Nadzór pedagogiczny - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1987-2016

KSIĄŻKI

1. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

2. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - refleksje / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

3. Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

4. Ewaluacja w szkole : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

5. Ewaluacja w szkole/placówce : jak opracować koncepcję pracy? : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

6. Hospitacja od A do Z : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

7. Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

8. Jak być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

9. Jak stosować zmodyfikowany nadzór pedagogiczny : (opracowanie dotyczy nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stosowania nadzoru pedagogicznego, obowiązującego od 01.09.2004 roku) / Stefan Wlazło. - Wrocław : MarMar, 2004

10. Jak wspomagać pracę szkoły? : system doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół / red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz ; red. Dorota Nawalany. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015

11. Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008

12. Mierzenie jakości pracy szkoły : (jak pełnić nowy nadzór pedagogiczny). Cz. 3 / Stefan Wlazło. - Wrocław : MarMar, 1999

13. Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej / Małgorzata Lipska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]

14. Monitorowanie podstawy programowej w przedszkolu / [oprac. Zofia Rudzińska et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011

15. Monitorowanie podstawy programowej w szkole / [red. merytoryczny Zofia Rudzińska]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011

16. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym / Danuta Grzonkowska, Jolanta Misztal, Jolanta Wieczorek-Wilińska, Zbigniew Żuchowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]

17. Nadzór pedagogiczny / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 31 lipca 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009

18. Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 24 lutego 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

19. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Stan prawny na 15 grudnia 2006. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

20. Nadzór pedagogiczny i doradztwo w szkole zawodowej : (wybrane problemy) / oprac. red. Bożena Piotrowska. - Warszawa : Instytut Kształcenia Zawodowego, 1987

21. Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi : zadania, przepisy i procedury / Tomasz Olejniczak, Józef Pielachowski. - Poznań : Wydaw. eMPi2, 2004

22. Nie taki diabeł straszny, czyli jak monitorować podstawę programową : podstawa programowa wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego / Małgorzata Jadczak-Nowacka, Dorota Szczepańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]

23. Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce : zmienione plany nadzoru, ciekawe rozwiązania wychowawcze i dydaktyczne, obowiązkowa dokumentacja : praca zbiorowa / [Joanna Baś et al.]. - Stan prawny na wrzesień 2008. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2008

24. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2007

25. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zaktual. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2009

26. Poradnik wizytatora. Z. 2, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych / [aut. Jadwiga Brzdąk, Elżbieta Modrzewska ; red. merytoryczna Marzenna Owczarz]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2006

27. Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ; ze słowem wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

28. Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

29. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013

30. Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / pod red. Józefa Pielachowskiego. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2006

31. Szkoła ze znakiem jakości : program rozwoju szkoły, certyfikaty, promocja : poradnik dla dyrektorów / Jarosław Kordziński. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Arkusz kontrolny monitorowania możliwości zapewniania poczucia bezpieczeństwa uczniom // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 56 (październik), s. 26-27

2. Biblioteka szkolna a nadzór pedagogiczny / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 11-13

3. Budowanie systemu jakości w oparciu o wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły / Ewa Dombrowska, Krystyna Wiącek // Meritum. - 2006, nr 2, s. 31-34

4. Cele nadzoru pedagogicznego / Grażyna Ziółkowska // Kierowanie Szkołą. - 1998/99, nr 6, s. 4

5. Co nowego w nadzorze pedagogicznym? / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 62-64

6. Co nowego w nadzorze pedagogicznym? / Anna Kalińska // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 3 (17), s. 5

7. Co nowego w sprawie nadzoru pedagogicznego? / Ewa Włodarczyk // Doradca. - 2004, nr 38, s. 4-5

8. Co w prawie piszczy? : co się zmieniło w nadzorze kuratora? / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 35-36

9. Co w prawie piszczy? : hospitacja w nowo-starym nadzorze... / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 40, 42-43

10. Czas na raport. // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 23, s. 16-18

11. Czy nowy nadzór przyczyni się do rozwoju szkół? / Danuta Czarnecka // Gimnazjum - Poradnik dla Nauczycieli. - 2001, nr 9, s. 50-55

12. Czy w nowym nadzorze nowa hospitacja? / Agnieszka Borkowska // Dydaktyczne Puzzle. - 2007, nr 2, s. 5-7

13. Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności / Jolanta Wasilewska // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 53 (maj), s. 44-47

14. Diabeł w szczegółach czyli Wątpliwości belfra / Andrzej Wyrozembski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 11-12

15. Diagnozowanie i ocenianie działalności szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Nadzór Dyrektora Szkoły", s. 7-11

16. Doradztwo pedagogiczne wobec nowych wyzwań / Ryszard Walkiewicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 27-29

17. Dowiemy się, jak uczą / Dorota Jastrzębska ; rozm. przepr. Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 41, s. 6

18. Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za formację zawodową nauczycieli / Stanisław Sławiński // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 2, s. 27-28

19. Dyrektor liderem rozwoju / Małgorzata Nowak // Meritum. - 2014, nr 1 (32), s. 55-63

20. Dyrektorze, już teraz przygotuj się do ewaluacji zewnętrznej - sprawdź, na co zwrócić uwagę! / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 61, s. 4-7

21. Dyskurs edukacyjny wpisany w komunikowanie ewaluacji: (wokół zagadnień pragmatyczno-lingwistycznych) / Beata Udzik // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 135-145

22. Dyskutujemy o nadzorze pedagogicznym / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 33-36

23. Działania naprawcze - szansa czy przymus? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 35-37

24. Ewaluacja - nowa strategia nadzoru pedagogicznego. Cz. 1 / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 12, s. 9-12

25. Ewaluacja - szanse i zagrożenia / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 48, 50-51

26. Ewaluacja "in statu nascendi" / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 10-13

27. Ewaluacja bez tajemnic : wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 64, s. 4-7

28. Ewaluacja bez tajemnic : wymaganie 11: szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu (...) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 65, s. 4-7

29. Ewaluacja bez tajemnic : wymaganie 12 : zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 66, s. 4-7

30. Ewaluacja bez tajemnic : wymaganie 4: Uczniowie są aktywni / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 17-20

31. Ewaluacja bez tajemnic : wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 59, s. 5-9

32. Ewaluacja bez tajemnic : wymaganie 9 : Rodzice są partnerami szkoły lub placówki / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 63, s. 4-6

33. Ewaluacja działań szkoły w zakresie promocji zdrowego stylu życia / Alicja Romanowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 9, s. 11-18

34. Ewaluacja ewaluującego: Inwentarz Nadzoru Pedagogicznego - sprawowanego przez dyrektora szkoły. Założenia teoretyczne i własności psychometryczne narzędzia / Elżbieta Strutyńska, Izabela Lebuda, Jacek Gralewski // Ruch Pedagogiczny. - 2015, n r 4, s. 43-60

35. Ewaluacja ewoluuje czyli o świadomej potrzebie rozwoju / Grażyna Wolińska // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 2(16), s. 8-10

36. Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, dod. „Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły", s. I-VIII

37. Ewaluacja jako narzędzie, a nie cel sam w sobie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 70-75

38. Ewaluacja oświatowa - zadanie czy badanie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 20, 22-23

39. Ewaluacja pracy nauczyciela biologii i przyrody / Renata Stoczkowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 2, s. 67-73

40. Ewaluacja pracy pedagoga okiem dyrektora / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 24-26

41. Ewaluacja szkół w Saksonii / Łukasz Kluz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 28-32

42. Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 42-44

43. Ewaluacja w edukacji : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 48-55

44. Ewaluacja w praktyce, czyli kilka refleksji z pracy wizytatora ds. ewaluacji / Dorota Skrzypek // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 4 (5), s. 8

45. Ewaluacja w zreformowanej szkole - nowe obszary i techniki oceniania / Iwona Górka // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 21-23

46. Ewaluacja wciąż od nowa / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 3-7

47. Ewaluacja wewnętrzna - praktyczne wskazówki / Beata Ciężka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5, s. 22-24

48. Ewaluacja wewnętrzna bez tajemnic : wymaganie 1: Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 55, s. 5-8

49. Ewaluacja wewnętrzna bez tajemnic : wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 56, s. 5-8

50. Ewaluacja wewnętrzna bez tajemnic : wymaganie 3: uczniowie nabywają wiadomści i umiejętności określone w podstawie programowej / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 57, s. 5-8

51. Ewaluacja wewnętrzna jest jak... / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 18-20

52. Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. "Przed Szkołą", s. 4-12

53. Ewaluacja wewnętrzna w szkole / Teresa Zaręba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 40-42

54. Ewaluacja zewnętrzna - wyzwania i bariery / Łukasz Kluz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 16-19

55. Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce - refleksje dyrektora przedszkola / Renata Kluska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. "Przed Szkołą", s. 16-17

56. Ewaluacja zewnętrzna krok po kroku / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 56 (październik), s. 42-46

57. Ewaluacja zewnętrzna po czterech latach - refleksje wokół szans i zagrożeń / Joanna Kozioł // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 3 (17), s. 8-9

58. Ewaluacja zewnętrzna w ocenie nauczycieli i ekspertów - raport / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 57, s. 51-54

59. Ewaluacja zewnętrzna w praktyce / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 14-16

60. Ewaluowanie... jest rzeczą ludzką? / Michał Deja // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 1 (15), s. 8

61. Funkcje kontrolne dyrektora szkoły / Joanna Lesińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 46, s. 22-24

62. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Nadzór Dyrektora Szkoły", s. 12-15

63. Hospitacja biblioteki : poradnik / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 6, s. I-XII

64. Hospitacja diagnozująca - forma nadzoru pedagogicznego i mierzenia jakości pracy szkoły / Andrzej Kruszewski // Doradca. - 2005, nr 44, s. 4-8

65. Hospitacja diagnozująca na lekcji historii w szkole podstawowej / Anna Gorlewska.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 12-16

66. Hospitacja jako tzw. element nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Sienkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3, s. 12-13

67. Hospitacja lekcji jako diagnozujący element mierzenia jakości pracy szkoły / Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8/9, dod. "Biblioteczka Monograficzna" s. 2-6

68. Hospitacja oceniająca w doskonaleniu nauczycieli / Monika Chmielecka // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 58-70

69. Innowacje - nowe wyzwania w doskonaleniu nauczycieli / Jolanta Podłowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 33-34

70. Jak ewaluacja zewnętrzna wygląda w praktyce / Ewa Szczerba // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 16-18

71. Jak komunikowane są wyniki ewaluacji zewnętrznej? / Beata Udzik // Język Polski w Gimnazjum. - 2013/2014, nr 4, s. 7-19

72. Jak pełnić nowy nadzór pedagogiczny? / Joanna Semrau // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 11, s. 9-12

73. Jak planować ewaluację w szkole : relacja z przebiegu projektu ewaluacyjnego / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 57-72, 74

74. Jak powinno być czyli potyczki z nadzorem / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. "Przed Szkołą", s. 11-15

75. Jak przekonać radę pedagogiczną do hospitacji diagnozującej? / Krystyna Błażusiak, Małgorzata Sokół // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 28-30

76. Jeszcze kilka słów o nadzorze / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 44

77. John Lennon i rewolucja w nadzorze / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 45-48

78. Kilka polemicznych uwag na temat tworzenia systemu wewnętrznej ewaluacji / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 24-27

79. Kilka refleksji nad ewaluacją pracy szkoły / Teresa Zaręba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 25-27

80. Kilka uwag o ewaluacji kształcenia szkolnego / Tomasz M. Zimny // Nowa Szkoła. - 2015, nr 1, s. 18-24

81. Klimat szkoły jako obszar nadzoru pedagogicznego / Maria Malinowska // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 11, s. 36-38

82. Kompetencje społeczne w procesie ewaluacji / Leszek Korporowicz // Meritum. - 2014, nr 2, s. 11-15

83. Koncepcja nadzoru pedagogicznego zmienia się za często : wywiad z dyrektorem Departamentu Nauki Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, dr. Grzegorzem Buczyńskim / rozmawiała Anna Przybył // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 , s. 10-17

84. Koncepcja pracy przedszkola : prawo i praktyka / Danuta Elsner, Urszula Szałaj // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 27, 30-34, 36

85. Koncepcja pracy szkoły - wymagania / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 74-78

86. Kontrola doraźna / Elżbieta Bąkowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 71-74

87. Kontrola nadzoru pedagogicznego / Artur Tomasz Olszewski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5, s. 37-38, 40

88. Kontrola zarządcza a nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej / Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 16-19

89. Kryteria ewaluacji zewnętrznej do Obszaru II / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, nr 22, s. 6-11

90. Kryteria ewaluacji zewnętrznej wymagania: "Rodzice są partnerami przedszkola" / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 51, s. 35

91. Kto jest kim w polskiej edukacji? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 20-23

92. Kto za co odpowiada? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 36-42

93. Manipulacja zamiast wychowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły / Renata Biłos // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 10-13

94. Mierzenie jakości - wersja 2.0 / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 35-37

95. Mierzenie jakości - wersja 2.0. Cz. 2 / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 8, 11-13

96. Mocne i słabe strony raportów z ewaluacji zewnętrznych / Urszula Jarosz // Oświata Mazowiecka. - 2014, nr 4 (22), s. 18-19

97. Model ewaluacji jakości pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego / Michał Bronikowski [et al.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 1, s. 10-13

98. Monitorowanie samodzielności poznawczej uczniów gimnazjum / Jerzy Janowicz // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 34-38

99. Myśli o nadzorze pedagogicznym / Kazimierz Ogorzałek // Kwartalnik Edukacyjny. - 1994, nr 1/2, s. 77-81

100. Nadzorowane lądowanie / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 46, 48

101. Nadzór a motywacja i doskonalenie / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Nadzór Dyrektora Szkoły", s. 16, 18-32

102. Nadzór bez nadzoru / Benedykt Wojcieszak // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 4, s. 10

103. Nadzór nad sobą czyli o skuteczności dyrektora / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 57, s. 48-50

104. Nadzór nad szkołami niepublicznymi / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 81-83

105. Nadzór pedagogiczny - narzędziem w realizacji polityki oświatowej państwa / Anna Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 13-14, 16-17

106. Nadzór pedagogiczny - potrzeby zmian / Elżbieta Kiełbasińska, Anna Bargiełowska // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 5, s. 6-9

107. Nadzór pedagogiczny - zmiany / Urszula Juhanowicz // Biblioteka. - 2010, nr 2, s. 30-31

108. Nadzór pedagogiczny : od mierzenia jakości do diagnozy i oceny pracy szkoły / Małgorzata Jaśko // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 40-41

109. Nadzór pedagogiczny : wybór literatury dla dyrektorów szkół / Marcin Paszkowski, Tomasz Szymański // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 6, s. 12

110. Nadzór pedagogiczny czyli jakość sterowana / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 20-21

111. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły / Urszula Ogonowska, Grażyna Soroka // Kierowanie Szkołą. - 2003, nr 9, s. 4-6

112. Nadzór pedagogiczny w ocenie dyrektorów szkół podstawowych / Grażyna Przygodzka-Musiał // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 25-26

113. Nadzór z ludzką twarzą / Marek Kazimierowicz // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 17, s. 15-16

114. Nauczycielki przedszkola niepublicznego o nowym nadzorze / Agnieszka Kurantowicz // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 48-50

115. Negatywna ocena pracy nauczyciela / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5, s. 32, 34-36

116. Nie tylko ewaluacja : nowości w nadzorze pedagogicznym - kontrola i wspomaganie / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 38, s. 9

117. Niska wartość informacyjna liter diagnostycznych w ewaluacjach zewnętrznych / Łukasz Kluz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 12-14

118. Nowa rola szkolnych bibliotek / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 70-73

119. Nowe rozporządzenie MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 64, s. 54-61

120. Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego / Wiesława Mądrowska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 20, s. 48-50

121. Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego podpisane! / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 6 (34), s. 19-21

122. Nowe rozporządzenie, stary nadzór? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 32-34

123. Nowe zadania szkoły a nadzór pedagogiczny / Cezary Kocon // Kierowanie Szkołą. - 1999/2000, nr 1, s. 2-4

124. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego / Piotr Gąsiorek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 50-52, 54

125. Nowoczesne zarządzanie a nadzór / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 8-9

126. Nowy nadzór czyli Kolejna próba leczenia systemu oświaty / Wiesława Mądrowska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, s. 4-8

127. Nowy nadzór pedagogiczny : pierwsze doświadczenia i nowe pytania / Stefan Wlazło// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 38-41

128. Nowy nadzór pedagogiczny i wymagania wobec placówek - w kontekście zmian wprowadzonych we wrześniu 2015 roku / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 2, s. 10-14

129. Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-6, 8-10

130. O funkcjonowaniu nowego nadzoru i nowego modelu wspomagania placówek / rozmowa z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, Joanna Berdzik / rozm. przepr. Joanna Łakomiec, Kamila Sekułowicz // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, nr 22, s. 12-17

131. O nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły / Barbara Solarek, Jadwiga Nowosad // Kierowanie Szkołą. - 1997/98, nr 4, s. 4-5

132. O ocenie pracy nauczyciela słów kilka / Maria Węglowska-Wojt, Izabela Starzec.//    Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 45

133. Oblicza jakości w edukacji : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 25-26, 28

134. Obszary oceny nauczyciela // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 50 (luty), s. 16- 27

135. Ocena pracy dyrektora / Mieczysława Piskorska // Doradca. - 2003, nr 33, s. 4-5

136. Ocena pracy nauczyciela / Ewa Nosowicz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 29-31

137. Oceny dla szkół : od A do E : nowości w nadzorze pedagogicznym - ewaluacja / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 37, s. 8

138. Ogólna wiedza o nadzorze / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Nadzór Dyrektora Szkoły", s. 2-6

139. Organ prowadzący w awansie zawodowym nauczycieli / Krystyna Wiącek // Doradca. - 2003, nr 33, s. 28-29

140. Plan ewaluacji przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 54, s. 32-37

141. Plan ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016. // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 64, s. 33-40

142. Plan kontroli wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016. // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 64, s. 28-32

143. Plan nadzoru pedagogicznego gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016. // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 55 (wrzesień), s. 28-29

144. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016. // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 55 (wrzesień), s. 26-27

145. Plan nadzoru pedagogicznego zaspół szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016. // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 55 (wrzesień), s. 30-31

146. Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej źródłem informacji o pracy nauczyciela / Jolanta Wasilewska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 61, s. 50-55

147. Planowane zmiany / Anna Zawisza // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 38-40

148. Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej / Małgorzata Jaśko // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 18-20

149. Planowanie nadzoru pedagogicznego / Anna Gocłowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 28-29

150. Planowanie pracy na nowy rok szkolny zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 9 (35), s. 4-9

151. Planowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015 / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 54, s. 4-9

152. Planowanie zmiany w nadzorze pedagogicznym / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 28, s. 5-9

153. Po co szkołom wymagania, po co ewaluacja? / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 10-13

154. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego / Grażyna Wolińska // Oświata Mazowiecka. - 2014, nr 2 (20), s. 5-7

155. Podsumowanie pracy przedszkoli na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 53, s. 4-8

156. Podsumowanie sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 44, s. 31-35

157. Pogoń za literkami czyli jaka jest wartość działań szkoły / Jarosław Durszewicz // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 1(15), s. 5-7

158. Pożytki z ewaluacji zewnętrznej / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16

159. Priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016 / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s. 18-20

160. Procedura oceny pracy nauczycieli. // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 61, s. 30-40

161. Promocja szkoły i budowanie wizerunku w kontekście ewaluacji zewnętrznej / Bogusław Tundzios // Meritum. - 2014, nr 4, s. 86-90

162. Protokół pod kontrolą / Maria Pecyna // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 55, s. 20-22

163. Przeżyliśmy ewaluację zewnętrzną / Wioletta Bartoszewska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 36-37

164. Przydatny nadzór pedagogiczny / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-7

165. Przykład scenariusza wywiadu z dyrektorką przedszkola na potrzeby ewaluacji zewnętrznej / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 52, s. 38-40

166. Raport : podsumowanie wewnętrznej ewaluacji przeprowadzonej w listopadzie i grudniu w roku szkolnym 2014/2015 w trzech klasach Zespołu Szkół w ... // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 51 (marzec), s. 26-30

167. Raport z ewaluacji wewnętrznej / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 53, s. 30-32

168. Raport z ewaluacji wewnętrznej // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 58, s. 41

169. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 4.2. w praktyce : wewnętrzny nadzór pedagogiczny / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 18-22

170. Regulacje prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego : analiza i opinia merytoryczna / Benedykt Wojcieszak // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 46-49

171. Respektowane są normy społeczne : wymagania ewaluacyjne / Piotr Sztompka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 17-20

172. Rodzice są partnerami przedszkola - komentarz do wymagania nr 9 / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 50, s. 17-19

173. Rola nadzoru pedagogicznego w ocenie szkolnego programu profilaktyki / Danuta Nurzyńska-Wereszczyńska // Doradca. - 2003, nr 35, s. 6-7

174. Rola nauczyciela w ewaluacji wewnętrznej / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 58, s. 53-55

175. Rola nauczyciela w ewaluacji wewnętrznej / Wiesława Mądrowska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 32, s. 17-19

176. Specyfika badań w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 11-18

177. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu - kilka porad dla dyrektora / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. "Przed Szkołą", s. 4-9

178. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola ..... w roku szkolnym 2014/2015 // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 63, s. 26-30

179. Standardy kontroli zarządczej // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 55, s. 23-24

180. Strategie ewaluacji wewnętrznej czyli jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 76-79

181. System zarządzania jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 22-24

182. Sześć istotnych zagrożeń dla ewaluacji / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 25-27

183. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014 (propozycja) // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 9 (35), s. 26-39

184. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 (propozycja) // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 24-25

185. Szkolny system jakości / Leszek Weichert // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 34-37

186. Ten proces się zaczął / Krystyna Szumilas ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 7-9

187. Uczmy o równości / Ewa Stoecker // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 82-85

188. Uprawnienia i obowiązki kuratora oświaty / Joanna Lesińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 46, s. 45-47

189. Uprawnienia i obowiązki kuratora oświaty / Joanna Lesińska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 55, s. 17-19

190. Usługa kreowana i usługa postrzegana w raportach ewaluacji pracy szkoły / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 2, s. 31-48

191. Użyteczność ewaluacji w kulturze dialogu / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2015/2016, nr 1, s. 7-23

192. Wewnętrzna diagnoza i ocena pracy szkoły : (głos w dyskusji nad zmianami w nadzorze pedagogicznym) / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 20-23

193. Wieczorne refleksje czyli gdzie jesteś harmonogramie? / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 15-17

194. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014 / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 52, s. 4-8

195. Wrześniowe zmiany w prawie / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 18-22

196. Wsparcie zewnętrzne ewaluacji wewnętrznej / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 80-83

197. Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w zakresie budowania jakości w edukacji / Teresa Gańko // Meritum. - 2006, nr 2, s. 35-38

198. Współpraca przedszkola z organem prowadzącym w zakresie nadzoru nad kontrolą zarządczą oraz zapewnieniem bezproblemowego funkcjonowania placówki / Jan Lewandowski // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 61, s. 19-24

199. Wybrane wyniki ewaluacji zewnętrznej : wymagania ewaluacyjne / Marcin Jewdokimow, Bartłomiej Walczak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 20-23

200. Wymaganie II. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych - komentarz / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 52, s. 19-21

201. Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej w formie opisowej : Obszar II Procesy zachodzące w przedszkolu / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, nr 22, s. 35-38

202. Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i... co dalej? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 7-11

203. Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku szkolnego / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 23, s. 4-9

204. Zadania dyrektora związane z nadzorem. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 41

205. Zadania wynikające z § 20 rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 26-30

206. Zadania związane z ewaluacją wewnętrzną / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 13-15

207. Zasady kontroli planowej / Krystyna Mucha // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 68-70

208. Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: rozwój procesowy szkoły - wspomaganie szkoły / Małgorzata Wierzbicka // Meritum. - 2013, nr 3, s. 84-85

209. Zmiany w definiowaniu nadzoru pedagogicznego / Jan Lewandowski // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 64, s. 44-45

210. Zmiany w nadzorze pedagogicznym / Piotr Gąsiorek // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 40-43

211. Znajomość prawa jest punktem wyjścia : Jan Lewandowski, konsultant ds. prawa oświatowego, radzi dyrektorom placówek edukacyjnych, na co zwrócić szczególną uwagę w nadchodzącym roku szkolnym, i podpowiada, dlaczego nie warto bać się kontroli zarządczej / rozm. Agata Klimaszewska, Klaudia Elert // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 54, s. 10-14

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata