Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2013

KSIĄŻKI

1. Ciągłość i zmiana w zakresie idei uczenia we współpracy / Jarosław Bąbka // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 333-343

2. Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000

3. Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym / Stanisław Wlazło // W : Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - S. 250-261

4. Kierowanie zespołem projektowym / Piotr Wachowiak [et al.]. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004

5. Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym / Anna Paszkowska-Rogacz, Małgorzata Tarkowska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2004

6. Mistrzowskie zarządzanie ludźmi : tworzenie skutecznego zespołu poprzez motywowanie, wspieranie i przywództwo / Mark Thomas ; [przeł. Maciej Prostak]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

7. Nauczyciele działają zespołowo? / Stefan Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010

8. Podręcznik doskonalenia pracy zespołowej / Mike Woodcock ; tł. Monika Krupińska. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997

9. Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych : między zaangażowaniem a oporem wobec zmian / Gajdzica A. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

10. Skuteczne prowadzenie grupy / Ernst-Georg Gade, Thomas Listing ; przekł. Krzysztof Janisz. - Kraków : Wydaw. WAM, 2005

11. Szkoła jako ucząca się organizacja / pod red. Danuty Elsner. - Chorzów : Mentor, 2003

12. Szkoła jako wspólnota osób : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Ewa Puchała. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009

13. Szkoła miejscem (nie)(do)rozwoju : studium empiryczne na przykładzie gimnazjum "wirtualnego" / Anita Famuła-Jurczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

14. Tworzenie zespołów i motywacja według Johna Adaira / pod red. Neila Thomasa ; [przeł. Joanna Borowska]. - Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009

15. Uczymy się nauczać / Richard Arends ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

16. Wspieranie zespołów nauczycieli w procesie podejmowania decyzji / John M. Fischer, Jeff Taylor // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - S. 235-251

17. Współdziałanie : zmierzch rywalizacji pracowników? : pro- i antyrywalizacyjne narzędzia personalne / Anna Lipka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004

18. Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych : uwarunkowania, problemy, dylematy / Stanisław Galata. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

19. Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

20. Zespół / Manfred Gellert, Klaus Nowak ; przeł. Magdalena Węglowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

1. Dobry zespół to podstawa : kształtowanie umiejętności pracy w grupie wśród nauczycieli / Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 41-42

2. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod., s. I-VIII

3. Etapy rozwoju zespołu a zadania lidera / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 45-52

4. Konieczność działania zespołowego nauczycieli w szkole / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, dod., s. I-VIII

5. Organizacja pracy grup zadaniowych w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 32-34, 36

6. Organizacja pracy zespołu nauczycieli na potrzeby ewaluacji funkcjonowania przedszkola / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 41-42

7. Organizowanie pracy zespołowej nauczycieli w zespołach zadaniowych / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, dod., s. I-VIII

8. Praca zespołowa nauczycieli / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, dod., s. I-VIII

9. Razem można więcej : o pracy zespołowej / Agnieszka Jasińska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 149-153

10. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 2.4. w praktyce : procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 11, s. 41-44

11. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 4.1. w praktyce : współpraca w zespołach / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 18-21

12. Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 113-121

13. Szkoła jako ucząca się organizacja - od teorii do praktyki / Erik Groth ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 39-40

14. Szkoła jako ucząca się organizacja / Izabela Bednarska-Wnuk // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 58-61

15. Szkoła jako wspólnota / Krzysztof A. Wojcieszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 30-35

16. Szkoła jako wspólnota / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 3, s. 15

17. Uczenie się w małych grupach / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 17-21

18. Wespół w zespół czyli Czas podsumowań pracy zespołowej nauczycieli / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 42-43

19. Wpływ pracy grupowej na rozwój indywidualny / Gracjana Pawlak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 37-39

 

 

Oprac. Marzena Kowalczuk

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata