Sekty - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2016

KSIĄŻKI

1. ABC o sektach / pod red. Mariusza Gajewskiego. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Civitas Christiana ; Tychy : Maternus Media, 2004

2. Anatomia sekty / Andrzej Zwoliński. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen", 2004

3. Byłem scjentologiem : prawdziwe historie ludzi, którym udało się opuścić sektę / Alberto Laggia, Maria Pia Gardini ; przekł. Małgorzata Szapiel. - Kraków : Wydawnictwo ESPe, 2010

4. Córki Dzieci Boga / Juliana Buhring, Kristina Jones, Celeste Jones ; przekł. Agata Kowalczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2016

5. Drogami sekt / Andrzej Zwoliński. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen", 2005

6. Dzieci i młodzież w sektach z perspektywy pedagogicznej i społecznej / Mariusz Gajewski // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. - S. 227-256

7. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014

8. Dzieci w sektach / Hayat El Mountacir ; przekł. Wiesława Dzieża. - Kraków : Wydawnictwo. Apostolstwa Modlitwy, 2001

9. Fenomen sekt : diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji / Elżbieta Mudrak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

10. Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie / Steven Hassan ; przekł. Ewa Bladowska, Maciej Dynkowski. - Łódź : "Ravi", 2001

11. Kontrowersyjne grupy religijne : psychologiczne aspekty przynależności / Dariusz Kuncewicz. - Tychy : Maternus Media, cop. 2005

12. Konwertyci nowych ruchów religijnych / Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

13. Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2009

14. Lot Komety / Anna Onichimowska. - Warszawa : Świat Książki, 2004

15. Magia, wróżby, opętanie / Andrzej Wronka. - Węgrów : Andrzej Wronka, 2013

16. Media w społeczeństwie informacyjnym. Sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka. - Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Śląski, 2009

17. Metody działania sekt i praktyczna pomoc ich ofiarom / Janusz Zawal // W: VII i VIII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : 5 września 1998, 25 września 1999 / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, [1999]. - S. 15-16

18. Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. - Warszawa : Żak, 1999

19. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom / Michaela Pawlik - Wyd. 2. - Warszawa : Fundacja Pomocy Antyk "Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski", 2002

20. Niebo : pięć lat w sekcie / Sebastian Keller. - Tychy : Maternus Media, cop. 2011

21. Nowe ruchy religijne / Cecilia Gatto Trocchi ; przekł. Krzysztof Stopa. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2002

22. Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii / Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

23. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : Fosze, [2004]. - S. 49-55: Profilaktyka przynależności do subkultur i sekt religijnych

24. Psychomanipulacja w sektach / Steven Hassan ; przekł. Ewa Bladowska, Maciej Dynkowski. - Wyd. 1 popr. - Łódź : Ravi, 1999

25. Religie świata wobec chrześcijaństwa / Kazimierz Bukowski. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo M, 1999

26. Religioznawstwo / Eugeniusz Sakowicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2009

27. Rozbitkowie ducha : rzecz o sektach charyzmatycznych / Thierry Baffoy, Antoine Delestre, Jean-Paul Sauzet ; tł. Czesława Zawoyska-Gontar. - Warszawa : Fundacja Pomocy Antyk "Wydaw. Antyk Marcin Dybowski, [2001?]

28. Rozpoznać sektę / Marcin Pytlak. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen", 2005

29. Samotna wśród łowców dusz / Lea Saskia Laasner ; tł. Małgorzata Chudzik. - Warszawa : Muza, 2006

30. Sekty / Nathalie Luca ; przeł. Agnieszka Kuryś. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2005

31. Sekty - inwazja manipulacji / Paweł Królak. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen", 2003

32. Sekty - zagrożenia etyczno-moralne / Wiesław Bożejewicz // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. - S. 41-82

33. Sekty : co każdy powinien wiedzieć / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : Maternus Media, cop. 1999

34. Sekty : manipulacja psychologiczna / Jean-Marie Abgrall ; przekł. Wiesława Dzieża. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

35. Sekty : oblicza werbunku / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : Maternus Media, cop. 2001

36. Sekty : przedmiot fascynacji i zagrożeń / Dariusz Kuncewicz, Teresa Opolska, Maria Wasiak. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

37. Sekty : religijny supermarket : krótki poradnik psychologiczny / Mariusz Gajewski, Ewa Kosińska. - Kraków : Rubikon, 2000

38. Sekty : w poszukiwaniu utraconego raju / Tadeusz Paleczny. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998

39. Sekty... Dlaczego? / Andrzej Zwoliński. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2001

40. Sekty i kulty : inicjacje, transformacje, herezje / red. Zenon Waldemar Dudek. - Warszawa : Eneteia, 2002

41. Sekty i nowe ruchy religijne / Mariusz Gajewski. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2009

42. Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne / pod red. Władysława Nowaka, Sławomira Ropiaka ; [aut. Czesław Marian Cekiera et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005

43. Sekty, religie, wyznania / Peter Occhiogrosso ; przeł. Lech Niedzielski. - Warszawa : Muza, 1999

44. Sekty w Internecie / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2009

45. Sekty - zagrożenia etyczno-moralne / Wiesław Bożejewicz // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : WSH im. Aleksandra Gieysztora ; [Warszawa] : na zlec. wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, 2006. - S. 41-82

46. Sekty zagrożeniem w wychowaniu młodzieży / Wiesław Lesner // W: Opieka - wychowanie - kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. nauk. Wandy Woronowicz, Danuty Apanel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - S. 165-171

47. Sekty za zamkniętymi drzwiami / Grzegorz Mikrut, Krzysztof Wiktor. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004

48. Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu / George A. Mather, Larry A. Nichols ; przekł. uzup. oraz zaopatrzył w polski wstęp naukowy, aneksy i bibliografię Ireneusz Kamiński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2006

49. Świadkowie Jehowy bez mitów / Andrzej Wronka. - Węgrów : Andrzej Wronka, 2011

50. Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. - Tychy : Maternus Media, cop. 2004

51. Uwaga rodzice! Sekty / John Prokop. - Warszawa : Interspar, 1999

52. Zakazana / Anouk Markovits ; z ang. przeł. Ewa Westwalewicz-Mogilska. - Warszawa : Świat Książki, 2014

 

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE

1. Jak uwolnić się od złego ducha? / Mirosław Nowosielski. - Kraków : Wydawnictwo Salwator : Centrum Formacji Duchowej, 2007 (CD 1-6)

 

FILMY

1. Obóz Jezusa / scen. i reż. Heidi Ewing, Rachel Grady. - Warszawa : Mayfly, [2008?]
 (DVD 84 min)

2. Ochrona przed sektą. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2008 (DVD 13 min)

3. Podstawy wiary / reż. Ted Harrison. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?] (DVD 161 min)

4. W objęciach sekty. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2008?] (DVD ok. 25 min)

5. W sidłach / adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006 (DVD 33 min)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Celebryta twarzą sekt / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca. - 2011, nr 7/8,
s. 14-17

2. Co nauczyciele wiedzą o sektach? / Joanna Wnęk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 34-38

3. Czy sekty nadal są groźne? / Dariusz Hryciuk // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 5-9

4. Fałszywa utopia : młodzież a sekty i grupy psychomanipulacyjne / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 80, s. 56-59

5. Kto może stać się ofiarą sekty? : jak można pomóc tym ofiarom? / Grzegorz Daroszewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 57-62

6. Nieuświadomione zagrożenie / Beata Witek // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 26-27

7. O sektach raz jeszcze / Magda Wójcik // Remedium. - 2007, nr 9, s. 20

8. Postawy młodzieży licealnej wobec sekt / Anna Szczepanik // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3, dod. "Wychowanie w Trzeźwości", s. XI-XII

9. Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania sektom / Krzysztof Grala // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 5, dod. „Wkładka Metodyczna", s. I-III, VI-VIII

10. Przyczyny wstępowania młodych do sekt / Joanna Wnęk-Gozdek // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 10-13

11. Sekta - zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk-Buczak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 47-52

12. "Sektarianizm" zagrożeniem systemu edukacji w świetle doświadczeń ze Szkocji / Marcin Motyka // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 1, s. 7-12

13. Sektom "nie" : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 34-39

14. Sekty - etiologia powstawania i rozwoju / Joanna Katarzyna Frankowiak // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 42-48

15. Sekty - niebezpieczna droga - złudne marzenia / Radosław Mysior // Nowa Szkoła. - 2016, nr 6, s. 14-27

16. Sekty - wyzwanie duszpasterskie : (scenariusz katechezy w klasie I LO) / Ewa Święconek // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 23

17. Sekty - zagrożenie XXI wieku / Renata M. Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 3-5

18. Sekty : zestawienie bibliograficzne (wybór za lata 1999-2005) / Jadwiga Milewska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 2, s. 8-9

19. Sekty czyli Niebezpieczny miraż / Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 8, s. 1-3

20. Sekty w oczach młodzieży / Anna Szczepanik // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 48-52

21. Sekty w szkole / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 18-21

22. Sekty w szkole? / Janusz Bujak // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s. 73-76

23. Sztuczne raje, sztuczne piekła : Internet a nowe ruchy religijne / Marek Sokołowski // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 2, s. 53-69

24. Toksyczna duchowość / Anna Biernacka // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 49, s. 46-48

25. W pułapce sekty / Barbara Rojek // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 83-89

26. Wakacyjni łowcy / Grzegorz Daroszewski // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 12, s. 13-15

27. Wampiryzm - lek na całe zło? / Dominika Wielkiewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1/2, s. 36-38

28. Współczesne subkultury młodzieżowe : pomiędzy porządkiem a kontestacją / Stanisław Kawula // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 13-28

29. Wychowanie do wolności od sekt : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 39

30. Zagrożenia negatywnego wpływu na dzieci i młodzież / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 87-97

31. Zagrożenia związane z sektami : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Anna Koster // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 36-37

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.