Polityka narodowościowa - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020

Zestawienie do pobrania

KSIĄŻKI

1. Czerwony głód / Anne Applebaum. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018

2. Imigranci i społeczeństwa przyjmujące : adaptacja? integracja? transformacja? / Grażyna Waluga. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2000

3. Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku : uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki bezpieczeństwa / Radosław Zenderowski. - Warszawa : CeDeWu, 2016

4. Kto dopomoże Żydowi... / Bogdan Musiał. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka copyright, 2019

5. Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji : rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku / Jan Jachymek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002

6. Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Swietłana Mulina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017

7. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2010

8. Mniejszość polska na Wileńszczyźnie : studium socjologiczne / Zbigniew Kurcz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005

9. Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej : dzieje konfliktów i idei / Marek Waldenberg. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

10. Nie tylko Palestyna : polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935-1939 / Zofia Trębacz. - Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2018

11. Ostateczne rozwiązanie : historia Holokaustu / Hans Mommsen. - Warszawa : RM, 2020

12. Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich / Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020

13. Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

14. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego / Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz. - Białystok : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007

15. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Białystok : Trans Humana, 2001

16. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych / Lech M. Nijakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005

17. Polska - Ukraina : trudne pytania. T. 8, Materiały VIII Międzynarodowego Seminarium Historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", Warszawa, 6-8 listopada 2000 /  Romuald Niedzielko. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Związek Ukraińców w Polsce, 2001

18. Polska polityka narodowościowa wobec mniejszości niemieckiej w latach 1919-1939 / Albert Kotowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004

19. Problemy nacional'nogo soznania pol'skogo naselenia na Belarusi : materialy Mezdynarodnoj naucnoj konferencii Grodno, 16-18 noabra 2001 goda / Obestvennoe ob'edinenie "Soz Polakov na Belarusi". - Grodno : Soz Polakov na Belarusi, 2003

20. Przesiedlenia ludności w Europie 1915-1959 / Jan Czerniakiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005

21. Rozpad Jugosławii : przyczyny i przebieg / Izabela Rycerska. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2003

22. Równość i różnica : mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku / Sławomir Łodziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

23. Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej 1989-2013 / Adam Bobryk. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2013

24. Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP / Leszek Filipiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

25. Syrop z piołunu : wygnani w akcji "Wisła" / Paweł Smoleński. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017

26. Teraz jesteście Niemcami : wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci / Ewelina Karpińska-Morek. - Kraków : Wydawnictwo M, 2018

27. Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989 / Jacek Wysocki. - Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2011

28. Utracone ojczyzny : wypędzenia Niemców i Polaków w XX wieku / Thomas Urban. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2007

29. Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne / Degefe Kebede Gemech. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009

30. Wysiedleni : Akcja Wisła 1947 / Krzysztof Ziemiec. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017

31. Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu / Tadeusz Bodio. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019

32. Zagłada Polaków w Związku Sowieckim : od przewrotu bolszewickiego do "operacji polskiej" / Anna Zechenter. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ściągania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020

33. Zabić głodem : sowieckie ludobójstwo na Ukrainie / Miron Dolot. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014

34. Źródła nienawiści : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych / Kamil Janicki. - Kraków ; Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica : Portal Internetowy "Histmag.org", 2009

35. Żydzi wschodnioeuropejscy podczas II wojny światowej / Dov Levin. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2005


Oprac.  Jolanta Stempień

 

Powrót do Inne