Koncepcja pracy przedszkola - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIĄŻKI

1. Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta? : 15 rzeczy, które liczą się najbardziej / Todd Whitaker ; [tł. z ang. Zofia Zdral]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

2. Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 87-94: Projekt ewaluacji koncepcji pracy przedszkola

3. Ewaluacja w szkole/placówce : jak opracować koncepcję pracy? : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

4. Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej : plany pracy i scenariusze zajęć / Barbara Wlaźlik. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Jak napisać koncepcję pracy / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 10-12
Warunki przystąpienia do konkursu. Dokumentacja.

2. Koncepcja edukacji daltońskiej / Ewa Małgorzata Szumilas, Ewa Lewandowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 24-26
Edukacja przedszkolna według koncepcji daltońskiej - schemat przebiegu realizacji kształcenia.

3. Koncepcja pracy dyrektora przedszkola / Katarzyna Pawlik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 4, dod. Poradnik Dyrektora s. 12-14
Techniki tworzenia koncepcji. Struktura koncepcji.

4. Koncepcja pracy przedszkola : prawo i praktyka / Danuta Elsner, Urszula Szałaj // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 27, 30-34, 36
Przepisy prawne: wykładnia przepisów prawnych, struktura i treść koncepcji pracy przedszkola, sposób jej opracowania, sprawdzanie, czy przedszkole działa zgodnie z jej założeniami, analizowanie i modyfikowanie. Znajomość i akceptacja koncepcji przez rodziców. Przykład koncepcji pracy Przedszkola "Niezapominajka" w Kędzierzynie Koźlu na lata 2010-2015.

5. Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej / Anna Kienig // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 4-7
Zróżnicowane podejście do programów edukacji przedszkolnej w krajach skandynawskich.

6. Model przedszkoli Reggio / Anna Lewandowska-Muller // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 18-20
Założeniem koncepcji Reggio jest to, iż w pełni stała i niezmienna koncepcja przedszkola nie istnieje. Podstawowe założenia koncepcji Reggio. Inna aranżacja przestrzeni, podejście nauczyciela do dziecka, sposób pracy przedszkola oparte na pedagogice Marii Montessori.

7. Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły / Małgorzata Wiśniewska. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 74-76
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki na przykładzie - Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach (woj. śląskie).

8. Przedszkole promujące zdrowie : propozycja koncepcji i standardów / Barbara Woynarowska, Agnieszka Kapuścińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 5-10
Charakterystyka społeczności przedszkolnej w kontekście promocji zdrowia. Propozycja definicji i standardów przedszkola promującego zdrowie.

9. Recepta na sukces : planowanie pracy nauczyciela na rok szkolny 2013/2014 / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 21, s. 6-11
Dobry plan powinien być: celowy, wykonalny i elastyczny. Podstawa prawna. Inne plany nauczyciela przedszkola. Właściwości planu pracy.

10. Statut przedszkola - koncepcja przedszkola odpowiadającego potrzebom dziecka i jego rodziny / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, s. 195-201

11. Temat wiosennej pory / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 20-21
Rozważania na temat właściwego podejścia kandydatów na dyrektorów przedszkoli do pisania koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki.

12. W jakim kierunku podążamy? O koncepcji pracy przedszkola / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 22-24
Planowanie i ewaluowanie nowych koncepcji (innowacji) w organizacji i zarządzaniu placówką przedszkolną.

 

Wykaz artykułów, które są dostępne w czytelni biblioteki w formie plików. Zainteresowane osoby mogą otrzymać wydruk dokumentu lub złożyć zamówienie mail.

1. Ankieta dla nauczycieli - koncepcja pracy placówki / Janina Wołot // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 36, s. 26-27

2. Identyfikacja wizualna placówki / Wojciech Wolak // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 76-[77]
Kreowanie wizerunku placówki edukacyjnej. Tworzenie koncepcji identyfikacji wizualnej. Omówienie poszczególnych elementów identyfikacji wizualnej placówki (logo, wizytówka, papier firmowy, ulotka, plakat, strona internetowa).

3. Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola - pierwsza pomoc / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 34-37
Prezentacja podstawowych zagadnień, które można wykorzystać podczas tworzenia koncepcji pracy i rozwoju przedszkola (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego). Przykład ramowej koncepcji pracy i rozwoju przedszkola.

4. Koncepcja pracy przedszkola / Barbara Szeląg // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 46-[47]
Omówiono czym jest koncepcja pracy przedszkola, w jaki sposób i na jakiej podstawie należy ją sformułować i jaka jest jej rola w funkcjonowaniu placówki przedszkolnej jako całości.

5. Koncepcja pracy przedszkola integracyjnego / oprac. Aneta Buczkowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2009, [nr] 6, s. 31-34
Przykładowa koncepcja wymagana na podstawie załącznika do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, określającego wymagania wobec edukacji przedszkolnej.

6. Koncepcja pracy przedszkola im. Marii Montessori / oprac. Mirosława Kaczyńska, Joanna Libera // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2009, [nr] 6, s. 35-40
Przykładowa koncepcja wymagana na podstawie załącznika do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, określającego wymagania wobec edukacji przedszkolnej.

7. Koncepcja pracy przedszkola w oparciu o program wychowawczy / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 16, s. 15-17
Kompetencje Rady Rodziców. Program wychowawczy w przedszkolach niepublicznych. Koncepcja pracy przedszkola. Program rozwoju przedszkola.

8. Koncepcja pracy przedszkola ze szczególnym nastawieniem na kształcenie inteligencji wielorakich / oprac. Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2009, [nr] 6, s. 25-30
Przykład koncepcji pracy przedszkola, wymaganej na podstawie załącznika do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, określającego wymagania wobec edukacji przedszkolnej.

9. Koncepcja wyznacznikiem kierunków pracy / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2009, [nr] 6, s. 4-9
Zagadnienia związane z budowaniem koncepcji pracy przedszkola zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Rodzaje koncepcji wychowania przedszkolnego.

10. Kompetencje dyrektora przedszkola XXI wieku / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 77-[79]
Autorka w swoim tekście przedstawiła m.in. trzy role pełnione przez dyrektora, a wynikające z teorii organizacji i zarządzania, opisała „model" dyrektora-menadżera, przedstawiła style kierowania według koncepcji R. Lippitta i R.K. Whita oraz podała sugestie dotyczące tego, co to znaczy być dobrym dyrektorem.

11. Plan ewaluacji Przedszkola ... obszar II Procesy zachodzące w przedszkolu, wymaganie 2.I Koncepcja pracy przedszkola // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 16, s. 25

12. Plan modyfikacji działań przedszkola w zakresie koncepcji pracy przedszkola w związku z wynikami ewaluacji w I półroczu / oprac. Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, nr 19, s. 36-37
Przykład strategii poprawy jakości działań placówki w ewaluowanym wymaganiu.

13. Raport z ewaluacji koncepcji pracy przedszkola / oprac. Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, nr 19, s. 37-38

14. Scenariusz Rady Pedagogicznej wprowadzającej zagadnienie pracy wg koncepcji przyjętej przez Radę Pedagogiczną i pracy w zespołach / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 17, s. 26-28
Koncepcja pracy przedszkola.

15. Załącznik do planu ewaluacji : ankieta dla rodziców / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 16, s. 27
Koncepcja pracy przedszkola.

16. Załącznik do planu ewaluacji : Arkusz analizy spójności realizowanych programów z koncepcją pracy przedszkola // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 16, s. 26

 

 

Oprac. Małgorzata Percińska

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata