Koncepcja pracy szkoły - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013

KSIĄŻKI 

1. Być dyrektorem szkoły / Anna Lidia Brzywca. - Gdynia : Novaeres, 2013. - S. 14-26: Koncepcja  funkcjonowania i rozwoju szkoły

2. Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta? : 15 rzeczy, które liczą się najbardziej / Todd Whitaker ; [tł. z ang. Zofia Zdral]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

3. Dyrektor szkoły / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005. - S. 10-11: Opracowanie planu rozwoju szkoły

4. Ewaluacja w szkole/placówce : jak opracować koncepcję pracy? : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

5. Gra o szkołę : w poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach / Witold Kołodziejczyk. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2007. - S. 42-63: W poszukiwaniu wizji

6. Koncepcja pracy szkoły : nowe rozwiązania starych problemów / Danuta Elsner // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - S. 361-374

7. Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena Tołwińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 161-163: Plan rozwoju szkoły jako czynnik motywujący

8. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zaktual. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2009. - S. 92-98: Program rozwoju szkoły

9. Planowanie rozwoju szkoły / I. Suckiel. - Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - S. 239-148

10. Status dyrektora szkoły : poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół : na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu / Andrzej Pery. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - S. 26: Koncepcja pracy szkoły

11. Szkoła ze znakiem jakości : program rozwoju szkoły, certyfikaty, promocja : poradnik dla dyrektorów / Jarosław Kordziński. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - S. 24-31: Program rozwoju szkoły

12. Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

  

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Dokument, który nie straszy - koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku / Grażyna Kwiecińska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 64-66, 68-69

2. Jak napisać koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły? / Anna Beata Juklaniuk // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 10

3. Jak napisać koncepcję pracy : chcę zostać dyrektorem szkoły / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 10-12

4. Jakość zarządzania - wyzwania wobec kadry kierowniczej / Izabella Kust // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 29-37

5. Kilka refleksji na temat doskonalenia szkoły / Freding Bengt-Göte ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 24, 26

6. Klimat szkoły według koncepcji szkoły promującej zdrowie / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 364-370

7. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na drugą kadencję / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 70-72

8. Koncepcja i strategia tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce / Barbara Woynarowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 72-74

9. Konkurs na drugą kadencję - sekrety sukcesu / Barbara Lubaszewska-Borys // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 74-76

10. Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły / Małgorzata Wiśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 74-76

11. Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, dod., s. I-VIII

12. O budowaniu wizerunku szkoły i ładowaniu akumulatorów / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 68,70

13. O różnych koncepcjach zarządzania / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 33-36

14. Od wizji szkoły do modelu absolwenta... / Grzegorz Ćwiertniewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 30-37

15. Program rozwoju szkoły - zniesiony obowiązek czy istotna potrzeba? / Jolanta Bedner // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 25-26, 29

16. Przygotowania do konkursu czas zacząć / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 62-73

17. Szkoła jako ucząca się organizacja / Izabela Bednarska-Wnuk // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 58-61

18. Szkoła jako ucząca się organizacja - od teorii do praktyki / Erik Groth ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 39-40

19. Znowu konkurs? : nieco rad i przemyśleń / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 24-26

 

EDUKACYJNE ZASOBY INTERNETU

INFORMACJE OGÓLNE

     1. Koncepcja pracy szkoły/placówki. Oprac. Kamila Sokołowska
       Prezentacja.

     2. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
       Charakterystyka wymagań na poziom D i B. Uzasadnienie istoty wymagań. Co mieści się w wymaganiu? Jakie  wyzwania stawia przed szkołą wymaganie? Przykłady dobrych praktyk.


SZKOŁA PODSTAWOWA - przykładowe koncepcje

     1. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie

     2. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy na lata szkolne 2010-2015

     3. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy na lata 2012-2017

     4. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej na lata 201-2017

     5. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Sieniawie na lata 2013-2016

     6. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie

     7. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie w latach 2010-2015

     8. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku na lata 2012-2017

     9. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na rok szkolny 2013/2014

    10. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie na lata szkolne 2009-2014

    11. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku na lata 2010-2015

    12. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie na lata szkolne 2012-2017

    13. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Kowalinie na okres pięciu lat (2012-2017) „Szkoła rodzinna"

    14. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Muskurni opracowana na lata 2011-2016

    15. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie na lata 2013-2016

    16. Program rozwoju Szkoły Podatkowej nr 1 w Cieszynie (2012-2015). Koncepcja pracy szkoły

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - przykładowe koncepcje

     1. Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Lędzinach Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym, Gimnazjum nr 3

     2. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkól Publicznych nr 3 w Kościerzynie 2011-2016

     3. Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Damnie na lata 2013-2015 „Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna"


GIMNAZJUM - przykładowe koncepcje

    1. Koncepcja pracy szkoły na lata 2011-2016 - Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych

    2. Koncepcja pracy szkoły opracowana na lata 2011-2013 Gimanzjum w Czerwińsku

    3. Koncepcja pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

    4. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Nowej Soli - koncepcja rozwoju szkoły na lata 2013-2018


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - przykładowe koncepcje

    1. Koncepcja pracy szkoły Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicz w Radoryżu Smolanym

    2. Koncepcja pracy Zespołu Szkól Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi na lata 2011-2016

    3. Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 2011-2016

    4. Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach na lata szkolne 2010/2011-2014/215

    5. Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu na lata 2008-2012

    6. Koncepcja pracy Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu na lata 2013-2018

    7. Koncepcja pracy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2011/2012-2012/2013

 

                                                                
Oprac. Małgorzata Percińska

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata