Uzależnienie od komputera i telefonu komórkowego – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2016

KSIĄŻKI

1. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. - Warszawa : Arystoteles, 2010

2. Agresja elektroniczna jako nowe zagrożenie współczesnej młodzieży w sieci / Irena Pufal-Struzik, Andrzej Zieja // Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych / red. nauk. Sylwester Bębas, Paweł Kowalski. - Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014. - S. 377-389

3. Co wciąga twoje dziecko? / Małgorzata Więczkowska. - Kraków : Wydawnictwo M, 2012

4. Cukiereczki : scenariusz przedstawienia o uzależnieniu od komputera / Ewa Bembenista // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć : scenariusze profilaktyczne / [red. wydaw. Anna Grochowska-Piróg]. -  Kraków : Wydawnictwo Rubikon, [2010]. - S. 166-175

5. Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka. - Warszawa : Difin, 2014

6. Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer ; przeł. Małgorzata Guzowska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016

7. Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014

8. Cyberprzestrzeń - cechy, zagrożenia. Modelowanie zachowań dziecko - multimedia / Agnieszka Taper // W: Materiały z konferencji pn.: Współczesne wyzwania wobec wychowania oraz pn.: A-problemy zorganizowanych w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie! / [Agnieszka Szmurło]. - Siedlce : Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 2011. - S. 26-41

9. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

10. Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń procesu socjalizacji i wychowania / Dariusz Sarzała // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. - S. 212-225

11. Cyberseks : skuteczna walka z uzależnieniem / Patrick Carnes [oraz ] David L. Delmonico, Elizabeth Griffin, Joseph M. Moriarity ; tł. Krzysztof Nowak. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2010

12. Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009

13. Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013

14. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. - Warszawa : Difin, 2014

15. Człowiek wobec uzależnień : wybrane problemy / Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz red. nauk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013

16. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 2 (zm. i poszerz.). - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012

17. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014

18. Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel. -Poznań : Media Rodzina, cop. 2014

19. Internet - wielość narzędzi, bogactwo danych, siła przekazu. Szanse i zagrożenia. Sergo Kuruliszwili // Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : Impuls, 2015. - S. 155-164

20. Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa, Difin, 2011

21. Komputerowy ćpun / Krzysztof Piersa. - Warszawa, Muza, 2015

22. Miłość za sms czyli cała prawda o erotycznym biznesie komórkowym / Jakub Kornel Filipowski. - Chorzów : Videograf, 2013

23. Młodzież w Internecie : zagrożenie uzależnieniem : podręcznik do kwestionariusza MAWI / Grażyna Wąsowicz, Małgorzata Styśko-Kunkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014

24. Na pomoc! : mam cyberdziecko! : podręcznik dla rodziców zagubionych w sieci / Giuseppe Pelosi ; przekł. Wiesława Dzieża. - Pelpin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2012

25. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008

26. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. -Warszawa : Difin, 2014

27. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2013

28. Patologiczne używanie nowych technologii przez młodzież / Ewa Krzyżak-Szymańska // Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych / red. nauk. Sylwester Bębas, Paweł Kowalski. - Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014. - S. 409-426

29. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2011

30. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006

31. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2013

32. „Phubbing" wśród młodzieży licealnej / Magdalena Gadomska // Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży : wybrane problemy / red. nauk. Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegi, 2016. - S. 65-79

33. Pułapki współczesności. Cz. 1, Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych / Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013

34. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : Difin, 2013

35. Sfejsowani / Suzana E. Flores. - Warszawa : Muza, 2017

36. Siecioholizm: opis zjawiska oraz jego uwarunkowania psychologiczne, socjokulturowe i technologiczne / Agnieszka Ogonowska // W: Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - S. 63-84

37. Smartfon i tablet w dziecięcych rękach / Hussein Bougsiaa, Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Tomasz Nowicki. -Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016

38. Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Baranowskiego i Bartosza Miki. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2012

39. Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015

40. Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu / Kimberly Young, Patrice Klausing ; przekł. Gabriela Pindur. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009

41. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010

42. Uzależnienie od Internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010

43. Uzależnienie od Internetu w XXI wieku - kontekst społeczny, rodzinny i psychologiczny / Marlena Stradomska, Karolina Zoszak // Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży : wybrane problemy /redakcja naukowa Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - S. 47-56

44. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : Hachette Polska, 2009

45. Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne / red. nauk. Dorota Pstrąg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014

46. Uzależnienie internetowe młodzieży i dzieci - czy młodzież i dzieci są bezpieczne w świecie wirtualnym? / Sylwester Kasprzak // Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych / red. nauk. Sylwester Bębas, Paweł Kowalski. - Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014. - S. 363-375

47. W świecie komputera : scenariusz przedstawienia o uzależnieniu od komputera / Ewa Bembenista // W: Zdrowo żyć = pięknie żyć : scenariusze profilaktyczne / [red. wydaw. Anna Grochowska-Piróg]. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, [2010]. - S. 151-165

48. Wirtualna osobowość naszych czasów : mroczna strona e-osobowości / Elias Aboujaoude ; przekł. Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

49. Wyłącz zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i Internetu / Petra Schuhler, Monika Vogelgesang. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2014

50. Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania / Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek Walencik. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013

51. Zagrożenia w cyberprzestrzeni / Józef Bednarek // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. - S. 83-147

52. Zwyciężeni herosi, czyli uzależnienie od gier komputerowych / Krzysztof Jamroży // Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży : wybrane problemy /redakcja naukowa Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - S. 57-64

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Blaski i mroki Netu / Maria Halińska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 12-17

2. Ciemna strona sieci / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 9, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych : cyberseks", s. [1-3]

3. Cyberprzestrzeń: między fascynacją a uzależnieniem / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych: Internet", s. 4-8

4. Dzieci i młodzież w sieci / Katarzyna Kaliszewska-Czeremska // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 6-7

5. Dzieci sieci - specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 12-24

6. Dzieci sieci czyli Do czego prowadzi patologiczne używanie Internetu / Agnieszka Ogonowska // Świat Problemów. - 2015, nr 3, s. 28-31 

7. Dzieci zagubione w sieci / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 2, s. 12

8. eMłodzież / Jolanta Kalka // Świat Problemów. - 2014, nr 2, s. 28-32

9. Erotyczne strony www, czaty, serwisy porno / Paweł Stasiński // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 19-21

10. Gdzie się podziali mężczyźni / Philip G. Zimbardo ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2015, nr 9, s. 68-72

11. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 34-43

12. Hikikomori czyli Między życiem a emocjonalną śmiercią / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 68, s. 47-48

13. Hilarie Cash i uzależnieni od Internetu : refleksje z pobytu w Ośrodku "reSTART" / Ryszard Romaniuk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 2, s. 17-19

14. Informuję - ostrzegam : gminny projekt edukacyjny (Niepołomice, woj. małopolskie) / Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 44-45

15. Internet dojrzał, a my... chorzy? / Michał Feldman // Meritum. - 2010, nr 2, s. 16-17

16. Internet jak narkotyk / Sylwia Jaskuła // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 12-17

17. Jak rozpoznać uzależnienie od Internetu? / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 18-19

18. Korzyści i zagrożenia serwisów społecznościowych / Vira Ivanova // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 1-3

19. Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 17-20

20. Mama. Tata. Tablet... / Łukasz Wojtasik // Oświata Mazowiecka. - 2015, nr 3 (26), s. 5-6

21. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27

22. Mediomania : pedagog i rodzic w walce ze współczesnymi uzależnieniami / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 55-58

23. Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej / Grażyna Miłkowska // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 41-47

24. Nastolatki a seks w sieci / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2012, nr 9, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych : cyberseks", s. [4-8]

25. Nie tylko od alkoholu / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 6-10

26. Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 27-30

27. Nowe czasy - nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 49-55

28. Nowe media - pożytek, przyjemność czy przymus? / Magdalena Goetz // Świat Problemów. - 2014, nr 2, s. 19-23

29. Nowe media. Nowe uzależnienia / Agnieszka Ogonowska // Świat Problemów. - 2014, nr 3, s. 39-43

30. Oddziaływanie technologii komunikacyjno-informacyjnych na osobowość dzieci / Sławomir Koziej // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 7-14

31. Ofiary cyfrowej demencji / Manfred Spitzer ; rozmowę przeprowadził Andrzej Lipiński // Charaktery. - 2013, nr 11, s. 66-69

32. Pokolenie elektronicznych mediów / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, s. 26-28

33. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych / Bohdan Woronowicz ; rozm. przepr. Karolina Van Laere, Kinga Sochocka // Remedium. - 2015, nr 9, s. 14-15

34. Profilaktyka uzależnienia od Internetu / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 11-13

35. Przestrzeń cyfrowa pułapką dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska // Świat Problemów. - 2017, nr 1, s. 25-29

36. Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 20-21

37. Raj.com / Mirosław Laszczak // Charaktery. - 2006, nr 3, s. 24-27

38. Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne / Marta Kondracka // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 40-46

39. Rozpowszechnienie i uwarunkowania uzależnień behawioralnych w Polsce / Barbara Badora [et al.] // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2013, nr 2, s. 37-40

40. Ryzykowne zachowania a nowe media / Kinga Maria Kaczmarek // Remedium. - 2014, nr 7/8, dod. W kręgu uzależnień behawioralnych, s. 1-3

41. Scenariusze warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat / Karolina Van Laere // Remedium. - 2014, nr 5, dod. "Na uzależnienia behawioralne", s. 4-8

42. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla uczniów szkół podstawowych) / Karolina Van Laere // Remedium. - 2014, nr 7/8, dod. Na uzależnienia behawioralne, s. 4-7

43. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych: (dla klas I-III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2012, nr 10, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych : Gry komputerowe", s. [4-7]

44. Siecioholizm jako zagrożenie dla aktywności ruchowej dzieci i młodzieży / Elżbieta Kuna, Justyna Ziętek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 2, s. 34-45

45. Smartfonowi uczniowie / Karol Pietrzyk // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 21, s. 12

46. Spostrzeganie czasu a skłonność do nadmiernego korzystania z Internetu / Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Janiec // Chowanna. - 2007, T. 1, s. 119-134

47. Terapia uzależnień komputerowych / Andrzej Augustynek // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 28-32

48. Tożsamość w sieci - w sieci tożsamości / Anna Łuczak, Bruno A. Mańczak, Adam Surdyk // Remedium. - 2011, nr 10, s. 26-27

49. Uczeń w sieci / Andrzej Piękoś ; rozmowę przeprowadziła Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 8-12

50. Uwikłani w wirtualny świat : historie o nadużywaniu komputera i Internetu / Wojciech Otawa // Świat Problemów. - 2013, nr 2, s. 28-32

51. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 7-9

52. Uzależnienia / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska // Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 23-25

53. Uzależnienia behawioralne / Agata Junger // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 24-28

54. Uzależnienia behawioralne - homo tabletis / Radosław Mysior // Remedium. - 2015, nr 12, s. 28-30

55. Uzależnienia od komputera / Aneta Buczkowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 75 (październik), s.47-52

56. Uzależnienie dziecka od Internetu / Agata Grabowska // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 14-15

57. Uzależnienie od czynności - zdefiniowanie pojęcia, specyfika problemu oraz kierunki diagnozy / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2012, nr 1, s. 13-18

58. Uzależnienie od gier komputerowych / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 10, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych : Gry komputerowe", s. [1-3]

59. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18-21

60. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Rowicka // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2014, nr 2, s. 8-10

61. Uzależnienie od Internetu. Diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9-12

62. Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 5, s. 6-7

63. Uzależnienie od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? / Anna Kujawa // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. „Wkładka Metodyczna", s. I-IV

64. Uzależnienie od komputera i Internetu : (wybór bibliografii) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 31

65. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6-9

66. Uzależnienie uczniów od Internetu / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 57-69

67. W wirtualnej pułapce - uzależnienie od Internetu / Radosław Mysior // Nowa Szkoła. - 2015, nr 2, s. 19-28

68. Wirtualne nałogi / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Charaktery. - 2011, nr 10, s. 84-87

69. Wirtualne uzależnienie: jak mu zapobiegać : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska // Biblioteka. - 2011, nr 2, s. 20-21

70. Wróg czy przyjaciel? / Agnieszka Czapczyńska-Podolska // Remedium. - 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych : Internet", s. 1-2

71. Zabójcze klikanie - o wpływie gier komputerowych na dzieci / Iwona Ulfik-Jaworska ; rozmowę przeprowadził Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 8-11

72. Zagrożenia generowane przez nowe technologie / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2008, nr 1, s. 69-73

73. Zagrożenia zdrowotne dzieci związane z używaniem Internetu / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s. 34-37

74. Zaplątani w sieci / Wojciech Otawa // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 34-39

75. Zarzucone sieci w sieci / Aneta Zdunek // Świat Problemów. - 2016, nr 12, s. 32-34

76. Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88-98

 

FILMY

1. Media i my (Internet: o fascynacji Internetem - szanse i zagrożenia ; Prasa młodzieżowa: czytać, ale co? Potrzeba dystansu i umiejętności wyboru ; Telewizja: Uwaga! niebezpieczeństwa telemanii ; Gry komputerowe: świat gier komputerowych, czyli o dominacji agresji i niebezpiecznej fikcji ; Telefon komórkowy) // W: Wędrując ku dorosłości : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" i lekcji wychowawczych dla V-VI klasy szkoły podstawowej / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik ; real. Iwona Wołkowicz, Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008 (DVD 19 min)

2. Sala samobójców / reż. i scen. Jan Komasa. - Warszawa : TiM, 2011 (DVD 111 min)

3. TV Story / reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006 (DVD 30 min)

4. Uzależnienie od gier komputerowych / reż., zdj. Marcin Wołkowicz. [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2016 (DVD 12 min)

5. Wirtualne uzależnienie / reż. Paweł Nawrocki ; scen. Małgorzata Nawrocka. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2008 (DVD 21 min)

6. www.wsieci... / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007 (DVD 11 min)


Oprac. Hanna Krasuska Terka

 

 
 

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.