Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2017

KSIĄŻKI

1. (Prze)moc w rodzinie : instytucjonalne formy (po)mocy / red. nauk. Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, Grażyna Pisarczyk. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2015

2. Człowiek w obliczu prawa / pod red. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

3. Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej : bezpieczeństwo i zmiana / Dorota Dyjakon. - Warszawa : Difin, 2014

4. Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

5. Dzieci ofiary przemocy w rodzinie : raport Rzecznika Praw Dziecka : funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Ewa Jarosz, Anna Nowak. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012

6. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

7. Dziecko jako ofiara przemocy domowej : portret psychologiczny / Marta Makara-Studzińska. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2010

8. Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną : przetrwać i wyzdrowieć / Susan Elliot-Wright ; [tł. Michał Filipczuk]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008

9. Karcenie dzieci : perspektywa prawna / Radosław Krajewski. - Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

10. Kato-tata : nie-pamiętnik / Halszka Opfer. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2009

11. Kocham. Nie biję? : przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak. - Stan prawny: wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016

12. Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012

13. Materiały z konferencji pn.: "Rodzina na zakręcie" oraz pn.: "Współczesne wyzwania wobec wychowania" zorganizowanych w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie! w dniach 13-14.11.2012 r. oraz 15.11.2012 r. / [spisanie wystąpień i wykładów: Grażyna Sarna]. - Siedlce : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2012

14. Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. - Warszawa : Difin, 2010

15. Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

16. Mokradełko / Katarzyna Surmiak-Domańska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012

17. Monidło : życie po kato-tacie / Halszka Opfer. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011

18. Na pokaz / Mary Gilchrist ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009

19. Na pomoc dzieciom : jak walczyć ze złem, które dotyka dzieci / Alessandro Bertacco ; [przekł. z wł. Edyta Tkaczyk-Borówka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

20. Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych / Jim Larson ; [tł.: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej"]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012

21. Niebieska Karta : nowe obowiązki dyrektora gimnazjum wobec dziecka krzywdzonego / [red. meryt. Maria Wiro-Kiro]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

22. Niebieska Karta w szkole : procedury / Leszek Jurek. - Rybnik : Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe "Lexdruk", 2013

23. O przemocy w wychowaniu : próba namysłu nad zjawiskiem karalności / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

24. Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : rodzina dysfunkcyjna, przemoc / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek. - Wyd. 3 zm. - Radom : Politechnika Radomska, 2000

25. Porozumienie bez przemocy w związkach : zbadaj swoje relacje / Liv Larsson ; przeł. Paweł Urbanik. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011

26. Powstrzymać przemoc : program przeciwdziałania przemocy domowej w oparciu o materiały FOCUS Ministries, Inc / [Brenda Branson i Paula Silva ; tł. z jęz. ang. Joanna Kaniewska]. - Ustroń : Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego : Koinonia Wydawnictwo Chrześcijańskiej Fundacji "Życie i Misja", 2007

27. Prawa człowieka - prawa dziecka : podstawy filozoficzno-aksjologiczne i pedagogiczne / Renata Matysiuk, Ryszard Rosa. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

28. Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie / Paweł Kobes. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011

29. Problematyka przemocy w rodzinie : podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych / red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin, 2012

30. Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk paraprzestępczych i przestępczych / red. nauk. Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007

31. Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową : poradnik dla pracowników socjalnych / Michał Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop. 2013

32. Przeciwdziałanie przemocy domowej / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, cop. 2009

33. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek. - Wyd. 3 uzup., stan prawny na 1 września 2012 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Polska, 2012

34. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : prawo i praktyka / Jarosław Polanowski. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008

35. Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007

36. Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007

37. Przemoc a zdrowie psychiczne / Joanna Zbucka-Krzyżanowska. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009

38. Przemoc domowa : czy można wybaczyć i być razem? / Dorota Dyjakon. - Warszawa : Difin, 2016

39. Przemoc i alkohol / Piotr Antoniak. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009

40. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

41. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna Marzec-Holka. - Wyd. 2 rozsz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

42. Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

43. Przemoc w rodzinie / Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźminska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2007

44. Przemoc w rodzinie : prawo cywilne / Agnieszka Olszewska. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009

45. Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

46. Przemoc w rodzinie : zapobieganie w świetle przepisów prawa / Maria Stożek. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2009

47. Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / redakcja naukowa Ewa Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin, 2015

48. Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015

49. Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

50. Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Beata Gruszczyńska. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007

51. Przemoc, terapia, zadośćuczynienie : z doświadczeń badacza i terapeuty / Dorota Dyjakon. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010

52. Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie : charakterystyka sprawców / Danuta Rode. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010

53. Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie / Anna Grabowiec. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

54. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

55. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008

56. W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości / red. nauk. Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

57. Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

58. Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010

59. Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Kocham, nie biję?" - o zagrożeniu praw dziecka w rodzinie / Małgorzata Kamińska // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 3-13

2. "Myślałam, że mi serce pęknie" - refleksje rodziców stosujących kary fizyczne wobec dzieci / Monika Sajkowska // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 79-87

3. "Niebieskie Karty" czyli ratunek w pieczęci / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 42-47

4. "Niebieskie Karty" dawniej i dziś / Dorota Sasal // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 9-11

5. ... i ślubuję Ci przemoc... / Alicja Krata // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 28-32

6. A kiedy tata wytrzeźwieje... / Lubomira Szawdyn ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 33-45

7. Akty prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy / Anna Puchacz-Kozioł // Świat Problemów. - 2014, nr 9, s. 8-12

8. Algorytmy postępowania dla pracowników oświaty w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka / Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka // Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 11-14

9. Architektura polityki walki z przemocą w rodzinie / Andrzej Zybała // Polityka Społeczna. - 2014, nr 7, s. 13-20

10. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54

11. Charakterystyka mężczyzn - sprawców przemocy w rodzinie w świetle psychologicznego opiniodawstwa sądowego (art. 207) / Danuta Rode // Chowanna. - 2011, t. 2, s. 179-211

12. Cierpienie dziecka doświadczającego przemocy fizycznej / Irmina Teperek, Katarzyna Trędota // Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 3/4, s. 67-77

13. Czy klaps wychowuje ? / Renata Kałucka // Świat Problemów. - 2016, nr 6, s. 5-8

14. Czy przemoc może być sekretem...? : rozmowa z Agnieszką Makowską - specjalistą ds. prewencji kryminalnej Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV - o procedurze zakładania "Niebieskiej Karty" i związanej z nią roli nauczyciela, a także o przemocy wobec dzieci w rodzinie / rozm. Kamila Sekułowicz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 10-12

15. Czy przemoc może być sekretem? / Agnieszka Makowska ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 10-12

16. Dajemy dzieciom siłę / Maria Keller-Hamela ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2016, nr 9, s. 20-23

17. Diagnoza przemocy w rodzinie / Jagna Niepokólczycka-Gac // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 34-35

18. Dinozaur w domu / Klaudia Wańczyk // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 3-4

19. Dlaczego nie reagujemy? / Aleksandra Piotrowska // Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 15-17

20. Doświadczenia gimnazjalistów dotyczące przemocy fizycznej / Renata Gawron // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 8, s. 53-56

21. Dramat w dobrym domu... / Adriana Klos // Charaktery. - 2012, nr 2, s. 88-90

22. Działania nauczyciela wobec trudności szkolnych dziecka powodowanych przemocą w rodzinie / Ewa Bilska // Zeszyty Naukowe, Pedagogika. - 2015, nr 1, s. 153-168

23. Dzieci biją rodziców. Cz. 2 / Magda Wójcik // Remedium. - 2010, nr 6, s. 20

24. Dziecięca trauma w rodzinie / Katarzyna Fenik // Świat Problemów. - 2016, nr 9, s. 27-30

25. Dziecko krzywdzone / Kazimierz Słupek // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 16-19

26. Dziecko w niebezpieczeństwie / Alina Prusinowska- Marek // Świat Problemów. - 2014, nr 4, s.16-21

27. Dziecko w procedurze "Niebieskie Karty" / Justyna Podlewska ; rozm. przepr. Katarzyna Fenik // Świat Problemów. - 2014, nr 4, s. 5-11

28. Dziecko w procedurze "Niebieskie Karty" / Wanda Paszkiewicz // Świat Problemów. - 2016, nr 9, s. 5-9

29. Etyczne aspekty pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie / Sylwia Kluczyńska // Świat Problemów. - 2016, nr 4, s. 23-27

30. Gdy dziecko bije rodzica / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 55, s. 22-24

31.  Grupa robocza jako zintegrowana metoda pracy ze szczególnie trudnymi przypadkami przemocy w rodzinie / Piotr Antoniak // Świat Problemów. - 2014, nr 11, s. 5-8

32. Grupa robocza oczami praktyków i klientów / Grażyna Pisarczyk // Świat Problemów. - 2016. - nr 4, s. 5-9

33. Grupy nadziei / Piotr Antoniak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2007, nr 3, s. 36-38

34. Historia zainteresowań przemocą wobec dzieci w odsłonach / Józefa Brągiel // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 51-59

35. Hostele dla ofiar przemocy - nadzieja i rzeczywistość / Ewa Bilska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 3/4, s. 53-60

36. Interdyscyplinarna formuła w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - dylematy i wyzwania / Liliana Krzywicka // Świat Problemów. - 2009, nr 9, s. 30-33

37. Interdyscyplinarność a współpraca / Grażyna Pisarczyk // Świat Problemów. - 2014, nr 11, s. 13-17

38. Jak budowaliśmy system / Błażej Gawroński // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 17-19

39. Jak działa osoba stosująca przemoc? / Agnieszka Machnowska // Świat Problemów. - 2015, nr 5, s. 10-14

40. Jak ofiara staje się sprawcą przemocy? / Agnieszka Widera-Wysoczańska // Świat Problemów. - 2014, nr 9, s. 17-21

41. Jak poznać, że dziecko jest ofiarą / Jolanta Zmarzlik // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 74-76

42. Przemoc i pomoc w ocenie ofiar - najważniejsze wnioski z badań / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. - 2014, nr 9, s. 30-33

43. Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie / Kornelia Hübscher // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s. 23-25

44. Jak realizować procedurę "Niebieskie Karty"? / Katarzyna Łukowska, Katarzyna Michalska // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 5-10

45. Jak w gminach przeciwdziałać przemocy w rodzinie? / Katarzyna Michalska // Świat Problemów. - 2011, nr 3, dod. "W Samorządach o Problemach Alkoholowych", s. V-VIII

46. Jak zmierzać do zmiany? / Aneta Zdunek // Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 40-42
Klaps zostawia pręgi / Brendan L. Smith.// Charaktery. - 2014, nr 1, s. 44-47

47. Jestem do niczego... / Renata Kałucka // Świat Problemów. - 2016, nr 9, s. 10-14

48. Kampanie przeciw przemocy - wczoraj, dziś i jutro / Renata Durda // Świat Problemów. - 2013, nr 12, s. 18-22

49. Kobiety - ofiary przemocy domowej / Monika Jaworska // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4, s. 69-77

50. Kocham, nie biję? - społeczne przyzwolenie na bicie dzieci / Magdalena Szpunar // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 1, s. 70-94

51. Kochani i ośmieszani / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 10, s. 54-60

52. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie : przyjęty Uchwałą nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 roku (RM 111-132-06) // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 20-24

53. Krzywdzenie dzieci - piętno społeczne? / Ewa Jarosz // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 61-76

54. Krzywdzenie dzieci w rodzinie. Cz. 1 / Maciej Dębski // Remedium. - 2010, nr 9, s. 8-9

55. Krzywdzenie dzieci w rodzinie. Cz. 2 / Maciej Dębski // Remedium. - 2010, nr 10, s. 8-9

56. Krzywdzenie psychiczne w dzieciństwie - kilka doświadczeń z pracy psychoterapeuty z dorosłymi pacjentami / Katarzyna Fenik // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 27-29

57. Kurator sądowy - ważny członek grupy roboczej / Alina Prusinowska- Marek // Świat Problemów. - 2015, nr 7, s. 41-44

58. Lekarze wobec krzywdzenia dzieci / Joanna Cielecka-Kuszyk // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 12-14

59. Lokalnie przeciw przemocy w rodzinie / Joanna Piotrowska // Świat Problemów. - 2013, nr 7, s. 23-27

60. Maltretowanie dzieci a alkohol : raport WHO 2006 / oprac. Maria Burek // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 5-8

61. Matczyne serce wszystko wybaczy / Ewa Foks // Świat Problemów. - 2015, nr 5, s. 32-35

62. Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 25-29

63. Między teorią a praktyką / Konrad Olejniczak // Świat Problemów. - 2008, nr 9, s. 4-9

64. Monitoring realizacji procedury "Niebieskie Karty" w Warszawie / Katarzyna Przyborowska // Świat Problemów. - 2016, nr 4, s. 10-14

65. Mordercy dusz / Katarzyna Schier // Charaktery. - 2010, nr 3, s. 40-43

66. Na niebieskim szlaku / Renata Durda // Świat Problemów. - 2013, nr 7, s. 20-22

67. Nauczyciel a ochrona praw dziecka / Ewa Jarosz // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 217-230

68. Nauczyciel przedszkola a przemoc w rodzinie - rola nauczyciela / Ewa Fiedorowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 34-36

69. Nauczyciel w akcji : rozmowa z policjantką, kom. Wandą Mende, o procedurach postępowania nauczyciela i metodach współpracy przedszkola z policją w sytuacjach zagrożenia dziecka / Wanda Mende ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 17, s. 14-18

70. Nie udawaj, że nie widzisz... / Anna Lechowska // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 13-15

71. Niebieska ballada / Renata Durda // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 5-11

72. Niebieskie karty - problemy i refleksje / Dorota Rogulska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2012, nr 6, s. 25-26

73. NIK, alkohol i przemoc / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. - 2013, nr 11, s. 8-11

74. Nowy wzór życiowej układanki może się okazać zaskakująco piękny / Małgorzata Maresz // Świat Problemów. - 2011, nr 2, s. 24-27

75. Od klapsa do Niebieskiej Karty czyli co słychać w rodzinie? / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 50-52, 54-55

76. Odebranie dziecka rodzicom w sytuacji przemocy domowej / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 31-33

77. Prawna analiza stalkingu / Marcin Szpond // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 28-31

78. P jak przemoc domowa / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 33, s. 12

79. Po co ten klaps? : rozmowa z Moniką Sajkowską, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje, o zjawisku krzywdzenia dzieci oraz roli dyrektora i nauczycieli w przeciwdziałaniu przejawom przemocy wobec dzieci / Monika Sajkowska ; rozm. przepr. Agata Kapela // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 9-15

80. Po pierwsze: dziecko / Alina Prusinowska-Marek // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 14-16

81. Pod kontrolą / Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły. - 2015, nr 1, s. 24-27

82. Pogotowie "Niebieska Linia" - słucham... / Monika Lakowska // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 29-32

83. Policyjne "Niebieskie Karty" / Edyta Naja-Pasek // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 7-9

84. Polityka ochrony dzieci przed agresją i krzywdzeniem w przedszkolu // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 66, s. 26-33

85. Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową - wybrane aspekty z raportu NIK / Katarzyna Michalska // Świat Problemów. - 2016, nr 9, s. 24-26

86. Postępowanie z małym dzieckiem i jego rodziną w przypadku podejrzenia przemocy domowej - zadania pracowników przedszkola / Renata Kałucka // Świat Problemów. - 2014, nr 4, s. 12-15

87. Powiedzieć, czy jakoś wytrzymam? - o przemocy w rodzinie wobec starszych kobiet / Małgorzata Halicka, Emilia Kramkowska // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 21-24

88. Powstrzymać przemoc wobec dzieci - procedura "Niebieskie Karty" / Mirosława Skawińska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 28-32

89. Predyspozycje osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Wanda Paszkiewicz // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 25-28

90. Prawne aspekty przemocy w rodzinie - wybrane zagadnienia / Agnieszka Olszewska // Świat Problemów. - 2010, nr 5, s. 12-18

91. Problem krzywdzenia dzieci : postawy i doświadczenia warszawskich nauczycieli / Joanna Włodarczyk // Świat Problemów. - 2010, nr 3, s. 21-24

92. Problemy prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Grzegorz Wrona // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 25-28

93. Procedura "Niebieskie Karty" - problemy i refleksje / Monika Wysota // Świat Problemów. - 2014, nr 11, s. 9-13

94. Procedura "Niebieskie Karty" w działaniach Policji / Agnieszka Guza // Oświata Mazowiecka. - 2014, nr 4 (22), s. 22-23

95. Procedura "Niebieskie Karty" w praktyce szkolnej / Bożena Barszczewska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 56-57

96. Przeciw przemocy : procedura Niebieskiej Karty w oświacie / Wanda Mende // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 56-58, 60

97. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie śląskim / Alina Kula, Anna Chęć // Świat Problemów. - 2015, nr 5, s. 28-31

98. Przekonania normatywne gimnazjalistów dotyczące dręczenia szkolnego / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 1, s. 18-29

99. Przemoc domowa wobec ucznia - obowiązki szkoły / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. - 2014, nr 6, s. 23-32

100. Przemoc i narkotyki / Małgorzata Maresz // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 25-27

101. Przemoc subtelnie ukryta / Piotr Fijewski // Charaktery. - 2011, nr 7, s. 86-88

102. Przemoc w rodzinie - nowoczesne kierunki pomagania / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2014, nr 10, s. 21-23

103. Przemoc w rodzinie / Beata Pilewska-Zając // Świat Problemów. - 2011, nr 2, s. 5-8

104. Przemoc w rodzinie w literaturze pięknej / Renata Durda // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 24-28

105. Przemoc w rodzinie w świetle prawa / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 25-29

106. Przemoc wobec dzieci - diagnoza zjawiska / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 5-7

107. Przemoc wobec dzieci / Marek Liciński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 23-30

108. Przemoc wobec dzieci jako problem zdrowia publicznego / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 54-57

109. Przemoc wobec dzieci jako współczesny problem zdrowia publicznego / Izabella Jezierska // Lider. - 2008, nr 12, s. 11-13

110. Przemoc wobec dzieci w Polsce. "Dwie strony medalu" - oficjalny zakaz a społeczna rzeczywistość / Ewa Jarosz // Chowanna. - 2014, t. 2, s. 283-299

111. Przemoc wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym - wybrane problemy DDA / Dorota Górecka // Świat Problemów. - 2014, nr 4, s. 36-39

112. Przemoc wobec dzieci w rodzinie / Kornelia Hübscher // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 41-43

113. Przemoc wobec dziecka / Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 48-52

114. Przemoc wobec dziecka w rodzinie - rozmiary zjawiska i społeczne postrzeganie : (w świetle badań własnych) / Jolanta Maćkowicz // Rocznik Pedagogiczny. - 2007, T. 30, s. 135-146

115. Przymusowe leczenie i terapia sprawców przemocy w rodzinie i innych przestępstw / Agnieszka Olszewska // Świat Problemów. - 2010, nr 12, s. 35-38

116. Pułapki w jakie wpadają realizatorzy procedury "Niebieskie Karty" / Wanda Paszkiewicz // Świat Nauki. - 2016, nr 4, s. 15-18

117. Punkty konsultacyjne i telefony zaufania w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Agnieszka Czerkawska-Kopiel // Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 5-7

118. RODZINA - program dla osób stosujących przemoc wobec bliskich / Tomasz Głowik // Świat Problemów. - 2015, nr 5, s. 15-18 

119. Rola sądu karnego i rodzinnego oraz kuratorskiej służby sądowej w ochronie osób pokrzywdzonych. Współpraca kuratorów z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc ofiarom i sprawcom / Alina Prusinowska-Marek // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 29-31

120. Rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dziecka / Wanda Papugowa // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 58-61

121. Sądowy kurator rodzinny a przemoc w rodzinie / Monika Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 36-40

122. Służba zdrowia powinna reagować na przemoc / Katarzyna Właśniak // Świat Problemów. - 2014, nr 9, s. 24-26

123. Społeczny wydźwięk nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 3-9

124. Sposoby na oddzielenie ofiary od sprawcy / Jarosław Polanowski // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 25-27

125. Stanąć w obronie słabszego / Karolina Lewandowska // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 12-13

126. Standardy i procedury w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie / Jerzy Mellibruda, Renata Durda // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 3-4

127. Starszy Pan, Starsza Pani... / Maria Kuźmicz // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 16-18

128. Stereotypy płci a przemoc domowa / Edyta Charzyńska // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 13-14

129. Systemowa terapia rodziny z problemem przemocy i uzależnienia / Wanda Szaszkiewicz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 4, s. 8-11

130. Szansa dla sprawców przemocy i ich ofiar / Jadwiga Kubiak ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2009, nr 5, s. 9-11

131. Szansa na zmianę / Ewa Podgórska // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 11-16

132. Środowiska szkolne wobec zjawiska przemocy w rodzinie / Agnieszka Ciesiółka // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 40-44

133. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 4 / Edyta Szot-Odrobina // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 11-13

134. Świat krzywdy dziecka : jak przygotować spotkanie z rodzicami / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 78-90

135. Tata bił mnie żelazkiem / Agnieszka Fiedorowicz // Integracja. - 2015, nr 1, s. 26-28

136. Terapia alkoholików sprawców przemocy domowej / Dorota Dyjakon // Świat Problemów. - 2011, nr 8, s. 24-28

137. U Misia Czarodzieja / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 32-33

138. Udział przedstawiciela organizacji społecznej w postępowaniu karnym / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 31-33

139. W gąszczu zaprzeczeń i manipulacji / Dorota Dyjakon // Świat Problemów. - 2012, nr 1, s. 21-23

140. W obronie dziecka krzywdzonego / Joanna Cielecka-Kuszyk ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2014, nr 4, s. 33-35

141. W poszukiwaniu koła ratunkowego / Izabella Warchoł // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 17-21

142. Wokół Pogotowia "Niebieska Linia" / Jerzy Mellibruda ; rozm. przepr. Hanna Dorota Gaszyńska // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 12-15

143. Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 10-14

144. Współczesne problemy rodziny / Marzena Lechwar // Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 2, s. 28-42

145. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych przemocą : formy wykluczenia oraz sposoby przeciwdziałania / Agnieszka Moroz // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 98-108

146. Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy / Joanna Krzyżanowska-Zbucka // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 8-9

147. Zaburzenie stresowe pourazowe u kobiet jako wynik przemocy ze strony partnera / Małgorzata Dąbkowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 11-20

148. Zareaguj na krzywdę dziecka / Borys Bieliński // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 3, s. 15

149. Zarządzanie zespołami wielodyscyplinarnymi / Jakub Kołodziejczyk // Remedium. - 2008, nr 10, s. 10-11

150. Zasady podejmowania interwencji w szkole / Katarzyna Seidel // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 77-81

151. Zastępczy Zespół Münchausena / Paulina Gołaska, Magdalena Boch // Remedium. - 2011, nr 9, s. 29-31

152. Zatrzymaj przemoc : psychoterapia grupowa kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie / Barbara Błaż-Kapusta // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 7-9

153. Zespół maltretowanego psychicznie dziecka / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 11-19

154. Zespół ostatniej szansy / Maria Klimowicz ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 13-15

155. Zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie / Monika Jaworska // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 109-116

 

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

1. Jak uchronić dziecko przed przemocą? [Książka mówiona] : poradnik / Grace Ketterman ; przekł. Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2007?]

2. ROBUSD - Reducing Bullying Strengthening Diversity [Dokument elektroniczny] : a handbook on bullying and special needs / Jacek Pyżalski & Erling Roland (eds.) ; University of Stavanger. Faculty of Arts and Education. Centre for Behavioural Research, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. - Lodz : Pedagogy Academy ; Stavanger : Centre for Behavioural Research University of Stavanger, cop. 2010

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.