Subkultury - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIĄŻKI

1. Bikiniarze : pierwsza polska subkultura / Maciej Chłopek. - Warszawa : Żak, 2005

2. Człowiek i świat w języku subkultur / Ewa Kołodziejek. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2006

3. Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic / Carlo Climati ; [tł. Krystyna Kozak]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

4. Fani-chuligani : rzecz o polskich kibolach : studium socjologiczne / Jerzy Dudała. - Warszawa : Żak, cop. 2004

5. Funkcjonowanie w rodzinie młodzieży należącej do subkultury Emo / Magdalena Chęć, Ewa Łodygowska // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 257-271

6. Grupy / Carol K. Oyster ; tł. Anna Bezwińska-Walerjan. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2002

7. Hip-hop : słownik / Piotr Fliciński, Stanisław Wójtowicz ; współpr. Marta Lisewska, Karolina Kulisz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

8. Jesteś Bogiem : historia Paktofoniki / Maciej Pisuk. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012

9. Język subkultury punków / Marcin Lewandowski. - Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2007

10. Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty / Krystyna Dymek-Balcerek. - Wyd. 3 zm. - Radom : Politechnika Radomska, 2000

11. Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

12. Podkultura przemocy w warunkach izolacji więziennej / Dariusz Sarzała // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. - S. 149-186

13. Potomkowie Hooligana - szalikowcy : społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych / Radosław Kowalski. - Toruń : Adam Marszałek, 2000

14. Procesy grupowe : dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa / Rupert Brown ; przekł. Jacek Suchecki.
- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

15. Procesy grupowe : perspektywa socjologiczna / pod red. Joanny Heidtman i Kingi Wysieńskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013

16. Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001

17. Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. - Warszawa : Żak, cop. 2001

18. Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży / Marek Jędrzejewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

19. Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija / Bogdan Prejs. Wyd. 2 popr. i rozsz.  - Katowice : Dom Wydawniczo-Księgarski Kos, 2010

20. Szalikowcy : o zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych / Przemysław Piotrowski. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000

21. Szkoła wobec subkultury pseudokibiców / Marek Babik. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010

22. Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych / Tadeusz Bąk. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur / Anna Wawrzczak-Gazda // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 34-40

2. Co to znaczy być Emo? / Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 1, s. 20

3. Cztery błędy popełniane przez rodziców / Bernadeta Iwanejko // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 12-16

4. Emo to wiecej niż tylko ubiór? / Alina Tomaszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 22-28

5. "Gra w zielone" czyli O marihuanie w kulturze hip-hopowej / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 21-26

6. Hierarchia wartości hip-hopowców, szalikowców i technofanów / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 44-47

7. Hip-hop : wybór bibliografii z lat 2000-2009 / oprac. Anna Organek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 59, 64

8. Hip-hop wśród bloków / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 15, s. 9

9. Kibic schodzi z drzewa / Przemysław Piotrowski // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 28-32

10. Kontestacja elementów kultury przez osoby nieprzystosowane społecznie / Adam Horbowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 32-37

11. "Le parkour" - sport, moda czy subkultura? / Alicja Chyła // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 4, s. 73-87

12. Miłość w świecie wartości grup subkulturowych / Ewa Sowa // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 6-7

13. Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro-Ana) / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 38-44

14. Motywacja osiągnięć a agresja u kibiców piłkarskich / Jan Feliks Terelak, Wiktor Łukojć // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 7/8, s. 1-12

15. O co chodzi młodzieżowym subkulturom? / Anna Nowak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 19-24

16. Patriotyzm blokersów (?) / Sebastian Szczyrba  // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 29-34

17. Poczucie zagrożenia, a postawy policjantów wobec mniejszości podkulturowych i seksualnych / Katarzyna Serwatko // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 28-35

18. Podkultury młodzieżowe w szkole : o konieczności działań profilaktycznych i naprawczych / Aneta Baranowska // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 21-28

19. Procesy grupowe. Cz. 2 / Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 42-43

20. Przemoc seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze / Jacek Tyc // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 8-14

21. Refleksje w pobliżu hip-hopu / Jacek Nawrot // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 43-47

22. Stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip-hopowców i techno-fanów) do wartości patriotyzmu i pracy / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 28-30

23. Stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip-hopowców i technofanów) do wartości patriotyzmu i pracy / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 3/4, s. 66-69

24. Styl ubierania się czynnikiem kształtowania tożsamości młodzieży / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 28-32

25. Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków / Maciej Bernasiewicz // Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 19-22

26. Subkultury młodzieżowe w okresie transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie festiwalu w Jarocinie : projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół ponadgimnajzalnych / Agnieszka Jankowiak-Maik // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 34-38

27. Subkultury młodzieżowe w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 47-61

28. Subkultury przemocy, terroru i szantażu w świetle teorii wychowania resocjalizującego. Cz. 1 / Józef Rejman // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 4, s. 49-54

29. Subkultury przemocy, terroru i szantażu w świetle teorii wychowania resocjalizującego. Cz. 2 / Józef Rejman // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 1, s. 33-37

30. Subkultury przemocy, terroru i szantażu w świetle teorii wychowania resocjalizującego. Cz. 3 / Józef Rejman // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 2, s. 8-15

31. Symboliczne subkultury młodzieżowe na Mazowszu : charakterystyka przynależności do punków, skinheadów i metali / Michał Jan Lutostański // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 3, s. 113-125

32. Traceurzy - wytyczający nowe szlaki wśród subkultur młodzieżowych / Żaneta E. Tempczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, s. 13-17

33. Uczeń w subkulturze / Karolina Kmiecik-Jusięga // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 20-22

34. Współczesne subkultury młodzieżowe : pomiędzy porządkiem a kontestacją / Stanisław Kawula // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 13-28

35. Zmieniająca się scena subkultur młodzieżowych / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 29-34

 

FILMY

1. Blokersi / scen. i reż. Sylwester Latkowski. - Warszawa : Fonografika, 2009 (DVD 76 min)

2. Jesteś Bogiem / reż. Leszek Dawid ; scen. Maciej Pisuk. - Warszawa : Kino Świat, 2013 (DVD 118 min)

3. Wojny na stadionach. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010?] (DVD 90 min)

 

 Oprac. Hanna Krasuska Terka

 

 

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.