Administracja publiczna w systemie zarządzania kryzysowego – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2015

KSIĄŻKI

1. Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 6 grudnia 2006 roku / red. nauk. Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

2. Analiza informacji w działaniu / [red. nauk.] Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : Difin, 2012

3. Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : Difin, 2013

4. Inżynieria zarządzania kryzysowego : podejście systemowe / Krzysztof Ficoń. - Warszawa : Bel Studio, 2007

5. Komunikacja kryzysowa / red. Peter Frans Anthonissen ; przeł. Anna Derelkowska. - Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2010

6. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych / [oprac. red. Jadwiga Stawnicka]. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2010

7. Komunikowanie w kryzysie : jak ratować wizerunek firmy / Anna Murdoch. - Warszawa : Poltext, 2003

8. Kryzys / Ros Jay ; przeł. Michał Kubiak. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

9. Kryzysowe public relations / Urszula Podraza. - Warszawa : Difin, 2009

10. Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi / Marian Cieślarczyk, Ryszard Kuriata. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2005

11. Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Krzysztof Ficoń. - Warszawa : Bel Studio, 2011

12. Logistyka w sytuacjach kryzysowych / Eugeniusz Nowak ; Akademia Obrony Narodowej. - Wyd. 2 popr. i poszerz., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010

13. Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej / Franciszek R. Krynojewski. - Warszawa : Difin, cop. 2012

14. Operacje reagowania kryzysowego / Bogdan Panek. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007

15. Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Maciej Marszałek. - Warszawa : Difin, 2013

16. Operacje wojskowe Unii Europejskiej na przykładzie misji EUFOR Tchad/RCA / Bogusław Pacek ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2010

17. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2011

18. Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia / Romuald Grocki. - Warszawa : Difin, 2014

19. Podstawy zarządzania kryzysowego / Joanna Rogozińska-Mitrut. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010

20. Pokonać kryzys - żyć bezpieczniej / red. nauk. Marian Cieślarczyk [et al.]. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2010

21. Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw / Tymon Smektała. - Wyd. 1, dodr. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2005

22. Reagowanie kryzysowe w środowisku miejskim : aspekt militarny / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009

23. Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Maciej Łuczak. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003

24. Skuteczne zarządzanie kryzysowe / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - Warszawa : Difin, 2015

25. System obronności państwa : materiały do studiowania / Jan Wojnarowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2005

26. System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

27. System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej : struktura, charakter, obszary / red. nauk. Jarosław Gryz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

28. Sytuacje kryzysowe w szkole / praca zbiorowa pod red. Katarzyny Koszewskiej i Małgorzaty Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2007

29. Szkoła w kryzysie versus media / Grażyna Piechota. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

30. Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń / pod red. nauk. Marka Trombskiego i Bogdana Kosowskiego. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2010

31. Zarządzanie antykryzysowe w organizacji / Kazimierz Krzakiewicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008

32. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Stanisław Kwiatkowski. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011

33. Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Romuald Grocki. - Warszawa : Difin, 2012

34. Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność / Paweł Tyrała. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003

35. Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji / Paweł Tyrała. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002

36. Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym / Ryszard Wróblewski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

37. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek R. Krynojewski. - Warszawa : Difin, 2010

38. Zarządzanie kryzysowe w Polsce / red. nauk. Marek Jabłonowski, Leszek Smolak ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2007

39. Zarządzanie kryzysowe w samorządzie : podstawy organizacyjno-prawne / pod red. Andrzeja Kurkiewicza. - Warszawa : Municipium, 2008

40. Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Eugeniusz Nowak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007

41. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych / Eugeniusz Nowak ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008

42. Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem : teoria, praktyka, dydaktyka / Andrzej Dawidczyk, Jarosław Gryz, Stanisław Koziej. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006

43. Zarządzanie w kryzysie : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Beata Mazurek-Kucharska. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014

44. Zarządzanie w kryzysie : koncepcje, badania, propozycje : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Wawrzyniaka ; zespół aut. Krzysztof Chmielewski [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Gotowi na wszystko? - reakcja kryzysowa w szkole / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 26-29

2. Szkolenie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego / Wiktor Zmysłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 31-34

3. Szkoła a media / Andrzej Kulmatycki // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 4 (5), s. 14-15

4. Z doświadczeń Katedry Edukacji Obronnej i Zarządzania Kryzysowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Ryszard Bania // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 28-30

5. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (1) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 41-46

6. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na terenie szkoły/placówki oświatowej / Katarzyna Koszewska // Meritum. - 2010, nr 4, s. 16-22

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Inne