Globalizacja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2011

KSIĄŻKI

1. 44 listy ze świata płynnej nowoczesności / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011

2. Administracja publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011

3. Analiza systemów-światów : wprowadzenie / Immanuel Wallerstein ; przekł. Katarzyna Gawlicz i Marcin Starnawski ; przedm. Marcin Starnawski i Przemysław Wielgosz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2007

4. Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji / Ryszard Jakubczak, Romuald Kalinowski, Krzysztof Loranty. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008

5. Bomba informacyjna / Paul Virilio ; przeł. Sławomir Królak. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2006

6. Chaos : zarządzanie i marketing w erze turbulencji / Philip Kotler, John A. Caslione ; przekł. Dariusz Bakalarz. - [Warszawa] : MT Biznes, cop. 2009

7. Cywilizacja, Europa, globalizacja / Marian Golka. - Poznań : Fundacja "Humaniora", 1999

8. Czas przyszły doskonały : wyzwania i ukryte obietnice globalizacji / John Micklethwait, Adrian Wooldridge ; przeł. Alicja Unterschuetz. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2003

9. Człowiek globalny : globalizacja, ewolucja, historia kobiet, neuropolityka, neuroekonomia, kryzys ekologiczny / Dorota Czajkowska-Majewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009

10. Człowiek, granice państw, gospodarka / red. Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2008

11. Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007.

12. Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. nauk. Józef Filipek [et al.] ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008

13. Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji / pod red. Grzegorza Rdzanka i Elżbiety Stadtmuller. - Wrocław : Arboretum, 2004

14. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006

15. Czytanie świata : reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej / Krzysztof Koc. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007

16. Demokracja ekonomiczna : alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego / Ladislau Dowbor ; przeł. Zbigniew Marcin Kowalewski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2009

17. Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie : doktryna i myśl polityczna / pod red. Wojciecha Kautego przy współpr. Piotra Świercza. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

18. Doktryna szoku : jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne / Naomi Klein ; przeł. Hanna Jankowska [et al.]. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2009

19. Duch terroryzmu : requiem dla Twin Towers / Jean Baudrillard ; przeł. Renata Lis. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2005

20. Dzielenie się światem / Michael Carley, Philippe Spapens ; tł. Jerzy Bałdyga. - Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko ; Warszawa : Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2000

21. Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. - Wyd. 6. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007

22. Edukacja globalna : scenariusze lekcji / [Jacek Kowalski et al.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, [2007?]

23. Edukacja wobec wyzwań globalnego społeczeństwa = Education and global society challenges / pod red. Bożeny Muchackiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Pedagogiczny. - Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2007

24. Edukacyjne problemy czasu globalizacji : w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska ; aut. Antczak Barbara [et al.]. - Białystok : Trans Humana, 2003

25. Ekonomia globalna : synteza / Stanisław Flejterski, Piotr T. Wahl. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2003

26. Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym / red. naukowa Maria Giedz, Artut R. Kozłowski, Rafał Majewski. - Warszawa : CeDeWu, 2009

27. Entropia : nowy światopogląd / Jeremy Rifkin i Ted Howard ; posł. Nicholas Georgescu-Roegen ; [tł. z jęz. ang. Beata Baczyńska]. - Katowice : Wydawnictwo Kos, 2008

28. Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002

29. Etyka a współczesność / red. nauk. Roman Kozłowski i Karolina M. Cern. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007

30. Europa w epoce globalnej / Anthony Giddens ; przeł. Magdalena Klimowicz, Miłosz Habura ; red. nauk. pol. wyd. Tomasz Żyro. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

31. Europejska myśl polityczna wobec globalizacji : tradycja i wyzwania współczesności / pod red. Jacka Sobczaka i Romana Backera ; przy współpracy Szymona Ossowskiego. - Łódź : Wydawnictwo Ibidem, 2005

32. Europejski model społeczeństwa informacyjnego : polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji / Krystyna Doktorowicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

33. Filozofia wobec problemów globalizacji / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2008

34. Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Beata Guziejewska. - Warszawa : Poltext, 2010

35. Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2008

36. Fortuna sprzyja odważnym : co robić, by zbudować trwałą i dobrze prosperującą gospodarkę globalną / Lester Thurow ; przeł. Jan Dzierzgowski. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007

37. Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Mirosława Czerny, Robert Łuczak, Jerzy Makowski ; red. nauk. Mirosława Czerny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

38. Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

39. Globalizacja - jej istota oraz przestrzenne i środowiskowe aspekty ; Walka o przestrzeń wokół nas ; Równoważenie rozwoju - charakterystyka koncepcji i pojęć / Marek Dutkowski ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich ; Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii w Toruniu. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2002

40. Globalizacja - naród - jednostka : zagadnienia tożsamości kulturowej / red. Tomasz Kuczur, Aleksandra Błachnio. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

41. Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią : wybrane aspekty / red. nauk. Danuta Karnowska, Maria Szatlach. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

42. Globalizacja : eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy / Saskia Sassen ; przedm. K. Anthony Appiah ; przekł. Joanna Tegnerowicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007

43. Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. Ewa Klekot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000

44. Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. Ewa Klekot. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006

45. Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2008

46. Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. Ewa Klekot. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002

47. Globalizacja : jeden świat - różne drogi rozwoju / Bernard Guillochon ; [tł. z jęz. fr. Tadeusz Sokołowski, Krzysztof Wakar ; aut. tekstu "Oblicza globalizacji" (aneks) Paweł Kozłowski ]. - Wrocław : Larousse Polska, 2003

48. Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

49. Globalizacja : krytyczne wprowadzenie / Jan Aart Scholte ; przeł. Kazimierz Ślęczka. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu : Oficyna Wydawnicza Humanitas, cop. 2006

50. Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Liberskiej ; Instytut Nauk Ekonomicznych. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002

51. Globalizacja / pod red. Jacka Klicha ; [oprac. Michał Burek]. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2001

52. Globalizacja : refleksje etyczne / Aniela Dylus. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005

53. Globalizacja : strategia i zarządzanie / George Stonehouse [et al. ; red. nauk. wyd. pol. Grażyna Gierszewska ; tł. Marek Albigowski, Jarosław Filip Dąbrowski]. - Warszawa : "Felberg SJA", 2001

54. Globalizacja : szanse i zagrożenia / Tadeusz Jemioło ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2000

55. Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka / Władysław Misiak. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

56. Globalizacja : wyzwania i zagrożenia / Władysław Szymański. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2002

57. Globalizacja : zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing / Dariusz Eligiusz Staszczak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

58. Globalizacja a jednostka / pod red. Aleksandry Błachnio. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009

59. Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.). - Warszawa : Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2009

60. Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.). - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2009

61. Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

62. Globalizacja a rozwój regionów / pod red. Marka Ciska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006

63. Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz Potocki. - Warszawa : Difin, 2009

64. Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004

65. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Ewa Polak. - Warszawa : Difin, 2009

66. Globalizacja i integracja europejska / red. Bartosz Jóźwik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2007

67. Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / Adam Gwiazda. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000

69. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012

70. Globalizacja, integracja, transformacja : główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Romana Backera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005

71. Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith przy współpracy Patricii Owens ; [tł. Mateusz Filary et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

72. Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski : praca zbiorowa / pod red. Witold Małecki. - Warszawa : Vizja Press&IT, 2007

73. Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

74. Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Krzysztof Rybiński. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

75. Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2009

76. Globalna korekta : szanse Polski w zglobalizowanym świecie / Andrzej Zybała. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004

77. Globalna sprawiedliwość / Jon Mandle ; przeł. Małgorzata Dera. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2009

78. Globalny handel elektroniczny / Marian Niedźwiedziński. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

79. Globalny kryzys finansowy XXI wieku : przyczyny, przebieg, skutki, prognozy / Wioletta Nawrot. - Warszawa : Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2009

80. Globalny proletariat : ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r. / Beverly J. Silver ; przeł. Marcin Starnawski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2009

81. Globalny system pieniężny / Artur Borcuch. - Warszawa : CeDeWu, 2009

82. Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia / pod red. Roberta Borkowskiego. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003

83. Glokalizacja / red. nauk. Kazimierz Kuciński. - Warszawa : Difin, 2011

84. Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski. - Warszawa : Difin, 2009

85. Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Władysławy Łuczki-Bakuły ; aut. monografii Tatiana Chomczuk [et al.] ; Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2004

86. Humanizm, dialog, tożsamość : edukacja europejska na tle wyzwań globalnych / Aneta Rogalska-Marasińska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010

87. Imperium / Michael Hardt, Antonio Negri ; przeł. Sergiusz Ślusarski i Adam Kołbaniuk. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2005

88. Interesy i sprzeczności globalizacji : wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji / Władysław Szymański. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004

89. Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata / pod red. Grzegorza Piwnickiego, Sylwii Mrozowskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

90. Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Cybal-Michalskiej ; [wprow. Agnieszka Cybal-Michalska] ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie. - Poznań ; Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006

91. Komunikowanie międzynarodowe / Beata Ociepka. - Wrocław : Astrum, 2002

92. Komunikowanie społeczne w globalizującym się świecie : szanse i zagrożenia dla edukacji / pod red. Gabrieli Andrzejewskiej, Kazimierza Czerwińskiego, Małgorzaty Schneider. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010

93. Koniec tysiąclecia / Manuel Castells ; przekł. Janusz Stawiński, Sebastian Szymański ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

94. Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Władysław Szymański. - Warszawa : Difin, 2009

95. Kryzys muzeów : globalizacja kultury / Jean Clair ; przeł. Jan Maria Kłoczkowski. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2009

96. Kultury pozaeuropejskie i globalizacja : zderzenia / red. nauk. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. - Warszawa : 98. Dom Wydawniczy Elipsa : Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, 2000

97. Media i edukacja w aspekcie globalizacji / pod red. Andrzeja W. Mitasa ; przy współudziale Zenona Gajdzicy. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2003

98. Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego : globalizm versus regionalizm / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jerzego Halickiego, Jolanty Muszyńskiej. - Białystok : Trans Humana, 2003

99. Modernizacja refleksyjna : polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności / Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash ; tł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

100. Moja globalizacja czyli dookoła świata i z powrotem / Grzegorz W. Kołodko. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001

101. Mury i wyłomy czyli Bariery i szanse : doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji / Naomi Klein ; przekł. Marcin Fronia [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

102. Nasze wspólne bogactwo : ekonomia dla przeludnionej planety / Jeffrey Sachs ; przekł. Zofia Wiankowska-Ładyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

103. Nauczyciel w rzeczywistości globalnej i lokalnej = Teacher in the global and local reality / pod red. Zdzisławy Zacłony ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Pedagogiczny. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007

104. Niecierpliwość świata : uwagi o polityce międzynarodowej czasu globalizacji / Piotr A. Świtalski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2008

105. No space, no choice, no jobs, no logo / Naomi Klein ; przekł. Hanna Pustuła. - Izabelin : Świat Literacki, cop. 2004

106. Nowoczesność bez granic : kulturowe wymiary globalizacji / Arjun Appadurai ; przekł. i wstęp Zbigniew Pucek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005

107. Oblicza globalizacji / Wilhelmina Wosińska. - Sopot : Smak Słowa, 2008

108. Oblicza procesów globalizacji / pod red. Marka Pietrasia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002

109. Od ateńskiej drachmy do euro : europejska droga ku globalizacji / Stanisław Mrozek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2008

110. Oświata i praca w erze globalizacji / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006

111. Państwo narodowe a globalizacja - dynamika powstawania nowego ładu / Katarzyna Gilarek. - Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, [2004]

112. Paradygmaty oświatowe i edukacja nauczycieli / pod red. Wasyla Kremienia, Tadeusza Lewowickiego, Swietłany Sysojewej. - Warszawa ; Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP : Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2010

113. Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji / [zespół aut. Ryszard Jakubczak et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2008

114. Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego / Janusz T. Hryniewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004

115. Polityka nowoczesnego patriotyzmu / Robert Kuraszkiewicz. - Dębogóra : Wydawnictwo Dębogóra, cop. 2010

116. Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne / red. nauk. Wojciech Gizicki, Dorota Gizicka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

117. Polska wobec wyzwań integracji i globalizacji : uzdrowieńcze jednoczenie Europy / Zygmunt Królak. - Warszawa : Elipsa, 2002

118. Powiązania transnarodowe : kultura, ludzie, miejsca / Ulf Hannerz ; przekł. Katarzyna Franek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

119. Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji : kierunki rozwoju / Rajmund Molski. - Bydgoszcz ; Szczecin : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008

120. Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji / pod red. Janusza Świniarskiego i Józefa Tymanowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003

121. Proces globalizacji korporacyjnej / Katarzyna Marzęda. - Bydgoszcz [etc.] : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007

122. Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli : spojrzenie międzykulturowe / pod red. Stanisława Dylaka, Ryszarda Pęczkowskiego, Pam Denicolo. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

123. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

124. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

125. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

126. Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji / pod red. nauk. Adama P. Balcerzaka i Elżbiety Rogalskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

127. Przestrzeń globalna : zmiany i trendy : praca zbiorowa / pod red. Danuty Licińskiej, Marcina Rościszewskiego i Barbary Puszczewicz. - Warszawa : Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny, 1990

128. Przewodnik po światowej ekonomii : 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Randy Charles Epping ; [przekł. Ewa Czerwińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2002

129. Przyszłości wyobrażone : od myślącej maszyny do globalnej wioski / Richard Barbrook ; ze specjalnym wstępem aut. do wyd. pol. ; przeł. Jan Dzierzgowski. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2009

130. Pułapka globalizacji : atak na demokrację i dobrobyt / Hans-Peter Martin, Harald Schumann ; przeł. Marek Zybura. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999

131. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji / Jacek Chądzyński, Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki. - Warszawa : Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2007

132. Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

133. Religia i religijność w warunkach globalizacji / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2007

134. Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji : zarys problematyki / Barbara Jolanta Dąbrowska. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2006

135. Rozwój w dobie globalizacji / red. nauk. Anna Bąkiewicz, Urszula Żuławska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010

136. Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie / Janusz Mariański ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Socjologii Moralności. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006

137. Skonsumowani : jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2008

138. Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005

139. Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Znak, 2006

140. Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Znak, 2007

141. Społeczeństwo w stanie oblężenia / Zygmunt Bauman ; przeł. Janusz Margański. - Warszawa : Sic!, 2006

142. Społeczeństwo w stanie oblężenia / Zygmunt Bauman ; przeł. Janusz Margański. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007

143. Społeczne skutki globalizacji : globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Izabelli Łęckiej ; Instytut Krajów Rozwijających się. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

144. Spór o globalizację : eseje o przyszłości świata = Controversies on globalisation : essays on the future of the world / Lech W. Zacher. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2003

145. Spór o globalizację : kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego ? / Johan Norberg ; [tł. Piotr Bonisławski, Jan M. Fijor]. - Warszawa : Fijorr Publishing, 2006

146. Stan pragnienia : oblicza mac(k)donaldyzacji / Karolina Sitkiewicz. - Warszawa : "CeDeWu", 2009

147. Stąd, ale dokąd? : społeczeństwo u progu nowej ery / Maria Hirszowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007

148. Strach przed mniejszościami : esej o geografii gniewu / Arjun Appadurai ; tł. Marta Bucholc. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

149. Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji / Wiesław Breński, Adam Oleksiuk. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

150. Suwerenność państwa w dobie integracji i globalizacji / red. nauk. Stanisław Jaczyński i Adam Wielomski ; Instytut Nauk Społecznych. Katedra Historii Myśli Politycznej. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007

151. Szalone lata dziewięćdziesiąte : nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

152. Szanse etyki w zglobalizowanym świecie / Zygmunt Bauman ; przekł. Jacek Konieczny. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007

153. Szkoła wobec społecznych i kulturowych wyzwań globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2003

154. Szok przyszłości / Alvin Toffler ; przeł. Wiktor Osiatyński, Elżbieta Grabczak-Ryszka, Ewa Woydyłło. - Wyd. 3. - Przeźmierowo : Wydawnictwo Kurpisz, 2007

155. Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Katarzyna Górak-Sosnowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

156. Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych / Eugeniusz M. Pluciński. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008

157. Świat na wyciągnięcie myśli / Grzegorz W. Kołodko. - Warszawa : Prószyński Media, 2010

158. Świat nie na sprzedaż : rozmowy o globalizacji i kontestacji / Artur Domosławski. - Warszawa : "Sic", cop. 2002

159. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala et al.]. - Warszawa : Scholar ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ; Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010

160. Teorie i casusy globalizacji / pod red. Romana Backera, Joanny Marszałek-Kawy. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

161. Tożsamość w podróży : wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki / Hanna Mamzer. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003

162. Trans'01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brdulak i Tomasza Gołębiowskiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001

163. Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / pod red. Barbary Fijałkowskiej i Arkadiusza Żukowskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2002

164. Wielki kryzys globalizacji / Patrick Artus, Marie-Paule Virard ; przeł. Lucyna Mazur. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2008

165. Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Adam Szeworski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

166. Władza globalizacji / Jadwiga Staniszkis. - Warszawa : Scholar, 2004

167. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej : nowa ekonomia polityki światowej / Ulrich Beck ; przeł. Jerzy Łoziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

168. Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji / pod red. Marka Barańskiego i Mieczysława Stolarczyka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003

169. Wspólnota : w poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie / Zygmunt Bauman ; przekł. Janusz Margański. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008

170. Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005

171. Zarządzanie międzynarodowe : konkurencja w klasie światowej / Andrzej K. Koźmiński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999

172. Zindywidualizowane społeczeństwo / Zygmunt Bauman ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

173. Zmiana władzy : wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia / Alvin Toffler ; przeł. Paweł Kwiatkowski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2003

174. Zmieniający się świat mediów / Jerzy Mikułowski-Pomorski ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008

175. Życie na przemiał / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bioetyka wobec wyzwań globalizacji / Zdzisława Piątek // Problemy Ekologii. - 2006, nr 3, s. 123-128

2. Blaski i cienie globalizacji / Pranab Bardhan // Świat Nauki. - 2006, nr 7, s. 64-69, 71

3. Człowiek jako podmiot odpowiedzialności a wyzwania cywilizacji globalnej / Andrzej Kiepas // Problemy Ekologii. - 2006, nr 3, s. 129-131

4. Edukacja na tle procesów globalizacji / Maria Leśniak // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 14-18

5. Edukacja zawodowa wobec zmiany cywilizacyjnej / Ryszard Gerlach // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 5-14

6. Globalizacja a zdrwoie publiczne / Izabella Łęcka // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 33-43

7. Globalizacja jako przedmiot badań i nauczania w geografii społeczno-ekonomicznej / Roman Matykowski, Anna Tobolska // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 22-25 

8. "Globalna wioska" typu Gemeinschaft czy Gesellschaft? / Janusz Mierzwa // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 32-37

9. Globalne wyzwania i uwarunkowania edukacji nauczycieli u progu XXI wieku / Ryszard Rosa // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2007, nr 15/16, s. 7-19

10. Glokalizacja i postfolkloryzm : kultura wobec procesów globalizacyjnych / Magdalena Januszewska-Stępniak // Geografia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 19-26

11. Ist die "neue" Steuerung von gestern die "alte" Steuerung von heute? : zwischen Theorie und Praxis in Zeiten der groβen Krise / Botho von Kopp // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 81-95

12. Jak będziemy pracować i uczyć się w XXI wieku / Horst W. Opaschowski ; tł. Małgorzata Jesionek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2,s. 19-22

13. Jakość edukacji czy/i ewaluacji? : osobiste zapiski z międzynarodowej konferencji z Krakowem w tle / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 24-27

14. Kształtowanie świadomości kulturowej oraz poprawianie komunikacji międzykulturowej jako niezbędny element edukacji w dobie globalizacji / Urszula Michalik // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 25-39

15. Lektorat języka angielskiego w dobie globalizacji / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s. 76-83

16. Ludzie w globalnym środowisku - wybrane aspekty globalizacji kultury / Maria Gagacka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2010, nr 3, s. 8-17

17. Między globalizacją a europeizacją - refleksje nad umiędzynarodowieniem edukacji wyższe / Dobrochna Hildebrandt-Wypych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 23-48

18. Mobilność edukacyjna staje się koniecznością / Joanna Jarmużek // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 9-13

19. Nowoczesność jako źródło pozornych alternatyw : redystrybucja społeczno-kulturowych determinantów edukacyjnych / Amadeusz Krause // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 15-19

20. Problem pracy i braku pracy w kontekście zmiany rynku pracy
: konstatacja pedagoga / Adela Kożyczkowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 4, s. 167-185

21. Procesy globalizacji we współczesnym świecie / Przemysław Śleszyński // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 5-21

22. Procesy globalizacyjne w Polsce : zróżnicowanie przestrzenne / Tomasz Komornicki // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 22-32

23. Skutki zdrowotne procesów globalizacyjnych : scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej w nawiązaniu do artykułu Izabelli Łęckiej / Katarzyna Mijakowska // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 44-47

24. Szkoła wobec wyzwań globalizmu / Janusz Mastalski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 17-21

25. Świat konsumpcji: przekraczanie własnego ego / Zofia Remiszewska // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 1, s. 52-62

26. W zglobalizowanym świecie XXI wieku / Irena Motow // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 39-44

27. Zrównoważony rozwój : dylematy wdrażania / Andrzej Kiepas // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3, s. 5-13

                                                                                                                    

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Inne