawnej / Grzegorz Jędrejek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

7. Mobbing : aspekty prawno-organizacyjne / Maciej Chakowski. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2011

8. Mobbing : środki ochrony prawnej / Grzegorz Jędrejek. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2007

9. Mobbing : rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie / Hans-Jürgen Kratz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007

10. Mobbing : aspekty prawne / Maciej Chakowski. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005

11. Mobbing : patologia zarządzania personelem / Agata Bechowska-Gebhardt, Tadeusz Stalewski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004

12. Mobbing - fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

13. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015

14. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : zasady przeciwdziałania / Jarosław Marciniak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

15. Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy : zagadnienia praktyczne / Agnieszka Roguska-Kikoła, Magdalena Piwowarska-Reszka. - Warszawa : Difin, 2014

16. Mobbing w polskim prawie pracy / Małgorzata Zych. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007

17. Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej : proces stawania się ofiarą / Piotr Chomczyński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

18. Mobbing w stosunkach pracy : zagadnienia prawne / Helena Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012

19. Mobbing w szkole / Karl Gebauer. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007

20. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

21. Mobbing w szkolnictwie / Agata Lankamer, Piotr Ciborski, Urszula Minga. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005

22. Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Maria Teresa Romer, Magdalena Najda. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010

23. Molestowanie moralne : perwersyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-France Hirigoyen. - Poznań : W Drodze, 2012

24. Niebezpieczne gry / Peter Mattei. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2013

25. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu : jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji / Jarosław Marciniak. - Ostrołęka : Alpha Pro, [2004]

26. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

27. Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia / Anna Jachnis. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

28. Rodzina i praca w warunkach kryzysu / pod red. Lucyny Golińskiej, Eleonory Bielawskiej-Batorowicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011

29. Smak mobbingu / Krystyna Andruszkiewicz. - Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 2017

30. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Litzcke, Horst Schuh. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

31. Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy / red. nauk. Teresa Wyka, Czesław Szmidt. - Warszawa : Poltext, 2012

32. Zachowania organizacyjne : aspekt międzykulturowy / Jolanta M. Szaban. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007

33. Zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty / red. nauk. Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka. - Warszawa : Difin, 2017

34. Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki : prace dedykowane Pani Profesor Helenie Sęk / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

35. Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek . - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 31-51

2. Asertywność w bibliotece : mobbing. Cz. 2 / Lidia Teresa Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 43-46

3. Asertywność w bibliotece / Lidia Bit-Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 28-31

4. Bullying i mobbing w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. 119-129

5. Czy to już mobbing? / Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 38, dod. "Bliżej Prawa", s. III-IV

6. Dręczyciel i ofiara - dwie strony świata przemocy / Monika Chorab // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 5-7

7. Epidemiologia zjawisk typu mobbing/bullying: podstawowe problemy pomiaru

i komunikowania wyników / Maciej Macko // Psychologia Społeczna. - 2016, nr 3, s. 255-266

8. "Fala" wśród nauczycieli / Dariusz Skrzyński // Doradca Nauczyciela Przedszkola. 2012, nr 8, s. 46-47

9. Flash mob po bibliotekarsku / Anna Margas, Danuta Twerd // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 17

10. Gdy uczeń uczniowi jest prześladowcą / Adam Krasnosielski // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 13-20

11. Istota mobbingu - problemy związane z definiowaniem zjawiska przemocy psychicznej w miejscu pracy / Anna Skuzińska // Nowiny Psychologiczne. - 2007, nr 4, s. 47-63

12. Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Meritum. - 2012, nr 3 (26), s. 20-24

13. Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42

14. Makiawelizm i kultura organizacji jako predyktory mobbingu  w miejscu pracy / Elżbieta Turska, Irena Pilch // Psychologia Społeczna. - 2016, nr 3, s. 284-296

15. Mobbing. Cz. 1 / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 3, s. 22-23

16. Mobbing. Cz. 2 / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 6, s. 22-23

17. Mobbing. Cz. 3 / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 42-43

18. Mobbing - charakterystyka zjawiska w Polsce / Monika Miedzik // Polityka Społeczna. - 2008, nr 3, s. 31-34

19. Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80

20. Mobbing - terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 12-16

21. Mobbing - zagrożenie dla rodziny - zagrożenie dla jakości życia / Monika Miedzik // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 272-282

22. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 49-51

23. Mobbing i bullying w polskiej szkole / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 46, s. 14-16

24. Mobbing niszczy osobowość / Ludmiła Prusko // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 61-64

25. Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 331-345

26. Mobbing w miejscu pracy : przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami / Małgorzata Gamian-Wilk, Lidia Grzesiuk // Psychologia społeczna. T. 11. - 2016, nr 3, s. 244-254

27. Mobbing w procesie wychowania - przyczyny, przejawy, profilaktyka / Romualda M. Kosmatka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 1, s. 5-14

28. Mobbing w środowisku szkolnym - ofiary, sprawcy, skutki / Adam Krasnosielski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 60-62

29. Mobbing w szkole / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2016, nr 2, s. 10-12

30. Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 49-60

31. Mobbing wśród nauczycieli / Ewa Grzesiak // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 14-22

32. Mobbing wśród nauczycieli przyczyną przemocy wśród młodzieży. Wnioski

z obserwacji w szkole / Bożena Katarzyna Ojrzyńska // W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. - S. 109-115

33. Na marginesie zarządzania - pogranicza kultury osobistej i mobbingu / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2010, nr 11, s. 11-14

34. Nauczyciel w roli ofiary? : bo uwarunkowaniach mobbingu w  środowisku szkolnym / Elżbieta Strutyńska // Psychologia Społeczna. - 2016, nr 3, s. 297-309

35. Nauczyciele i mobbing / Aneta Zielińska-Sroka // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 13-15

36. NIE dla mobbingu / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 46, s. 14

37. Nie idę dziś do pracy! / Dariusz Skrzyński // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 38, s. 48-49

38. Nietypowa przerwa : flash mob w szkole / Iwona Jarosik, Joanna Luraniec // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 12, s. 11

39. Odpowiedzialność dyscyplinarna a mobbing / Elżbieta Szwoch // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 14, dod. "Przegląd Prawny" nr 14, s. 10-11

40. Odszkodowanie za mobbing / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 7, dod. "Bliżej Prawa", s. I-II

41. Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności / Elżbieta Barbara Zybert // Przegląd Biblioteczny. - 2006, z. 1, s. 27-49

42. Społeczno-kulturowe aspekty mobbingu / Brunon Hołyst // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 4/5, s. 11-15

43. Szkoła z mobbingiem / Marta Ziemska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 22, s. 10

44. Whistleblowing : antecedents and consequences / Brita Bjørkel // Psychologia Społeczna. - 2016, nr 3, s. 267-283

45. Zgodnie z prawem : mobbing w szkole. Cz. 1 / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 10

 

FILMY

1. Mobbing. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2009?] (DVD 20 min)

 

 Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Inne