Bezpieczeństwo narodowe - zestawienie bibliograficze w wyborze za lata 2001-2012

KSIĄŻKI

1. Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 6 grudnia 2006 roku / red. nauk. Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

2. Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krzysztofa Liedela, Jarosława Prońko, Bernarda Wiśniewskiego ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. - Bielsko-Biała ; Warszawa : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

3. Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa / red. nauk. Sławomir Zalewski ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

4. Al Kaida : teraz Polska? / Igor Witkowski. - Warszawa : WiS-2, cop. 2005

5. Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy / red. nauk. Marek Rybakowski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007

6. Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005

7. Bezpieczeństwo i dyplomacja : słownik terminów / [Jerzy Kunikowski, Andrzej Turek]. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej ; [Siedlce] : Akademia Podlaska, [2008]

8. Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie ogólne / red. nauk. Romuald Kalinowski. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010

9. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 1, Teoretyczne problemy bezpieczeństwa i praw człowieka / pod red. Ryszarda Rosy ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Komisja Badań nad Pokojem PAN. Oddział w Łodzi. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

10. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 2, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w edukacji / pod red. Ryszarda Rosy ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Komisja Badań nad Pokojem PAN. Oddział w Łodzi. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

11. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku / red. nauk. Ryszard Rosa, Renata Matysiuk ; Akademia Podlaska. Katedra Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

12. Bezpieczeństwo i prawa człowieka. T. 1, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i praw człowieka / red. nauk. Maria Ożóg-Radew, Ryszard Rosa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004

13. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego / Krzysztof Liedel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

14. Bezpieczeństwo narodowe Polski : geopolityczne i geoekonomiczne uwarunkowania / pod red. Edwarda Haliżaka ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007

15. Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 1918-1939 : teoria i praktyka / Małgorzata Wiśniewska, Lech Wyszczelski. - Toruń ; Łysomice : Dom Wydawniczy Duet, 2009

16. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / [red. nauk. Ryszard Jakubczak, Józef Flis]. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006

17. Bezpieczeństwo narodowe RP : podstawowe kategorie, uwarunkowania, system / Waldemar Kitler ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011

18. Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009

19. Bezpieczeństwo państwa : zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej / Jarosław Prońko ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

20. Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004

21. Bezpieczeństwo polityczne państwa : studium funkcjonalności instytucji / Sławomir Zalewski. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010

22. Bezpieczeństwo Polski : historia i współczesność / red. Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010

23. Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Mieczysława Stolarczyka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

24. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w epoce Odrodzenia / Mariusz Kubiak. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010

25. Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek Leszczyński. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009

26. Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji / Ryszard Jakubczak, Romuald Kalinowski, Krzysztof Loranty. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008

27. Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / pod red. Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego ; [aut. Agnieszka Bógdał-Brzezińska et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009

28. Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym / red. nauk. Włodzimierz Fehler. - Warszawa ; Biała Podlaska : Arte, 2009

29. Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : Difin, 2011

30. Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej / Wojciech Śleszyński. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Oficyna Wydawnicza Rytm ; Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2007

31. Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne / Włodzimierz Fehler. - Warszawa : Arte, 2012

32. Bezpieczeństwo współczesnego świata / Ryszard Olszewski. - Toruń : Adam Marszałek, 2005

33. Bezpiecznie czy niebezpiecznie? : wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej ; Uniwersytet Szczeciński. - Wyd. 1, (dodr.). - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007

34. Czynić świat bardziej bezpiecznym : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Rosie. T. 1 / red. nauk. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007

35. Czynić świat bardziej bezpiecznym : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Rosie. T. 2 / red. nauk. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007

36. Debata Silna Polska w silnej Europie : materiały z konferencji inaugurującej cykl "Silna Polska w Silnej Europie" Pałac Prezydencki, 16 lutego 2004 roku. - Warszawa : Biuro Integracji Europejskiej Kancelarii Prezydenta RP, 2004

37. Dialektyka bezpieczeństwa, wojny i pokoju : rozprawy z filozofii, myśli społeczno-politycznej i pedagogiki / Ryszard Rosa. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa, 2003

38. Edukacja - praca - bezpieczeństwo / red. nauk. Marek Rybakowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009

39. Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Cz. 1, Filozoficzne i teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i pokoju / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001

40. Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Cz. 2, Edukacja do bezpieczeństwa, pokoju i praw człowieka / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001

41. Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. T. 4 / red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008

42. Fenomen stanu życia wojskowości a stan oczekiwań młodzieży współczesnej : tradycja a ponowoczesność w eksplikacjach socjopedagogicznych / Marek Walancik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

43. Geografia bezpieczeństwa / Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004

44. Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego / Jan Wojnarowski ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010

45. Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012

46. Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej / Andrzej Warmiński ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

47. Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli / Marek Lisiecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Ekonomii i Zarządzania. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009

48. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa / pod red. Sławomira Dębskiego i Beaty Górki-Winter. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2003

49. Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi / Marian Cieślarczyk, Ryszard Kuriata. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2005

50. Kształtowanie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez dyplomację wojskową / Andrzej Turek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Warszawa : Wydawnictwo M. M., 2011

51. Kultura bezpieczeństwa i obronności / Marian Cieślarczyk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Wyd. 3. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

52. Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Krzysztof Ficoń. - Warszawa : Bel Studio, 2011

53. Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2010

54. Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku / Stanisław Koziej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

55. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2011

56. Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji / [zespół aut. Ryszard Jakubczak et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2008

57. Podstawy wiedzy o państwie i prawie / Sławomir Chomoncik [et al.] ; pod red. Andrzeja Korybskiego. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2012

58. Pokonać kryzys - żyć bezpieczniej / red. nauk. Marian Cieślarczyk [et al.] ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2010

59. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. nauk. Agnieszki Leguckiej, Kazimierza Malaka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2008

60. Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000 / pod red. Roman Kuźniar. - Warszawa : Scholar, 2001

61. Polska w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej : materiały z ogólnopolskiej konferencji popularno-naukowej, [Warszawa, 26 listopada 2002 r.] / pod red. Kazimierz Kika ; Stowarzyszenie Pro Europa. - Warszawa : Stowarzyszenie Pro Europa, [2002]

62. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Krzysztof M. Księżopolski ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2009

63. Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji / pod red. Janusza Świniarskiego i Józefa Tymanowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003

64. Problemy społeczne w grze politycznej : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Jadwigi Królikowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006

65. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego / [oprac. pod kier. Bolesława Balcerowicza] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. - Wyd. 4 [uzup. i rozszerz. przez zespół pod kier. Jacka Pawłowskiego a składzie Andrzej Ciupiński et al.]. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 2009

66. Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego / pod red. Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2001

67. Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku / Ryszard Jakubczak, Aleksandra Skrabacz ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006

68. Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku : seminarium naukowe / red. nauk. Andrzej Dawidczyk ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Badań Strategicznych. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009

69. Strategie powstrzymywania : analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny / John Lewis Gaddis ; z ang. przeł. Piotr Ostaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, cop. 2007

70. System obronności państwa : materiały do studiowania / Jan Wojnarowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2005

71. System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

72. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa / Marian Cieślarczyk ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

73. Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa / red. nauk. Jerzy Kunikowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

74. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

75. Wojna Busha / Bob Woodward ; przekł. Władysław Jeżewski. - Warszawa : Wydawnictwo Magnum, cop. 2003

76. Wojna strategiczna w cyberprzestrzeni / Gregory J. Rattray ; z ang. przeł. Jacek B. Szporko. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004

77. Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa / Tadeusz Jemioło, Andrzej Dawidczyk. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008

78. Współczesne bezpieczeństwo / red. nauk. Włodzimierz Fehler ; aut. Kazimierz Łastawski [et al.]. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

79. Współczesne bezpieczeństwo i zagrożenia w edukacji młodzieży / red. nauk. Romuald Kalinowski, Jerzy Kunikowski ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010

80. Współczesne bezpieczeństwo militarne / red. nauk. Mariusz Kubiak, Andrzej Turek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Nauk Społecznych [et al.]. - Warszawa ; Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

81. Współczesne bezpieczeństwo polityczne / red. nauk.: Stanisław Jaczyński, Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Nauk Społecznych, Centralna Biblioteka Wojskowa, Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Siedlcach. - Warszawa ; Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

82. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej 23 listopada 2006 r. / red. nauk. Kuba Jałoszyński, Bernard Wiśniewski, Tadeusz Wojtuszek ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

83. Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych / pod red. Jerzego Szafrańskiego. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007

84. Współczesny wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. - Warszawa : Wydawnictwo TRIO : Collegium Civitas, 2008

85. Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń / pod red. nauk. Marka Trombskiego i Bogdana Kosowskiego. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2010

86. Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego / Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak. - Warszawa : Difin, 2011

87. Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń = The Eu's security managament towards global threats / pod red. Marka Lisieckiego oraz Mirosławy Raczkowskiej-Lipińskiej ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2008

88. Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność / Paweł Tyrała. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003

89. Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji / Paweł Tyrała. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003

90. Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Eugeniusz Nowak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007

91. Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem : teoria, praktyka, dydaktyka / Andrzej Dawidczyk, Jarosław Gryz, Stanisław Koziej. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006

92. Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa / Michał Huzarski ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009

93. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa / Krzysztof Liedel. - Warszawa : Difin, cop. 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bezpieczeństwo społeczne państwa / Krzysztof Loranty // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 35-47

2. Charakterystyka podstawowych funkcji i zadań organów władzy i administracji w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnątrzpaństwowym. (1) / Waldemar Kitler // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 51-60

3. Charakterystyka podstawowych funkcji i zadań organów władzy i administracji w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnątrzpaństwowym. (2) / Waldemar Kitler // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 56-67

4. O bezpieczeństwie i zagrożeniach oraz kulturze i bezpieczeństwie kulturowym / Mariusz Kubiak // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s. 65-81

5. O czym mówi Raport Pentagonu? : scenariusz nagłych zman klimatu / Halina Lorenc // Aura. - 2005, nr 11, s. 7-9

6. O istocie bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 2-5

7. O wojnie i pokoju w ujęciu etyki bezpieczeństwa / Janusz Świniarski // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s. 83-100

8. Po co nam kultura bezpieczeństwa? / Marian Cieślarczyk // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s. 50-63

9. Podstawy historyczne i charakterologiczne bezpieczeństwa narodowego / Aleksandra Skrabacz // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 2-8

10. Podstawy organizacji bezpieczeństwa narodowego z punktu widzenia potrzeb społecznych / Waldemar Kitler // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 39-48

11. Ratownictwo i ochrona ludności w świetle założeń Strategii Bezpieczeństwa RP / Romuald Kalinowski // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2008, nr 17, s. 93-101

12. Społeczeństwo na rzecz bezpieczeństwa : tradycje Drugiej Rzeczypospolitej i ich aktualne wartości / Piotr Rozwadowski // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 49-58

 

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Inne