Dyrektor szkoły - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2015

KSIĄŻKI

1. Być dyrektorem szkoły : poradnik dla tych, którzy nie wiedzą w co ręce włożyć / Lidia Anna Brzywca. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2013

2. Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta? : 15 rzeczy, które liczą się najbardziej / Todd Whitaker ; [tł. z ang. Zofia Zdral]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

3. Codzienność szkoły : nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014

4. Dokumentacja dyrektora szkoły / Renata Naprawa [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

5. Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015

6. Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy / Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015

7. Kobieta w roli dyrektora szkoły / Marta Czechowska-Bieluga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

8. Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena Tołwińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

9. Kontrola zarządcza w 2015 roku / [autorzy: Lucyna Gromiec, Jan Lewandowski, Michał Łyszczarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2015

10. Monitorowanie podstawy programowej w szkole / [red. merytoryczny Zofia Rudzińska]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011

11. Ocena pracy dyrektora, nauczyciela szkoły / placówki oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

12. Poradnik dla dyrektora gimnazjum : ramowe plany nauczania / Alicja Kapcia, Dorota Kulesza, Jacek Rudnik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

13. Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego : ramowe plany nauczania / Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

14. Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ; ze słowem wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

15. Przywództwo edukacyjne : odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności / Grzegorz Mazurkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

16. Przywództwo edukacyjne : współczesne wyzwania / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014

17. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad. - Warszawa : Difin, 2011

18. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013

19. Samorząd uczniowski nie bibelot : ściągawka dyrektora gimnazjum / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

20. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [aut. Małgorzata Jas i Małgorzata Jarosińska ; współpr. Emilia Wojdyła]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010

21. Status dyrektora szkoły : poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół : na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu / Andrzej Pery. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

22. Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną / Rafał Otręba. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012

23. Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą / Eugenia Karcz ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. - Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2010

24. Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok / Małgorzata Celuch. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka : Grupa Wydawnicza "Oświata", 2015

25. Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej / pod redakcją Karoliny Woźniczko. - Stan prawny: styczeń 2015. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015

26. Wartości kształcenia we współczesnej szkole / Małgorzata Bereźnicka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

27. Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

28. Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku / [aut. Małgorzata Celuch, Dariusz Dwojewski, Bożena Winczewska]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2014

 

ARTYKUŁ Z CZASOPISM

1. Akademia Zarządzania o bezpieczeństwie w szkole / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 12-14

2. Analiza kontroli zarządczej w 10 krokach / Mirosław Krajewski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 28-30

3. Architekci na wakacjach czyli Wartość odjęta... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 23-28

4. Asertywność dyrektora szkoły - jak szanować siebie i innych / Jacek Dąbrowski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 33-34, 36

5. Aspekty prawne sytuacji kryzysowych w szkole / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 72-76

6. Autoprezentacja i wystąpienie publiczne / Marzena Frąckowiak-Świtkowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 37-42

7. Awans nauczyciela - obowiązek dyrektora : wywiad z Izabelą Suckiel, konsultantką ds. doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej oświaty, o roli dyrektora na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela / rozm. przepr. Agata Kapela, Klaudia Elert // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 51, s.10-14

8. Awans zawodowy dyrektora szkoły / Ewa Norkowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 28, s. 15-18

9. Bezpieczeństwo jako szkolny priorytet : nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 5-9

10. Bezpieczeństwo pod kontrolą / Elżbieta Bąkowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 78-80, 82

11. Budowanie autorytetu dyrektora szkoły / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 37-43

12. Budowanie autorytetu dyrektora szkoły / Szymon Kuszak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 58-60

13. Budowanie relacji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 75-78

14. Budowanie własnej marki / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5, s. 27-31

15. Być liderem innowacji / Adam Kalbarczyk // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 20, 22-23

16. Chrońmy dane uczniów / Wojciech Rafał Wiewiórowski ; rozm. przepr. Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 14-16, 18

