Dyrektor szkoły - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2013

KSIĄŻKI

1. Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta? : 15 rzeczy, które liczą się najbardziej / Todd Whitaker ; [tł. z ang. Zofia Zdral]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

2. Dokumentacja dyrektora szkoły / Renata Naprawa [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013           

3. Dyrektor szkoły : pracodawca, menedżer, pracownik : poradnik prawnoorganizacyjny / Tadeusz Komorowski ; [aut. rozdz. 6,12,14 Józef Pielachowski]. - Wyd. 2 zaktual. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2009

4. Dyrektor szkoły / red. Krzysztof Gawroński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008

5. Dyrektor szkoły a wyzwania XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Adamczyk, Ewy Matczak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008

6. Jak sobie radzić z nauczycielami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. McEwan ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008 

7. Kobieta w roli dyrektora szkoły / Marta Czechowska-Bieluga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

8. Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena Tołwińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011         

9. Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009         

10. Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008

11. Menedżeryzm oświatowy w teorii i praktyce : poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły (dla studentów pedagogiki) / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008         

12. Metody wspierania rozwoju ucznia : niezbędnik dyrektora / Małgorzata Taraszkiewicz [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009      

13. Monitorowanie podstawy programowej w przedszkolu / [oprac. Zofia Rudzińska et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011

14. Monitorowanie podstawy programowej w szkole / [red. merytoryczny Zofia Rudzińska]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011  

15. Ocena pracy dyrektora, nauczyciela szkoły / placówki oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

16. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zaktual. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2009

17. Organizowanie i dokumentowanie pracy gimnazjum : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : ABC a Wolters Kluwer business, 2009

18. Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego : ramowe plany nauczania / Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]     

19. Poradnik dyrektora szkoły : dyrektor - pracodawcą / Piotr Ciborski, Elżbieta Szopińska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008

20. Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ; ze słowem wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010  

21. Przywództwo edukacyjne : odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności / Grzegorz Mazurkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011          

22. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad. - Warszawa : Difin, 2011

23. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013     

24. Przywództwo w kształtowaniu warunków edukacji : materiały szkoleniowe / pod red. nauk. Joanny M. Michalak ; [aut. Christopher W. Day et al. ; tł. z jęz. ang. Olaf Krzemiński, Joanna M. Michalak]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009

25. Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008   

26. Samorząd uczniowski nie bibelot : ściągawka dyrektora gimnazjum / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011        

27. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [aut. Małgorzata Jas i Małgorzata Jarosińska ; współpr. Emilia Wojdyła]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010   

28. Status dyrektora szkoły : poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół : na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu / Andrzej Pery. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

29. Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną / Rafał Otręba. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012

30. Szkoła ze znakiem jakości : program rozwoju szkoły, certyfikaty, promocja : poradnik dla dyrektorów / Jarosław Kordziński. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

31. Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą / Eugenia Karcz ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. - Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2010

32. Wartości kształcenia we współczesnej szkole / Małgorzata Bereźnicka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

33. Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej / Antoni Jeżowski. - Stan prawny na dzień 1 września 2009 r. - Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2009      

34. Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora / pod red. Katarzyny Krysztofiak ; [aut. Dorota Igielska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009

35. Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012       

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Akademia Zarządzania o bezpieczeństwie w szkole / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 12-14

2. Architekci na wakacjach czyli Wartość odjęta... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 23-28

3. Asertywność dyrektora szkoły - jak szanować siebie i innych / Jacek Dąbrowski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 33-34, 36

4. Aspekty prawne sytuacji kryzysowych w szkole / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 72-76

5. Awans zawodowy dyrektora szkoły / Ewa Norkowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 28, s. 15-18

6. Bezpieczeństwo jako szkolny priorytet : nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 5-9

7. Budowanie autorytetu dyrektora szkoły / Szymon Kuszak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 58-60

8. Chrońmy dane uczniów / Wojciech Rafał Wiewiórowski ; rozm. przepr. Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 14-16, 18

9. Co dyrektor o rewolucji cyfrowej wiedzieć powinien / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 14-17

10. Co nowego konkursie na stanowisko dyrektora? / Anna Kalińska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 15

11. Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22

12. Czy sposób kierowania szkołą ma wpływ na wyniki uczniów? / Gábor Halász // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 5, s. 16-18

13. Czy wiek dyrektora szkoły ma znaczenie? / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 35-38

14. Ćwiczenia z ewakuacji szkoły / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 33-42

15. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły / Renata Cybulska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 57-60

16. Delegowanie uprawnień w szkolnej praktyce / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 48, 50-52

17. Diagnozowanie i ocenianie działalności szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Nadzór Dyrektora Szkoły", s. 7-11

