Otyłość - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2020

KSIĄŻKI

1. Dietetyka i żywienie kliniczne / pod red. Anny Payne, Jana Chojnackiego, Helen M. Barker. - Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2017

2. Dzieci i zdrowie : wstęp do childhood studies. 1 / pod red. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz, Marii Reimann. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2018

3. Kosmetologia ciała / pod red. Kamili Padlewskiej. -  Warszawa : PZWL, 2018

4. Nadwaga i otyłość : aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii / Wiesław Osiński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

5. Normy żywienia człowieka : podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych / Barbara Bułhak-Jachymczyk [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL : Instytut Żywności i Żywienia, 2016

6. Odżywianie dzieci mądre i zdrowe : porady mamy dietetyczki / Katarzyna Błażejewska-Stuhr. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2015

7. Otyłość : przystosowania i uwarunkowania / Janusz Kirenko, Anna Stawecka-Wiatrowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015

8. Otyłość : zapobieganie i leczenie : porady lekarzy i dietetyków / Mirosław Jarosz, Longina Kłosiewicz-Latoszek. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015

9. Podstawy endokrynologii / pod red. Tomasza Bednarczuka. - Warszawa : ITEM Publishing, 2017

10. Przedszkole w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / pod red. Beaty Szurowskiej. - Warszawa : Difin, 2019

11. Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości : teoria i praktyka / Kamila Czepczot-Bernat, Anna Brytek-Matera. - Warszawa : Difin, 2020

12. Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / pod red. Alana E. Kazdina, Johna R. Weisza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2015]

13. Repetytorium z diabetologii : przykłady pytań testowych / Leszek Czupryniak, Dorota Zozulińska. - Gdańsk : Via Medica, 2017

14. Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 1 / pod red. Beaty Szurowskiej. - Warszawa : Difin, 2019

15. Szkoła latania / Sylwia Trojanowska. - Chorzów : Wydawnictwo Videograf, 2017

16. Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / pod red. Beaty Szurowskiej. - Warszawa : Difin, 2020

17. Wiem, co jem? : psychologia nadmiernego jedzenia i odchudzania się / Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Dieta, ruch, profilaktyka / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 27/28, s. 20

2. Epidemia wśród dzieci! / Konrad Gaca // Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 12-13

3. Formy wsparcia dziecka z nadwagą i otyłością na lekcji wf / Magdalena Krzelowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2018, nr 3, s. 21-23

4. Jak zapobiegać nadwadze i otyłości u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 9, s. 36

5. Kiedy życie jest słodkie i toczy się na kanapie czyli jak powstaje i do czego prowadzi otyłość / Joanna Śliwowska // Biologia w Szkole. - 2018, nr 3, s. 49-52

6. Mniej znaczy więcej / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s. 6-9

7. Mózg w oblężeniu / Stacy Lu // Charaktery. - 2017, nr 3, s. 60-63

8. Na głodzie miłości / Jagoda Bzowy // Charaktery. - 2017, nr 4, s. 46-48

9. Nadwaga i otyłość - rosnący problem młodego pokolenia / Dorota Kamień // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 5, s. 24-26

10. Nadwaga i otyłość / Marta Pietrycha // Lider. - 2015, nr 2, s. 97-101

11. Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2018, nr 4, s. 33-35

12. Nakarm uczuciem / Magdalena Jarzębowska // Charaktery. - 2015, nr 20, s. 50-52

13. Nic po dietach / Małgorzata Kuberska-Kędzierska // Charaktery. - 2020, nr 1, s. 66-68

14. Nie lekceważ, nie krytykuj / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 25, s. 14

15. Niewolnicy diety / Magdalena Jarzębowska // Charaktery. - 2016, nr 4, s. 46-48

16. O problemie dużej wagi czyli skąd nadwaga i otyłość / Anna Nowak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 9, s. 22-24

17. Percepcja własnego ciała w zaburzeniach odżywiania i otyłości / Paulina Mamrot // Remedium. - 2019, nr 3, s. 28-29

18. Piramida żywienia - warunek konieczny, ale nie wystarczający! Od teorii do praktyki / Dorota Wawrzycka, Agnieszka Przychodni // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 2, s. 59-71

19. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży : program edukacyjno-profilaktyczny przeznaczony do realizacji w szkołach ponadgimnazjalnych / Magdalena Krzelowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 2, s. 22-29

20. Ruchy, ruchy! / Anna Kołodziejska // Charaktery. - 2020, nr 3, s. 60-63

21. Słodkie życie, ciężki problem / Elżbieta Binswanger-Stefańska // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s. 16-20

22. Sorbet zamiast lodów / Paulina Ilska // Remedium. - 2017, nr 7/8, s. 5-7

23. Stop otyłości - aktywizujące zajęcia korekcyjne w walce z wadami postawy / Dorota Kamień // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2020, nr 1, s. 15-21

24. Stop otyłości : wychowanie fizyczne w walce z nadwagą dzieci i młodzieży / Dorota Kamień // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 6, s. 35-39

25. Trening zdrowotny oraz dieta w leczeniu otyłości / Magdalena Krzelowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 6, s. 20-27

26. Zaburzenia mechanizmu samoregulacji a nadwaga / Paulina Mamrot // Remedium. - 2019, nr 1, s. 17-19

27. Zajadane emocje / Małgorzata Kuberska-Kędzierska // Charaktery. - 2018, nr 8, s. 54-58

28. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży - cd / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 12, s. 16-18

29. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 4, s. 21-23

30. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 7/8, s. 16-19

31. Zdrowie w sklepikach / Magdalena Jastrzębska // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 61-64

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Inne