17. Co dyrektor o rewolucji cyfrowej wiedzieć powinien / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 14-17

18. Co nowego konkursie na stanowisko dyrektora? / Anna Kalińska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 15

19. Coaching i mentoring - pożyteczna moda / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 31-34

20. Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22

21. Czas podsumowań : zadania związane z podsumowaniem roku szkolnego i przygotowaniem do kolejnego roku / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 44, s. 4-7

22. Czy sposób kierowania szkołą ma wpływ na wyniki uczniów? / Gábor Halász // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 5, s. 16-18

23. Czy wiek dyrektora szkoły ma znaczenie? / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 35-38

24. Czym powinien kierować się dyrektor, podejmując ruchy kadrowe : wywiad z Dariuszem Dwojewskim, prawnikiem, na temat trudnych sytuacji przy planowaniu ruchów kadrowych w placówce oświatowej / rozm. przepr. Agata Kapela, Anna Przybył // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 41, s. 11-17;

25. Ćwiczenia z ewakuacji szkoły / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 33-42

26. Darowizny na rzecz szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 43-46

27. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły / Renata Cybulska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 57-60

28. Delegowanie uprawnień w szkolnej praktyce / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 48, 50-52

29. Dobry dyrektor to podstawa / Joanna M. Michalak // Psychologia w szkole. - 2011, nr 4, s. 15-20

30. Dobry zespół to podstawa : kształtowanie umiejętności pracy w grupie wśród nauczycieli / Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 41-42

31. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i związane z tym powinności dyrektora szkoły / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 48-51

32. Doświadczeni dyrektorzy radzą / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 79-81

33. Dyrektor jako lider rady pedagogicznej / Grzegorz Ćwiertniewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 20-22, 24-26

34. Dyrektor liderem rozwoju / Małgorzata Nowak // Meritum. - 2014, nr 1 (32), s. 55-63

35. Dyrektor: menedżer, lider czy coach? / Marzena Frąckowiak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 22-24

36. Dyrektor na wczasach / Ireneusz Trembowelski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 23, s. 54-55

37. Dyrektor szkoły - partner rady rodziców / Wojciech Starzyński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 68-69

38. Dyrektor szkoły - przodujący uczeń w organizacji uczącej się / Mariusz Dobijański // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 3 (8), s. 18-19

39. Dyrektor szkoły a jakość pracy kierowanej przez niego placówki / Krzysztof Zajdel // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 3-7

40. Dyrektor szkoły a organ prowadzący : płaszczyzny współpracy / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 4-10

41. Dyrektor szkoły czyli Jestem jaki jestem / Irena Iwanicka // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 6, s. 4-5

42. Dyrektor szkoły jako coach / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 24-26

43. Dyrektor szkoły planuje swoją karierę / Artur Foremski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 24, 26

44. Dyrektor szkoły rozwiązuje problemy / Artur Foremski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 44-47

45. Dyrektor szkoły skutecznym przywódcą / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 37-43

46. Dyrektor szkoły w sądzie pracy / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 82-85

47. Dyrektor szkoły wychowawcą / Włodzisław Kozitowicz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 62-63

48. Dyrektor szkoły XXI wieku - przywódca, menedżer, kreator zmiany w edukacji : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2014, nr 1, s. 50-56

49. Dyrektor w stanie błogosławionym / Joanna Lesińska // Doradca Dyrektora Szkoły// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 43, s. 17-18

50. Dyrektor we współpracy - refleksje praktyka / Wiesław Włodarski, Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 50-54

51. Dyrektora i nauczyciela portret własny / Rafał Piwowarski ; rozm. przepr. Klaudiusz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 10-11

52. Dyrektorska krytyka - konstruktywna i skuteczna / Ewa Maksymowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 33-34, 36

53. Dyrektorze, czy jesteś już przywódcą? / Elżbieta Piotrowska-Albin // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 34-35

54. Dyrektorze, czy już zaplanowałeś swój urlop? / Ewa Maksymowska, Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 36-40

55. Dyrektorze szkoły, kim jesteś? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 29-35

56. Dyrektorzy mówią o trudnych wyborach / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 80-82

57. Dyrektorzy szkół w Europie / Anna Smoczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 64, 66-68, 70

58. Dyskusja o zmianach w przedszkolach / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 10-12

59. Dzielenie się wiedzą w szkole / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 60-63

60. Edukacja domowa / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 48-50

61. Efektywne negocjacje / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 38-41

62. Eurydice o nauczycielach i dyrektorach szkół / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 80-84

63. Ewolucja funkcji personalnej dyrektora / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 14-16, 18-19

64. Forum dobrej edukacji / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 10-12

65. Funkcje kontrolne dyrektora szkoły / Joanna Lesińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 46, s. 22-24

66. Gabinet dyrektorski w świetle dobrego obyczaju / Zofia Kosińska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 32-35

67. Gadu-gadu z rodzicami / Szymon Kuszak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 56-57

68. Godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły / Marcin Majchrzak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 19-20

69. Jak napisać koncepcję na konkurs / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 32, 34-36

70. Jak polubić krytyczne myślenie? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 45-46, 49-54

71. Jak rozmawiać ze współpracownikami - komunikacja interpersonalna / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 32-34

72. Jak się doskonalić? / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 70-75

73. Jak wywołać szkolną przedsiębiorczość? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 31-38

74. Jak zachować radość tworzenia i nie dać się zwariować? : młodym dyrektorom - o organizacji pracy pedagogicznej szkoły - podpowiedzi kilka / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 40-43

75. Jakość zarządzania - wyzwania wobec kadry kierowniczej / Izabella Kust // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 29-37

76. Jedna szkoła - dwie koncepcje / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 26-28

77. "Kaizen" - awangarda w edukacji / Marzena Frąckowiak-Świtkowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 31-33

78. Kalendarz dyrektora na rok szkolny 2014/2015 / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 33-36

79. Każda złotówka powinna mieć jak największy efekt dydaktyczny : wywiad z Joanną Staniewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu, na temat skutecznego zarządzania szkołą / rozm. Anna Przybył // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 36, s. 10-13

80. Kiedy uczeń unika szkoły : egzekucja obowiązku szkolnego : co może dyrektor? / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 44-45

81. Kilka uwag na temat stylu kierowania placówką oświatową... / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 28-29

82. Klasyczny model kierowania ludźmi w organizacji / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 18-23

83. Kobieta w roli dyrektora szkoły / Marta Czechowska - Bieluga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

84. Kompetencje jako podstawa skuteczności / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 34-36, 38-39

85. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na drugą kadencję / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 70-72

86. Koncepcja pracy szkoły - wymagania / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 74-78

87. Koncepcja pracy szkoły - wyzwania / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 80-84

88. Konflikty wartości w zarządzaniu szkołą / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 32-35

89. Konkurs na drugą kadencję - sekrety sukcesu / Barbara Lubaszewska-Borys // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 74-76

90. Konkurs na dyrektora szkoły / Wioletta Kędziora // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 49-51

91. Kontrola inspekcji sanitarnej w stołówkach szkolnych / Iwona Andruszkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 43-45

92. Kontrola zarządcza - to proste! / Elżbieta Linowska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 55-58, 60-66

93. Kontrola zarządcza a nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej / Małgorzata Tołoczyńska - Lekacz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 16-19

94. Kontrola zarządcza: nowe-stare obowiązki dyrektora placówki oświatowej / Elżbieta Linowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25

95. Kontrola zarządcza w praktyce : jak sprawnie zorganizować kontrolę w zakresie zgodności z przepisami / Ireneusz Rosiek // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 16-17

96. Kryteria wyboru dobrego szkolenia / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 33-36

97. Kształtowanie kompetencji dyrektorów placówek szkolnych / Jacek Szołtysek, Rafał Otręba // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 59-62, 64-69

98. Kurs czy sieć? : oto jest pytanie / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 28-30

99. Lekcja starego doktora / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 30-31

100. Lista czynności dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczycieli / Maria Pecyna // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 41, s. 33-35

101. Litera prawa / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 23-26, 28-29

102. Marketing usług edukacyjnych / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 19-21

103. Mistrzowskie prezentacje dyrektora szkoły / Marta Chrabąszcz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 28-30

104. Mniej zamożny nie musi znaczyć odrzucony : rozmowa z Marzeną Frąckowiak-Świtkowską, psychoterapeutką, na temat społecznych skutków biedy / rozm. przepr. Marta Glinkowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 10-15

105. Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły / Małgorzata Wiśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 74-76

106. Monitorowanie awansu zawodowego nauczyciela przez dyrektora / Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 46-48

107. Motywowanie a przywództwo w szkole / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 35-41

108. My i oni : o kreatorach i adresatach zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 82-84

109. Nadzór nad systemem oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 38-40

110. Nareszcie nastąpią zmiany w szkolnictwie zawodowym / Eliza Iwańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 29-32

111. Nauczyciel awansuje, dyrektor nadzoruje : zadania dyrektora szkoły związane z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 4-8

112. (Nie)oczekiwana propozycja zmiany : (jak wybieramy dyrektora szkoły) / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2012, nr 3, s. 19-25

113. Nowe wyzwanie dyrektora - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych / Helena Chełstowska // Oświata Mazowiecka. - 2012. nr 1 (11), s. 24-25

114. Nowości w prawie oświatowym / Bogusław Tundzios // Meritum. - 2012, nr 2 (25), s. 65-68

115. Nowy dyrektor, nowe obowiązki : zadania dyrektora w pierwszym roku kierowania szkołą / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 6 (34), s. 15-18

116. O budowaniu wizerunku szkoły i ładowaniu akumulatorów / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 68,70

117. O dyrektorze i pedagogu szkolnym Czyli "Ja i pan dyrektor zdecydowaliśmy" / Włodzisław Kuzitowicz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2-14. nr 41, s. 58-59

118. O hierarchii potrzeb / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 28-30

119. O motywowaniu do rozwoju / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 29-32

120. O różnych koncepcjach zarządzania / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 33-36

121. O zarządzaniu talentami / Renata Gut, Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 27-34

122. Obowiązki dyrektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny / Artur Tomasz Olszewski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 44, 46-48

123. Obowiązki i kompetencje wicedyrektora szkoły / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 5-11

124. Obyś belfrów oceniał czyli O ocenie przy nauczyciela trochę przewrotnie - zastosowanie TOC w pracy dyrektora szkoły / Dominika Warska // Meritum. - 2012, nr 1 (24), s. 29-30

125. Ocena pracy dyrektora szkoły / Joanna Krystosiak// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 54-55

126. Ocenianie nauczycieli jako element zarządzania / Anna Kalińska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 30-32

127. Od dzień dobry do świetlistych celów / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. 27-34, 36

128. Od wizji szkoły do modelu absolwenta... / Grzegorz Ćwiertniewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 30-37

129. Odpowiedzialność prawna nauczyciela - dyrektora szkoły / Elżbieta Walkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 8-12

130. Odważ się być mądrym, dyrektorze! / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 37-39

131. Odwołanie dyrektora szkoły / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 19-20

132. Odwołanie wicedyrektora szkoły / Iwona Andruszkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 43-44, 46-47

133. Opinia w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 36

134. Organizacja sprawdzianu i egzaminów w szkole / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 11, s. 48-49

135. Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły / Joanna Lesińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 44, s. 18-20

136. Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 52-53

137. Pierwsza odsłona cyklu "Gra w klasy kreatywności" - czyli Gdy możliwe staje się możliwe... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 50-52

138. Pierwsze kroki w nowej szkole / Katarzyna Szczepkowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 72-74

139. Planowanie budżetu na przyszły rok szkolny / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 12 (38), s. 4-8

140. Planowanie finansowe w szkole / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 16-20

141. Planowanie nadzoru pedagogicznego / Anna Gocłowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 28-29

142. Plany finansowe szkół: dyrektorzy kontra urzędnicy / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 80, 82-83

143. Poczucie własnej wartości / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 69-82

144. Podsumowanie pracy szkoły za rok 2012/2013 : zadania dyrektora szkoły / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 6 (34), s. 5-10

145. Podsumowanie sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 44, s. 31-35

146. Podziel się przywództwem / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1, s. 30-33

147. Postrzeganie przez dyrektorów szkół klimatu społecznego i problemów występujących w środowisku społecznym szkoły / Magdalena Woynarowska-Sołdan, Agnieszka Małkowska-Szkutnik // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 5/6, s. 31-43

148. Powołanie i odwołanie wicedyrektora szkoły / Maria Pecyna // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 16-18

149. Prawne aspekty mobbingu w szkole / Daniel Więckowski // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 42-45

150. Prawne aspekty nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 57-59

151. Profesjonalizm a etyka / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 34-38

152. Profil kandydata do pracy / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 50-52

153. Projekt edukacyjny - nowe wyzwanie dla dyrektora gimnazjum / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 27-40

154. Projektowanie rozwoju szkoły / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1, s. 34-36

155. Przeceniane i niedoceniane elementy zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 26-28

156. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - zadania dyrektora i pedagoga szkolnego / Anna Maria Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 44-47

157. Przejęcie szkoły przez nowego dyrektora / Anna Szymczyk // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 70-72

158. Przekroczenie progu gabinetu dyrektora - pierwszy etap rozwoju kierowniczego / Milan Pol [et al.] // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 38-40

159. Przemoc w rodzinie a obowiązki szkoły : procedura "Niebieskie Karty" / Żaneta Urawska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 81-84

160. Przestrzeń zarządzania i wpływu / Włodzimierz Włodarski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 38-43

161. Przychodzi dyrektor do biblioteki... / Izabela Kamińska-Smolarek // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 7/8, s. 8-11

162. Przygotowania do konkursu czas zacząć / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 62-73

163. Przygotowanie następcy dyrektora / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 30-32

164. Przykładowa lista kontrolna wewnątrzszkolnych aktów prawnych // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 28-29

165. Przywódca w szkole / Mariusz Dobijański // Oświata Mazowiecka. - 2011/2012, Nr 5 (10), s. 4

166. Przywództwo w szkole a zasada Pareto / Marta Chrabąszcz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 30-32

167. Przywództwo w zarządzaniu szkołą / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 33-36, 38-40

168. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 2.4. w praktyce : procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 11, s. 41-44

169. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 4.1. w praktyce : współpraca w zespołach / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 18-21

170. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 4.2. w praktyce : wewnętrzny nadzór pedagogiczny / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 18-22

171. Referencje jako jedno z narzędzi selekcji kandydatów do pracy / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 62-66

172. Remonty i przeglądy budynków szkolnych / Alicja Brzezińska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 28-30, 32

173. Rezygnacja dyrektora ze stanowiska / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4 (32), s. 52-53

174. Rodzic - nauczyciel. Jeden cel - dwa światy : zasady współpracy dyrektora z roszczeniowymi rodzicami / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 20, s. 4-9

175. Rola dyrektora w tworzeniu prawa wewnętrznego w szkole / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 2, s. 4-7

176. Rola dyrektora w ukierunkowaniu zawodowym uczniów / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 4-11

177. Rozmowa kwalifikacyjna jako narzędzie zarządzania kadrą / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 52-55

178. Samodzielny dyrektor - kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole / Rafał Otręba, Jacek Szołtysek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 12-14

179. Samopoznanie dla rozwoju / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 26-29

180. Samorząd a dyrektor - współpraca czy podporządkowanie? / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 23-25

181. Selekcja kandydatów do pracy - analiza dokumentów aplikacyjnych / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 36-41

