Wybrane problemy profilaktyki. Cz. 2 - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2012

KSIĄŻKI

1. Abstynencja dzieci i młodzieży nadzieją trzeźwości dorosłych : szkice katechez dla dzieci i młodzieży przygotowujące do złożenia, ponawiania i przedłużania przyrzeczeń abstyneckich oraz inne pomoce duszpasterstwa trzeźwości / Jan Gomółka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Sióstr Loteranek, 2004.

2. Behawioralna terapia par w leczeniu uzależnienia od alkoholu i narkotyków / Timothy J. O'Farrell, William Fals-Stewart ; [tł. Krzysztof Mazurek, Arkadiusz Kaczorowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008.

3. Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Marian Filipiak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.

4. Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł. i oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

5. Integracyjna psychoterapia uzależnień : teoria i praktyka / Jerzy Mellibruda, Zofia Sobolewska-Mellibruda. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instytut Psychologii Zdrowia, 2006.

6. Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : Rubikon, [2003].

7. Kulty publiczności / Iwona Niewadomska, Mirosław Kalinowski, Dariusz Sikorski. - Lublin : Wydawnictwo KUL : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2005.

8. Leczenie uzależnionego umysłu / Lee Jampolsky ; przekł. Alicja Bartosiewicz, Agata Szewczyk, Katarzyna Wilczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008.

9. Leczenie uzależnionej osobowości : jak uwolnić się od nałogowych zachowań i uzależniających relacji / Lee Jampolsky ; przeł. Aleksandra Wolnicka. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009.

10. Media / Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, Dariusz Sikorski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : Gaudium, 2005.

11. Miłość przede wszystkim : metoda interwencji w terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Jeff Jay, Debra Jay ; tł. Zuzanna Bosacka. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2008.

12. Miłość to wybór : o terapii współuzależnień / Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier ; przeł. Renata Towlson. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W Drodze", 2004.

13. Młodzież i substancje psychoaktywne / pod red. Anety Koczaskiej-Siedleckiej ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPAMEDIA, 2009.

14. Na początku była rozpacz... : antropologiczne podstawy profilaktyki / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005.

15. Nałogowy człowiek / Anna Dodziuk, Leszek Kapler. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, cop. 2007.

16. Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2009.

17. Narkotyki / Stanisław Ignacy Witkiewicz. - Warszawa : Jirafa Roja, 2010.

18. Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009.

19. Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson ; przeł. Jerzy Vetulani. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.

20. Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

21. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2006.

22. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.

23. Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja : studium psychokulturowe / Dominika Łęcka. - Kraków : Impuls, 2011.

24. Procesy planowania w uwalnianiu się młodzieży z nałogu / Marcin Szulc. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

25. Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy / [Beata Kiełbasa]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2007.

26. Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kielce : Wydawnictwo Stachurski, 2005.

27. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : Fosze, cop. 2006.

28. Programy profilaktyki uzależnień : z doświadczeń autorów / pod red. Lucyny Telki. - Katowice : Śląsk, 2003.

29. Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010.

30. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : Scholar, 2003.

31. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. Agata Tomaszewska ; il. Charly Cungi. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007.

32. Strategie rozwiązywania problemów uzależnień / pod red. Sylwii Badory i Ireny Mudreckiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006.

33. Terapia poznawcza uzależnień / Aaron T. Beck [et al.] ; tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

34. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Media Rodzina - Harbour Point ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009.

35. Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; przekł. Zofia Pelc. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

36. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.

37. Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.

38. Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Difin, cop. 2010.

39. Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / Tommy Hellsten ; przeł. Andrzej Niewinny-Dobrowolski, Beata Niewinna. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo JK, 2008.

40. Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Fundacja Pedagogium, Akademia Humanistyczna im.Aleksandra Gieysztora. - Warszawa : Fundacja Pedagogium : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2009.

41. Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009.

42. Współuzależnienie matek narkomanów / Ewa Trębińska-Szumigraj. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

43. Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji : zalecenia do optymalizacji terapii / William R. Miller ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009.

44. Zaburzenia psychiczne i emocjonalne : przewodnik popularnonaukowy / Wojciech Jerzy Imielski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2010.

45. Zdrowo żyć = pięknie żyć : scenariusze profilaktyczne / [red. wydaw. Anna Grochowska-Piróg ; wst. Jolanta Tęcza-Ćwierz]. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, [2010].

                       

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I WYDAWNICTW ZBIOROWYCH 

1. ABC narkotyków / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 3, dod."Pomarańczowe Forum", s. VI-VII

2. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 11, s. 16-17

3. After care - nowe perspektywy i nowe możliwości / Roman Wojnar // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 3, s. 10-12

4. Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych / Magdalena Mrozek // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 3, s. 5-19

5. Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 14-20

6. Anioł i diabeł : scenariusz przedstawienia z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Joanna Bakaluk // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć. - S. 29-36

7. Anonimowi Uzależnieni od Emocji // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 11-12

8. Antropologia uzależnień / Jolanta Kraśniewska // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 29

9. Bariery w dostępie do leczenia uzależnień / Michał Bujalski // Serwis Informacyjny. - 2011, nr 1, s. 42-46

10. Biologiczne podstawy uzależnień / Jarosław Uziałło // Serwis Informacyjny. - 2009, nr 2, s. 20-25

11. Biorę narkotyki! / Beata Kołosińska // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 8-9

12. Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy...? : w poszukiwaniu definicji współuzależnienia występującego w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków / Dominika Krawczinska // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 5-29

13. Chrześcijańskie podejście do terapii uzależnień / Joanna Mikuła // Świat Problemów. - 2008, nr 8, s. 9-13

14. Cień wielkiego nałogu / Jolanta Życińska // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 66-68

15. Co po podstawowej terapii uzależnień? / Leszek A. Kapler// Świat Problemów. - 2011, nr 3, s. 29-32

16. Czerwony Kapturek : bajka profilaktyczna dla dzieci / Zofia Leciej, Agnieszka Michalska // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 29

17. "Człowiek stworzony jest na to, aby żyć w gromadzie, a nie w osamotnieniu. Z samotności rodzi się tylko rozpacz" : plan działań w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży / Violetta Wodzińska // Korepetytor. - 2005, nr 10, s. 8-12

18. Czy alkoholik ma szczęście? / Ryszard Romaniuk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 4, s. 11-13

19. Czy badania nad procesem pamięci przyniosą postęp w poznaniu mechanizmu uzależnień? / Wojciech Kostowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 2, s. 161-175

20. Czy temperament może być czynnikiem ryzyka w uzależnieniach? / Elżbieta Hornowska // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 32-33

21. Czym jest uzależnienie od seksu i jak się przejawia? / Monika Filarowska, Adrian Andrzej Ziółkowski // Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 2, s. 35-50

22. Czym skorupka za młodu nasiąknie... / Rafał Osiński // Świat Problemów. - 2006, nr 3, s. 11-13

23. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 173-199

24. Diagnoza i praca z uczniem zagrożonym uzależnieniami / Anna Marzec-Tarasińska // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. - S. 71-97

25. Diagnoza osób współuzależnionych / Jolanta Ryniak, Lucyna Świątek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 5-7

26. Dopalacze - charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawnym / Magdalena Korzycka-Stelmach // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 2, s. 22-27

27. "Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27

28. Dopalacze jak czkawka / Roman Pomianowski // Psychologia w szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16

29. Dostępność opieki dla osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w Polsce w 2004 r. / Wanda Langiewicz // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 49-73

30. Dostępność pomocy w lecznictwie uzależnień w Polsce dla pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych / Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek // Serwis Informacyjny. - 2010, nr 1, s. 37-42

31. Dylematy moralne w pracy z osobami uzależnionymi od nikotyny / Marian Zdzisław Stepulak // Remedium. - 2011, nr 9, s. 22-23

32. Dziękuję, to mi szkodzi - zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, dod. s. IV-VI

33. Emocje w psychoterapii osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii.- 2009, nr 2, s. 17-52

34. Ewaluacja pierwszej edycji projektu "Rewizja - Korekta". Cz. 2 / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2010, nr 5, s. 24-25

35. Ewaluacja profilaktycznego programu wzmacniania rodziny / Katarzyna Kocoń, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Serwis Informacyjny. - 2011, nr 3, s. 25-29

36. Ewaluacja terapii a naukowe myślenie / Tomasz Głowik // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 2, s. 5-9

37. Finansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia odwykowego wobec osób nieubezpieczonych / Kama Dąbrowska // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 46-47

38. Fonoholizm gimnazjalistów / Klaudia Kubińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 45-49

39. Głód alkoholowy / Ryszard Romaniuk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 6, s. 13-15

40. Głód alkoholowy / Storrada Grabińska-Ujda // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 5, s. 8-9

41. Groźny świat zakupów / Katarzyna Kucewicz, Mariola Piotrowicz // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 25-29

42. Haloooo... tu fonoholik / Martyna Figurska // Charaktery. - 2012, nr 4, s. 82-85

43. Hazardzista po terapii / Halina Ginowicz // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 31-33

44. Hazardzista wierzy w cud / Małgorzata Brzezińska // Charaktery. - 2005, nr 9, s. 39-41

45. Hipoterapia w uzależnieniach / Anna Francuz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 1/2, s. 44-46

46. Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie? / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 42-48

47. Iluzja łatwego szczęścia / Marek Dziewiecki // Świat Problemów. - 2005, nr 4, s. 14-16

48. Integracja profilaktyki w szkołach wyższych / Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 18-19

49. Interaktywna profilaktyka / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 36-37

50. Internet Gateway : europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień / Grażyna Herczyńska, Justyna Klingemann // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 223-231

51. Internetowe programy leczenia uzależnień / Filip Nawara // Serwis Informacyjny. - 2010, nr 1, s. 11-14

52. Jak im pomóc? / Witold Skrzypczyk // Świat Problemów. - 2005, nr 4, s. 24-27

53. Jak poprawić dostęp do leczenia osobom uzależnionym? / Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 10, s. 13-15

54. Jak rozumieć uzależnienie? : koncepcja Stantona Peele'a // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 4-5

55. "Jedno piwko" : inscenizacja poświęcona problematyce profilaktyki uzależnień / Renata Chrzanowska // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 63-70