18. Dobry dyrektor to podstawa / Joanna M. Michalak // Psychologia w szkole. - 2011, nr 4, s. 15-20

19. Dobry zespół to podstawa : kształtowanie umiejętności pracy w grupie wśród nauczycieli / Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 41-42

20. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i związane z tym powinności dyrektora szkoły / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 48-51

21. Dyrektor - "motywator" / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 64-67

22. Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Marcin Adrian Górnikiewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 29-33

23. Dyrektor jako lider rady pedagogicznej / Grzegorz Ćwiertniewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 20-22, 24-26

24. Dyrektor: menedżer, lider czy coach? / Marzena Frąckowiak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 22-24

25. Dyrektor szkoły - menedżer i kreator edukacji : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 18-19

26. Dyrektor szkoły - partner rady rodziców / Wojciech Starzyński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 68-69

27. Dyrektor szkoły - przodujący uczeń w organizacji uczącej się / Mariusz Dobijański // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 3 (8), s. 18-19

28. Dyrektor szkoły a jakość pracy kierowanej przez niego placówki / Krzysztof Zajdel // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 3-7

29. Dyrektor szkoły a organ prowadzący : płaszczyzny współpracy / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 4-10

30. Dyrektor szkoły czyli Jestem jaki jestem / Irena Iwanicka // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 6, s. 4-5

31. Dyrektor szkoły jako coach / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 24-26

32. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod., s. I-VIII

33. Dyrektor szkoły planuje swoją karierę / Artur Foremski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 24, 26

34. Dyrektor szkoły rozwiązuje problemy / Artur Foremski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 44-47

35. Dyrektor szkoły skutecznym przywódcą / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 37-43

36. Dyrektor szkoły w sądzie pracy / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 82-85

37. Dyrektor szkoły wychowawcą / Włodzisław Kozitowicz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 62-63

38. Dyrektora i nauczyciela portret własny / Rafał Piwowarski ; rozm. przepr. Klaudiusz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 10-11

39. Dyrektorze!!! ; Nieznajomość prawa szkodzi! : prawna odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas wyjazdów / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 5, s. 32-35

40. Dyrektorze szkoły, kim jesteś? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 29-35

41. Dyrektorzy mówią o trudnych wyborach / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 80-82

42. Dyrektorzy szkół jako ucząca się zawodowa społeczność / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, dod., s. I-X

43. Dyrektorzy szkół w Europie / Anna Smoczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 64, 66-68, 70

44. Dyskusja o zmianach w przedszkolach / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 10-12

45. Dzielenie się wiedzą w szkole / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 60-63

46. Egzaminy zewnętrzne miernikiem jakości szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, dod., s. I-VIII

47. Eurydice o nauczycielach i dyrektorach szkół / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 80-84

48. Ewolucja funkcji personalnej dyrektora / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 14-16, 18-19

49. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Nadzór Dyrektora Szkoły", s. 12-15

50. Image dyrektora szkoły / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 10, s. 21-22

51. Jak kształcić kandydatów na kierownicze stanowiska w oświacie? / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 4-9

52. Jak napisać koncepcję pracy : chcę zostać dyrektorem szkoły / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 10-12

53. Jak polubić krytyczne myślenie? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 45-46, 49-54

54. Jak rozmawiać ze współpracownikami - komunikacja interpersonalna / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 32-34

55. Jak stymulować innowacje w szkole? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, dod., s. XI-XVI

56. Jak wywołać szkolną przedsiębiorczość? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 31-38

57. Jak zachować radość tworzenia i nie dać się zwariować? : młodym dyrektorom - o organizacji pracy pedagogicznej szkoły - podpowiedzi kilka / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły.. - 2011, nr 8, s. 40-43

58. Jakość zarządzania - wyzwania wobec kadry kierowniczej / Izabella Kust // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 29-37

59. Kiedy uczeń unika szkoły : egzekucja obowiązku szkolnego : co może dyrektor? / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 44-45

60. Kilka uwag na temat stylu kierowania placówką oświatową... / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 28-29

61. Kim jest(eś) dyrektor(ze)? / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 8-12

62. Klasyczny model kierowania ludźmi w organizacji / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 18-23

63. Kompetencje dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi / Mirosława Żurawska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 21-28

64. Kompetencje jako podstawa skuteczności / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 34-36, 38-39

65. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na drugą kadencję / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 70-72

66. Konkurs na drugą kadencję - sekrety sukcesu / Barbara Lubaszewska-Borys // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 74-76

67. Konkurs na dyrektora szkoły / Wioletta Kędziora // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 49-51

68. Kontrola inspekcji sanitarnej w stołówkach szkolnych / Iwona Andruszkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 43-45

69. Kontrola zarządcza - to proste! / Elżbieta Linowska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 55-58, 60-66

70. Kontrola zarządcza: nowe-stare obowiązki dyrektora placówki oświatowej / Elżbieta Linowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25

