Demokracja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020

Zestawienie do pobrania


KSIĄŻKI

1. Alfabet Tyrmanda / Leopold Tyrmand. - [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 2020

2. Bunt i afirmacja : esej o naszych czasach / Bronisław Wildstein. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020

3. Co to właściwie jest demokracja / Plantel Equipo. - Toruń : Wydawnictwo Tako, 2016

4. Demokracja / Biqiu Shi. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

5. Demokracja : istota, idee, cele i ich realizacja / red. Jadwiga Nadolska, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Łukasz Zamęcki. - Warszawa : Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018

6. Demokracja i przywództwo / Irving Babbitt. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2019

7. Demokracja jako wyraz ludzkich postaw : spojrzenie na ustrojowy organizm państwa z perspektywy psychologicznej / Barbara Karolczak-Biernacka. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2010

8. Demokracja to my : urządźmy nasz świat / Aleksandra Kaniewska. - Warszawa : Instytut Obywatelski, 2016

9. Demokracja w okowach totarientalności : współczesne ograniczenia implementacji zasad demokratycznych / Cezary J. Olbromski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011

10. Demokracja w teorii i praktyce / Władysław J. Stankiewicz ; przeł. Marta Hudak. - Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2010

11. Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy Kornaś. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

12. Demokracja z każdej strony : (ludzie, sprawy i zdarzenia) / Zygmunt Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

13. Demokracje polskie : tradycje, współczesność, oczekiwania / Izabela Lewandowska-Malec. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013

14. Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne / red. Justyna Grażyna Otto. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015

15. Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne / red. Nauk. Justyna Grażyna Otto. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015

16. Droga do niewolności : Rosja, Europa, Ameryka / Timothy Snyder. - Kraków : Znak Horyzont, 2019

17. Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP / pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej i Tomasza Bichty. - Lublin : Wydawnictwo Uniwerystetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

18. Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji / red. Agnieszka Olczak, Paweł Prüfer, Dorota Skrocka. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015

19. Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń / Władysław Szymański. - Warszawa : Difin SA, cop. 2019

20. Gniew / Tomasz Markiewka. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020

21. Gotowi na przemoc : mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce / Paul Brykczynski. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017

22. Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej / red. Małgorzata Grzesik-Kulesza, Grzegorz Pastuszko. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017

23. Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku / Tomasz Romuald Aleksandrowicz. - Warszawa : Difin, 2020

24. Koniec demokracji ; The end of democracy / Marek Migalski ; [tł. Wojciech Kozłowski]. - Warszawa : The Facto, cop. 2015

25. Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce / Adam Figiel, Magda Ziembińska. - Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, 2019

26. Modele demokracji / David Held ; przekł. Wojciech Nowicki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

27. O demokracji, pamięci i Europie Środkowej / Claudio Magris. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019

28. Oblężona demokracja : rozmowy / Jacek Żakowski. - Warszawa : Sic!, 2019

29. Obywatel PL / Adam Bodnar. - Kraków : Mando, cop. 2020

30. Partycypacja obywatelska : od teorii do praktyki społecznej / red. nauk. Anna Przybylska, Anna Giza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014

31. Problemy demokratycznego państwa prawa : polemiki i dyskusje / Bronisław Jastrzębski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

32. Przyszłość wolności : demokracja nieliberalna w Stanach Zjednoczonych i na świecie / Fareed Zakaria. - Warszawa : Fundacja Kultura Liberalna : przy współudziale Multico Oficyny Wydawniczej, 2018

33. Psychologia demokracji : szkice / Krzysztof Korzeniowski. - Warszawa : PWN : Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2020

34. Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym - szansa czy zagrożenie? : analiza sporu liberałów i komunitarian / Marta Turkot. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017

35. Samodzielne myślenie / Harald Welzer. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016

36. Samorząd terytorialny XXI wieku / Irena Lipowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019

37. Sędzia gorszego sortu / Andrzej Rzepliński. - Warszawa : Prószyński Media, 2018

38. System rządów w Polsce : (instytucje polityczne w latach 1989-2018) / Konstanty Adam Wojtaszczyk [et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018

39. Szwajcarska demokracja szansą dla Polski? / Mirosław Matyja. - Warszawa : Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE : QBS - Quality Business Software, 2018

40. Tak umierają demokracje / Steven Levitsky, Daniel Ziblatt. - Łódź : Fundacja Liberté!, 2018

41. Totalitaryzm w epoce postmodernizmu : raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu / Piotr Mazurkiewicz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, [2018]

42. Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / red. nauk. Lech W. Zacher. - Warszawa : Difin, 2011

43. Tyrania merytokracji : co się stało z dobrem wspólnym / Michael J. Sandel. - Warszawa : PWN, cop. 2020

44. Włącz demokrację / Robert Biedroń. - Kraków : Znak Emotikon, 2018

45. Wolność, rozwój, demokracja / Leszek Balcerowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2017

46. Zapiski dyletanta / Leopold Tyrmand. - [Warszawa] : MG, cop. 2018

47. Zarządzanie : wybrane kwestie / Tadeusz Oleksyn. - Warszawa : Difin, 2020

48. Zmierzch demokracji : zwodniczy powab autorytaryzmu / Anna Applebaum-Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020

49. Żywność i demokracja : wprowadzenie do suwerenności żywnościowej / Marcin Gerwin. - Kraków : Polska Zielona Sieć, 2011

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Demokracja w ramach polis / Mariusz Ziółkowski // Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 4, s. 4-10

2. Dynamika zmian demograficznych ludności wiejskiej i jej zasobów pracy / Monika Stanny // Polityka Społeczna. - 2012, nr 7, s. 1-9

3. Koszty i korzyści z demokracji w kontekście prywatyzacji usług publicznych - przypadek SPEC / Dariusz Zalewski // Polityka Społeczna. - 2013, nr 9, s. 1-5

4. Kryzys kataloński 2017 / Bartosz Kaczorowski // Wiadomości Historyczne. - 2018, nr 2, s. 16-20

5. Obywatel w demokratycznym państwie prawa: ewolucja statusu jednostki z równością w tle / Arleta Hrehorowicz // Kultura i Edukacja. - 2014, nr 4, s. 120-133

6. Samorząd kuźnią postaw demokratycznych / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 9, s. 73-76

7. Szkoła demokracji / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 43/44, s. 12

8. Wartości demokratyczne w szkole : krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego / Violetta Kopińska // Rocznik Pedagogiczny. - 2016, t. 39, s. 55-67

9. Wikirozmowy między uczniem i nauczycielem... o demokracji? / Marek Mencel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 5, s. 25-32

10. Wychowanie do demokracji / Patrycja Woźniak // Wychowawca. - 2018, nr 11, s. 22-23

 

                                                                            Oprac. Anna Stefaniak

 

 

Powrót do Inne