Globalizacja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2012-2020

Zestawienie do pobrania
 

KSIĄŻKI

1. 21 lekcji na XXI wiek / Yuval Noah Harari. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018

2. Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ryszard Borowiecki. - Warszawa : Difin, 2012

3. Aparycje współczesności / Marian Golka. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2015

4. Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń / Zbigniew Ciekanowski. - Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017

5. Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012

6. Dokąd zmierza świat : ekonomia polityczna przyszłości / Grzegorz W. Kołodko. - Warszawa : Prószyński Media, 2013

7. Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość : edukacja i globalizacja / Kamila Kuros-Kowalska. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach ; Niezdrowice : "Komlogo" Piotr Gruba, 2017

8. Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji / Wojciech Kojs. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2016

9. Edukacyjne problemy współczesności / Mirosław J. Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

10. Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. T. 7, Teoretyczne i formalne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym / Agnieszka Filipek. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018

11. Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. T. 8, Zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie funkcjonowania wspólnot lokalnych / Maryla Fałdowska. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018

12. Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń / Władysław Szymański. - Warszawa : Difin SA, 2019

13. Etyka stosowana : metody i problemy / Barbara Chyrowicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013

14. Finanse małych i średnich firm : innowacje, decyzje, procesy / Marek Dylewski. - Warszawa : CeDeWu, 2016

15. Finansowe aspekty globalizacji / Bogumiła Szopa. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016

16. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / Renata Orłowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012

17. Głód jako współczesny problem globalny / Anna Sakson-Boulet. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

18. Granice w erze globalnej : analiza porównawcza / Kathleen Staudt. - Warszawa : Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019

19. Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku / Małgorzata Bartosik-Purgat. - Warszawa : CeDeWu, 2018

20. Internet jako narzędzie komunikacji globalnej / Jakub Olchowski. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012

21. Kraina szmalu / Oliver Bullough. - Warszawa : Bellona, 2020

22. Literatura i globalizacja / Borkowska Ewa. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017

23. Meandry współczesnego bezpieczeństwa : między regionalizacją a globalizacją / Artur Gruszczak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

24. Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej / Jolanta Szempruch. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

25. Nie to za mało : jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba / Naomi Klein. - Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2018

26. Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne / Bożena Majerek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018

27. No logo : bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy / Naomi Klein . - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2020

28. Nowe ruchy społeczne / Maria Marczewska-Rytko. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2017

29. Pojutrze : o miastach przyszłości / Paulina Wilk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017

30. Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie / Magdalena Gawin. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016

31. Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

32. Smartfon i tablet w dziecięcych rękach : być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej / Hussein Bougsiaa. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016

33. Społeczne aspekty globalizacji / Bogumiła Szopa. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018

34. Stosunki międzynarodowe : teoria i praktyka / Andrzej Dorosz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018

35. Strona świata / Wojciech Jagielski. - Kraków : Wydawnictwo Znak : partner wydania Tygodnik Powszechny, 2020

36. Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku / Bogdan Panek. - Warszawa : Difin, 2018

37. Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń / Barbara Dobrowolska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

38. Trendy cywilizacji informacyjnej : nowy technototalitarny porządek świata / Jacek Janowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019

39. Tyrania merytokracji : co się stało z dobrem wspólnym / Michael J. Sandel. - Warszawa : PWN, 2020

40. Wielka ucieczka : zdrowie, bogactwo i źródła nierówności / Angus Deaton. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

41. Wolne słowo : dziesięć zasad dla połączonego świata / Timothy Garton Ash. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018

42. Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1 / Jerzy Juchnowski . - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

43. Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / Małgorzata Bartosik-Purgat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

44. Zarządzanie międzynarodowe : strategie i studia przypadków / Beata Glinkowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - inspiracje norweskie / Józefa Bałachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 1, s. 3-12

2. Edukacja w epoce globalizacji - scenariusze i trendy / Witold Kołodziejczyk // Meritum. - 2013, nr 3, s. 2-9

3. Ewolucja społeczności międzynarodowej w nowej dynamice stosunków międzynarodowych / Agnieszka Bryc // Kultura i Edukacja. - 2014, nr 2, s. 45-63

4. Globalne klimaty w polskiej szkole / Agata Świdzińska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s. 70-72

5. Globalne pogranicza społeczno-kulturowe jako przestrzenie socjalizacji i wychowania / Krystyna M. Błeszyńska // Kultura i Edukacja. - 2018, nr 3, s. 42-54

6. Globalny apel o zmianę w edukacji / Adam Kalbarczyk // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 16-19

7. Istnieje ścisła zależność między zdrowiem człowieka, zdrowiem zwierząt

i stanem środowiska / Krystyna Forowicz // Eko i My. - 2020, nr 6, s. 6-9

8. Językowe aspekty polskiej polityki naukowej : pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji / Piotr Nowak // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2015, nr 1, s. 32-43

9. Międzynarodowe standardy pracy w gospodarce światowej: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Werner Sengenberger // Polityka Społeczna. - 2020, nr 2, s. 1-9

10. Moim zdaniem / Stanisław Zbigniew Kowalik // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 11/12, s. 11-14

11. O wielkich edukatorach i marnej edukacji / Wojciech Kojs // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 4, s. 3-8

12. O wielkich edukatorach i marnej edukacji uwag kilka / Wojciech Kojs // Lider. - 2014, nr 10, s. 20-23

13. Od "miękkiej" do krytycznej edukacji globalnej / Robert Łuczak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 3, s. 3-7

14. Patriotyzm a globalizacja : cykl zajęć kółka czytelniczego / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 4, s. 26-27

15. Perception of Librarians on the Use of Mobile Technologies in Meeting Information Needs of University Library Patrons / Victor N. Nwachukwu // Przegląd Biblioteczny. - 2014, z. 4,  s. 537-549

16. Problemy i zagrożenia współczesnej edukacji przyrodniczej / Ilona Żeber-Dzikowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 4, s. 70-76

17. Różnice międzykulturowe. Tolerancja w ponowoczesnej szkole / Dariusz Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 44-56

18. Wpływ globalizacji na kondycję polskiej rodziny : periculum in mora / Andrzej M. de Tchorzewski // Pedagogika Rodziny. - 2006, nr 1, s. 7-17

19. Zjawiska patologii we współczesnych rodzinach polskich - zarys teoretyczny / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2017, nr 1, s. 59-76

                                                                                                                    

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Inne