Zarządzanie w oświacie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005

KSIĄŻKI

1. ABC zarządzania / Izabela Kołodziejczyk-Olczak, Artur Olczak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003

2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003

3. Dyrektor szkoły / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2001

4. Autoewaluacja w szkole / Martin Baumgartner-Schaffner [et al.]. -  Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2002

5. Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000

6. Edukacja a zarządzanie : podręcznik akademicki / Jerzy Szczupaczyński. - Pultusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004

7. Ekologistyka / Zbigniew Korzeń. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001

8. Grupa w procesie WDN / Tomasz Garstka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2004

9. Instytucje prowadzące szkołę / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2001

10. Jak badać i podnieść jakość pracy szkoły? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. - Poznań : eMPi2, 2002

11. Jak stosować zmodyfikowany nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło. - Wrocław : MarMar, 2004

12. Jak wspólnie diagnozować sytuację szkoły? / Mariusz Mike. - Warszawa : Centralny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli, 2001

13. Jakościowy rozwój szkoły : poradnik tworzenia systemu zapewniania jakości pracy szkoły dla rad pedagogicznych i dyrektorów szkół / Stefan Wlazło. - Wrocław : MarMar, 2002

14. Jakość zasobów pracy : kultura, kompetencje, konkurencyjność : praca zbiorowa / pod red. Alicji Sajkiewicz. - Warszawa : Poltext, 2002

15. Kierowanie zespołem projektowym / Piotr Wachowiak [et al.]. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004

16. Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. - Poznań : eMPi2, 2003

17. Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001

18. Marketingowe zarządzanie szkołą / Amir Jan Fazlagic. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003

19. Menedżer w uczącej się organizacji / Józef Penc. - Łódź : Menadżer, 2000

20. Mierzenie jakości pracy przedszkola : poradnik / Irena Dzierzgowska, Monika Rozciszewska-Woźniak. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000

21. Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej : poradnik / Irena Dzierzgowska, Stefan Wlazło. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000

22. Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne / Leszek Kozioł. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

23. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania / Jean Brilman. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002

24. Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym / Kees Van der Hejden. - Kraków : ABC, 2000

25. Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami / Augustyn Wajda. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2003

26. Podstawy organizacji i zarządzania / Monika Kostera. - Wyd. 4. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2001

27. Podstawy organizacji i zarządzania : praca zbiorowa / pod red. Marii Romanowskiej. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2002

28. Podstawy zarządzania / Jan Fereniec. - Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002

29. Podstawy zarządzania / pod red. Barbary Kożuch, Mirosławy Cywoniuk. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000

30. Podstawy zarządzania : przewodnik do ćwiczeń / Władyslaw Grzeskiewicz, Tomasz Derlatka, Wioletta Woźniak. - Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002

31. Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

32. Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych : od dyrektora do euromenadżera / Jolanta Szaban. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2000

33. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

34. Psychologia organizacji i zarządzania / Jan F. Terelak. - Warszawa : Difin, 2005

35. Socjologia i psychologia społeczna w zarządzaniu organizacjami / Mirosław Dyrda. - Warszawa : Medium, 2004

36. Sto spraw szkoły : miniencyklopedia prawnoorganizacyjna / Józef Pielachowski. - eMPi2, 2003

37. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Olive Lundy, Alan Cowling. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2000

38. Strategie rozwoju firmy / Zdzisław Pierścionek. - Wydaw. Naukowe PWN, 2001

39. Szkoły jakości : wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji / John Jay Bonstingl. - Wyd. 3. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

40. Sztuka zarządzania : psychologia komunikacji dla szefów i liderów / Friedemann Schultz von Thun, Johannes Ruppel, Roswitha Stratmann. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2004

41. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Zofia Mikołajczyk. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001

42. Teraz odkryj swoje silne strony / Marcus Buckingham, Donald O. Clifton. - Warszawa : MT Biznes, cop. 2003

43. WDN w przedszkolu / Magdalena Korsak. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003

44. Wizerunek firmy : kreowanie, zarządzanie, efekty / Wojciech Budzyński. - Warszawa : Poltext, 2002

45. Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia : perspektywa psychologiczna / pod red. Marii Strykowskiej. - Poznań : Fundacja Humaniora, 2002

46. Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka / pod red. Arkadiusza Potockiego. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2000

47. Zarządzanie : liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym : podręcznik. Cz. 1 / Filip Żurakowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

48. Zarządzanie : podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje, przykłady / Horst Steinmann, Georg Schreyogg. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2001

49. Zarządzanie : teoria i praktyka / red. Nauk. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

50. Zarządzanie firmą : podręcznik dla ucznia. Cz. 1 / Filip Żurakowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

51. Zarządzanie firmą : strategie, struktury, decyzje, tożsamość / Strategor zespół aut. Jean-Pierre Detrie [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001

52. Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Sławomir Wawak. - Gliwice : Helion, 2002

53. Zarządzanie jakością : wybrane zagadnienia / Janusz Toruński. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003

54. Zarządzanie organizacjami / Alfred Czermiński [et al.]. - Toruń : Dom Organizatora, 2001

55. Zarządzanie projektami / Michał Trocki, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003

56. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości : koncepcje, modele, metody / pod red. Kazimierza Perechudy. - Warszawa : Placet, 2000

57. Zarządzanie strategiczne / Grażyna Gierszewska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2000

58. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Adam Stabryła. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

59. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Adam Stabryła. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

60. Zarządzanie w warunkach globalizacji / Józef Penc. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2003

61. Zarządzanie wiedzą / Brian Gladstone. - Warszawa : Petit, 2004

62. Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zdzisława Janowska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002

63. Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce / Zbigniew Ścibiorek. - Warszawa : Pat, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. A może WDN? / Wanda Ptak // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2001, nr 4, s. 25-27

2. Absolwent przedszkola / Magdalena Dudzińska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 11, s. 33-34

3. Auditowanie systemów związanych z jakością / Alicja Rogozinska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 1, s. 29-32

4. Autonomia a rozwój / Leszek Trzaska // REMEDIUM. - 2000, nr 5, s. 4-6

5. Autonomia szkoły / Danuta Czarnecka // REMEDIUM. - 2000, nr 5, s. 2-4

6. Autonomia szkoły a realizacja jej podstawowych zadań. Raport z badań / Klaudia Błaszczyk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 12, s. 10-12

7. Być liderem wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli / Bożena Belcar. - Bibliogr. // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 7-8, s. 5-7

8. Dać oblicze szkole / Elżbieta Borys // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2002, nr 7-8, s. 5-7

9. Doskonalenie nauczycieli a ewaluacja jakości szkoły / Ewa Arciszewska. - Bibliogr. // EDUKACJA MEDIALNA. - 2001, nr 4, s. 19-22

10. Dwa wymiary jakości : instytucjonalny i indywidualny / Danuta Elsner // KIEROWANIE SZKOŁĄ . - 2002, nr 4, s. 1

11. Dyrektor - mistrz i artysta w budowaniu strategii zarządzania / Krystyna Wiącek // DORADCA. - 2002, nr 28, s. 1-2

12. Dyrektor reformowanej szkoły, pedagog czy menedżer oświaty? / DORADCA. - 2001, nr 26, s. 16-17

13. Dyrektorzy i zarządzanie / Anna Olech // REMEDIUM. - 2001, nr 7-8, s. 14-15

14. Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli? / Danuta Elsner, Krystyna Knafel // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. - 2002, nr 1-2, s. 302

15. Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli? / Danuta Elsner, Krystyna Knafel // KWARTALNIK EDUKACYJNY. - 2002, nr 3-4, s. 153-154

16. Jakość - inaczej / Zenon Krzemianowski // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 7-8, s. 3-5

17. Kierowanie reformowaną szkołą w świetle współczesnych teorii zarządzania / Alicja Koroblowska // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2001, nr 4, s. 23-25

18. Kierowanie zespołem jako strategia zarządzania w reformującej się szkole / Krystyna Wiącek // DORADCA. - 2001, nr 24, s. 1-3

19. Konferencja - jakość kształcenia w warsztatach szkolnych / Marek Rudzinski // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2001, nr 2, s. 35-36

20. Konstruowanie planu rozwoju szkoły, placówki edukacyjnej / Krystyna Wiącek // DORADCA. - 2003, nr 35, s. 28-31

21. Kreatywne zarządzanie i kierowanie szkołą / Małgorzata Łączyk. - Bibliogr. // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 7-8, s. 1-3

22. Kryteria i wskazówki jakości pracy szkół. Cz. 1 / Banner Gotfried // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 10, s. 2 str. okł. - 2

23. Kryteria i wskazówki jakości pracy szkół. Cz. 2 / Banner Gotfried // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 11, s. 2 str. okł. - 1

24. Kryteria i wskazówki jakości pracy szkół. Cz. 3 / Banner Gotfried // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 10, s. 2 str. okł. - 1

25. Kultura organizacyjna w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach / Krystyna Wiącek // DORADCA. - 2002, nr 29, s. 1-3

26. Kurs komputerowy dla nauczycieli w ramach WDN / Małgorzata Sikorska-Falbierska // EDUKACJA MEDIALNA. - 2002, nr 1, s. 54-56

27. Marketing - nowe spojrzenie na oświatę : teoria i praktyczne rozwiązania / Iwona Tyrna-Łoj. - Bibliogr. // DYREKTOR SZKOŁY. - 2000, nr 9, s. 19-23

28. Marketing usług oświatowych a kierowanie przedszkolem / Grażyna Staręga // DORADCA. - 2001, nr 26, s. 17-19

29. Mierzenie jakości pracy szkoły - procedura hospitowania zajęć / Artur Mach // EDUKACJA MEDIALNA. - 2001, nr 2, s. 14-17

30. Mierzenie jakości pracy szkoły - zadaniem rad pedagogicznych / Elżbieta Chabik, Dorota Michałowicz. - Bibliogr. // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 2, s. 16

31. Mierzenie jakości pracy w szkole / Barbara Nowak, Leszek Rajtarski // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2002, nr 2, s. 1-2

32. Mierzenie jakości w szkole (placówce) / red. J. Kropiwnicki // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 2, s. 26

33. Motywacja pracowników podstawa efektywności i jakości placówki / Krystyna Wiącek // DORADCA. - 2003, nr 36, s. 14-16

34. Motywowanie w placówce oświatowej / Tomasz Kozak // KWARTALNIK EDUKACYJNY. - 2003, nr 3-4, s. 78-85

35. Niesprawność w pracy dyrektorów szkół / Romuald Szczotkiewicz // DYREKTOE SZKOŁY. - 2002, nr 10. s. 23-25

36. O metodach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli / Bożena Nowak-Justyna // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 3, s. 3-5

37. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 1 / Stefan Wlazło // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 1, s. 29-32

38. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 2 / Stefan Wlazło // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr2, s. 29-31

39. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 3 / Stefan Wlazło // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr3, s. 33-35

40. O organizacji WDN w placówce oświatowej. Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli? / Danuta Elsner, Krystyna Knafel // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 8, s. 500-501

41. O promocji szkoły w środowisku / Jadwiga Włodarczyk. - Bibliogr. // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2002, nr 1, s. 15-17

42. Organizacja systemu mierzenia jakości pracy / Mieczysława Brzoza // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2000/2001, nr 8, s. 4-5

43. Osiem lekcji skutecznego działania dyrektora szkoły czyli rzecz o poszukiwaniu wolnego czasu / Witold Kołodziejczyk // BIULETYN INFORMACYJNY informatyka dla szkoły. - 200, nr 1, s. 2-13

44. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jako ucząca się organizacja / Krystyna Wiącek. - Bibliogr. // DORADCA. - 2000, nr 21, s. 4-7

45. Planowanie rozwoju szkół i placówek podstawą zarządzania przez tworzenie / Krystyna Wiącek // DORADCA. - 2002, nr 31, s. 1-3

46. Planowanie rozwoju w szkole. Od czego zacząć? Na czym skończyć / Danuta Elsner. - Bibliogr. // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2001, nr 2, s. 27-33

47. Po co raporty szkolne? / Joanna Marczewska, Beata Toczek // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2002, nr 2, s. 4

48. Polska myśl organizacyjna w oświacie : kierunki i koncepcje / Władysław Kobyliński // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 4, s. 27

49. Potrzeby mojej szkoły w zakresie ewaluacji / Janina Ewa Pabich // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 5, s. 8-10

50. Praktycy o „uczącej się organizacji" / Danuta Elsner // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 6, s. 1

51. Problemy moderatorów WDN / Bogusław Śliwerski // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 7-8, s. 36-39

52. Procedury szkolne / Jagna Niepokólczycka-Gac // REMEDIUM. - 2004, nr 9, s. 10-11

53. Program rozwoju szkoły oparty na dialogu / Bożena Jankowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 5, s. 11-13

54. Pożegnaj strach - zbuduj zaufanie / Aleksandra Ordońska-Cieślak // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 1, s. 1-2

55. Program poprawy efektów kształcenia : od teorii do praktyki / Jerzy Janowicz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 3, s. 10-11

56. Przymiarka do mierzenia / Klemens Stróżyński // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 4, s. 2-7

57. Public relations w zarządzaniu oświatą / Zdzisława Dacko // DYREKTOR SZKOŁY. - 2001, nr 9, s. 3-6

58. Rada Pedagogiczna na drodze WDN do rozwoju organizacyjnego szkoły / Krystyna Wiącek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 7-8, s. 25-26

59. Rok wielkich przemian. Płace 2000 / Lesław Otręba, Janusz Pawłowski // BIULETYN INFORMACYJNY informatyka dla szkoły. - 2000, nr 1, s. 45-51

60. Rozwój organizacyjny jako strategia wspierająca szkoły, placówki / Krystyna Wiącek // DORADCA. - 2001, nr 27, s. 1-3

61. System wartości / Ewa Grzelak, Dorota Czajkowska // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2002, nr 2, s. 6-8

62. Szkolne procedury jakości / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 9, s. 6-7

63. Szkolny system jakości / Leszek Weichert // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr2, s. 34-37

64. WDN - co zrobić, by ta forma nie była pro forma? / Sławomir Roumieh // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 10, s. 36-38

65. WDN czyli pracujemy dla rozwoju / Elżbieta Borys // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 10, s. 19-21

66. WDN drogą do jakości / Danuta Stokowska, Halina Strzopa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 7, s. 407-410

67. WDN to jest to! / Maria Molasa-Zając // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 8, s. 52-54

68. WDN w przedszkolu / Beata Ćwiek, Barbara Gebas, Beata Ścisłowska. - Bibliogr. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 9, s. 531-532

69. WDN w rozwoju / Ewa Stucka-Bogdan //. NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 10, s. 20-22

70. Wdrażanie systemu zarzadzania jakością zgodnego z normami ISO / Alicja Rogozińska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 11-13

71. Wewnątrzszkolna potrzeba doskonalenia nauczycieli we współczesnej szkole / Jadwiga Pawelec. - Bibliogr. // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2002, nr 1, s. 66-70

72. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli - od diagnozy sytuacji problemowej do planu doskonalenia / Grażyna Krukowska-Koń, Krystyna Ostrowska // KWARTALNIK EDUKACYJNY. - 2002, nr 3-4, s. 126-140

73. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli / Lidia Foltyn // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 3, dod. s. 1-3

74. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły / Helena Kara // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2002, nr 2, s. 3

75. Wizerunek szkoły / Anita Talik-Orłowska //DYREKTOR SZKOŁY. - 2003,nr 7-8, s. 8-10

76. Wykształcenie to towar / Maria Jadczak // NOWE W SZKOLE . - 2003, nr 10, s, 6-13

77. Wyniki badań w planowaniu rozwoju szkoły / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 11, s. 2-3

78. Wysoka kultura organizacyjna warunkiem osiągania jakości pracy szkoły / Dariusz Stankiewicz. - Bibliogr. // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 5, s. 3-5

79. Z praktyki WDN-u / Grażyna Dużyńska-Dudek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 3, s. 143-144

80. Zarządzanie w aspekcie motywowania / Dorota Serafin. - Bibliogr. // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2002, nr 7-8, s. 1-2

81. Zrozumieć, by móc / Danuta Czarnecka // REMEDIUM. - 2004, nr 7-8, s. 24

 

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata