Alkoholizm - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

KSIĄŻKI

1. Abstynencja - między profilaktyką a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.

2. Alkohol / red. Joanna Bielan, Małgorzata Ziębińska. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2009?].

3. Alkohol / [red. Joanna Bielan, Małgorzata Ziębińska]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2010?].

4. Alkohol a młodzież / Peter Anderson, Ben Baumberg ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2007.

5. Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków / Magdalena Dampz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.

6. Alkohol i jego tajemnice : co musisz wiedzieć zanim dorośniesz / Elżbieta Zubrzycka ; il. Monika Pollak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

7. Alkohol i Twoje zdrowie / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, [2005].

8. Alkohol, prochy i ja / Barbara Rosiek. - Warszawa : MD, cop. 2007.

9. Alkoholik : autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu / Meszuge. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2012.

10. Alkoholizm : grzech czy choroba? / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2005.

11. Alkoholizm : i grzech i choroba i... / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2007.

12. Człowiek spotyka alkohol... : filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2010.

13. Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

14. Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu / Małgorzata Dragan. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008.

15. Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. Jadwiga Węgrodzka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

16. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Joanna Juskiewicz [et al.] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006.

17. Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. - Warszawa : Wydawnictwo Dywiz, 2009.

18. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006.

19. Dziecko z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.

20. Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006.

21. Gdy picie staje się problemem / Joanna Mikuła. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.

22. Historia pijaństwa w czasach PRL : polityka, obyczaje, szara strefa, patologie / Krzysztof Kosiński. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii Nauki PAN, 2008.

23. Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł. i oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

24. Integracyjna psychoterapia uzależnień : teoria i praktyka / Jerzy Mellibruda, Zofia Sobolewska-Mellibruda. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instytut Psychologii Zdrowia, 2006.

25. Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie / Jadwiga Fudała. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008.

26. Jak wychować dziecko, które mówi - Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

27. Już dość! : życie bez alkoholu / Viktor Sommer ; przeł. Tomasz Głowik. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.

28. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji / [tł. Krzysztof Pacholik ; red. nauk. Artur Mierzecki, Maciej Godycki-Ćwirko ; oprac. Jadwiga Fudała, Marek Fudała]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2007.

29. Konsekwencje związku z osobą uzależnioną od alkoholu : współuzależnienie / Joanna Mikuła. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.

30. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

31. Miłość przede wszystkim : metoda interwencji w terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Jeff Jay, Debra Jay ; tł. Zuzanna Bosacka. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2008.

32. Narkotyki i alkohol : przewodnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli : Zagrożenia. Wskazówki / Aleksander Markiewicz, Izabela Przybysz. - Koszalin : Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych "Wiem Wszystko", 1999.

33. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 : opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; Ministerstwo Zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, cop. 2007.

34. Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz ; tł. Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.

35. Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.

36. Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD : studium przypadku / Teresa Jadczak-Szumiło. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008.

37. Palenie i picie / [Paul Mason ; tł. Joanna Bartkowiak]. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2009.

38. Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm / Anna Słowik-Gabryelska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.

39. Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetu i lekarzy / Anna Słowik-Gabryelska. - Wyd. 1, dodr. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.

40. Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jolanta Jarczyńska ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia", cop. 2009.

41. Picie kontrolowane : sposoby na umiarkowanie / William R. Miller, Ricardo F. Munoz ; tł. Krzysztof Mazurek. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006.

42. Piekło nie ma dna : rozmowy z trzeźwymi alkoholiczkami / Bożena Snella-Mrozik. - Poznań : Media Rodzina, [2009].

43. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tł. Monika Szymankiewicz i zespół]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005.

44. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006.

45. Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009.

46. Poradnik lidera działań trzeźwościowych / Leszek Kapler ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008.

47. Poza kontrolą / Wanda Sztander. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne : Instytut Psychologii Zdrowia, 2006.

48. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach lokalnych w 2003 i 2004 roku : zestawienia statystyczne / [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2006.

49. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005.

50. Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczyciela / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.

51. Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Zbigniew Klimek. - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008.

52. Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji : cele i zadania, plany sesji, notatki w tle, dokumenty robocze, przeźrocza / [tł. Krzysztof Pacholik ; red. nauk. Maciej Godycki-Ćwirko, Artur Mierzecki]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2008.

53. Przemoc a zdrowie psychiczne / Joanna Zbucka-Krzyżanowska. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

54. Przemoc i alkohol / Piotr Antoniak. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

55. Przemoc, terapia, zadośćuczynienie : z doświadczeń badacza i terapeuty / Dorota Dyjakon. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010.

56. Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010.

57. Pułapka współuzależnienia / Wanda Sztander. - Wyd. 4, popr. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006.

58. Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.

59. Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011.

60. Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2007.

61. Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

62. Rodzina z problemem alkoholowym / Joanna Mikuła. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.

63. Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików / Maria Ryś. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

64. Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótkie interwencje : wytyczne kliniczne dla podstawowej opieki zdrowotnej / [oprac. skróconej wersji dokumentu, koment. red., przypisy, bibliogr. oraz zał. Jadwiga Fudała ; tł. Krzysztof Pacholik]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009.

65. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.

66. Trudna nadzieja / Anna Dodziuk. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005.

67. Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studium Pedagogiczne, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005.

68. Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu : studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

69. Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce : alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć / Ireneusz Kaczmarczyk. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008.

70. Życie z kieliszkiem / Claude Uehlinger, Marlyse Tschui ; z fr. przeł. Marta Bem. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007.

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM   [2008-2012]

1. Aby skutecznie pomagać, trzeba współdziałać / Alina Prusinowska-Marek // Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 9-12

2. Alkohol - przyczyna i skutek w jednym? / Krzysztof Wojcieszek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 3, s. 25-27

3. Alkohol i narkotyki - doświadczenia młodzieży szkolnej / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 19-27

4. Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi - doniesienie z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 16-21

5. Alkohol w szkole / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3, s. 12-13

6. Alkohol w życiu gimnazjalistów (raport z badań) / Anita Famuła-Jurczak, Leszek Jurczak // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 43-46

7. Alkoholizm - choroba ciała i duszy : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas 1-3 gimnazjum / Halina Sutkowy // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 30-31

8. Alkoholizm chorobą rodzinną / Monika Zamarlik-Mazurek, Witold Mazurek // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 28-29

9. Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 37-42

10. Alkoholowy zespół płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25

11. Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? / Krystyna Faliszek // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 16-20

12. Biologiczne mechanizmy współwystępowania uzależnienia od alkoholu i nikotyny / Anna Wnorowska [et al] // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 3, s. 215-233

13. Biologiczne uwarunkowania uzależnień / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. VI-VIII

14. Było - nie minęło / Joanna Wawerska-Kus // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 2, s. 15-18

15. Choroba godności : niepijący alkoholicy w AA / Ireneusz Kaczmarczyk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 1, s. 28-32

16. Cierpienie dzieci alkoholików / Karolina Moroz, Beata Choińska // Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 3/4, s. 35-46

17. Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych? / Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 4, s. 5-9

18. Co zrobić, żeby pomóc alkoholikowi? / Elżbieta Kalinowska // Świat Nauki. - 2012, nr 1, s. 28-30

19. Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 20-23

20. Czy Twoje picie jest bezpieczne? / Katarzyna Łukowska // Remedium. - 2009, nr 4, s. 10-11

21. Czynniki chroniące dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Sławomir Ślaski, Jarosław Jastrzębski // Remedium. - 2008, nr 4, s. 6-7

22. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 173-199

23. Czynniki wpływające na funkcjonowanie poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu / Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 1, s. 39-52

24. Czynniki wpływające na proces zdrowienia w opinii osób uzależnionych od alkoholu / Dariusz Zwierzchowski // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 5, s. 18-22

25. Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 247-262

26. Destrukcyjne schematy osobiste w terapii współuzależnienia / Ewa Miturska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 5, s. 13-17

27. Diagnoza : żona alkoholika / Dorota Nowocin // Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 17-20

28. Dla porządnego spędzania czasu czyli Czym jest klub abstynencki / Hanna Gęściak-Wojciechowska // Świat Problemów. - 2009, nr 1, s. 15-17

29. Dlaczego coraz więcej dziewcząt pije alkohol? / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Świat Problemów. - 2008, nr 3, s. 18-20

30. Dlaczego nie sprawdza się procedura zobowiązania do leczenia? / Halina Ginowicz // Świat Problemów. - 2009, nr 4, s. 26-27

31. Dlaczego warto popracować nad procedurą zobowiązania do leczenia? / Andrzej Nagiel // Świat Problemów. - 2009, nr 4, s. 28-30

32. Dorośli, dzieci alkoholików : kim są i czy potrzebują terapii? Krzysztof Gąsior // Świat Problemów. - 2010, nr 6, s. 5-8

33. Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia - trzy dekady doświadczeń / Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 4, s. 305-337

34. Dostępność pomocy terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych / Jadwiga Fudała // Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 5-7

35. Droga alkoholika do decyzji o leczeniu / Elżbieta Kalinowska // Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 29-32

36. Dynamika wybranych cech osobowości osób uzależnionych od alkoholu w przebiegu zajęć terapeutycznych / Anna Siedlecka // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 5, s. 29-32

37. Dzieci żyjące w rodzinach z problemem alkoholowym / Teresa Sekuła, Bogdan Sekuła // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 26-31

38. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Jolanta Terlikowska // Świat Problemów. - 2009, nr 2, s. 5-7

39. Efektywność leczenia bezdomnych alkoholików / Bogusław Włodawiec // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 2, s. 13-15

40. Efektywność wykonania orzeczeń sądowych o obowiązku leczenia odywkowego / Roman Kulma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 31-36

41. Europejskie badania w lokalnej perspektywie / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2008, nr 5, s. 1-3

42. Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 5 / Wioletta Junik // Remedium. - 2008, nr 3, s. 28-29

43. Ewaluacja Programu Wzmacniania Rodziny / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Serwis Informacyjny. - 2009, nr 4, s. 11-15

44. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących podaży alkoholu w Polsce w latach 1982-2005 / Grażyna Świątkiewicz, Łukasz Wieczorek // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 3, s. 223-242

45. FAS - od diagnozy do terapii / oprac. MAR // Remedium. - 2008, nr 6, s. 12

46. Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 341-362

47. Finansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia odwykowego wobec osób nieubezpieczonych / Kama Dąbrowska // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 46-47

48. Funkcjonowanie dzieci z rodzin alkoholowych / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 4, s. 8-9

49. Gminy wiodące kontra reszta Polski czyli Rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach gminnych w roku 2007 / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. - 2008, nr 10, dod. s. I-III

50. I kontynuacja, i nowe / Krzysztof Brzózka ; rozm. przepr. Aneta Zdunek // Świat Problemów. - 2011, nr 3, s. 5-7

51. I że cię nie opuszczę aż do śmierci... / Tomasz Bielicki // Świat Problemów. - 2009, nr 11, s. 8-10

52. Ile gminy wydają na profilaktykę dzieci i młodzieży? / Marta Zin-Sędek // Świat Problemów. - 2012, nr 6, s. 9-12

53. Ile i jak piją dorośli Polacy / Jadwiga Fudała // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 2, s. 30-32

54. Inicjacja alkoholowa gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 29-31

55. Inny świat / Aldona Płachtij // Świat Problemów. - 2012, nr 3, s. 5-9

56. Ja - matka, ja - córka / Joanna Wawerska-Kus // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 12-15

57. Jak piją Polacy? / Aneta Koczaska-Siedlecka // Świat Problemów. - 2010, nr 12, s. 5-8

58. Jak piją polskie nastolatki / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. - 2009, nr 7, s. 5-10

59. Jak poprawić dostęp do leczenia osobom uzależnionym? / Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 10, s. 13-15

60. Jak samorządy wydawały pieniądze na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? / Marta Zin-Sędek // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 16-20

61. Jak to się robi w Bydgoszczy? / Rafał Zieliński ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2011, nr 3, s. 12-15