56. "Jedno piwko" // W: Jak dobrze być. - S. 129-137

57. Kodeks etyczny terapeuty uzależnień - wprowadzenie / Piotr Jabłoński // Serwis Informacyjny. - 2007, nr 3, s. 1-6

58. Kompensowanie niedostatków dzieciństwa : uzależnienia emocjonalne / Katarzyna Lampa, Anna Fura // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 12-13

59. Kontynuacja i zmiana : kazimierzowskie spotkania profilaktyczne / Jolanta Terlikowska // Świat Problemów. - 2005, nr 8, s. 5-9

60. Koń trojański na palaczy / Norbert Maliszewski // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 27-28

61. Krąg : scenariusz przedstawienia z zakresu profilaktyki antynikotynowej dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Joanna Bakaluk // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 48-54

62. Kreatywna destrukcja : analiza grupowa w uzależnieniach / Mirosława Straburzyńska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 4, s. 27-30

63. Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 17-20

64. Kształtowanie pryncypialnej osobowości wychowanka a uzależnienia / Anna Kossobucka // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 32-34

65. Kwestionariusz MAP (Maudsley Addiction Profile) i jego wykorzystanie w obszarze uzależnień / Elżbieta Hornowska // Serwis Informacyjny. - 2006, nr 2, s. 9-17

66. Leczyć i zapobiegać / Bogdan Cichy // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 14, s. 17-18

67. Lepiej zapobiegać niż leczyć : profilaktyka uzależnień w szkole / Barbara Żurakowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 1-3

68. Magnolie : propozycja scenariusza teatralnego / Ewa Utig // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV

69. Mechanizmy uzależnienia / Ewa Kopicz-Kamińska // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s. 44-46

70. Mechanizmy uzależnienia czy kryzys rozwojowy? / Damian Zdrada // Świat Problemów. - 2005, nr 6-7, s. 39-42

71. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27

72. Medioholizm-problem przyszłości czy teraźniejszość? / Rafał Olczak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 9-12

73. Młodzież a narkotyki / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny. - 2011, nr 2, s. 21-28

74. Młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny. - 2011, nr 1, s. 28-31

75. Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 1-3

76. Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 1 / Artur Malczewski, Marta Struzik // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 54-55

77. Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 2 / Artur Malczewski, Marta Struzik // Remedium. - 2009, nr 11, s. 28-29

78. Młodzież a uzależnienia - mechanizmy i problemy : (uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów tożsamościowych) / Ewa Wysocka // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 11-18

79. Młodzież i narkotyki - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach czyli Jak zachęcić klientów do zmiany zachowań / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 3-6

80. Młodzież w pułapce nałogu : psychologiczny mechanizm uzależnienia / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 32-34

81. Młodzież wobec narkotyków / Zbigniew Maj, Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny. - 2009, nr 3, s. 36-42

82. Moda na chemię / Piotr Jabłoński ; rozm. przepr. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 3, s. 4-5

83. Model chorobowy w leczeniu uzależnień - refleksje nad trafnością założeń. Cz. 2 / Krystian Labuda // Remedium. - 2009, nr 1, s. 28-29

84. Motywacja do zmiany u młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych / Katarzyna Rozmarynowska-Borek // Świat Problemów. - 2011, nr 6, s.16-20

85. Możliwość wykorzystania standaryzowanych wskaźników umieralności do szacowania wybranych kosztów i strat związanych z uzależnieniami / Zofia Mielecka-Kubień // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 287-309

86. Mózg na haju / Ryszard Przewłocki // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 48-51

87. Mur / Irena Kołodziej // W: Scenariusze uroczystości szkolnych. Cz. 2. - S. 132-141

88. Mur : scenariusz przedstawienia poświęconego profilaktyce uzależnień i zagadnieniu przemocy w rodzinie / Irena Kołodziej // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 133-143

89. Na co zwrócić uwagę w leczeniu uzależnień? Uwagi praktyka / Józef Spisacki // Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 16-19

90. Nadążyć za nastolatkiem... / Witold Skrzypczyk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 8-11

91. Nałogi czy zdrowy styl życia? : scenariusz godziny dyspozycyjnej / Monika Ciszewska-Cieślak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 13

92. Nałogowy hazard / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 6, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. 1-8

93. Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjalnym / Beata Hoffman // Nowa Szkoła. - 2010, nr 2, s. 34-41

94. Nałóg - uwarunkowania i profilaktyka z perspektywy edukacji zdrowotnej / Izabella M. Łukasik // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 24, s. 217-228

95. Nauczyciel - realizator profilaktyki szkolnej / Dorota Macander // Serwis Informacyjny. - 2008, nr 1, s. 38-=42

96. Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 5-9

97. Neurochemiczne, psychobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty uzależnienia / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 5-44

98. Nic do stracenia / Ewa Woydyłło ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2010, nr 6, s. 9-13

99. Nie czynię dobra, które chcę... / Ewa Woydyłło // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 16-21

100. Nie tylko od alkoholu / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 6-10

101. Niektóre dylematy etyczne występujące w badaniach społecznych. Udział osób uzależnionych w badaniach / Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 4, s. 333-346

102. Niektóre dylematy profilaktyki. Cz. 2 / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2010, nr 6, s. 12

103. Niewykorzystane zasoby / Barbara Bętkowska-Korpała, Jolanta Ryniak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 2, s. 13-15

104. Nowe szaty starego nałogu / Lubomira Szawdyn ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 38-43

105. O współuzależnieniu i wychodzeniu z uwikłania / Ewa Jasik-Wardalińska // Świat Problemów. - 2012, nr 2, s. 9-14

106. Obraz siebie u młodzieży - jako następstwo relacji między dziećmi i rodzicami - i jego związki ze skłonnościami do uzależnień / Wojciech Baryluk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 115-138

107. Od haju do piekła / Jerzy Vetulani ; rozm. przepr. Mira Kuś // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 54-57

108. Od zależności do autonomii / Jolanta Ryniak, Barbara Bętkowska-Korpała // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 3, s. 4-8

109. Ofiary jednorękich bandytów / Bernadeta Lelonek // Charaktery. - 2009, nr 12, s. 30-33

110. Oswajanie nieznanego lądu czyli Co zrobić z mechanizmem nałogowego regulowania uczuć, aby zmniejszyć jego destrukcyjną moc / Halina Ginowicz // Świat Problemów. - 2005, nr 6-7, s. 18-24

111. Pacjent nałogowo uprawiający hazard / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Świat Problemów. - 2011, nr 7, s. 27-30

112. Pani doktor, jak długo będę przyjmować leki? / Storrada Grabińska-Ujda // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 4, s. 21-22

113. Patomechanizmy uzależnienia psychologicznego od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 5-47

114. Pij, pal, rzuć i... się chwal! : scenariusz spektaklu profilaktycznego / Małgorzata Herchel // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 94-105

115. Pociągi bez żadnego nadzoru / Bartłomiej Dzik // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 26-27

116. Podmiotowy charakter człowieka / Marcin Marsollek // Świat Problemów. - 2005, nr 11, s. 4-7

117. Podstawowe mechanizmy i teorie uzależnień / Wojciech Kostowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 2, s. 139-168

118. Polacy a gry o charakterze hazardowym / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny. - 2011, nr 3, s. 8-11

119. Polowanie : czy może stać się uzależnieniem? / Zenon Kruczyński ; rozm. przepr. Anna Dodziuk // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 23-30

120. Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27

121. Polska młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 5, s. 26-27

122. Popularny słownik zdrowego stylu życia. Cz. 3 / Bogusław Habrat [et. al] // Lider. - 2006, nr 6, s. 25-30

123. Potrzeby pacjentów lecznictwa uzależnień dotyczące relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów / Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 11, s. 377-394

124. Pozytywne trendy / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny. - 2006, nr 2, s. 26-31

125. Praca terapeutyczna z młodym pacjentem / Anna Bakuła, Piotr Bakuła // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 12-14

126. Praca z rodzicami osób uzależnionych od środków psychoaktywnych / Krzysztof Rubas // Świat Problemów. - 2005, nr 8, s. 28-30

127. Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży / Anna Puza // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 5-6

128. Problemy w terapii patologicznego hazardzisty / Barbara Wojewódzka // Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 35-39

129. Procedura szkolnej interwencji profilaktycznej - dobra praktyka zbudowana na współpracy szkoły z rodzicami / Magdalena Wardyńska-Ziołek // Problemy Narkomani. - 2009, nr 3, s. 87-95

130. Procedury psychologiczno-pedagogiczne reagowania na problemowe zachowania dzieci i młodzieży / Anna Zdaniukiewicz // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2004, z. 8, s. 58-61

131. Profilaktyka szansą dla szkoły / Paulina Szachniuk // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 18-19

132. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Modele planowania i działania / Agnieszka Rosińska // Czasopismo Psychologiczne. - 2007, nr 1, s. 41-50

133. Profilaktyka uzależnień psychoaktywnych wśród młodzieży / Magdalena Gołek // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 35-38

134. Profilaktyka uzależnień w szkole / Dorota Macander // Serwis Informacyjny. - 2007, nr 1, s. 15-21

135. Profilaktyka, zagrożenie i co dalej...? / Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 79-85

136. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dorosłych osób uzależnionych od alkoholu / Andrzej Bałandynowicz // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 1, dod. "Wychowanie w trzeźwości", s. X-XII

137. Programy profilaktyczne : agresja, uzależnienia, fala : programy do realizacji w klasach / Joanna Buczkowska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 24-25

138. Przeciwdziałać uzależnieniom-na przykładzie doświadczeń toruńskich / Jan Adam Malinowski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 43-45

139. Przyczyny uzależnień / Michał Damazyn // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 7-9

140. Przyjmowanie leków psychoaktywnych a używanie innych substancji odurzających przez młodzież / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka, Katarzyna Kocoń // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 1, s. 35-52

141. Przymusowe leczenie osób uzależnionych / Katarzyna Syroka // Serwis Informacyjny. - 2011, nr 2, s. 14-20

142. Przywiązani do przywiązania / Anna Dodziuk // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 10-15

143. Psychodynamiczny model leczenia uzależnień w Niemczech / Mattias Brecklinghaus ; tł. Tomasz Głowik // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 3, s. 18-24

144. Psychologia uzależnień / Lidia Cierpiałkowska // W: Psychologia kliniczna. T. 2. - S. 156-182

145. Psychologiczne podstawy rozwoju zjawiska uzależnienia od opoidów / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 3, s. 51-64

146. Psychoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, od czynności i terapia ich rodzin / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s. 5-23

147. Psychoterapia współuzależnienia w podejściu integracyjnym / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 6, s. 16-20

148. Psychoterapia zorientowana na redukcję szkół / Andrew Tatarsky ; oprac. redakcja // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 5, s. 4-7

149. Radzenie sobie ze stresem a uzależnienia wśród nastolatków / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 6, s. 4-5

150. Raport o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Anna Dunowska, Janusz Ampuła // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 59-74

151. Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 // Serwis Informacyjny. - 2011, nr 4, s. 2-9

152. Realizacja zajęć z młodzieżą w ramach programu "Fred goes net" / Robert Rejniak // Serwis Informacyjny. - 2009, nr 2, s. 14-19

153. Redukować czy wzmacniać? / Magdalena Gołek // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 20-21

154. Relacje rodzic-dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków / Magdalena Górska // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 1, s. 11-29

155. Relacje w rodzinie generacyjnej osób uzależnionych od pracy / Aleksandra Lewandowska-Walter, Kamila Wojdyło // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego. - S. 253-271

156. Rodzice - brakujące ogniwo szkolnej profilaktyki / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2007, nr 10, s. 4-5

157. Rodzice i profilaktyka - wybrane aspekty pedagogizacji rodziców / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, dod. s. III-VI

158. Rodzina dysfunkcjonalna a problem narkotyzowania się młodzieży / Barbara Kałdon // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. - S. 151-158

159. Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież / Monika Szpringer // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 29-46

160. Rodzina jako pierwotne środowisko profilaktyki uzależnień / Marta Wilk // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 34-40

161. Rodzinna profilaktyka uzależnień / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 34-35

162. Rola grup rówieśniczych w zapobieganiu uzależnieniom / Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 13-17

163. Rozrywka czy choroba? Gry hazardowe w świetle psychologii / Bernadeta Lelonek // Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 2, s. 17-34

164. Samobójstwa a uzależnienia - wzajemne uwarunkowania / Józef Kocur // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 5-8

165. Samopomocowe grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych / Zofia Olesiak // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s. 60-62

166. Skuteczne strategie profilaktyczne : alkohol i polska młodzież w ostatnich dwudziestu latach / Krzysztof Wojcieszek // Świat Problemów. - 2006, nr 6, s. 33-39

167. Specyfika terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w zakładach karnych / Andrzej Majcherczyk // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 321-342

168. Spętani : scenariusz spektaklu profilaktycznego dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Magdalena Wódczak // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 71-77

169. Spojrzenie z perspektywy cyklicznych badań międzynarodowych / Joanna Mazur // Remedium. - 2011, nr 12, s. 1-3

170. Społeczne wsparcie a zachowania wobec innych : niektóre paradoksy i niektóre tendencje / Thomas Ashby Wills, Jody A. Resko // W: Dobro i zło. - S. 517-549

171. Spożywanie alkoholu przez gdańskich uczniów / Maciej Dębski // Remedium. - 2011, nr 1, s. 4-5

172. Stan badań naukowych nad uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz wynikąjace z nich postulaty dla diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej osób z problemem nałogu, ich terapii i profilaktyki / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 3, s. 39-76

173. Standardy leczenia osób uzależnionych i system akredytacji placówek / Małgorzata Maresz // Serwis Informacyjny. - 2006, nr 2, s. 7-8

174. Stanowisko młodzieży wobec alkoholu - badania empiryczne przeprowadzone wśród uczniów szkół berlińskich i warszawskich / Maria A. Marchwacka, Stephanie Plückhahn // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 119-134

175. "Stare i nowe uzależnienia" - podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86

176. Stopień zagrożenia uzależnieniami wśród młodzież / Józef Janusz // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 21-24

177. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną / Ewa Mędrela-Kuder // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 12-13

178. Stosowanie wybranych leków przez 15-letnich uczniów szkół warszawskich / Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 1, s. 53-70

179. Stres a uzależnienie / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 21-29

180. Streszczenia referatów międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej: Genetyka Psychiatryczna. Uzależnienia: podwójna diagnoza. Psychofarmakoterapia : Szczecin, 10-11.06.2005 // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1/2, s. 105-130

181. Streszczenia referatów ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej: "Specyficzni pacjenci programów psychoterapii uzależnień" : Warszawa, 20-22 września 2005 // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1/2, s. 131-141

182. Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 24-32

183. Substancje i zachowania uzależniające / Walentyna Olszewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 39-41

184. Substancje psychoaktywne w środowisku dzieci zakopiańskich szkół podstawowych / Maria Gacek, Jarosław Rosiński, Dariusz Tchórzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 12-14

185. Sygnały ostrzegawcze - rola pediatry i lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu uzależnienia / Agnieszka Chrobot // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 31-34

186. System pomocy rodzinom z problemem alkoholowym / Agnieszka Czerkawska // Świat Problemów. - 2012, nr 3, s. 34-38

187. Systemowa terapia rodziny z problemem przemocy i uzależnienia / Wanda Szaszkiewicz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 4, s. 8-11

188. Systemowe rozumienie rodziny z problemem uzależnienia / Idalia Jednorowska-Król, Damian Szestopałko // Świat Problemów. - 2012, nr 3, s. 15-19

189. Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki uzależnień. Cz. 3 / Anna Czerwińska // Remedium. - 2008, nr 6, s. 13-15

190. Szklana pułapka półpancerna / Lubomira Szawdyn ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 10-15

191. Szkolna profilaktyka uzależnień - o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 35-36

192. Szybka informacja, skuteczne działanie / Dawid Chojecki, Michał Kidawa // Serwis Informacyjny. - 2006, nr 1, s. 22-25

193. Środowisko szkoły a zachowania ryzykowne gimnazjalistów / Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska-Szkutnik // Remedium. - 2007, nr 10, s. 1-3

194. Świat rozwiązań czyli Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z uzależnionymi / Jacek Szczepkowski // Świat Problemów. - 2011, nr 9, s. 21-25

195. Taniec śmierci / Wiesława Kwiek // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 26

196. Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów / Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 247-266

197. Teatr profilaktyczny może być ciekawy - propozycja scenariusza scenki "Aniele Stróżu moich rodziców..." / Małgorzata Teska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, dod. s. I-III

198. Teatr szkolny ma zaszczyt zaprosić... : inscenizacje, montaże, spektakle, jednoaktówki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Marek Racinowski.

199. Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Cz. 2 / Bogusława Bukowska // Remedium. - 2009, nr 10, s. 28-29

200. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu BSFT w praktyce leczenia uzależnień / Jacek Lelonkiewicz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr, 5, s. 8-11

201. Terapia młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków - ale jaka? / Jacek Szczepkowski // Świat Problemów. - 2006, nr 4, s. 32-35

202. Terapia motywująca : jak pomagać niezmotywowanemu pacjentowi w wykształceniu motywacji do zmiany / Iga Jaraczewska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 25-29

203. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu uzależnień / Elżbieta Rachowska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 3, s. 15-18

204. Tło terapii systemowej rodziny z leczącym się uzależnionym nastolatkiem / Michał Melonowski // Świat Problemów. - 2012, nr 3, s. 20-23

205. Tu wszystko jest terapią / Małgorzata Berdyga // Świat Problemów. - 2012, nr 3, s. 28-31

206. Ucieczka / Ewa Gaweł // W: Scenariusze uroczystości szkolnych. Cz. 2. - S. 111-131

207. Uczelnie wolne od uzależnień / Elżbieta Krawczyk // Serwis Informacyjny. - 2006, nr 4, s. 7-13

208. Udział w scence profilaktycznej pn. "Nie daj się zniewolić" z perspektywy uczniów / Ewa Krzyżanowska, Magdalena Kiełbasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 46-48

209. Uwarunkowania oporu psychologicznego w terapii osób uzależnionych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 1, s. 5-36

210. Uzależniająca terapia / Krzysztof Jędrzejko, Wojciech Woszczyk // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 47-53

211. Uzależnieni opaleni / Patrycja Kozera // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 70-74

212. Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia i resocjalizacja / Czesław Cekiera // W: Resocjalizacja. T. 2. - S. 20-56

213. Uzależnienia : przykłady działań profilaktycznych // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 22-23

214. Uzależnienia / Sylwia Błażejczak // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 25

215. Uzależnienie jako choroba chroniczna / Bogusława Bukowska // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 56-57

216. Uzależnienie niechemiczne jako nowe zagrożenie w rozwoju człowieka / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 15-20

217. Uzależnienie od alkoholu : od neurobiologii do nowoczesnej terapii / Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 2, s. 117-123

218. Uzależnienie od hazardu i substancji psychoaktywnych / Barbara Wojewódzka // Świat Problemów. - 2012, nr 6, s. 33-36

219. Uzależnienie od jedzenia a uzależnienie od substancji psychoaktywnych - współne podłoże biochemiczne / Jadwiga Zalewska-Kaszubska // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, T. 23, s. 143-151

220. Uzależnienie od szklanego ekranu - chorobą XXI wieku / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 5, s. 27

221. Uzdrawianie z nałogu / Halina Ginowicz // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 22-25

222. Użależnienie w świetle nieciągłości reakcji emocjonalnych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s. 5-37

223. Używanie alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej w województwie kujawsko-pomorskim / Grzegorz Kasprzycki // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 19-48

224. Używanie narkotyków przez gdańskich uczniów. Cz. 2 / Maciej Dębski // Remedium. - 2011, nr 5, s. 28

225. Używanie substancji psychoaktywnych a zaburzenia psychiczne : charakterystyka zjawiska współzachorowalności / Marta Struzik // Serwis Informacyjny. - 2009, nr 3, s. 13-17

226. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w opinii rodziców. Cz. 2 / Maciej Dębski // Remedium. - 2012, nr 2, s. 30-31

227. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w opinii rodziców. Cz. 3 / Maciej Dębski // Remedium. - 2012, nr 3, s. 30-31

228. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce i Europie // Remedium. - 2009, nr 5, s. 12

229. W gąszczu zaprzeczeń i manipulacji / Dorota Dyjakon // Świat Problemów. - 2012, nr 1, s. 21-23

230. W kierunku profilaktyki integralnej / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 5-10

231. W nałogu od pierwszego papierosa / Joseph R. DiFranza // Świat Nauki. - 2008, nr 6, s. 38-43

232. W nierozerwalnym procesie doświadczania / Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 2005, nr 6-7, s. 5-7

233. W poszukiwaniu sposobu realizacji działań zapobiegawczych / Aleksandra Sander // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 41-43

234. W pułapce seksu / Arkadiusz Piotr Bilejczyk // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 26-29

235. W terapii uzależnienia / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Świat Problemów. - 2005, nr 6-7, s. 8-11

236. W zdehumanizowanym świecie / Damian Zdrada // Świat Problemów. - 2005, nr 11, s. 8-10

237. Wielkie halo / Tomasz Szlendak // Charaktery. - 2007, nr 5, s. 34-35

238. Wirtualne nałogi / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Charaktery. - 2011, nr 10, s. 84-87

239. Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych / Agnieszka Pisarska // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 29-53

240. Wpływ zaburzeń osobowości na sprawowanie ról rodzicielskich / Eleonora Wojtala // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 10-11

241. Wrażliwość czynnik ryzyka uzależnień? / Katarzyna Dobryniewska // Remedium. - 2007, nr 5, s. 22-23

242. Wsparcie w odpowiednim momencie / Joanna Wilkońska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 60-63

243. Wspólnoty "Cenacolo" / Joanna Wnęk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 50-52

244. Współczesna kultura a zachowania nałogowe / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 5-9

245. (Współ)praca z rodziną w terapii uzależnień / Krystian Labuda // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 26-28

246. Współuzależnienie - objawy i przyczyny / Lidia Cierpiałkowska // Świat Problemów. - 2012, nr 2, s. 5-9

247. Współuzależnienie / Karolina Kmiecik-Jusięga // Remedium. - 2012, nr 2, s. 26-27

248. Współuzależnienie jako zaburzenie adaptacji - perspektywa diagnozy klinicznej / Barbara Bętkowska-Korpała, Jolanta Ryniak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 6, s. 11-15

249. Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły / Leszek Loose // Świat Problemów. - 2005, nr 4, s. 17-19

250. Wychowanie ku zaangażowaniu społecznemu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży/ Ewa Tłuczek-Tadla // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 17-21

251. Wychowanie prozdrowotne / Edmund Juśko // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 5-6

252. Wychowawca odpowiedzialny - w kontekście rozważań o uzależnieniach / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 3-6

253. Wykorzystanie psychobiologicznej koncepcji osobowości R. C. Cloningera w obszarze uzależnień / Elżbieta Hornowska // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s. 63-80

254. Wypalacze mózgu / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 66-69

255. Wywiad motywacyjny i prowadzone samoleczenie wg Lindy i Marka Sobellów / Katarzyna Dąbrowska // Serwis Informacyjny. - 2006, nr 3, s. 6-7

256. Z psychopatą bez uprzedzeń / Krzysztof Parusiński ; rozm. przepr. Katarzyna Burda // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2012, nr 2, s. 14-15

257. Z sumieniem na ty : scenariusz przedstawienia z zakresu profilaktyki uzależnień i przyczyn sięgania po narkotyki przez dzieci i młodzież, dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Joanna Bakaluk // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 24-28

258. Zaburzenia tożsamości a terapia uzależnienia / Piotr Szczukiewicz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 2, s. 14-18

259. Zachowania autodestrukcyjne : raport roczny programu społecznego "Szkoła bez przemocy" / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 16-19

260. Zachowania problemowe uczniów w opinii pedagogów i psychologów szkolnych / Maciej Dębski // Remedium. - 2011, nr 12, s. 30-31

261. Zachowania problemowe uczniów w opinii pedagogów i psychologów szkolnych / Maciej Dębski // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 60-61

262. Zagrożenie uzależnieniami w środowisku młodzieży gimnazjalnej / Robert Porzak // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 24, s. 129-141

263. Zaplątani w sieci / Wojciech Otawa // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 34-39

264. Zapobieganie uzależnieniom / Regina Trandziuk // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 28

265. Zdrowie kontra używki : scenariusz spektaklu profilaktycznego / Katarzyna Nowińska-Furdyna, Wiesława Dziewit // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 116-123

266. Zdrowo żyć = pięknie żyć : scenariusz przedstawienia profilaktycznego / Katarzyna Nowińska-Furdyna, Wiesław Dziewit // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 219-233

267. Ze szczytów uniesień na piekła dno : mechanizm narkotykowego uzależnienia / Krzysztof Kruszko // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 19-26

268. Zespół hyperkinetyczny (ADHD) a uzależnienia / Izabela Gorzkowska, Jerzy Samochowiec // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 4-8

269. Zespół stresu pourazowego a uzależnienia. Cz. 2, Rozwiązanie / Ryszard Romaniuk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2005, nr 6, s. 17-19

270. Zmienić życie : scenariusz spektaklu profilaktycznego / Marianna Zgierska // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 197-207

271. Znaczenie duchowości w procesie terapii uzależnień oraz resocjalizacji / Krzysztof Kudzia // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 77-81

272. Znaczenie i rola nadziei w terapii uzależnień / Krystian Labuda // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 11-14

273. Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88-98

274. Związani nałogiem / Martyna Figurska // Charaktery. - 2012, nr 5, s. 82-85

275. Żebraczka : scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych i starszych / Paweł Janicki // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 28-29

276. Życie bez uzależnień - przygotowanie ucznia do zdrowego stylu życia / Barbara Wolny // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 29-33

277. Żyję zdrowo - nałogom mówię nie : scenariusz zajęć profilaktycznych / Renata Czerwińska, Monika Pacewicz // Lider. - 2005, nr 2, s. 12

 

FILMY

1. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń : moda na dopalacze / scen. i reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011.

