Korespondencja urzędowa - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2014

KSIĄŻKI

1. 145 wzorów listów na wszystkie okazje / Denis Lévesque ; z fr. przeł. Igor Strumiński. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2009

2. Biuro i korespondencja : wzory rozmów telefonicznych i pism w języku polskim, angielskim i niemieckim / Iwona Kienzler. - Gdynia : Ivax Biuro Tłumaczeń i Wydawnictw, 2001

3. Curriculum vitae : listy motywacyjne, listy z podziękowaniem / Magdalena Chrzanowska, Marcin Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, cop. 2000

4. Curriculum vitae czyli Twój życiorys, listy motywacyjne : kurs pisania curriculum vitae i listów motywacyjnych z przykładami w języku polskim i angielskim, kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej, najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki do negocjacji płacy, kluczowe zwroty w języku polskim i angielskim / Anna Kering, Tomasz Głogowski. - Olkusz : Oficyna Wydawnicza Capital, cop. 2000

5. Curriculum vitae i listy motywacyjne / [Urszula Michalska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Kram, cop. 2007

6. Doskonałe CV : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Max Eggert ; przeł. Monika Rozwarzewska. - Poznań : Rebis, 2002         

7. Instrukcja kancelaryjna Instrukcja kancelaryjna - archiwizacja dokumentów / Zofia Ochoska ; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. - Warszawa : Wydawnictwo Samorządowe FRDL, 1998

8. Jak mówić i jak pisać : poradnik / Radosław Robert Pawelec. - Warszawa : Wilga, 2004

9. Jak napisać doskonałe CV / Magdalena Chrzanowska, Marcin Kozłowski. - Warszawa : Skrypt, cop. 2003         

10. Jak pisać : wzory pism w języku polskim i angielskim : poradnik / Radosław Pawelec, Tomasz Oljasz. - Warszawa : Wydawnictwo Wilga, 2005

11. Jak pisać CV i list motywacyjny : poradnik / [oprac. Sylwia Sądowska]. - Wyd. 3. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2010?]

12. Jak pisać CV i list motywacyjny : praktyczny poradnik / [aut. Sylwia Sądowska]. - Warszawa : Skarbnica Wiedzy, cop. 2005

13. Jak pisać i redagować : poradnik redaktora, wzory tekstów użytkowych / Ewa Wolańska [et al.] ; oprac. red. Aleksandra Kubiak-Sokół. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

14. Jak pisać?. 2 / Rafał Kasterski. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, cop. 2003

15. Jak przygotować swoje CV, żeby zdobyć wymarzoną pracę / Rebecca Corfield ; przekł. Sławomir Rzepka. - Warszawa : Amber, 2001

16. Język polski : poradnik korespondencji użytkowej / Radosław Pawelec, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. - Warszawa : Langenscheidt Polska, [2007]

17. Język polski : poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie / Radosław Pawelec. - Warszawa : Langenscheidt Polska, [2007?]

18. Komunikacja pisemna i dokumentacja w kontaktach szkoła - rodzina i jej normatywno-dyrektywne aspekty / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

19. Korespondencja w firmie / Halina Füchsel. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2009

20. Korespondencja w firmie czyli Jak piszesz, tak cię widzą / Halina Fuchsel. - Wyd. nowe. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2006

21. Listy i pisma użytkowe : 500 gotowych wzorów / Zbigniew Drygalski, Joanna Rozmiarek. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2003

22. Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku = Modern business correspondence in English / Agnieszka Drummer, Beata Williamson. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014

23. Organizacja pracy biurowej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Mitury. - Warszawa : Difin, 2009

24. Pisanie raportów / Michael Netzley, Craig Snow ; przeł. Aleksandra Gorczyca. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : International Publishing Service, 2009

25. Praktyczne zasady sporządzania korespondencji i innych prac biurowych / Joanna Ryba. - Wyd. 2. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005     

26. Praktyczny poradnik poszukiwania pracy : wzory listów motywacyjnych i curriculum vitae po polsku i angielsku : jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą i odpowiedzieć na pytania z jakimi się spotkasz podczas rozmowy kwalifikacyjnej / Bronisław Szydłowski. - Wyd. 2 rozsz. - Kraków : Help-Pol, 2000  

27. Prawo pracy : praktyczny przewodnik po podstawowych zagadnieniach z wzorami umów i pism / Krzysztof Kuchciak. - Stan prawny na dzień 31 stycznia 2003 roku. - Lublin : "Lechaa", 2003

28. Tajniki pisania czyli 100 reguł i wzorów dobrego tekstu / Andrzej Wiszniewski. - Katowice : Videograf II, 2008

29. Technika biurowa / Andrzej Komosa. - Warszawa : Ekonomik, 2001

30. Technika biurowa : podręcznik / pod red. Elżbiety Mitury. - Wyd. 1, zaktual. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

31. Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Jan Barcz, Bogdan Libera. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007

32. Wzory listów i pism angielskich : poradnik oraz słownik / Jacek Gordon. - Warszawa : Wydawnictwo "Kram", cop. 2009

33. Wzory pism i umów niezbędnych w sprawach cywilno-prawnych i gospodarczych / koordynator oprac. Leonard Stefański. - Wyd. 3 rozsz. - Jaktorów : Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "TUR", 2000

34. Wzory wypowiedzi pisemnych : dla gimnazjów / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : Skrypt, cop. 2004

 

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

 

Powrót do Inne