Ochrona danych osobowych w bibliotekach i szkolnictwie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2015

KSIĄŻKI

1. ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych / [oprac. Andrzej Kaczmarek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, [Kancelaria Sejmu]. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007

2. Administracja publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011

3. Bezpieczeństwo danych osobowych / Mariusz Polok. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008

4. Ochrona danych osobowych / Irena Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007

5. Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania / red. Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski. - Stan prawny na 1 lutego 2007 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007

6. Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Paweł Litwiński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009

7. Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia / red. Paweł Fajgielski. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008

8. Ochrona danych osobowych w praktyce / Leszek Kępa. - Warszawa : Difin, 2014

9. Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu / wyboru dokonała Lidia Marciniak. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2015

10. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych : wymiar teoretyczny i praktyczny / red. nauk. Stanisław Topolewski, Paweł Żarkowski. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza WH UPH, 2014

11. Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów : X-lecie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Goździewicza i Marzeny Szabłowskiej. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008

12. Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Mariusz Jagielski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

13. Prawo komputerowe i internetowe ze skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. - Stan prawny na 1 października 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze. Wolters Kluwer Polska, cop. 2006

14. Prywatność w Internecie : postawy i zachowania dotyczące ujawniania danych prywatnych w mediach społecznych / Łukasz Kołodziejczyk. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014

15. Publicznoprawna ochrona informacji / Tomasz Szewc. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007

16. Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Arwid Mednis. - Stan prawny na dzień 1 grudnia 1998 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1999

17. Wybrane aspekty prawnego otoczenia współczesnej biblioteki / Elżbieta Rogucka-Mojsik ; red. merytor. Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2004

18. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym / Andrzej Nowak, Waldemar Scheffs. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Chrońmy dane uczniów / Wojciech Rafał Wiewiórowski ; rozm. przepr. Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 14-16, 18

2. Czy administrator bezpieczeństwa informacji jest kozłem ofiarnym? / Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz// Bibliotekarz. - 2014, nr 4, s. 46-48

3. Czy niezarejestrowanie zbioru danych osobowych w GIODO chroni przed kontrolą? / Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2014, nr 10, s. 45-48

4. Dane osobowe w przedszkolu / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 82-87

5. Dane pod kontrolą / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 48-51

6. DODO w bibliotece : gdzie szukać odpowiedzi na trudne pytania / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 27

7. GIODO o SIO : rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych / Wojciech Wiewiórowski ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 58-61

8. Jak stworzyć instrukcję zarządzania systemami informatycznymi? / Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2015, nr 4, s. 47-49

9. Jakich informacji ma prawo wymagać od dyrektora organ prowadzący? / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 51, s. 53-58

10. Kiedy dane stają się danymi osobowymi / Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2014, nr 6, s. 45-47

11. Kilka uwag na temat bezpieczeństwa (prawnego) w kontekście nauczania online / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień // Meritum. - 2010, nr 2, s. 85-88

12. Kontrola ochrony danych osobowych / Marlena Sakowska-Baryła // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 74-77

13. Kontrola przetwarzania danych osobowych / Artur Tomasz Olszewski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 42-44

14. Lepiej zapytać o zgodę / Łukasz Zegarek // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 53, s. 52-53

15. Ochrona danych osobowych - ważne zmiany / Marlena Sakowska-Baryła // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 39-41

16. Ochrona danych osobowych publikowanych na stronie internetowej szkoły / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 8-10

17. Ochrona danych osobowych uczniów / Joanna Lesińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 45-48

18. Ochrona danych osobowych w oświacie - wypisy z prawa // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 21-25

19. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych : rozmowa z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) / rozm. przepr. Agata Kapela // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3 (31), s. 11-14

20. Ochrona danych osobowych w przedszkolu / Dariusz Skrzyński // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 4-9

21. Ochrona danych osobowych w przedszkolu / Joanna Lesińska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 54, s. 52-54

22. Ochrona danych osobowych w szkole / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 5-11

23. Procedura postępowania na wypadek wycieku danych osobowych w przedszkolu / Joanna Lesińska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 19, s. 27

24. Przewodnik po zmianach w ochronie danych osobowych / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole.- 2015, nr 5, s. 6-8

25. Regulamin przetwarzania danych osobowych w bibliotece / Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2014, nr 7/8, s. 59-63

26. Udostępnianie danych osobowych w szkole / Przemysław Zegarek // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3 (31), s. 22-24

27. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 37

28. Upublicznianie danych osobowych / Marlena Sakowska-Baryła // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s. 38-40, 42-43

29. Wszechobecny RFID / Katherine Albrecht // Świat Nauki. - 2008, nr 10, s. 44-49

30. Wyciek danych osobowych / Joanna Lesińska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2019, nr 19, s. 56-57

31. Wyłudzanie danych osobowych uczniów i rodziców / Dariusz Skrzyński // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 6 (34), s. 49-51

32. Zadania i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 12, s. 5-8

33. Zapisanie czytelnika do biblioteki w kontekście ochrony danych osobowych / Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz.- 2014, nr 12, s. 47-48

34. Zgodnie z prawem : publikowanie danych osobowych uczniów, nauczycieli i innych pracowników / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 2, s. 18-20

35. Zmiany w przepisach, czy rzeczywiście będzie łatwiej? / Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2015, nr 2, s. 44-47


Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Szkolnictwo i Oświata