Dopalacze - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015

KSIĄŻKI

1. Dopalacze / Krzysztof Warecki. - Radom : Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2010

2. Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk.: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016.

3. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : Difin, 2014

4. Profilaktyka uzależnień: narkotyki, alkohol, leki, sterydy / [Beata Kiełbasa]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2007

5. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012

6. Rytuały przejścia a użycie substancji psychoaktywnych / Grzegorz Dąbrowski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Katedra Etnografii i Antropologii Kulturowej, 2006

7. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół śląskich - zasięg, skutki i przeciwdziałanie / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Krzysztof Sas-Nowosielski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

8. Stosowanie środków przeciwbólowych przez młodzież licealną : uwarunkowania / Izabella Maria Łukasik, Anna Witek, Agnieszka Buczak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

9. Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2009

10. Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania / Mariusz Jędrzejko, Małgorzta Janusz, Marek Walancik. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013

11. Zmiany w preferowaniu środków odurzających i zagrożenia z nich wynikające / Elżbieta Łuczak // W: Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. - S. 81-85

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Dopalacze" A.D. 2014 - nowe otwarcie / Artur Malczewski // Remedium. - 2015, nr 1, s. 24-25

2. "Dopalacze" A.D. 2014 - nowe otwarcie. Cz. 2 / Artur Malczewski // Remedium. - 2015, nr 2, s. 28-29

3. Dopalacze" coraz bardziej niebezpieczne / Artur Malczewski // Remedium. - 2015, nr 9, s. 24-25

4. "Dopalacze" czyli nowe substancje psychoaktywne : skala zjawiska i przeciwdziałanie / Piotr Jabłoński, Artur Malczewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2014, nr 2, s. 11-15

5. "Dopalacze" nowe oblicze uzależnień. Profilaktyka i zwalczanie : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła 2015, nr 8, s. 53-59  

6.  „Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27

7. "Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 3, s. 19-22

8. "Dopalacze" w europejskim systemie reagowania / Artur Malczewski // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 50-51

9. "Dopalacze" w Europie / Artur Malczewski // Remedium. - 2012, nr 3, s. 26-27

10. "Dopalacze" w internecie - marketing w służbie sprzedaży "środków zastępczych" w sieci / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2011, nr 1, s. 22-27

11. "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej - wyniki badań / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31

12. "Moje dziecko - nigdy" / Elżbieta Tomaszewska // Kronika Mazowiecka. - 2007, nr 10, s. 16-19

13. %, skręty, szlugi... / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 4-7

14. Badania szkolne na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (ESPAD) : polska młodzież w latach 1995-1999-2003 na tle Europy / Janusz Sierosławski //  Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2005, nr 3, s. 31-42

15. Cele leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych w perspektywie tematyki zdrowia publicznego / Piotr Jabłoński // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2005, nr 3, s. 3-12

16. Dopalacze / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2009, nr 1, s. 6-9

17. Dopalacze / Bogusława Bukowska, Michał Kidawa, Dawid Chojecki // Remedium. - 2009, nr 5, s. 30-31

18. Dopalacze / Małgorzata Stępień-Kęsik // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 25

19. Dopalacze / Michał Kidawa // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 4, s. 31-34

20. Dopalacze - charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawnym / Magdalena Korzycka-Stelmach // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 2, s. 22-27

21. Dopalacze cię wypalą / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 13

22. Dopalacze jak czkawka / Roman Pomianowski // Psychologia w szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16

23. Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium. - 2010, nr 11, s. 1-3

24. Dopalacze mogą Cię wypalić - poznaj fakty / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2010, nr 3, s. 22-25

25. Dopalacze mogą cię wypalić / Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 2, s. 20

26. Dopalacze - nowe wyzwanie socjopedagogiczne / Anna Karłyk-Ćwik // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10/11, s. 27-33

27. Dopalacze - przejściowa moda czy realne zagrożenie? / Michał Kidawa // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2009, nr 1, s. 2-5

28. Dopalacze w mediach / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2009, nr 3, s. 22-25

29. Dopalacze wyzwaniem dla systemu pomocy / Artur Malczewski // Świat Problemów. - 2015, nr 11, s. 14-19

30. Dopalaczom, podobnie jak narkotykom, mówimy: "Nie!" / Bogusława Bukowska ; rozmowę przeprowadził Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2010, nr 12, s. 12-14

31. Dostępność pomocy w lecznictwie uzależnień w Polsce dla pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych / Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2010, nr 1, s. 37-42

32. Dylemat kolarza / Michael Shermer // Świat Nauki. - 2008, nr 5, s. 46-53

33. Emocje w psychoterapii osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii.- 2009, nr 2, s. 17-52

34. Jak pomagać młodym / Anna Bakuła, Piotr Bakuła // Świat Problemów. - 2005, nr 12, s. 22-24

35. Kobiety, alkohol i środki odurzające - pomoc i terapia. Cz. 2 / Krzysztof Gąsior // Świat Problemów. - 2014, nr 5, s. 33-36

