Specyfika pracy pracownika socjalnego - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2016

KSIĄŻKI

1. Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia : pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych / Dorota A. Rybczyńska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. - Katowice : Śląsk, 1999

2. Asystentura w pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych / Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein. - Warszawa : Verlag Dashöfer, cop. 2011

3. Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik. - Warszawa : Difin, 2015

4. Byłam opiekunką w Niemczech / Janina Lenda. - Gdynia : Wydawnictwo "Alfa", 2013

5. Czekając na anioły / Cathy Glass ; [tł.: Violetta Karkucińska]. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2012

6. Czy podejście aktywizujące ma szansę? : pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej : raport / pod red. Marka Rymszy. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2011

7. Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. Cz. 1 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. - Katowice : Śląsk, 1998

8. Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. Cz. 2 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak. - Katowice : Śląsk, 1998

9. Etos zawodowy pracowników socjalnych : wartości, normy, dylematy etyczne / Anna Olech. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2006

10. Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. nauk. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003

11. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : Difin, 2015

12. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej / Krzysztof Łęcki, Andrzej Szóstak. - Katowice : Śląsk, 1999

13. Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / pod red. Zofia Kawczyńska-Butrym. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2005

14. Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służby socjalne - zadania pedagoga / pod red. Aleksandra Hulka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992

15. Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce / Anna Zasada-Chorab. - Częstochowa : Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV, 2004

16. Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. - Katowice : Śląsk, 1998

17. Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych : praca zbiorowa / pod red. Alicji Majewskiej-Gałęziak ; zespół nauczycieli Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku. - Katowice : Śląsk, 1998

18. Metodyka działania w pracy socjalnej / Cristina de Robertis ; przy współpracy Bernadette Blanc, Francoise Lesimple, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. - Katowice : Śląsk, 1998

19. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. - Katowice : Śląsk, 1999

20. Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez ośrodki pomocy społecznej / Małgorzata Kowalska-Kantyka, Sławomir Kantyka. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011

21. Najsmutniejsze dziecko / Cathy Glass ; [tł. Tomasz Wolsan/Quendi Language Services]. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010

22. Nie płacz, kochanie / Cathy Glass ; [tł. Patryk Dobrowolski]. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2013

23. Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Zofia Kawczyńska-Butrym. - Katowice : Śląsk, 1998

24. O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej. - Wyd. nowe popr. i rozsz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010

25. Okaleczona / Cathy Glass ; [tł Joanna Puchalska]. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010

26. Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych / Kazimierz W. Frieskie, Paweł Poławski. - Katowice : Śląsk, 1999

27. Opiekun medyczny w praktyce / Elżbieta Szwałkiewicz ; współaut.: Miłosz Asmann [et al.]. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013

28. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / Małgorzata Załuska [et al.] ; pod red. Małgorzaty Załuskiej i Jerzego Boczonia. - Katowice : "Śląsk", 1998

29. Organizacje społeczne - praca z rodziną : studium realizacji pracy socjalnej / Elżbieta Skoczylas-Namielska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

30. Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi / Bogumiła Witkowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005

31. Pedagogika społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając. - Katowice : Śląsk, 1998

32. Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. - Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998

33. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej / red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015

34. Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej / wybór Joyce Lishman ; tł. Krzysztof Czekaj. - Katowice : Śląsk, 1998

35. Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Aleksander W. Nocuń, Jerzy Szmagalski. - Katowice : Śląsk, 1998

36. Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej / Chris Beckett ; przekł. Michał Jasiński, Barbara Maliszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

37. Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie / red. wyd. pol. Maria Kolankiewicz, Anna Zielińska ; tł. Ewa Orlecka. - Warszawa : Żak, 1998

38. Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami / Cristina de Robertis, Henri Pascal ; tł. z [ang.] Grażyna Karbowska. - Katowice : Śląsk, 1999

39. Praca socjalna / Paweł Stanisław Czarnecki. - Warszawa : Difin, 2013

40. Praca socjalna : między dyscypliną a profesją / Piotr Sałustowicz. - Katowice : Śląsk, 2003

41. Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny : o zarządzaniu humanistycznym : między filozofią edukacji i pedagogiką społeczną / Lech Witkowski ; przedm. Ewa Marynowicz-Hetka. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010

