Grywalizacja - zestawienie bibliograficznew wyborze za lata 2012-2017

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Chciałabym i się boję... : polska edukacja w obliczu nowych technologii (na przykładzie UKW). Cz. 2, Mikołaj Sobociński  // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 14-20

2. Chciałabym i się boję... : polska edukacja w obliczu nowych technologii (na przykładzie UKW) / Mikołaj Sobociński // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 20-26

3. Elementy gamifikacji w polskiej szkole / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. - 2016, nr 5, s. 18-19

4. Escape room - sposób na nudę w bibliotece / Alicja Piecha, Izabela Wyppich // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s. 60-63

5. Gamifikacja: zagrajmy z uczniami / Ewelina Krzymowska // Życie Szkoły. - 2015, nr 6, dod. Akademia Nauczyciela, s. 22-25

6. Gamifikacja i GBL - wyzwania i możliwości szkoły w XXI wieku / Marcin Siekański // Meritum. - 2016, nr 3, s. 26-32

7. Gamifikacja w edukacji. Szanse na przyszłość, możliwości na dziś / Tomasz Skołżyński // Meritum. - 2015, nr 3, s. 105-109

8. Gra miejska w warunkach szkolnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 84, s. 52-55

9. Gra miejska w warunkach szkolnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2017, nr 4, s. 34-37

10. Gra w szkołę czyli Jak wykorzystać gamifikację na lekcji / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2017, nr 1, s. 36-39

11. Gra w szkołę czyli Jak wykorzystać na lekcji gamifikację / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 82, s. 59-61

12. Gry szkoleniowe jako nowoczesne i efektowne narzędzia pracy w szkole / Marzena Frąckowiak-Świtkowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 12 (38), s. 50

13. Grywalizacja jako sposób radzenia sobie z brakiem motywacji wśród studentów / Magdalena Kędziora, Marta Stańczyk, Wojciech Wychowaniec // Kultura i Edukacja. - 2017, nr 1, s. 119-130

14. Grywalizacja - sposób na motywowanie do nauki / Beata Solińska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2013/2014, nr 3, s. 71-82

15. Grywalizacja - w poszukiwaniu zaangażowania ucznia / Marcin Wardaszko, Filip Górski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 11 (37), s. 11

16. Grywalizacja w bibliotekach? Dlaczego nie! / Tomasz Pawlik // Bibliotekarz. - 2015, nr 5, s. 14

17. Grywalizacja w edukacji polonistycznej - od kontrowersji do fascynacji / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. - 2016, nr 5, s. 28-31

18. Jaki nauczyciel w e-szkole? / Emilia Musiał // Nowa Szkoła. - 2015, nr 5, s. 15-24

19. Kreatywnie i nowocześnie : indywidualna praca z uczniem z wykorzystaniem najnowszych technologii / Marzena Frąckowiak-Świtkowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 36, s. 52-54

20. Mechanizmy psychologiczne gier komputerowych / Agnieszka Mulak // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1, s. 59-62

21. Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego. Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe / Anna Podemska-Kałuża // Życie Szkoły. - 2017, nr 7, s. 15-20

22. Odpowiedź na wyzwania XXI wieku - gamifikacja najmłodszych / Anna Grzegory // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 31-34

23. Spotkanie z Panem Kleksem czyli Grywalizacja w bibliotece / Marta Małek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 12-14

24. Tworzenie gier jako innowacyjna metoda nauczania / Agnieszka Bilska // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 35-36

25. Uczenie się poprzez gry i gamifikację / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 10, s. 44, 46-47

26. Uczenie się w cyfrowym świecie / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 7, s. 38-40

 

KSIĄŻKI

1. Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016

2. Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych / pod red. Wojciech Czerski, Rafał Wawer. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015

3. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekład Jolanta Bartosik. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015

4. Ograć nawyki : jak zastosować mechanizmy gier w procesie zmiany osobistej / Jadwiga Korzeniewska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016

5. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009

6. Rola wyobrażeń w osiąganiu celów : symulacje mentalne / Ewa Jarczewska-Gerc. - Warszawa : Difin, 2015

7. Wyzwania współczesnej pedagogiki / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2015

 

Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do Inne