Socjoterapia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1982-2012

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Czy Pan Bóg ma oczy"? / Alina Szulirz, Aleksandra Karasowska// Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 57-59

2. Choroba sieroca i autyzm : terapia interakcji wiążących jako współprzeżywanie i obopólna gratyfikacja dziecka i dorosłego / Hanna Olechnowicz.// Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 2, s. 29-50

3. Czym jest socjoterapia? / Joanna Kamińska// Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 17-20

4. Ćwiczenia z zakresu twórczej wizualizacji / Beata Bielska// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, dod. Wkładka Metodyczna, s. VII-VIII

5. Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć / Gabriela Kalinowska, Katarzyna Sawicka// Remedium. - 2005, nr 1, s. 22-23

6. Diagnoza w procesie socjoterapii / Teresa Jadczak-Szumiło// Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 21-24

7. Drama w profilaktyce / Marta Marchow// Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 44-45

8. Ekologiczny aspekt socjoterapii / Katarzyna Sawicka// Remedium. - 2005, nr 5, s. 20-21

9. Ekspert w swoich sprawach czyli Terapia poznawczo-behawioralna / Katarzyna Mariańczyk// Charaktery. - 2005, nr 9, s. 28-29

10. Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 5 / Wioletta Junik// Remedium. - 2008, nr 3, s. 28-29

11. Franek prowokator / Patrycja Kozera// Charaktery. - 2007, nr 1, s. 24-27

12. Głęboko, coraz głębiej czyli Terapia psychoanalityczna / Maciej Musiał// Charaktery. - 2005, nr 8, s. 24-25

13. Grupa usamodzielnienia po dwóch latach funkcjonowania / Piotr Malesa, Marzena Kukawska-Makuła// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 32-34

14. Grupy nadziei / Piotr Antoniak// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 3, s. 36-38

15. Integracja leczenia substytucyjnego i modelu społeczności terapeutycznych : nowe wyzwania i szansa / Bogusława Bukowska// Serwis Informacyjny. - 2009, nr 3, s. 8-12

16. Kompetencje socjoterapeutów / Joanna Kamińska// Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 25-28

17. Kto może zostać szkolnym socjoterapeutą / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 5, s. 18-21

18. Metody i techniki stosowane w socjoterapii / Anna Matyja// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 22-25

19. Miejsce spotkania / Alina Szulirz// Remedium. - 2011, nr 10, s. 10-11

20. Miejscówka czyli Miejsce dla dzieci / Anna Matyja// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 44-45

21. Moja praca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii / Gracjana Pawlak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 42-45

22. Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych / Katarzyna Sawicka// Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 42-43

23. Niewłaściwie skierowani / Halina Drachal// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 11

24. Ogród jako miejsce terapii i animacji / Katarzyna Szulińska// Biblioterapeuta. - 2008, nr 1, s. 9-17

25. Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" / Hanna Karpińska, Karol Zieliński// Remedium. - 2005, nr 2, s. 20-21

26. Poczucie własnej wartości - program socjoterapeutyczny dla młodzieży szkół średnich / Violetta Południak.// W: Socjoterapia. - S. 129-146

27. Podtrzymanie motywacji dzieci do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych / Katarzyna Sawicka// Remedium. - 2006, nr 2, s. 30-31

28. Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka, Wanda Stasiuk// Biblioterapeuta. - 2007, nr 3, s. 10-13

29. Praca z trudnymi zachowaniami / Katarzyna Sawicka// Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 54-55

30. Profilaktyka rozwojowa realizowana metodą spotkań w małej grupie / Jacek Świst// Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 4/5, s. 24-32

31. Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka, Wanda Stasiuk// Biblioterapeuta. - 2007, nr 3, s. 10-13

32. Program cyklu spotkań socjoterapeutycznych / Gabriela Kalinowska// Remedium. - 2005, nr 3, s. 20-21

33. Program interwencyjny dla klasy szkolnej / Gabriela Sawicka-Kalinowska, Teresa Wyrobiej// W: Socjoterapia. - S. 72-106

34. Program pracy grupy socjoterapeutycznej / Elżbieta Głogowska-Makoś// Lider. - 2007, nr 11, s. 30

35. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dorosłych osób uzależnionych od alkoholu / Andrzej Bałandynowicz// Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 1, dod. "Wychowanie w trzeźwości", s. X-XII

36. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych / Andrzej Bałandynowicz// Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 1, dod. "Wychowanie w trzeźwości", s. VI-IX

37. Projekt jako metoda korygowania zaburzeń. Cz. 1 / Aleksandra Karasowska, Alina Szulirz// Remedium. - 2008, nr 10, s. 30-31

38. Propozycja programu socjoterapeutycznego / Krzysztof Nowakowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 46-49

39. Przykładowe scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla gimnazjalistów i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 5, s. 36-39

40. Socjoterapia jako forma pomocy pedagogiczej / Kazimierz Ostrowski// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 10-12

41. Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzone zachowania / Katarzyna Sawicka.// W: Terapia dzieci i młodzieży. - S. 49-86

42. Socjoterapia w szkole i w świetlicy socjoterapeutycznej / Joanna Żabińska-Koster// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 13-14