42. Praca socjalna jako działanie wychowawcze / Wojciech Mikołajewicz. - Katowice : Śląsk, 1999

43. Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002

44. Praca socjalna pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. - Katowice : Śląsk, 1998

45. Praca socjalna służbą człowiekowi : materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997 / red. Ludwik Malinowski i Małgorzata Orłowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Katedra Nauk Społecznych. - Warszawa : Żak, 1998

46. Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Kazimiera Wódz. - Katowice : Śląsk, 1998

47. Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant nauk. Kazimiera Wódz. - Wyd. 2 (uzup.). - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007

48. Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił. T. 1 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. Krzysztof Czekaj. - Katowice : Śląsk, 1999

49. Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił. T. 2 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. Krzysztof Czekaj. - Katowice : Śląsk, 1999

50. Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998

51. Pracownik socjalny : wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Alicji Kurcz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002

52. Pracownik socjalny wobec AIDS / Ryszard Majer. - Częstochowa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, 2004

53. Praktyczna nauka pracy socjalnej / Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson ; tł. Przemysław Oniszczuk. - Katowice : Śląsk, 1999

54. Problemy współczesnej edukacji w niemieckich i polskich opracowaniach : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Stochmiałka. - Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1995

55. Profesje społeczne w Europie : z problemów kształcenia i działania / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka, Antonin Wagner, Jacek Piekarski ; [tł. Anita Gulczyńska, Grażyna Karbowska, Danuta Urbaniak-Zając]. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2001

56. Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej : konteksty polsko-słowacko-czeskie / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik, Anna Tokarova, Eduard Lukač. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010

57. Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? / red. nauk.: Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011

58. Profesjonalny wymiar pracy socjalnej / Mariusz Granosik. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2006  

59. Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010

60. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Stanisław Kowalik. - Katowice : Śląsk, 1999

61. Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda, Ilony Fajfer-Kruczek. - Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013

62. Socjologia a edukacja socjalna / pod red. nauk. Krzysztofa Piątka ; aut. Borowicz Ryszard [et al.]. - Toruń : Akapit, 1996

63. Socjologia pracy socjalnej / wybór i oprac. Martin Davies ; przekł. Bogdan Siewierski. - Katowice : Śląsk, 1999

64. Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2004

65. Systematyzacja i ocena doświadczeń zawodowych w pracy socjalnej : siatka pytań dla pracowników socjalnych / Pierre Delooz, Manuel-Luis López ; tł. [z fr.] Grażyna Karbowska. - Katowice : Śląsk, 1999

66. Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych / pod red. Joanny Meder. - Katowice : Śląsk, 1999

67. Troska / Judith Phillips ; przeł. Agnieszka Gruba. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2009

68. Uczenie się przez rozwiązywanie proBlemów w kształceniu pracowników socjalnych : historia pewnej innowacji / Hilary Burgess ; tł. Jerzy Szmagalski. - Katowice : Śląsk, 1999

69. Uzależnieni i bezrobotni : etyczno-zawodowy wymiar pracy socjalnej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i bezrobotnymi / Marian Zdzisław Stepulak. - Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, 2015

70. W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego / pod red. Bożeny Matyjas, Małgorzaty Porąbaniec. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2008

71. Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Tomasz Kaźmierczak, Marta Łuczyńska. - Katowice : Śląsk, 1998

72. Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray ; tł. [z ang.] Tadeusz Stanek. - Katowice : Śląsk, 1998

73. Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej / red. Wioletta Szymczak. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2009

74. Współczesne wyzwania pracy socjalnej / pod red. Jolanty Kędzior i Andrzeja Ładyżyńskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

75. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wybór i oprac. Wanda Badura-Madej. - Katowice : "Śląsk", 1999

76. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi / Jakub Niedbalski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Asystenci rodziny zatrudnieni na umowę zlecenia jako prekariusze - zagrożenia dla profesjonalizacji nowego zawodu / Izabela Krasiejko // Polityka Społeczna. - 2016, nr 1, s. 19-27

