Prawa kobiet - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002–2017

KSIĄŻKI

1. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 1, Teoretyczne problemy bezpieczeństwa i praw człowieka / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

2. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 2, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w edukacji / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

3. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku / red. nauk. Ryszard Rosa, Renata Matysiuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

4. Burka miłości / Reyes Monforte. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2017

5. Czarna księga kobiet / pod red. Christine Ockrent. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010

6. Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska. - Warszawa : CeDeWu, 2017

7. Dzień, który zmienił wszystko / Catherine Ryan Hyde. - Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 2014

8. Ekonomia i płeć / red. A. Geske Dijkstra, Janneke  Plantenga. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

9. Emancypacja przez wychowanie czyli Edukacja do wolności, równości i szczęścia / Katarzyna Szumlewicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

10. Kiedy będziemy wolne : moja walka o prawa człowieka / Szirin Ebadi. - Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont, 2017

11. Kobiety w polityce / Małgorzata Fuszara. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007

12. Kobiety w Polsce na przełomie wieków : nowy kontrakt płci? / pod red. Małgorzaty Fuszary. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002

13. Która to Malala? / Renata Piątkowska. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2015

14. Mężczyźni objaśniają mi świat / Rebecca Solnit. - Kraków : Wydawnictwo Karaker, 2017

15. Miniprzewodnik po współpracy rozwojowej z perspektywy praw kobiet / oprac. Koalicja Karat. - [Warszawa] : Koalicja Karat, cop. 2008

16. Nadwiślańskie serca / Katarzyna Archimowicz. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017

17. Okaleczona / Khady przekł. Ewa Cieplińska. - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2013

18. Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009

19. Prawa człowieka i ich granice / Wiktor Osiatyński. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011

20. Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej / pod red. Agnieszki Bieńczyk-Missali i Romana Kuźniara. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007

21. Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym / Radosław Grabowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

22. Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008

23. Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową : poradnik dla pracowników socjalnych / Michał Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop. 2013

24. Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Beata Gruszczyńska. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007

25. Supradyscyplinarna analiza praw człowieka / Aleksandra Brodecka. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016

26. To ja, Malala : historia pakistańskiej dziewczyny, która z narażeniem życia walczy o prawa kobiet i ich dostęp do edukacji / Malala Yousafzai, Christina Lamb. - Warszawa : Prószyński Media, 2014

27. Upór i przekora : 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat / Rachel Swaby. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2017

28. Uprawnienia rodzicielskie / Łukasz Kuczkowski. - Warszawa : Infor Biznes, cop. 2016

29. W drodze do Unii Europejskiej : przewodniczka nie tylko dla kobiet / [red. Magda Grabowska]. - Warszawa : Fundacja im. Heinricha Bolla, cop. 2002

30. Wojna kobiet / Sally Armstrong . - Warszawa : Prószyński Media, 2015

31. Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn : ewolucja celów i instrumentów działania / Grażyna Firlit. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005

32. Współczesne modele i strategie resocjalizacji / redakcja naukowa Robert Opora. - Warszawa : Difin, 2017


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego / Anna Nowak // Polityka Społeczna. - 2012, nr 3, s. 1-8

2. W obronie równości praw / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 30-32

3. Współczesna kobieta jako matka i pracownik - dopełnienie ról / Maria Szymańska // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 67-74

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Inne