Wydawnictwa o papieżu Janie Pawle II, które ukazały się na Podlasiu - zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2005

KSIĄŻKI

1. Człowiek darem i tajemnicą w nauczaniu Jana Pawła II / Edward Jarmoch, Józef Jaroń, Henryk Piluś ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna. Wydział Humanistyczny. Katedra Filozofii i Socjologii. - Siedlce : WH WSRP, 1999

2. Czy pamiętasz Ojcze Święty?... / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 2005

3. Drohiczyn : miasto, diecezja, ludzie : oczekując wizyty Jana Pawła II na podlaskiej ziemi. - Drohiczyn : Kuria Diecezjalna, 1999

4. Drohiczyn wszystko pamięta / [oprac. literackie Jan Leończuk]. - Drohiczyn : Kuria Diecezjalna, [2001]

5. I oto przybyłeś... : Ojciec Święty Jan Paweł II w Siedlcach ; [przedmowa Jan Wiktor Nowak ; zdjęcia Arturo Mari et al.] ; Komitet Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Diecezji Siedleckiej. - Siedlce : Publish Color Creative, 2000

6. Jan Paweł II papież jakiego znam i podziwiam : Wielki Konkurs Plastyczny, Literacki i Wiedzy : nagrodzone prace plastyczne i literackie / [red. Stanisław Chodźko]. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej, 1999

7. Janowi Pawłowi II w darze / Grupa Poetycka "Kanon". - Siedlce : Unia Chrześcijańsko-Społeczna "Akcja Ekumeniczna", 1994

8. Jesteś wspaniały!... / Krystyna Chojecka. - Siedlce. -Węgrów : "Pol-Druk", 2003

9. W Świętym Kościele Siedleckim. Cz. 1, Rok Beatyfikacji (1996-1997) / Jan Wiktor Nowak. - Siedlce : Standruk, 1997

10. W Świętym Kościele Siedleckim. Cz. 2, Rok Ewangelizacji (1997-1998) / Jan Wiktor Nowak. - Siedlce : Standruk, 1998

11. W Świętym Kościele Siedleckim. Cz. 3, Rok wizyty apostolskiej (1998-1999) / Jan Wiktor Nowak. - Siedlce : Standruk, 1999

12. Z okien Watykanu / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1999

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "A ty, Janie, stanowczo za rzadko bywasz tutaj u mnie" / Jan Mazur ; oprac. mf. // Podlaskie Echo Katolickie. - 2005, nr 14, s. 11

2. "Biały Ojciec" na Podlasiu / Józef Miszczuk // Nowe Echo Podlasia. - 2001, nr 23, dod. "Podlaskie Echo Katolickie", s. I, V

3. "Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju" // Kurier Siedlecki. - 2004, nr 11, s. 8

4. 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II / Zbigniew Kiernikowski // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 41, dod. Specjalny, s. I

5. Bądźcie światłem / BLM // Tygodnik Siedlecki Informacje. - 1999, nr 24, s. 1,2

6. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu / Jan Paweł II // Życie Siedleckie. - 2005, nr 83, s. 10-11

7. Bez Ciebie tak pusto / oprac. Jolanta Krasnowska, Justyna Kłoszewska // Życie Mińska. - 2005, nr 83, s. 6

8. Byliśmy tam tylko dla Niego / Anna Zarębska // Życie Siedleckie. - 2005, nr 90, s. 6-7

9. Był Papieżem zwykłych ludzi / Piotr Jankowski // Życie Sokołowa. - 2005, nr 90, s. 8-9

10. Był wśród nas / BLM // Tygodnik Siedlecki Magazyn. - 1999, nr 25, s. 1, 4-5

11. Był wśród nas... : Siedlce, 10 czerwca 1999 r. / zdjęcia J. Mazurek // Tygodnik Siedlecki. - 2005, nr 15, s. 9

12. Całe Siedlce zamarły w bólu / AB // Życie Siedleckie. - 2005, nr 84, s. 3

13. Co najbliższa pielgrzymka Ojca Świętego do Polski zmieni w życiu statystycznego Polaka / ML, BS // Podlaskie Echo Katolickie. - 2002, nr 33, s. 2

14. Czy papież jest politykiem? / oprac. BAD // Życie Siedleckie. - 2003, nr 42, s. 2

15. Dni Papieskie / ab // Życie Siedleckie. - 2002, nr 41, s. 4

16. Droga Wojtyły / Dariusz Kuziak // Tygodnik Siedlecki. - 2003, nr 43, s. 14

17. Duchowy portret Ojca Świętego / Bożena Luczewska-Matejek // Tygodnik Siedlecki Magazyn. - 1999, nr 24, s. 5

18. Dzieci - Ojcu Świętemu // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 42, s. 3

19. Dzieci żegnają Ojca Świętego // Życie Mińska. - 2005, nr 83, s. 7

20. Dzień Papieski / BLM // Tygodnik Siedlecki. - 2003, nr 42, dod. "Tygodnik Siedlecki w Powiatach", s. XII

21. Dzień Papieski 2003 / ANA // Tygodnik Siedlecki. - 2003, nr 42, s. 5

22. Dziękczynienie za wizytę Ojca Świętego / Jan Pieńkosz // Nowe Echo Podlasia. - 2002, nr 25, dod. "Podlaskie Echo Katolickie", s. III

23. Dzisiaj trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa / Jan Paweł II, papież // Nowe Echo Podlasia. - 1999, nr 24, dod. Podlaskie Echo Katolickie nr 24, s. 4-5

24. Habemus Papam - mamy papieża / Józef Miszczuk // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 41, dod. Specjalny, s. II

25. Historyczna decyzja / (SAD) // Tygodnik Siedlecki Informacje. - 1999, nr 18, s. 3

26. Jak nie zdradzić papieża? / BLM // Tygodnik Siedlecki. - 2003, nr 41, s. 5

27. Jak wspominam wizytę papieża w Siedlcach / AW, MW // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 41, dod. Specjalny, s. VI

28. Jan Paweł II - Apostoł Jedności / Andrzej Dmowski // Życie Warszawy. - 2003, nr 234, s. 12

29. Jan Paweł II - Orędownik Prawdy / Henryk Tomasik ; rozm. przepr. Paweł Siedlanowski // Podlaskie Echo Katolickie. - 2005, nr 41, s. 1, 6, 10

30. Jan Paweł II w Siedlcach 10 czerwca 1999 r. // Ze świata pracy. - 2005, nr 5, s. [5-6]

31. Jan Paweł II w twórczości młodych / Grzegorz Gieruk // Nowe Echo Podlasia. - 2001, nr 42, dod. "Podlaskie Echo Katolickie", s. VI

32. Komunikat Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego dotyczący przeżywania dni żałoby po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II / Zbigniew Kiernikowski // Wiadomości Diecezjalne Siedleckie. - 2005, nr 4, s. 184-185

33. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II / Mirosław Sidoruk // Podlaskie Echo Katolickie. - 2002, nr 43, s. 11

34. Kościół a regionalizm : refleksje po ostatniej pielgrzymce Ojca Świętego na Ziemię Podlaską / Stanisław Szestowiecki // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2000, nr 2, s. 68-72

35. Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony // Podlaskie Echo Katolickie. - 2005, nr 23, s. 1, 7, 21

36. Lednickie klimaty // Kurier Siedlecki. - 2004, nr 7, s. 2

37. Medytacje / Monika Wereda // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 42, s. 14

38. Moje spotkanie z Ojcem Świętym / ml // Podlaskie Echo Katolickie. - 2002, nr 34, s. 1

39. Muzeum Diecezjalne // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 41, dod. Specjalny, s. VI

40. Na spotkanie z Ojcem Świętym / (wuk) // Kurier Siedlecki. - 2002, nr 33, s. 3

41. Nasi niezłomni uwiecznieni / Adam Białczak // Życie Siedleckie. - 2005, nr 116, s. 14

42. Nie tylko pamięć / (bak) i in. // Co Słychać?. - 2005, nr 15, s. 8-9

43. Obiad i co jeszcze / BLM // Tygodnik Siedlecki Magazyn. - 1999, nr 24, dod. Tygodnik Siedlecki w Powiatach, s. 1,6

44. Odwiedził nas Ojciec / Janusz Wojciech Kowalski // Extra : Gazeta Siedlecka. - 2005, nr 4, s. 16-17

45. Ojciec święty w Drohiczynie // Gazeta Powiatowa. - 2005, nr 7, s. 5

46. Ojcze pamiętasz? / BLM // Tygodnik Siedlecki. - 2002, nr 34, s. 12

47. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego / Rafał Romaniuk // Życie Siedleckie. - 2005, nr 90, s. 12-13

48. Ostatnia audiencja Ojca świętego / Jolanta Kowalik ; rozm. przepr. Anna Sadowiska // Życie Mińska. - 2005, nr 90, s. 8-9

49. Panie, naucz nas dróg swoich / Antoni Dydycz // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 27, s. 10

50. Papieskie konkursy // Tygodnik Siedlecki. - 2002, nr 42, s. VII

51. Papieskie pamiątki / (wuk) // Kurier Siedlecki. - 2002, nr 42, s. 13

52. Papieskie pamiątki w siedleckiej szkole / Halina A. Maliszewska // Nowe Echo Podlasia. - 2001, nr 22, dod. "Podlaskie Echo Katolickie", s. IV

53. Papież na kompaktach / Z.J. // Tygodnik Siedlecki Magazyn. - 1999, nr 24, s. 11

54. Papież patronem / (BLM) // Tygodnik Siedlecki. - 2004, nr 22, dod. "Tygodnik Siedlecki w Powiatach", s. VIII

55. Papież w katedrze / BLM // Tygodnik Siedlecki Magazyn. - 1999, nr 26, s. 3

56. Papież, jakiego zapamiętam / oprac. Magdalena Fołtyn, Agnieszka Pawlik // Podlaskie Echo Katolickie. - 2005, nr 14, s. 2

57. Pielgrzym Pokoju w czytelni / Magdalena Fołtyn // Podlaskie Echo Katolickie. - 2004, nr 42, s. 4

58. Pierwszy raz bez Niego / Agnieszka Piekut // Życie Mińska. - 2005, nr 246, s. 3

59. Pogrążeni w żałobie / Agnieszka Piekut i in. // Życie Mińska. - 2005, nr 83, s. 5

60. Potęga smaku / Bartosz Szumowski // Podlaskie Echo Katolickie. - 2005, nr 20, s. 20

61. Pożegnali Ojca świętego / Agnieszka Piekut // Życie Mińska. - 2005, nr 90, s. 1, 2-3

62. Prawo do pokoju w nauczaniu społecznym Jana Pawła II / Małgorzata Lipieńska-Rzeszutek // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2003, nr 7, s. 49-54

63. Proboszczowie z powiatu sokołowskiego wspominają Jana Pawła II // Życie Sokołowa. - 2005, nr 90, s. 9

64. Przeżyjmy to jeszcze raz / fot. Krzysztof Mioduszewski // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 41, dod. Specjalny, s. VII

65. Refleksje po ostatniej pielgrzymce Ojca Świętego dotyczące duchowości życia społeczeństwa polskiego / Stanisław Szestowiecki // U nas na Podlasiu. - 2000, nr 9, s. 31-35

66. Rzeczy, które mówią / Zbigniew Juśkiewicz // Tygodnik Siedlecki. - 2005, nr 16, s. 2

67. Serdeczny zbiór / Adam Białczak // Życie Siedleckie. - 2005, nr 84, s. 15

68. Siedlce pożegnały Jana Pawa II // Kurier Siedlecki. - 2005, nr 4, s. 1, 3

69. Siedlce są z Tobą, Ojcze święty! / Adam Białczak ; zdjęcia Krzysztof Mioduszewski, Grzegorz Zarzycki // Życie Siedleckie. - 2005, nr 84, s. 8-9

70. Skadrowane sercem / (BLM) // Tygodnik Siedlecki Magazyn. - 2000, nr 19, s. 17

71. Słowa pisane miłością // Kurier Siedlecki. - 1999, nr 24 , s. 9

72. Spotkania z Janem Pawłem II / (p) // Życie Siedleckie. - 2002, nr 43, s. 15

73. Szkolne muzeum Jana Pawła II / MW // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 41, dod. Specjalny, s. VI

74. Szkoła z duchem, Duch ze szkołą / Monika Lipińska // Podlaskie Echo Katolickie. - 2004, nr 21, s. 1, 12

75. Ścieżkami apostoła / Aneta Szymankiewicz // Co Słychać?. - 2003, nr 44, s. 14

76. Tajemnice Watykanu / Zbigniew Juśkiewicz // Tygodnik Siedlecki. - 2005, nr 22, s. 14

77. Urodziny papieża / (wuk) // Kurier Siedlecki. - 2000, nr 20, s. 2

78. W żałobie // Tygodnik Siedlecki. - 2005, nr 15, dod. "Tygodnik Siedlecki w Powiatach", s. I, II 

79. Widać Chrystusa w jego oczach / Jacek Garbaczewski // Podlaskie Echo Katolickie. - 2002, nr 31, s. 2

80. Wieczór z Janem Pawłem II / Agnieszka Kowalczyk // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 49, s. 15

81. Wielki koncert europejski / Katarzyna Jakoniuk-Wojtuś // Kurier Siedlecki. - 2004, nr 7, s. 14

82. Wizyty Ojca świętego na Mazowszu / oprac. Elżbieta Tomaszewska // Kronika Mazowiecka. - 2005, nr 4, s. 8-11

83. Wystawa papieska / Włodzimierz Korolczuk // Podlaskie Echo Katolickie. - 2005, nr 15, s. 20

84. Z Nim odeszły anioły : porwałeś serca młodych / Agnieszka Piekut // Życie Mińska. - 2005, nr 83, s. 8

85. Z papieżem na sztandarze / BLM // Tygodnik Siedlecki. - 2004, nr 4, dod. "Tygodnik Siedlecki w Powiatach", s. VIII

86. Zachęta Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego do udziału w VIII Pielgrzymce Ojca świętego Jana Pawła II do Ojczyzny / Zbigniew Kiernikowski // Wiadomości Diecezjalne Siedleckie : Organ Urzędowy Kurii Diecezjalnej. - 2002, nr 6-7-8, s. 207, 208

87. Zdjęcia światłem malowane / (dd) // Kurier Siedlecki. - 1999, nr 22, s. 1

88. Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim przyjął imię Jana Pawła II / Katarzyna Miłkowska // Kronika Mazowiecka. - 2004, nr 7/8, s. 55

89. Zgłębiając sens Słowa / Agnieszka Warecka // Podlaskie Echo Katolickie. - 2003, nr 42, s. 14

90. Zjednoczeni w smutku i modlitwie / Jerzy Hrycak, Anna Zarębska // Życie Garwolina. - 2005, nr 83, s. 5

91. Zostanie z nami / Bożena Luczewska [i in.] // Tygodnik Siedlecki. - 2005, nr 16, s. 1, 14-15, 16

                                                                                                                                     

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Bibliografie osobowe