36. Kobiety, alkohol i środki odurzające - powstawanie problemów. Cz. 1 / Krzysztof Gąsior // Świat Problemów. - 2014, nr 3, s. 5-9

37. Konsumpcja nowych substancji psychoaktywnych - wyniki badań sondażowych / Piotr Sałustowicz // Świat Problemów. - 2015, nr 11, s. 20-22

38. Leczenie młodzieży - uzależnienie a używanie / Piotr Bakuła, Anna Bakuła // Świat Problemów. - 2006, nr 7/8, s. 46-50

39. Legalne substancje psychoaktywne - rozpowszechnienie używania / Artur Malczewski // Remedium. - 2012, nr 10, s. 28-29

40. Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w internecie. Cz. 1 / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2009, nr 1, s. 11-15

41. Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w internecie. Cz. 2 / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. -2009, nr 2, s. 11-13

42. Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w internecie. Cz. 3 / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2009, nr 3, s. 18-21

43. Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w internecie. Cz. 4 / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2009, nr 4, s. 33-37

44. Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 1-3

45. Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 1 / Artur Malczewski, Marta Struzik // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 54-55

46. Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 2 / Artur Malczewski, Marta Struzik // Remedium. - 2009, nr 11, s. 28-29

47. Moda na dopalacze? / Tomasz Zakrzewski // Świat Problemów. - 2009, nr 4, s. 24-25

48. Motywacja do zmiany u młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych / Katarzyna Rozmarynowska-Borek // Świat Problemów. - 2011, nr 6, s.16-20

49. Mózg na haju / Ryszard Przewłocki // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 48-51

50. Na co mi to! / Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 30-31

51. Nadążyć za nastolatkiem... / Witold Skrzypczyk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 8-11

52. Nadużywanie substancji psychoaktywnych - charakterystyka, zasięg i aspekty prawne zjawiska / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Krzysztof Sas-Nowosielski, Leszek Wieczorek // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna, s. IX-XVI

53. Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel // Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-34

54. Narkotyki i dopalacze : skuteczna profilaktyka w szkole / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 69, s. 46-49

55. Narkotyki i "dopalacze" w Europie / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 9, s. 26-27

56. Nowe narkotyki oraz "dopalacze" w kontekście europejskim i światowym / Michał Kidawa, Dawid Chojecki // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2011, nr 3, s. 36-42

57. Nowe substancje psychoaktywne / Grzegorz Wodowski // Świat Problemów. - 2015, nr 7, s. 17-20

58. Nowe substancje psychoaktywne - potrzeby informacyjne młodzieży i profesjonalistów / Agnieszka Pisarska, Jacek Moskalewicz // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2013, nr 1, s. 5-9

59. Nowe substancje psychoaktywne - wiedza i doświadczenia polskiej młodzieży / Agnieszka Pisarska [et al.] // Alkoholizm i Narkomania. - 2013, nr 3, s. 275-294

60. Nowe syntetyczne substancje psychoaktywne / Daniel Dudek // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s. 47-59

61. Patomechanizmy uzależnienia psychologicznego od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 5-47

62. Podobieństwa i różnice między uzależnieniem od opioidów i kannabinoidów / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 25-67

63. Podwójny problem / Małgorzata Skobel // Świat Problemów. - 2013, nr 10, s. 35-38

64. Politoksykomania / Michał Kidawa // Remedium. - 2008, nr 11, s. 28-29

65. Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27

66. Polska młodzież a narkotyki i "dopalacze" / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 5, s. 28-29

67. Polska młodzież a substancje psychoaktywne / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 3, s. 24-25

68. Polska młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 2 / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 4, s. 28-29

69. Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 58-59

70. Polska młodzież A.D. 2013 / Artur Malczewski // Świat Problemów. - 2014, nr 6, s. 44-47

71. Problemy toksykologiczno-sądowe wynikające z dystrybucji i używania środków psychoaktywnych w aspekcie ustawy / Roman Wachowiak, Janusz Kołowski, Grzegorz Żukociński // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 85-95

72. Problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych a występowanie zaburzeń psychicznych - charakterystyka zjawiska podwójnej diagnozy w Polsce i w Europie / Marta Struzik // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2012, nr 3, s. 17-21

73. Profilaktyka uzależnień psychoaktywnych wśród młodzieży / Magdalena Gołek // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 35-38

74. Raport z ewaluacji programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych "Fred goes net" / Elżbieta Stawecka, Dawid Chojecki // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2012, nr 4, s. 8-10

75. Recepta na odurzanie lekami / Marcin Majchrzak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 11 (37), s. 46-48

76. Rekreacyjne używanie leków dostępnych w odręcznej sprzedaży: odurzanie i doping mózgu / Aleksandra Piątek, Małgorzata Koziarska-Rościszewska, Jolanta B. Zawilska // Alkoholizm i Narkomania. - 2015, T. 28, s. 65-77

77. Rozumienie psychoanalityczne nadużywania substancji psychoaktywnych i jego zastosowanie w terapii osób uzależnionych / Mirosława Straburzyńska // Świat Problemów. - 2013, nr 6, s. 21-26

78. Samoocena jako czynnik ryzyka i czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych / Marta Klesińska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 8-10

79. Stan badań naukowych nad uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz wynikające z nich postulaty dla diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej osób z problemem nałogu, ich terapii i profilaktyki / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 3, s. 39-76

80. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną / Ewa Mędrela-Kuder // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 12-13

81. Substancje energetyzujące - "dopalacze" / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 59-64

82. Temat: Używkom mówimy: nie! : lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 46-49

83. Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Cz. 1 / Bogusława Bukowska // Remedium. - 2009, nr 9, s. 30-31

84. Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Cz. 2 / Bogusława Bukowska // Remedium. - 2009, nr 10, s. 28-29

85. Uzależnienie od hazardu i substancji psychoaktywnych / Barbara Wojewódzka // Świat Problemów. - 2012, nr 6, s. 33-36

86. Użytkownicy "dopalaczy" pod lupą / Artur Malczewski // Remedium. - 2015, nr 11, s. 26-27

87. Używanie i postawy wobec substancji psychoaktywnych w populacji generalnej w 2013 roku / Artur Malczewski, Anna Misiurek // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2014, nr 4, s. 38-43

88. Używanie leków w celu odurzania - skala problemu / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 2, s. 30-31

89. Używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych - wyniki badania z 2012 roku / Artur Malczewski, Anna Misiurek // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2013, nr 1, s. 28-35

90. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Marta Struzik // Świat Problemów. - 2013, nr 1, s. 5-9

91. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w opinii rodziców. Cz. 1 / Maciej Dębski // Remedium. - 2012, nr 1, s. 30-31

92. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce i Europie // Remedium. - 2009, nr 5, s. 12

93. Używanie substancji psychoaktywnych przez osoby starsze / Marta Struzik // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2008, nr 3, s. 26-30

94. Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów - wyniki badań ESPAD // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2009, nr 2, s. 32-36

95. Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce / Artur Malczewski, Marta Struzik // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2012, nr 2, s. 36-41

96. Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej - wyniki badań z 2009 roku / Artur Malczewski, Michał Kidawa // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2010, nr 3, s. 26-30

97. Walczyć czy zaakceptować? / Joanna Mikuła // Świat Problemów. - 2010, nr 7, s. 24-26

98. Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych / Agnieszka Pisarska // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 29-53

99. Wstępna ewaluacja programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium. - 2011, nr 10, s. 1-3

100. Wybrane środki dopingujące i euforyzujące - współczesne zagrożenia / Joanna Hałas // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 35-38

101. Wychowywani do dopalaczy : analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 32-34

102. Wypalacze mózgu / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 66-69

103. Wzory używania substancji psychoaktywnych wśród klientów programów niskoprogowych / Artur Malczewski // Remedium. - 2013, nr 4, s. 30-31

104. Z bezradnością w tle / Krystyna Karwicka-Rychlewicz // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s. 24-34

105. Zjawisko nowych narkotyków w świetle rozwiązań prawnych w Polsce - propozycja stworzenia zintegrowanego systemu / Michał Kidawa // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2013, nr 2, s. 7-12

106. Zjawisko nowych narkotyków w świetle rozwiązań prawnych w Polsce - analiza krytyczna / Michał Kidawa // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2012, nr 4, s. 19-23

107. Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001-2005 : zagadkowe wyniki w Iławie / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 133-150

 

FILMY

1. Asertywność. 2, Witaminki / reż. Dariusz Regucki ; scen. Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki ; oprac. materiału Olga Estera Regucka. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011 (DVD 6 min)

2. Dopalacze. -  Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2011?] (DVD 21 min)

3. Dopalacze a ryzykowne zachowania młodych ludzi / reż. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016 (DVD ok. 19 min)

4. Dopalacze - zabijacze : "Do grobowej deski" / scen. i reż.: Katarzyna Mitka, Patrycja Majchrzak. - [Sosnowiec] : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2015] (DVD 20 min)

5. Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze / scen. i reż. Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2013 (DVD 20 min)

6. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń : moda na dopalacze / scen. i reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011 (DVD 18 min)

7. Uzależnienie od dopalaczy / reż. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016. (DVD ok. 20 min)

8. Wpływ dopalaczy na organizm człowieka / reż. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016. (DVD ok. 23 min)

 

Oprac. Hanna Krasuska Terka

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.