Cyberprzemoc - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2017

KSIĄŻKI

1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

2. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

3. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.:] Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak - Białystok : Wyższa Szkoła Administarcji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011

4. Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / redakcja Marek Górka. - Warszawa : Difin, 2014

5. Cyberprzemoc : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

6. Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014

7. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

8. Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. - Stan prawny : wrzesień 2012. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015

9. Człowiek wobec uzależnień : wybrane problemy / Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz red. nauk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013

10. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012

11. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014

12. Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

13. Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod red. Julii Dynkowskiej [et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017

14. Internet złych rzeczy / Julia Chmielecka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017

15. Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

16. Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa / red. nauk. Bronisław Sitek [et al.]. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016

17. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : Akapit, 2013

18. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010

19. Problemy współczesnego dziecka : wybrane aspekty / red. nauk. Małgorzata Cywińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014

20. Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016

21. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeligiewicz-Urban. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012

22. Współczesne zagrożenia młodzieży szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Adamczyka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Fundacja Dziękuję Nie Biorę, 2011

23. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Kamila Knol // Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31

2. Agresja elektroniczna / Joanna Jaworska // Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 26-27

3. Agresja elektroniczna : program zajęć dla uczniów / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 29-34

4. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 31-51

5. Agresja elektroniczna wśród młodzieży - rodzaje, skutki, profilaktyka / Edyta Sabicka, Kamila Knol, Agata Matuszewska // Meritum. - 2010, nr 2, s. 2-7

6. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym / Andrzej Ćwikliński // Nowa Szkoła. - 2016, nr 10, s. 10-18

7. BlackLists - sposób na darmowy filtr treści niepożądanych w polskich szkołach / Artur Rudnicki // Meritum. - 2010, nr 2, s. 57-60

8. Ciemna strona Internetu / Jaromir Bogacz // Meritum. - 2010, nr 2, s. 12-15

9. Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 55-60

10. Cyberprzemc w gimnazjum / Krzysztof Nowakowski, Natalia Kroker, Beata Świątek-Brzezińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 46-50

11. Cyberprzemoc - zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 12-15

12. Cyberprzemoc / Anna Potocka // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 24-25

13. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 27-29

14. Cyberprzemoc : dziecko, ofiara, sprawca / Aneta Pawlińska // Oświata Mazowiecka. - 2014, nr 4 (22), s. 20-21

15. Cyberprzemoc a zaburzenia osobowości młodego człowieka / Małgorzata Łoskot // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 49 (styczeń), s. 54-57

16. Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza / Anna Maria Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 46, 48-49

17. Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y / Karol Konaszewski, Tomasz Prymak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 31-39

18. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 12-19

19. Cyberprzemoc w przedszkolu // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. "Przed Szkołą", s. 22-26

20. Cyberprzemoc wśród małoletnich internautów : świadomość, występowanie i zapobieganie / Mateusz Grajek [et al.] // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 201-211

21. Cyberprzemoc wśród młodzieży : (na podstawie przeprowadzonych badań) / Ewa Kopeć // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 3/4, s. 39-47

22. Cyberprzemoc wśród młodzieży: (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska // Nowa Szkoła. - 2014, nr 3, s. 60-62

23. Cyberprzemoc: częstość występowania, świadomość zagrożenia, możliwości ochrony / Sandra Kryska // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 151-161

24. Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności / Dariusz Skrzyński // Meritum. - 2010, nr 2, s. 81-84

25. Cyberprzestrzeń: nowa arena przemocy rówieśniczej? / Julia Barlińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 53-66

26. Dwa światy, jedna przemoc / Jacek Pyżalski ; rozm. przepr. Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 70-72

27. Dzieci sieci - specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 12-24

28. Dziecko w internecie - zagrożenia / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 14-17

29. Dziecko w sieci, a gdzie rodzice? / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2011, nr 2, s. 62-64

30. Fabryki hejterów / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 70-72

31. Flaming - "wojna" na słowa / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35

32. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80

33. Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 60-62

34. Ja wam pokażę! : za drzwiami gabinetu / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 59, s. 14-16

35. Jak popkultura pomaga przezwyciężyć strach przed innym / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 57-59

36. Jak przeciwdziałać cyberbullyingowi / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 78-80

37. Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia / Jerzy Kopański // Meritum. - 2010, nr 4, s. 82-87

38. Nauczyciel w sieci cyberprzemocy / Joanna Lesińska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 52, s. 18-19

39. Nowe czasy - nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 49-55

40. Nowe media wśród dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Van Laere, Kinga Sochocka // Remedium. - 2015, nr 12, dod. "W Kręgu Uzależnień Behawioralnych", s. 1-2

41. Nowe zagrożenia - nowe uzależnienia : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewelina Czajkowska // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 23

42. O możliwości ograniczania agresji rówieśniczej w internecie : rola przyjmowania perspektywy innej osoby i empatii / Anna Szuster, Julia Barlińska // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2016, nr 4, s. 36-40

43. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 33-37

44. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci" / Robert Makowski // Meritum. - 2010, nr 2, s. 34-38

45. Patologie i zagrożenia wirtualnego świata - wybrane aspekty / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 21-26

46. Procedura reagowania na cyberbullying / Anna Borkowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 74-77

47. Przemoc rówieśnicza w sieci / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 54-57

48. Rówieśnicza agresja elektroniczna - co wiemy po dekadzie badań? Cz. 1 / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2013, nr 9, s. 26-27

49. Seksting czyli wirtualny ekshibicjonizm, który może śledzić cały świat / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 68, s. 44-46

50. Seksting i grooming / Finka Cyntia Heynemann // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 74-77

51. Sexting - niebezpieczna strona nowych mediów / Radosław Mysior // Remedium. - 2015, nr 6, s. 6-8

52. Stop cyberprzemocy w szkole / Marzena Frąckowiak-Świtkowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 12 (38), S. 47-49

53. Stop cyberprzemocy! / Małgorzata Nowak // Meritum. - 2010, nr 2, s. 42-45

54. Szykanowanie elektroniczne - istota problemu i profilaktyka / Jana Hanuliaková, Katarina Hollá, Erich Petlák // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 26-30

55. Twórczy nauczyciel - twórcze zajęcia : przeciwdziałanie przemocy w szkole / Małgorzata Łoskot // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 58-59

56. Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczweństwa internetowe / Kamila Jakubczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25

57. W sieci nienawiści czyli o zachowaniach antyspołecznych w Internecie / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 71, s. 57-60

58. Wirtualna agresja - realne ofiary / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 36, s. 56-58

59. Wojna w Internecie / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 20-21

60. Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 10-14

61. Wybrane aspekty prawne cyberprzemocy / Olga Trocha // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 82-85

62. Zagrożenia młodzieży gimnazjalnej w świecie internetu / Joanna Kata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 42-52

63. Zagrożenia płynące z internetu / Zenon Łupisz // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 52-53

64. Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu / Agnieszka Sierpniak // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 34-42

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Hejting, stalking... [Dokument elektroniczny] : agresja w XXI wieku / Marta Wojtas. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2015

2. Przyjaciele...? [Film] / reż., scen. Dariusz Regucki ; scen. Olga Estera Regucka. - Sosnowiec : Projekt-Kom, cop. 2013

3. Zaplątani w sieć. 01, Happy slapping [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013

4. Zaplątani w sieć. 02, Cyberbullying [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013

5. Zaplątani w sieć. 03, Sexting [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013

 

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Subkultury. Patologia społeczna. Uzależnienia. Przemoc.