182. Sezamie, zamknij się! Historia pewnego konkursu / Łukasz A. Turski, Tomasz Witkowski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 17-19

183. Specyfika drugiej kadencji w świetle badań / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 76-78

184. Społeczny wicedyrektor szkoły / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 32-34

185. Sposób na finanse szkoły / Grzegorz Lech, Adam Prus // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 21-22

186. Spuścizna po poprzedniku / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 32-34

187. Status nauczyciela i dyrektora : marzenia i refleksje / Zygmunt Puchalski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 58-62

188. Status prawny dyrektora szkoły / Elżbieta Walkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 37-40

189. Strategie ewaluacji wewnętrznej czyli Jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 76-79

190. Sytuacja organizacyjna wicedyrektora / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 70-74

191. Sytuacja prawna społecznego wicedyrektora / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 34-37

192. Sytuacja prawna wicedyrektora szkoły / Magdalena Sawkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 75-83

193. Szkolny program wychowawczy / Katarzyna Koszewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 53-56

194. Szkoła - bezpieczna przystań / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 46-48

195. Szkoła bez dyrektora / Janusz Żmijski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 28-31

196. Sztuka dobrego prowadzenia rozmowy / Lidia Tkaczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 33-37

197. Sztuka negocjacji w pracy dyrektora szkoły / Marzena Frąckowiak-Świtkowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 49-

198. Sztuka wypoczynku / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 30-34

199. Testy autodiagnostyczne / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 76-84

200. Ujarzmić dyrektorski stres / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 38-41

201. Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 37-44, 46-47

202. W jaskini lwa : co zrobić, aby wygrać konkurs na dyrektora? / Barbara Lubaszewska-Borys // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 77-78

203. Wartość zdrowego snu / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 34-37

204. Wdrażając zmiany, spiesz się powoli / Adam Kozłowski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 82-84

205. Weberowski model biurokracji / Katarzyna Trawińska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 32-34, 36

206. Widmo likwidacji szkoły / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 24-26

207. Widoczny sens zmiany w edukacji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 27-29

208. Wpływ dyrektora szkoły na przebieg remontu budynku szkolnego / Grzegorz Dragon // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 44-48

209. Współpraca dyrektora ze szkolnym pedagogiem / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 41, s. 4-9

210. Wynagrodzenie nauczycieli i dyrektorów szkół w Unii Europejskiej / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 6-9

211. Wywieranie wpływu w pracy / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s. 27-33

212. Wyzwania początkujących dyrektorów szkół i ... nie tylko / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 42-48

213. Wzmocnij pewność siebie / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 24-28

214. Zadania dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 40-44, 46-48, 50

215. Zadania dyrektora szkoły / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 28-30, 32-37, 40-46, 48-49

216. Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku szkolnego / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 23, s. 4-9

217. Zadania dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli i gimnazjów w okresie przejściowym wdrażania zmian w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 85-88

218. Zarządzanie przez współpracę / Janusz Żmijski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 39-44

219. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi / Ewa Maksymowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 76-78, 80

220. Zarządzanie wiedzą / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 33-39

221. Zarządzenia dyrektora szkoły - kieruję szkołą czyli Zarządzam... / Janusz Barszczewski // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 53-55

222. Zarządzenie czy komunikat? / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 51-53

223. Zasady powołania zespołu w ramach reformy pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Zenon Decyk // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22

224. Zdrowie i samopoczucie psychiczne dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce / Magdalena Woynarowska-Sołdan, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Barbara Woynarowska // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 39-48

225. Zmiana planu finansowego szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 78-79

226. Zmiany w roku szkolnym 2014/2015 / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 14-17

227. Znaczenie pewności siebie / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 22-24

228. Znaczenie szkolnej atmosfery / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 24-27

229. Znowu konkurs? : nieco rad i przemyśleń / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 24-26

 

 Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Szkolnictwo i Oświata