Piotr Skarga - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1793-2012 (z uwzględnieniem wydań znajdujących się w kolekcji historycznej biblioteki)

KSIĄŻKI

1. Cztery kazania sejmowe
/ Piotr Skarga ; wstęp i oprac. tekstu Ignacy Chrzanowski. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza : Pracownie Sztuk Plastycznych, 1982

2. Kazania na niedziele i święta całego roku Ks. Piotra Skargi. Cz. 3, Kazania odświętne przez cały rok / Piotr Skarga. - Lwów : Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1884

3. Kazania na niedziele y swięta całego roku. T. 1-2 / W. X. Piotra Skargi. - Wyd. 6. - Wilno : Drukarnia J. K. Mci przy Akademij, 1793

4. Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Janusz Tazbir przy współudz. Mirosława Korolki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2003

5. Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Katarzyna Duda-Kaptur. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2012

6. Kazania sejmowe / Piotr Skarga. - Wrocław : Siedmioróg, 1998

7. Kazania sejmowe i Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego / Piotr Skarga ; wstęp, oprac. tekstu i przypisy Mirosław Korolko. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1985

8. Ks. Piotr Skarga / Marek Balon. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", cop. 2011

9. Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) : życie i dziedzictwo : rok jubileuszowy / red. Roman Darowski i Stanisław Ziemiański. - Kraków : WAM : Ignatianum, 2012

10. O prozie Kazań sejmowych Piotra Skargi / Mirosław Korolko. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1971

11. Piotr Skarga / Janusz Tazbir. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1962

12. Piotr Skarga / Kazimierz Panuś. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2012

13. Piotr Skarga Kazania sejmowe / oprac. Wiesław Solecki. - Warszawa : Dom Wydawniczy Jota, 1991

14. Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji / Janusz Tazbir. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1983

15. Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi / Sławomir Skiba. - Kraków : Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, 2007

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Kazania sejmowe [Dokument elektroniczny] / Piotr Skarga // W: Lektury szkolne. Cz. 1. - Warszawa : Play, [200-?]

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Dziedzictwo ks. Skargi : 400. rocznica śmierci ks. Piotra Skargi SJ (1536 - 1612) / Bożena Weber // Wychowawca. - 2012, nr 12, s. 26-27

2. Piotr Skarga : test wiedzy / Marta Katarzyna Malinowska  // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 3, s. 38-39

3. Poznaj Piotra Skargę / Krystyna Merska, Anna Łukasiak // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 9-10

4. Z badań nad słownictwem religijnym w "Żywotach świętych Stárego y Nowego Zakonu..." Piotra Skargi / Krystyna Maksymowicz ; tł. streszcz. A. Gierka // Poradnik Językowy. - 2010, nr 8, s. 79-91

 

Oprac. Maria Wodzyńska

 

Powrót do Bibliografie osobowe