43. Socjoterapia w świetlicach - ostatnie dziesięciolecie / Anna Matyja// Remedium. - 2010, nr 3, s. 10-11

44. Szansa na zmianę / Ewa Podgórska// Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 11-16

45. Szkoła w procesie wspomagania ucznia - przeszkoda czy zachęta? / Elżbieta Kucińska// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 5-11

46. Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 1 / Alina Szulirz// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 46-47

47. Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 2 / Alina Szulirz// Remedium. - 2011, nr 9, s. 10-11

48. Taniec jako element socjoterapii młodzieży ze środowisk zagrożonych / Jadwiga Niedbała// Chowanna. - 2011, T. 1, s. 265-280

49. Truda integracja. Cz. 1 / Alina Szulirz// Remedium. - 2011, nr 10-11

50. Trudna integracja. Cz. 2 / Alina Szulirz// Remedium. - 2011, nr 3, s. 10-11

51. Trudne zachowania uczestników socjoterapii / Katarzyna Sawicka// Remedium. - 2006, nr 3, s. 28-29

52. W poszukiwaniu koła ratunkowego / Izabella Warchoł// Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 17-21

53. Ważne jest pozytywne bycie sobą / Wanda Trabert ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn// Świat Nauki. - 2012, nr 1, s. 21-23

54. Wigilia czyli Czuwanie / Alina Szulirz// Remedium. - 2009, nr 1, s. 8-9

55. Wpływ arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska// Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 9-19

56. Współpraca z Salezjańską Świetlicą Środowiskową im. św. Dominika Savio - prowadzenie kółka sportowo-rekreacyjnego / Dorota Lato// Lider. - 2005, nr 5, s. 30

57. Wychowawcza "nierzeczywistość" / Monika Wojtasik// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 12-13

58. Zabawa w czarno-białe / Agnieszka Kiełkiewicz// Arteterapia. - 2009, nr 1, s. 15-17

59. Zabawa w socjoterapii / Agnieszka Nowosiadły// Remedium. - 2006, nr 5, s. 30-31

60. Zajęcia integrująco-wyciszające : (scenariusz) / Maria Witkoś// Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 38-41

61. Zajęcia ruchowe / Anna Scigała// Gestalt. - 2007,nr 1/2, s. 2-68

62. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiany obrazu własnej osoby / Maria Fudali.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 26-31

63. Zasoby w tobie Czyli terapia ericksonowska / Katarzyna Szymańska// Charaktery. - 2006, nr 1, s. 39

64. Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii / Barbara Krasiczyńska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 40-47

65. Zrozumieć i pomóc / Maria Kuźmicz// Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 25-27

 

ZBIORY ZWARTE     

1. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

2. Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń / pod red. Jadwigi Jastrząb. - Toruń : Akapit, 2002

3. Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005

4. Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży / Roy Howarth, Pam Fisher ; [tł. Rafał Lisowski]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

5. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006

6. Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum / Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

7. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

8. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004

9. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

10. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

11. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

12. Nie-zgrane dziecko : zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie / Carol Stock Kranowitz ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

13. Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz ; przekł. Joanna Angelika Kamrowska, Karolina Majcher, Patricia Sørensen. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

14. Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej : (program, plan zajęć, przykłady zajęć) / Danuta Sieczczyńska. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2005

15. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011

16. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

17. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009

18. Psychofizjologiczne diagnozy trudności w uczeniu się / Maria Bogumiła Pecyna. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010

19. Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny / Elżbieta Potempska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2003

20. Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Dyrdy i Andrzeja W. Świderskiego. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2005

21. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia - zabawa - nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

22. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998

23. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-PedaSocjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007

24. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Warszawa : Kompendium, 2010

25. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

26. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Wyd. 3. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2004

27. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998

28. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Warszawa : Kompendium, 2010

29. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

30. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Wyd. 3. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2004

31. Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007

32. Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008

33. Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006

34. Świetlica jako środowisko terapeutyczne : praca zbiorowa / [pod red. Aleksandry Karasowskiej i Aliny Szulirz]. - Warszawa : Fundacja ETOH, 2011

35. Tańcząc z dziećmi : improwizacja taneczna, symbolika, socjoterapia / Detlef Kappert ; [tł. Honorata Łukaszewska, Natalia Szymańska]. - Warszawa : Kined, 2005

36. Tańcząc z dziećmi : improwizacja taneczna, symbolika, socjoterapia / Detlef Kappert ; [tł. Honorata Łukaszewska, Natalia Szymańska]. - Warszawa : Kined, 2005

37. Techniki pracy w terapii zajęciowej / pod red. Kazimiery Milanowskiej ; [aut. Przemysław Baranowski et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982

38. Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. Marta Stasińska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

39. Terapia pedagogiczna : przewodnik bibliograficzny / oprac. Marta Bogdanowicz ; [współaut. Paulina Pietras, Ewa Nowicka]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005

40. Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010

41. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008

42. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

43. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

44. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2004

45. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

46. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.

47. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne do nauki czytania i pisania / Teresa Danielewicz [et al.]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, [2010]

48. Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

49. Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz ; il. Katarzyna Stachowska-Mendyka. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005

50. Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej / red. Wioletta Szymczak. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2009

51. Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej / Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006

52. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002.

53. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005

54. Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska. - Warszawa : Difin, 2012

 

                                                                                                                                 
Oprac. Antoni Woźnica

 

 

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.