Polityka narodowościowa - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2014

KSIĄŻKI

1. Czas przeszły - ciągle obecny : powroty : historia, wspomnienia, dokumenty : praca zbiorowa / pod red. Juliana Baranowskiego i Zbigniewa Onufrzaka. - Łódź : ZWZŁ, 2007

2. Czerwona księga Stalin i Żydzi : tragiczna historia Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i radzieckich Żydów / Arno Lustiger ; przeł. Elżbieta Kaźmierczak i Witold Leder. - Warszawa : W.A.B, 2004

3. Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947 : relacje / red. Roman Dzwonkowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego cop. 2004

4. Hołodomor : Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobójstwo : problem świadomości / Stanisław Kulczycki. - Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2008

5. Imigranci i społeczeństwa przyjmujące : adaptacja? integracja? transformacja? / [red. Grażyna Waluga]. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2000

6. Litwini w Polsce : 1944-1997 / Krzysztof Tarka. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1998

7. Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne / pod red. Andrzeja Chodubskiego. - Wyd. 2. - Toruń : Adam Marszałek, 1997

8. Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia : prawo do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej oraz po jej zakończeniu / Józef Chlebowczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

9. Między Polską etniczną a historyczną. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988

10. Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji : rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku / red. Jan Jachymek, Waldemar Paruch. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002

11. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke . - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2010

12. Mniejszość polska na Wileńszczyźnie : studium socjologiczne / Zbigniew Kurcz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005

13. Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej : dzieje konfliktów i idei / Marek Waldenberg. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

14. Ojczyzna nie tylko Polaków : mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939 / Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985

15. Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

16. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego / Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz. - Białystok : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007

17. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Wyd. 2. - Białystok : Trans Humana, 2001

18. Polityka językowa a języki mniejszości : od Wieży Babel do Daru Języków / María Tortosa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

19. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. Lecha M. Nijakowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005

20. Polska - Ukraina : trudne pytania. T. 1-2, Materiały II międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918-1947, Warszawa 22-24 maja 1997 / [oprac. red. Romuald Niedzielko]. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Związek Ukraińców w Polsce, 1998

21. Polska - Ukraina : trudne pytania. T. 8, Materiały VIII Międzynarodowego Seminarium Historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", Warszawa, 6-8 listopada 2000 / [oprac. red. Romuald Niedzielko]. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Związek Ukraińców w Polsce, 2001

22. Polska polityka narodowościowa wobec mniejszości niemieckiej
w latach 1919-1939
/ Albert Kotowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004

23. Problemy nacional'nogo soznania pol'skogo naselenia na Belarusi : materialy Mezdynarodnoj naucnoj konferencii Grodno, 16-18 noabra 2001 goda / Obestvennoe ob'edinenie "Soz Polakov na Belarusi". - Grodno : Soz Polakov na Belarusi, 2003

24. Przesiedlenia ludności w Europie 1915-1959 / Jan Czerniakiewicz, Monika Czerniakiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005

25. Rozpad Jugosławii : przyczyny i przebieg / Izabela Rycerska. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2003

26. Równość i różnica : mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku / Sławomir Łodziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

27. Rzeczpospolita wielu narodów / Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1985

28. Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej 1989-2013 / Adam Bobryk. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2013

29. Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP / Leszek Filipiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013

30. Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989 / Jacek Wysocki. - Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2011

31. Utracone ojczyzny : wypędzenia Niemców i Polaków w XX wieku / Thomas Urban. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2007

32. Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne / pod red. Degefe Kebede Gemechu. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009

33. Zabić głodem : sowieckie ludobójstwo na Ukrainie / Miron Dolot [pseud.] [nazwa aut.] Semen Starìv. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014

34. Źródła nienawiści : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych / pod red. Kamila Janickiego. - Kraków ; Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica : Portal Internetowy "Histmag.org", cop. 2009

35. Żydzi wschodnioeuropejscy podczas II wojny światowej / Dov Levin. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2005

Oprac.  Jolanta Stempień

 

Powrót do Inne