2. Włącz się do gry : telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i nauczycieli / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003

 

UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA

KSIĄŻKI

1. Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. naukowa Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009.

2. Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab ; przeł. Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003.

3. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.

4. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2011.

5. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

6. Rodzice offline? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? / Florian Huber, Christoph Neuschaffer ; z jęz. niem. tł. Ryszard Turczyn. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003.

7. Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu / Kimberly Young, Patrice Klausing OSF ; przekł. Gabriela Pindur. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009.

8. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010.

9. Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Akdemii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010.

10. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Cukiereczki : scenariusz przedstawienia o uzależnieniu od komputera / Ewa Bembenista // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 166-175

2. Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 34-35

3. Czy Internet uzależnia? Cz. 2 / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 10, s. 20-21

4. Dzieci sieci - specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 12-24

5. Erotyczne strony www, czaty, serwisy porno / Paweł Stasiński // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 19-21

6. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 34-43

7. Informuję - ostrzegam : gminny projekt edukacyjny (Niepołomice, woj. małopolskie) / Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 44-45

8. Internet dojrzał, a my... chorzy? / Michał Feldman // Meritum. - 2010, nr 2, s. 16-17

9. Internet jak narkotyk / Sylwia Jaskuła // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 12-17

10. Internetowe rykowisko / Marek Mejssner // Ergo. - 2005, nr 4, s. 10-12

11. Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 17-20

12. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27

13. Mediomania : pedagog i rodzic w walce ze współczesnymi uzależnieniami / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 55-58

14. Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej / Grażyna Miłkowska // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 41-47

15. Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie / Ewa Blada // Lider. - 2005, nr 1, s. 18-19

16. Nie tylko od alkoholu / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 6-10

17. Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 27-30

18. Nowe czasy - nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 49-55

19. Pokolenie elektronicznych mediów / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, s. 26-28

20. Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 20-21

21. Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 111-119

22. Raj.com / Mirosław Laszczak // Charaktery. - 2006, nr 3, s. 24-27

23. Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne / Marta Kondracka // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 40-46

24. Spostrzeganie czasu a skłonność do nadmiernego korzystania z Internetu / Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Janiec // Chowanna. - 2007, T. 1, s. 119-134

25. Terapia uzależnień komputerowych / Andrzej Augustynek // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 28-32

26. Tożsamość w sieci - w sieci tożsamości / Anna Łuczak, Bruno A. Mańczak, Adam Surdyk // Remedium. - 2011, nr 10, s. 26-27

27. Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek / Barbara Szczepańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 3-5

28. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 7-9

29. Uzależnienie dziecka od internetu / Agata Grabowska // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 14-15

30. Uzależnienie niechemiczne jako nowe zagrożenie w rozwoju człowieka / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 15-20

31. Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4-8

32. Uzależnienie od Internetu - problem wirtualny? / Paweł Stasiński, Jan Chodkiewicz // Świat Problemów. - 2005, nr 6-7, s. 45-50

33. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18-21

34. Uzależnienie od Internetu. Diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9-12

35. Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 5, s. 6-7

36. Uzależnienie od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? / Anna Kujawa // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV

37. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6-9

38. Uzależnienie od komputera i mediów / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3, dod. "Wychowanie w Trzeźwości", s. IV-X

39. Uzależnienie uczniów od Internetu / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 57-69.

40.W świecie komputera : scenariusz przedstawienia o uzależnieniu od komputera / Ewa Bembenista // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć - S. 151-165

41. Wirtualne nałogi / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Charaktery. - 2011, nr 10, s. 84-87

42. Wirtualne uzależnienie : jak mu zapobiegać : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska // Biblioteka. - 2011, nr 2, s. 20-21

43. Wpływ telewizji i komputera na psychikę dzieci i młodzieży : (artykuły z czasopism z lat 1995-2004) / Katarzyna Bruździak // Wszystko dla Szkoły. - 2005,nr 1, s. [25]

44. Zagrożenia generowane przez nowe technologie / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2008, nr 1, s. 69-73

45. Zaplątani w sieci / Wojciech Otawa // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 34-39

46. Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88-98

           

FILMY

1. TV Story. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006.

2. Wędrując ku dorosłości : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" i lekcji wychowawczych dla V-VI klasy szkoły podstawowej / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik ; real. Iwona Wołkowicz, Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008.

3. Wirtualne uzależnienie / reż. Paweł Nawrocki. scen. Małgorzata Nawrocka, reż. Paweł Nawrocki. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2008.

4. www.wsieci... / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007.

5. Zwolnij w sieci / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005.   

 

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.