62. Jak uwolnić się od destrukcyjnych przekazów rodzinnych? / Krzysztof Gąsior // Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 21-25

63. Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność programów AA i placówek leczenia uzależnień / Jakub Trzebiatowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 3, s. 217-235

64. Jedno piwko to nie problem? / Jerzy Rządzki ; rozm. przepr. Karol Adamski // Świat Problemów. - 2009, nr 7, s. 15-17

65. Jest o co walczyć / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2008, nr 7, s. I-VI

66. Kapitał społeczny a nadużywanie alkoholu i zadowolenie z życia młodzieży / Jakub Gajewski // Remedium. - 2011, nr 12, s. 4-5

67. Kiedy Polska żyje Euro 2012... czyli Co możemy wygrać, a co przegrać / Jolanta Terlikowska // Remedium. - 2012, nr 6, s. 1-3

68. Kim jest moja matka? / Joanna Wawerska-Kus // Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 14-17

69. Kobiece pułapki alkoholizmu / Lucyna Golińska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 1, s. 4-6

70. Kobiety (mężczyźni także) w trudnych związkach / Leszek A. Kapler // Świat Problemów. - 2008, nr 11, s. 14-17

71. Kobiety ryzykują więcej niż mężczyźni / Anna Basińska ; rozm. przepr. Jacek Krzewicki, Maciej Zdziarski // Świat Problemów. - 2009, nr 3, s. 9-13

72. Koncept DDA - efekt Barnuma? / Andrzej Margasiński // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 3, s. 13-17

73. Koncept DDA, efekt Barnuma? Cz. 2 / Andrzej Margasiński // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 4, s. 20-23

74. Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny. - 2009, nr 1, s. 33-41

75. Kraków, Miechów, Zielonki : jak działa system / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. - 2009, nr 1, s. 5-10

76. Kryzys w rodzinie - pierwszy krok ku trzeźwości? / Joanna Wawerska-Kus // Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 17-21

77. Lecznictwo odwykowe - co mówią liczby? / Jadwiga Fudała // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 28-32

78. Lecznictwo uzależnienia od alkoholu w Polsce w latach 1982-2005 / Ewa Miturska, Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 4, s. 365-386

79. Liderzy działań trzeźwościowych / Leszek A. Kapler // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 22-25

80. Literatura w walce z nałogami : scenariusz edukacji antyalkoholowej / Iwona Małgorzata Sobieszczuk // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 24-26

81. Marketing i reklama alkoholu - refleksje nad kulturowymi uwarunkowaniami picia alkoholu / Joanna Mikuła // Świat Problemów. - 2008, nr 11, dod. s. I-VII

82. Matki alkoholików / Halina Ginowicz // Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 11-13

83. Mechanizmy oraz terapia uzależnień kobiet i mężczyzn. Analiza z perspektywy biopsychospołecznej / Monika Frąckowiak-Sochańska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 32-38

84. Medusameeting / Aneta Zdunek // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 34-36

85. Medyczne i ekonomiczne aspekty używania alkoholu w Europie / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 1, s. 1-3

86. "Młodzież a alkohol" - scenariusz zajęć bibliotecznych / Angelika Suchomska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. dod. Wkładka Metodyczna, s. III-IV

87. Młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny. - 2011, nr 1, s. 28-31

88. Młodzież i narkotyki - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach czyli Jak zachęcić klientów do zmiany zachowań / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 3-6

89. Model Minnesota - nadal aktualny? / Elżbieta Rachowska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 6, s. 5-8

90. Model terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików : podstawowe założenia i charakterystyka / Krzysztof Gąsior // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 3, s. 10-15

91. Motywacyjna rola systemu programowego oddziaływania w rozwiązywaniu problemów alkoholowych osób odbywających karę pozbawienia wolności / Aldona Nawój-Śleszyńska // Świat Problemów. - 2010, nr 11, s. 32-37

92. Motywowanie do zmiany pacjentów uzależnionych / Marzenna Kucińska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 6, s. 15-19

93. Możemy pomagać skuteczniej / Jadwiga Fudała // Świat Problemów. - 2011, nr 12, s. 28-32

94. Na co zwrócić uwagę w leczeniu uzależnień? Uwagi praktyka / Józef Spisacki // Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 16-19

95. "Na przekór przeciwnościom losu" - jak wzmacniać reziliencję dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 163-174

96. Nadużywanie alkoholu a alkoholowa choroba wątroby / Halina Cichoż-Lach [et al.] // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 1, s. 55-62

97. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty / Marta Zin-Sędek // Świat Problemów. - 2011, nr 4, dod. "W Samorządach o Problemach Alkoholowych", s. V-VIII

98. Nawroty objawów choroby / Ryszard Romaniuk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 5, s. 16-19

99. Nic do stracenia / Ewa Woydyłło ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2010, nr 6, s. 9-13

100. Nie choruje się na współuzależnienie / Małgorzata Kornacka // Świat Problemów. - 2008, nr 11, s. 18-20

101. Nie ma róży bez kolców / Maja Mrożek-Dobber // Świat Problemów. - 2011, nr 3, s. 8-11

102. Niepełnosprawność a uzależnienia / Anna Maria Węgierek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 1, s. 33-36

103. Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 153-171

104. Od regresji do progresji : psychoterapia dla osób wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym / Elżbieta Sońta // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 6, s. 22-25

105. Oddziaływania profilaktyczne dotyczące problemu alkoholowego w domach pomocy społecznej / Leszek A. Kapler // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 14-17

106. On : scenariusz spektaklu profilaktycznego o tematyce antyalkoholowej / Gabriela Grabka-Grzechynia // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 78-84

107. Osoby uzależnione - klienci pomocy społecznej / Leszek A. Kapler // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 4, s. 17-20

108. Ostatnia deska ratunku - twarde argumenty / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 9-12

109. Patologie społeczne młodzieży / Ewa Sowa // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 22-23

110. Picie alkoholu przez młodzież - perspektywa posthumanistyczna / Marcin Jewdokimow // Remedium. - 2009, nr 6, s. 8-9

111. Picie alkoholu przez młodzież szkolną. Analiza trendów i ich interpretacja / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 13-18

112. Pij bracie, pij! : pacynkowy teatr - scenariusz przedstawienia o tematyce antyalkoholowej / Ewa Bembenista // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 37-43

113. Pijaństwo nieletnich / Maria Dąbrowska-Bąk, Maciej Muskała // Świat Problemów. - 2008, nr 7, s. 28-33

114. Po drugiej stronie : spektakl o tematyce antyalkoholowej, na podstawie opowiadania Joanny Gabryś "Mój najlepszy przyjaciel" oraz wierszy Ey Fordońskiej "Wśród ludzi", "Ten z naprzeciwka", "Oni", "Tamten brzeg" / Krzysztof Panfil // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 55-62

115. Pochwała złośnicy / Marta Rutkowska // Świat Problemów. - 2008, nr 3, s. 25-28

116. Poczucie odpowiedzialności i umiejscowienie poczucia kontroli a terapia osób uzależnionych od alkoholu / Joanna Mikuła // Świat Problemów. - 2010, nr 4, s. 32-35

117. Podstawowy cel - niesienie posłania / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 41-45

118. Podstawy pracy i rozumienie pacjenta z podwójną diagnozą w Niemczech. Cz. 2 / Klaus Richter ; tł. Roman Wojnar // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 4, s. 23-26

119. Pogrzebani przez alkohol i narkotyki / Aleksander Markiewicz // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 4 , s. 67-80

120. Polska młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 5, s. 26-27

121. Polsko-czeskie kontakty - korzystny efekt synergii / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 32-34

122. Potrzeba kontroli / Jan Gołębiowski // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 3, s. 18-20

123. Powstaną programy terapii dla osób starszych / Bohdan Tadeusz Woronowicz ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 10-13

124. Problem alkoholizmu w Polsce w ujęciu ekonomicznym / Izabella Jezierska, Dorota Dacz // Lider. - 2010, nr 1, s. 26-28

125. Problemy alkoholowe kobiet / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. - 2009, nr 3, s. 5-8

126. Problemy alkoholowe wśród młodzieży wciąż niedocenione / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. - 2011, nr 6, s. 10-12

127. Problemy emocjonalne dzieci z rodzin z uzależnieniem alkoholowym / Joanna Czado // Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 2, s. 43-56

128. Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 363-389

129. Profilaktyka szkolna na Ursynowie - pytania, wyzwania, dylematy / Mira Prajsner // Remedium. - 2010, nr 1, s. 10-12

130. Profilaktyka, zagrożenie i co dalej...? / Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 79-85

131. Program profilaktyki uzależnień "Unplugged" / Anna Borkowska // Remedium. - 2011, nr 10, s. 8-9

132. Program przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów "unplugged" / Anna Borkowska // Serwis Informacyjny. - 2011, nr 3, s. 18-23

133. Przekonania dorosłych a picie młodzieży / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. - 2009, nr 7, s. 18-20

134. Przemiana wewnętrzna AA / Ireneusz Kaczmarczyk // Świat Problemów. - 2011, nr 8, s. 21-23

135. Przemoc wobec pijących kobiet / Joanna Mikuła // Świat Problemów. - 2009, nr 5, s. 28-31

136. Przezwyciężyć zły los / Anna Borucka, Krzysztof Ostarzewski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 13-21

137. Przygotowanie do pisania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Danuta Wiech // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 5-8

138. Przygotowanie dzieci po pierwszym etapie edukacji do życia bez uzależnień / Katarzyna Wojciechowska, Maria Sobieszczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 38-44

139. Przymusowe leczenie i terapia sprawców przemocy w rodzinie i innych przestępstw / Agnieszka Olszewska // Świat Problemów. - 2010, nr 12, s. 35-38

140. Psychoterapia osób uzależnionych z rozpoznaniem narcystycznych zaburzeń osobowości / Katarzyna Augustyn, Jolanta Ryniak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 2, s. 5-8

141. Psychoterapia tańcem i ruchem / Aleksandra Wysocka-Zańko // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 3, s. 28-30

142. Punkty konsultacyjne i telefony zaufania w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Agnieszka Czerkawska-Kopiel // Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 5-7

143. Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska // Alkoholizm i Narkomania. - 2001, nr 3, s 175-187

144. Rodzina a terapia uzależnienia od alkoholu / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. - 2012, nr 3, s. 10-14

145. Rodzina z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 16-17

146. Rodzina z problemem alkoholowym. Cz. 3 / Małgorzata Chojak // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 16-19

147. Rozpoznawanie gotowości do wprowadzania zmian / Iga Jaraczewska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 19-21

148. Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 42-45

149. Sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego : problemy i perspektywy / Jadwiga Fudała // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 30-35

150. Skażone rodzicielstwo / Marzenna Kucińska // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 74-77

151. Skąd się biorą bezdomni? / Bogusław Włodawiec // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2005, nr 3, s. 10-12

152. Skuteczność terapii motywującej w redukcji problemów alkoholowych / Iga Jaraczewska // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 2, s. 129-141

153. Specyfika uzależnienia kobiet / Małgorzata Kowalcze // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 5, s. 24-28

154. Spożywanie alkoholu przez gdańskich uczniów / Maciej Dębski // Remedium. - 2011, nr 1, s. 4-5

155. Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/ 11, s. 33-37

156. "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" / Magdalena Pietruszka // Świat Problemów. - 2009, nr 6, s. 5-7

157. Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne / Magdalena Pietruszka // Remedium. - 2009, nr 4, s. 12

158. Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej / Jan Chodkiewicz, Agata Wilska // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 135-152

159. Stanowisko młodzieży wobec alkoholu - badania empiryczne przeprowadzone wśród uczniów szkół berlińskich i warszawskich / Maria A. Marchwacka, Stephanie Plückhahn // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 119-134

160. Stereotypy społeczne w postrzeganiu alkoholika a trudności emocjonalne osoby uzależnionej w leczeniu / Joanna Korona // Świat Problemów. - 2008, nr 4, s. 17-19

161. Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 24-32

162. Substancje psychoaktywne a zaburzenia odżywiania / Anna Brytek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 3, s. 21-24

163. Sukcesy? Wolę mówić o wyzwaniach / Krzysztof Brzózka ; rozm. przepr. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 3, s. 2-3

164. System pomocy rodzinom z problemem alkoholowym / Agnieszka Czerkawska // Świat Problemów. - 2012, nr 3, s. 34-38

165. Szukanie oparcia w sobie : terapia grupowa dla dorosłych dzieci alkoholików / Agnieszka Moroz // Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 26-28

166. Szybciej stają się piękne / Ewa Woydyłło ; rozm. przepr. Jacek Krzewicki, Maciej Zdziarski // Świat Problemów. - 2009, nr 3, s. 16-20

167. Ta Barka to skarb / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. - 2009, nr 1, s. 21-23

168. Ten ostatni kieliszek... / Sarah Allen Benton // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 74-78

169. Terapeuta wobec ograniczeń pacjenta / Jacek Kasprzak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 4, s. 9-14

170. Terapia alkoholików sprawców przemocy domowej / Dorota Dyjakon // Świat Problemów. - 2011, nr 8, s. 24-28

171. Terapia motywująca - nowy kierunek leczenia uzależnień / Iga Jaraczewska // Świat Problemów. - 2010, nr 8, s. 31-34

172. Terapia motywująca w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu / Jadwiga Fudała // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 5, s. 4-7

173. Terapia motywująca w uzależnieniach / Joanna Rutkowska, Iga Jaraczewska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 4, s. 31-32

174. Terapia osób uzależnionych od alkoholu : lęk i depresja a zasoby osobiste / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 3, s. 201-216

175. Terapia rodzinna w ośrodku stacjonarnym / Marek Kamionowski // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 4, s. 17-18

176. Teraz nie mamy się czego wstydzić / Andrzej Nagiel // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 11-13

177. Transteoretyczny model zmiany a praktyka kliniczna polskiego lecznictwa odwykowego / Jadwiga Fudała // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 6, s. 9-14

178. Trudni pacjenci - kobiety / Ewa Woydyłło // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 6, s. 6-10

179. Trzy miliony DDA / Jerzy Mellibruda // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 74-77

180. Twórczy nauczyciel - twórcze zajęcia : zagrożenia na imprezach : scenariusz lekcji wychowawczej / Marlena Woźniak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 2, s. 58-59

181. Uczniowie szkół podstawowych a spożycie alkoholu / Krzysztof Zajdel // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna, s. 28-31

182. Uczniowskie mity i prawdy o alkoholu / Iwona Duczyńska // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 4 , s. 85-90

183. Uwarunkowania internalizacji i eksternalizacji zaburzeń u dzieci i młodzieży / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, nr 1, s. 71-85

184. Uzależnienie od alkoholu : od neurobiologii do nowoczesnej terapii / Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 2, s. 117-123

185. Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/ 11, s. 29-32

186. Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 2006-2010 / Anna Dzielska // Remedium. - 2012, nr 4, s. 30-31

187. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną - wynik i badania ESPAD 2007 / Artur Malczewski, Robert Frączek // Serwis Informacyjny. - 2008, nr 1, s. 6-12

188. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w opinii rodziców. Cz. 2 / Maciej Dębski // Remedium. - 2012, nr 2, s. 30-31

189. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w opinii rodziców. Cz. 3 / Maciej Dębski // Remedium. - 2012, nr 3, s. 30-31

190. Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów - wyniki badań ESPAD // Serwis Informacyjny. - 2009, nr 2, s. 32-36

191. W poszukiwaniu poczucia godności / Ireneusz Kaczmarczyk ; rozm. przepr. Krzysztof Wojcieszek // Świat Problemów. - 2008, nr 8, s. 4-8

192. W rodzinie z problemem alkoholowym / Klaudia Mikołajczyk // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 43-47

193. Warsztaty adaptacyjno-profilaktyczne - ewaluacja odroczona / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 22-23

194. Wciąż duża liczba nastolatków pije alkohol / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. - 2012, nr 6, s. 5-8

195. Wczesne rozpoznawanie - krótka interwencja / Jadwiga Fudała // Świat Problemów. - 2009, nr 4, s. 5-9

196. Wiedza gimnazjalistów na temat zachowań ryzykownych / Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 28-31

197. Wpływ spożywania alkoholu etylowego na wyniki badań laboratoryjnych / Kinga Lis // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 9, s. 65-73

198. Współuzależnienie - koncepcja i psychoterapia. Cz. 1, Koncepcje współuzależnienia / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 4, s. 19-22

199. Współuzależnienie - koncepcja i psychoterapia. Cz. 2, Współuzależnienie jako pułapka psychologiczna / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 9-11

200. Współuzależnienie - koncepcje, definicje, kontrowersje / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. - 2008, nr 11, s. 4-11

201. Współuzależnienie po 30 latach - wyniki badań empirycznych / Andrzej Margasiński // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 2, s. 19-23

202. Współuzależnienie po 30 latach / Andrzej Margasiński // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 1, s. 20-23

203. Wtórny stres traumatyczny / Katarzyna Żukowska, Ewelina Smoktunowicz, Roman Cieślak // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 35-37

204. Wybrane problemy patologii w Słupsku / Katarzyna Gazicka // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 69-88

205. Wychodzenie z podziemia / Daria Ciesielska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 4, s. 33-34

206. Wywiad motywujący / Bogusława Bukowska // Serwis Informacyjny. - 2010, nr 2, s. 5-9

207. Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową / Hintze, Beata // Alkoholizm i Narkomania. - 2001, nr 2, s. 99-115

208. Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu / Andrzej Jakubczyk [et al.] // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 2, s. 143-159

209. Zachowania problemowe młodzieży w Krakowie / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2008, nr 3, s. 4-7

210. Zasoby szczęścia a motywacja do picia i ryzyko problemów alkoholowych wśród studentów / Ryszard Poprawa // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 1, s. 27-49

211. Zawsze masz wybór : scenariusz przedstawienia na temat uzależnień alkoholowych i narkotycznych / Aneta Kaźmierczak // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 13-23

212. Zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu - praktyczne wskazówki dla realizatorów / Kama Dąbrowska, Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. - 2012, nr 2, s. 39-45

213. Związani przeszłością / Martyna Figurska // Charaktery. - 2011, nr 7, s. 82-85

 

FILMY

1. Alkohol i narkotyki : pomyśl, zanim będzie za późno. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1999.

2. Alkohol i uzależnienia. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2007.

3. Alkohol : droga do nikąd. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1999.

4. Asertywność. 1, No co ty pękasz? / reż. Dariusz Regucki ; scen. Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki ; oprac. materiału Olga Estera Regucka. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011.

5. Decyzja należy do ciebie / scen. Grażyna Wilczyńska ; reż. i zdj. Zbigniew Borek ; muz. Tomasz Bieliński. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2009?].

6. Dziękuję - nie piję! / scen. i real. Kuba Snochowski i Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005.

7. Dziękuję - nie piję! / scen. i real. Kuba Snochowski i Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2005.

8. Epitafium dla narkomana : trzy wstrząsające historie opowiedziane przez ofiary uzależnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1995.

9. Materiały profilaktyczno-edukacyjne do pracy z młodzieżą i rodzicami. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 1999.

10. Normalnie jak w domu / scen. Justyna Święcicka ; reż. Mariusz Malinowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.         

11. Obietnica. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006.

12. Pętla / reż. Wojciech Jerzy Has ; scen. Marek Hłasko, Wojciech Jerzy Has. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007.

13. Piłem i brałem. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2008?].

14. Problemy alkoholizmu / scen., reż. i real. Jerzy Jacek Tomczak, Jerzy W. Ziembicki. - [S.l : s.n, 1987?].

15. Przykazania Boże / scen. i reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2003.

16. Społeczne zagrożenia. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?].    

17. Życie pod murem. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006. - ISBN 83-60293-54-6 (druk)

18. Żyjąc higienicznie - żyjesz dłużej. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?].            

                                   

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.