Dobór środków transportu do planowanych zadań przewozowych – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1977-2014

KSIĄŻKI

1. Centra logistyczne w łańcuchach dostaw / Beata Skowron-Grabowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010

2. Ekonomika transportu : teoria i praktyka gospodarcza / Aleksandra Koźlak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

3. Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka (I) : teoria i praktyka / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2013

4. Energia, regiony, transport. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

5. Ewakuacja i transport poszkodowanego : podręcznik / pod red. Lilianny Styki. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2008

6. Geografia transportu : zarys problemów, modeli i metod badawczych / Marek Potrykowski, Zbigniew Taylor. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982

7. Geografia transportu Polski / Teofil Lijewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977

8. Infrastruktura transportu / Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

9. Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym / Ryszard Rolbiecki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

10. Laboratorium logistyczno-spedycyjne / Radosław Kacperczyk. - Warszawa : Difin, 2010

11. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 1 / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2010

12. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 2 / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2011

13. Logistyka usług / Grzegorz Biesok (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2013

14. Morze oknem na świat : handel zagraniczny i transport morski Polski / Krzysztof Luks. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

15. Murarz : podręcznik ucznia do programu nauczania dla zawodu murarz. Z. 3, Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych / Krzysztof Wojewoda. - Warszawa : Rea, cop. 1999

16. Organizacja i technika transportu morskiego / pod red. Jerzy Kujawa. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1999

17. Podstawy infrastruktury transportu / Henryk Karbowiak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

18. Podstawy transportu i spedycji : A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu. 1. Planowanie realizacji procesów transportowych / Eugeniusz Januła. - Warszawa : Difin, 2014

19. Podstawy zarządzania transportem w przykładach / Izabela Dembińska-Cyran, Marek Gubała. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003

20. Poradnik dla przedsiębiorców - sektor transportowy. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

21. Przewodnik do studiowania polityki transportowej / Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006

22. Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce / Anna Maria Jeszka. - Warszawa : Difin 2009

23. Socjologia transportu w zarysie / Franciszek Krzykała. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004

24. Spedycja / Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska. - Warszawa : Difin, 2011

25. Środki transportu : [podręcznik]. Cz. 1 / Radosław Kacperczyk. - Warszawa : Difin, cop. 2012

26. Środki transportu : [podręcznik]. Cz. 2 / Radosław Kacperczyk. - Warszawa : Difin, 2014

27. Technika transportu i łączności / Andrzej Machalski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982

28. Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król. - Wyd. 4 zm., dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

29. Transport : rozwój i integracja / Marian Madeyski, Elżbieta Lissowska, Wojciech Morawski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1978

30. Transport i spedycja : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej. Cz. 1, Transport / Radosław Kacperczyk. - Warszawa : Difin, 2009

31. Transport i spedycja : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej. Cz. 2, Spedycja / Radosław Kacperczyk. - Warszawa : Difin, 2009

32. Transport i spedycja : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Maciej Stajniak [et al.]. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008

33. Transport i spedycja w handlu zagranicznym / pod red. nauk. Tadeusza Szczepaniaka ; aut. poszczeg. rozdz. Zygmunt Krasucki [et al.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002

34. Transport międzynarodowy / Janusz Neider. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012

35. Umowa przewozu / Władysław Górski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1983

36. Usługi transportowe : rynek, konkurencja, marketing / Grażyna Rosa. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006

37. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce / Jan Burnewicz, Krzysztof Szałucki. - Stan prawny na luty 2003 roku. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

38. Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw : kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami / Cecil Bozarth, Robert B. Handfield ; [tł. Michał Lipa]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007

39. Współczesne technologie transportowe / pod red. Leszka Mindura. - Wyd. 2 poszerz. - Radom : Politechnika Radomska, 2004

40. Zarządzanie logistyczne / John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley Jr ; [red. nauk. Danuta Kempny ; tł. Edyta Klosa]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Europejska kolej na tle zachodzących zmian / Sławomir Rybkowski // Geografia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 41-46

2. Funkcjonowanie kolei na południowym Podlasiu w drugiej połowie 1944 r. na przykładzie Siedleckiego Węzła Kolejowego : zarys problematyki / Rafał Dmowski // Szkice Podlaskie. - 2000, z. 8, s. 53-70

3. Przewożenie uczniów - wymogi prawne / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 51-53

4. Transport szynowy : ekologia - ekonomika - bezpieczeństwo / Janusz Oprzędkiewicz // Problemy Ekologii. - 2006, nr 1, s. 20-28

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Inne