71. Kontrola zarządcza w praktyce : jak sprawnie zorganizować kontrolę w zakresie zgodności z przepisami / Ireneusz Rosiek // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 16-17

72. Kształcenie i doskonalenie oświatowych kadr kierowniczych : (w Polsce i innych krajach Unii) / Joanna Michalak // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 46-53

73. Kształtowanie kompetencji dyrektorów placówek szkolnych / Jacek Szołtysek, Rafał Otręba // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 59-62, 64-69

74. Lista czynności dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczycieli / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 41, s. 33-35

75. Litera prawa / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 23-26, 28-29

76. Marketing usług edukacyjnych / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 19-21

77. Menedżerowie wiedzy w polskiej oświacie / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 17-20

78. Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły / Małgorzata Wiśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 74-76

79. Motywowanie a przywództwo w szkole / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 35-41

80. Możliwości zastosowania metody 360° w oświacie / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 18, 21-22

81. My i oni : o kreatorach i adresatach zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 82-84

82. Nadzór a motywacja i doskonalenie / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Nadzór Dyrektora Szkoły", s. 16, 18-32

83. Nadzór nad systemem oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 38-40

84. Nareszcie nastąpią zmiany w szkolnictwie zawodowym / Eliza Iwańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 29-32

85. Nauczyciel awansuje, dyrektor nadzoruje : zadania dyrektora szkoły związane z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 4-8

86. (Nie)oczekiwana propozycja zmiany : (jak wybieramy dyrektora szkoły) / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2012, nr 3, s. 19-25

87. Nowe wyzwanie dyrektora - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych / Helena Chełstowska // Oświata Mazowiecka. - 2012. nr 1 (11), s. 24-25

88. Nowo powołany dyrektor szkoły jako przodujący uczeń / Jane Jones // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 16-18

89. Nowości w prawie oświatowym / Bogusław Tundzios // Meritum. - 2012, nr 2 (25), s. 65-68

90. Nowy dyrektor, nowe obowiązki : zadania dyrektora w pierwszym roku kierowania szkołą / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 6 (34), s. 15-18

91. O budowaniu wizerunku szkoły i ładowaniu akumulatorów / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 68,70

92. O motywowaniu do rozwoju / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 29-32

93. O motywowaniu nauczycieli / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2008,nr 3, s. 13-15

94. O różnych koncepcjach zarządzania / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 33-36

95. O zarządzaniu talentami / Renata Gut, Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 27-34

96. Obowiązki i kompetencje wicedyrektora szkoły / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 5-11

97. Obyś belfrów oceniał czyli O ocenie przy nauczyciela trochę przewrotnie - zastosowanie TOC w pracy dyrektora szkoły / Dominika Warska // Meritum. - 2012, nr 1 (24), s. 29-30

98. Ocena pracy dyrektora szkoły / Joanna Krystosiak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 54-55

99. Od dzień dobry do świetlistych celów / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. 27-34, 36

100. Od wizji szkoły do modelu absolwenta... / Grzegorz Ćwiertniewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 30-37

101. Odpowiedzialność prawna nauczyciela - dyrektora szkoły / Elżbieta Walkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 8-12

102. Odważ się być mądrym, dyrektorze! / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 37-39

103. Odwołanie dyrektora szkoły / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 19-20

104. Odwołanie wicedyrektora szkoły / Iwona Andruszkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 43-44, 46-47

105. Ogólna wiedza o nadzorze / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Nadzór Dyrektora Szkoły", s. 2-6

106. Organizacja sprawdzianu i egzaminów w szkole / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 11, s. 48-49

107. Organizowanie pracy zespołowej nauczycieli w zespołach zadaniowych / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, dod., s. I-VIII

108. Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 52-53

109. Pierwsza odsłona cyklu "Gra w klasy kreatywności" - czyli Gdy możliwe staje się możliwe... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 50-52

110. Plany finansowe szkół: dyrektorzy kontra urzędnicy / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 80, 82-83

111. Poczucie własnej wartości / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 69-82

112. Podsumowanie pracy szkoły za rok 2012/2013 : zadania dyrektora szkoły / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 6 (34), s. 5-10

113. Postrzeganie przez dyrektorów szkół klimatu społecznego i problemów występujących w środowisku społecznym szkoły / Magdalena Woynarowska-Sołdan, Agnieszka Małkowska-Szkutnik // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 5/6, s. 31-43

114. Potencjał szkoleń - twórcze zadanie dla Dyrektora / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod. s. I-VII

115. Prawne aspekty nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 57-59

116. Profil kandydata do pracy / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 50-52

117. Projekt edukacyjny - nowe wyzwanie dla dyrektora gimnazjum / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 27-40

118. Przeceniane i niedoceniane elementy zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 26-28

119. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - zadania dyrektora i pedagoga szkolnego / Anna Maria Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 44-47

120. Przekroczenie progu gabinetu dyrektora - pierwszy etap rozwoju kierowniczego / Milan Pol [et al.] // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 38-40

121. Przemoc w rodzinie a obowiązki szkoły : procedura "Niebieskie Karty" / Żaneta Urawska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 81-84

122. Przygotowania do konkursu czas zacząć / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 62-73

123. Przywódca w szkole / Mariusz Dobijański // Oświata Mazowiecka. - 2011/2012, Nr 5 (10), s. 4

124. Przywództwo w szkole a zasada Pareto / Marta Chrabąszcz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 30-32

125. Przywództwo w zarządzaniu szkołą / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 33-36, 38-40

126. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 2.4. w praktyce : procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 11, s. 41-44

127. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 4.1. w praktyce : współpraca w zespołach / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 18-21

128. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 4.2. w praktyce : wewnętrzny nadzór pedagogiczny / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 18-22

129. Referencje jako jedno z narzędzi selekcji kandydatów do pracy / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 62-66

130. Rezygnacja dyrektora ze stanowiska / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4 (32), s. 52-53

131. Rodzic - nauczyciel. Jeden cel - dwa światy : zasady współpracy dyrektora z roszczeniowymi rodzicami / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 20, s. 4-9

132. Rola dyrektora w ukierunkowaniu zawodowym uczniów / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 4-11

133. Role dyrektora szkoły w uczącej się zawodowej społeczności / Eric Verbiest ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-14

134. Rozmowa kwalifikacyjna jako narzędzie zarządzania kadrą / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 52-55

135. Samodzielny dyrektor - kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole / Rafał Otręba, Jacek Szołtysek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 12-14

136. Selekcja kandydatów do pracy - analiza dokumentów aplikacyjnych / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 36-41

137. Skuteczne zarządzanie szkołą / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 30-33

138. Specyfika drugiej kadencji w świetle badań / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 76-78

139. Sposób na finanse szkoły / Grzegorz Lech, Adam Prus // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 21-22

140. Spuścizna po poprzedniku / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 32-34

141. Status nauczyciela i dyrektora : marzenia i refleksje / Zygmunt Puchalski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 58-62

142. Status prawny dyrektora szkoły / Elżbieta Walkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 37-40

143. Strategie ewaluacji wewnętrznej czyli Jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 76-79

144. Stres w pracy menedżera szkoły / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 36-38

145. Styl pracy dyrektora szkoły XXI wieku / Joanna Łukasik // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 78-84

146. Sytuacja organizacyjna wicedyrektora / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 70-74

147. Sytuacja prawna wicedyrektora szkoły / Magdalena Sawkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 75-83

148. Szkolny program wychowawczy / Katarzyna Koszewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 53-56

149. Szkoła - bezpieczna przystań / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 46-48

150. Szkoła dyrektorem stoi / Anna Sowińska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 17

151. Ujarzmić dyrektorski stres / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 38-41

152. W jaskini lwa : co zrobić, aby wygrać konkurs na dyrektora? / Barbara Lubaszewska-Borys // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 77-78

153. Weberowski model biurokracji / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 32-34, 36

154. Widmo likwidacji szkoły / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 24-26

155. Widoczny sens zmiany w edukacji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 27-29

156. Wspomaganie początkujących dyrektorów szkół - rozpiętość możliwości / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 16-18, 20

157. Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, dod., s. I-VIII

158. Zadania dyrektora - wyzwania pierwszego roku reformy // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, s. 26-41

159. Zadania dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 40-44, 46-48, 50

160. Zadania dyrektora szkoły / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 28-30, 32-37, 40-46, 48-49

161. Zadania dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, s. 33-42, 44

162. Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku szkolnego / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 23, s. 4-9

163. Zadania dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli i gimnazjów w okresie przejściowym wdrażania zmian w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 85-88

164. Zadania nowo powołanego dyrektora szkoły : różne punkty widzenia / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 2, s. 74-83

165. Zarządzać na luzie / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod., s. I-VI, VIII

166. Zarządzanie metodą projektów / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, dod., s. I-VIII

167. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi / Ewa Maksymowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 76-78, 80

168. Zarządzanie szkołą jako obiektem budowlanym / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, dod., s. I-VIII

169. Zarządzanie wiedzą / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 33-39

170. Zarządzanie zmianą / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, dod., s. I-VIII

171. Zarządzenia dyrektora szkoły - kieruję szkołą czyli Zarządzam... / Janusz Barszczewski // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 53-55

172. Zasady powołania zespołu w ramach reformy pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Zenon Decyk // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22

173. Zdrowie i samopoczucie psychiczne dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce / Magdalena Woynarowska-Sołdan, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Barbara Woynarowska // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 39-48

174. Zmiana planu finansowego szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 78-79

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata