Janusz Korczak - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1962-2011

KSIĄŻKI

1. Aby nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92 / Ida Merżan. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1987

2. Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : aktualność doświadczeń korczakowskich w pracy współczesnych domów dziecka / Bożena Matyjas. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996

3. Co mi dał Janusz Korczak? : pokłosie konkursu / wybór Kazimierz Dębnicki ; wstęp i red. Ela Frydman ; [rys. Mieczysław Kwacz]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962

4. Dzieci doktora Korczaka / Israel Zyngman (Stasiek). - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989

5. Gdy nadchodził kres... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

6. Janusz Korczak - życie dla dzieci / Erich Dauzenroth ; przekł. Teresa Semczuk. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005

7. Janusz Korczak - życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r. / kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

8. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

9. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

10. Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel : studia / pod red. Hanny Kirchner ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1997

11. Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny / Janina Huppenthal ; pod red. i ze wstępem Witolda Stankiewicza. - Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; Toruń : Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1978

12. Janusz Korczak : życie i dzieło / Erich Dauzenroth ; przekł. Teresa Semczuk. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2005

13. Janusz Korczak a szkoła [i. e. o szkole] : poglądy, oceny, doświadczenia / Daniela Rusakowska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Badań Pedagogicznych, 1989

14. Janusz Korczak dzisiaj / Janusz Tarnowski. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1990

15. Janusz Korczak i jego dokonania / Marian Jakubowski ; wstępem poprzedziła Jadwiga Bińczycka ; posłowiem opatrzył Stanisław Podobiński. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996

16. Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : Latona, 1992

17. Janusz Korczak w legendzie poetyckiej / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwo Interlibro, 1992

18. Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [przedm. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989

19. Korczak - człowiek, badacz, pedagog i wychowawca / pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003

20. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011

21. Korczak / Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982

22. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

23. Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin. - Warszawa : Ezop : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1999

24. Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Żak, 1999

25. Korczakowskie inspiracje... / Antonina Gurycka. - Warszawa : Scholar, 2002

26. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; aut. oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2008

27. Listy i rozmyślania palestyńskie / Janusz Korczak ; wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Bożena Wojnowska. - Warszawa : Agencja Edytorska Ezop : Żydowski Instytut Historyczny, 1999

28. O pedagogikę jako naukę o człowieku : w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka : [materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Korczakowskiego, Katowice, 1-18 IV 1978] / pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Kazimierza Gorzeloka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979

29. Oswajanie strachu / Jerzy Korczak. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007

30. Pamiętnik / Janusz Korczak ; posł. napisała Alicja Szlązakowa. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1984

31. Pamiętnik / Janusz Korczak. - Wyd. 1 w tej ed. - Wrocław : Siedmioróg, 1998

32. Powstanie warszawskie / Tadeusz Bór-Komorowski ; przedm. Norman Davies ; przypisy Władysław Bartoszewski, Andrzej Krzysztof Kunert. - Wyd. 8, cz. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2004]

33. Rola religii w systemie wychowania Janusza Korczaka / ks. Władysław Furmański. - Warszawa : Archidiecezja Warszawska, 1993

34. Rozmowa w sadzie piątego sierpnia / Igor Newerly. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

35. Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / I. Newerly, Al. Kamiński, Wł. Żelazko. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1962

36. Spotkanie z Korczakiem / Jadwiga Bińczycka. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009

37. Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986

38. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 1989

39. Wspomnienia o Januszu Korczaku. T. 1 / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 1981

40. Życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r. / kom. red. Aleksander Lewin [ et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

41. Żywe wiązanie / Igor Newerly. - Wyd. 4. - Warszawa : Czytelnik, 1978

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Dialog" z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 21

2. Dobry Doktor : inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły - Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 36-38

3. Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka : aspekt higieniczno-zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 16-20

4. Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 20

5. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 60-62 Wyświetl

6. "Kajtuś Czarodziej" Janusza Korczaka - baśń dla dzieci czy dla dorosłych? / Krystyna Zabawa // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 41-50

7. Koncepcja korczakowskiego samorządu wychowawczego / Andrzej Cwer // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2008, nr 17, s. 65-92

8. Korczakowski witraż dziecięcy / Jadwiga Bińczycka // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 27-38

9. O "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej - lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII

10. Pamiętajmy o Korczaku! / Joanna Małkińska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 38-39

11. Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 63-67

12. Portret wychowawcy : Janusz Korczak / Antonina Gurycka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 71-78

13. Przedszkole samorządowe w Pilawie / Teresa Nowak, Ewa Bylinka // Doradca. - 2005, nr 45, s. 16

14. Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Paweł Koziorek // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 32-33

15. Szkolne doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer. - 2006, nr 1, s. 37-42

16. Tradycje korczakowskie w dziecięcej twórczości Joanny Papuzińskiej / Jolanta Szcześniak // Guliwer. - 2005, nr 3, s. 12-17

17. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 29-40

18. Wychowawca i opiekun rozumny / Krystyna Duraj-Nowakowa // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 9-24

19. "Za rękę mnie, Doktorze, weź" : (przedstawienie poświęcone pamięci Janusza Korczaka) / Barbara Lipińska-Postawa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 6-8

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Korczak / reż. Andrzej Wajda ; scen. Agnieszka Holland. - Warszawa : Vision Film, 2000

2. Król Maciuś I / reż. Wanda Jakubowska ; scen. Igor Newerly, Wanda Jakubowska. - Warszawa : ZRF "Start" , prod. 1958
Ekranizacja powieści Janusza Korczaka
.

3. Doktorze Korczak / scen. i realiz. Stanisław Dylak, Marian Ł. Michałowski // W: Szkoła inna. - Poznań : Video Didacta, 1992

 

Oprac. Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska

 

Powrót do Bibliografie osobowe