2. Asystent rodziny : między interwencjonizmem państwa a spolegliwym opiekuństwem - konteksty edukacyjne / Zofia Szarota // Edukacja. - 2011, nr 4, s. 49-65

3. Biegły ds. opieki nad dzieckiem w USA / Ken Lewis ; przekł. Piotr Matela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 52-53

4. Ciemne strony zawodowych dobroczyńców / Małgorzata Jałocho // Remedium. - 2005, nr 6, s. 22-23

5. Co sądzą o przemocy domowej i interwencji? / Anna Dodziuk, Dorota Sasal // Świat Problemów. - 2006, nr 2, s. 17-19

6. Czy na pewno pomoc? / Edward Orpik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 24-27

7. Diagnoza rodziny w aktywności zawodowej pracowników socjalnych. Wybrane zagadnienia / Aleksandra Sander // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 28-31

8. Dylematy kształcenia kadr pomocy społecznej na poziomie wyższym / Anna Kanios // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 3, s. 172-195

9. Edukacja do pracy socjalnej - standardy i minima programowe w zakresie kierunkowego kształcenia zawodowego na poziomie uczelni akademickich / Arkadiusz Żukiewicz // Edukacja. - 2008, nr 3, s. 92-107

10. Jak dorosnąć do dorosłości? / Katarzyna Jabłońska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3, s. 15-20

11. Kształcenie zawodowe kandydatów do służb społecznych w Polsce / Arkadiusz Żukiewicz // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2005, nr 3, s. 45-58

12. Kto kogo prowadzi? Cz. 2 / Alina Szulirz // Remedium. - 2010, nr 5, s. 4-5

13. Kto kogo prowadzi? Cz. 3 / Alina Szulirz // Remedium. - 2010, nr 6, s. 6-7

14. Model systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej / Krystyna Duraj-Nowakowa // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, s. 7-10

15. Motywy, dylematy i trudności pomagania innym / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 21-29

16. O etycznym wymiarze działalności pracownika socjalnego / Janusz Surzykiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 3-13

17. O zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych / Dominik Owczarek // Świat Problemów. - 2011, nr 7, s. 10-14

18. Pracownicy socjalni, służby społeczne - profesjonalizacja i rozwój zawodowy / Marek Rymsza // Polityka Społeczna. - 2014, nr 3, s. 38-42

19. Predyspozycje osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Wanda Paszkiewicz // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 25-28

20. Przygotowanie pracowników socjalnych do pomocy dziecku i rodzinie / Alicja Kurcz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 38-46

21. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle najnowszych danych statystycznych / Katarzyna Napiórkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 2, s. 3-14

22. Rola badań w kształceniu pracowników socjalnych w Europie / Ewa Kantowicz // Edukacja. - 2008, nr 3, s. 84-92

23. Rola i funkcja pomocy społecznej / Michał Pindera // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3-4, s. 130-135

24. Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w świetle zmian w pomocy społecznej / Sylwia Borowiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 33-39

25. Skuteczna komunikacja interpersonalna jako podstawa działalności pracownika socjalnego / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 1, s. 67-71

26. Społeczny odbiór pomagania / Magdalena Dudkiewicz // Świat Problemów. - 2012, nr 1, s. 5-9

27. Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki / Dobroniega Trawkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 13-22

28. Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. Cz. 2 / Dobroniega Trawkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 11-17

29. Systemy wspierania aktywności zawodowej rodzinnych opiekunów osób starszych / Agnieszka Furmańska-Maruszak // Polityka Społeczna. - 2015, nr 7, s. 17-20

30. Środowiskowe formy pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawngo / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 21-28

31. W trosce o pracownika : ryzyko wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej / Beata Mańkowska // Polityka Społeczna. - 2015,, nr 5/6, s. 22-26

32. Współpraca pracowników socjalnych ze środowiskiem lokalnym - korzyści i wyzwania / Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk // Polityka Społeczna. - 2013, nr 5/6, s. 1-8

 

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Inne