Władysław Bartoszewski - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1961-2013

Publikacje Władysława Bartoszewskiego (literatura podmiotu):

KSIĄŻKI

1. ...Mimo wszystko : wywiadu rzeki księga druga / Władysław Bartoszewski, Michał Komar. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, cop. 2008

2. 1859 dni Warszawy / Władysław Bartoszewski. - Wyd. 3. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008

3. 1939 - Polska była pierwsza / Andrzej Krzysztof Kunert ; przedm. opatrzył Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Świat Książki, 2009

4. Armia Podziemna / Tadeusz Bór-Komorowski ; posł. Władysław Bartoszewski, oprac. nauk. i przypisy Andrzej Krzysztof Kunert. - Wyd. 8 popr. i uzup. - Warszawa : Bellona : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2009

5. Dni walczącej Stolicy : kronika Powstania Warszawskiego / Władysław Bartoszewski. - Warszawa : "Alfa", 1989

6. Dni walczącej Stolicy : kronika Powstania Warszawskiego / Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2008

7. Doświadczenia graniczne : młodzież bada polsko-niemiecką historię / po red. Alicji Wancerz-Gluzy i Gabriele Bucher-Dinc ; ze wstępem Władysława Bartoszewskiego i Richarda von Weizsackera. - Warszawa : Karta, 2003

8. Doświadczenia lat wojny 1939-1945 : fakty, postawy, refleksje / wybór, red., wstęp i posł. do nowego wyd. Władysław Bartoszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009

9. Dziennik z internowania : Jaworze 15.12.1981 - 19.04.1982 / Władysław Bartoszewski ; przedm. Andrzej Friszke. - Warszawa : Świat Książki, 2006

10. I była dzielnica żydowska w Warszawie : wybór tekstów / Władysław Bartoszewski, Marek Edelman ; [red. Barbara Odnous, Elżbieta Lewczuk]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

11. Jan Nowak Jeziorański : emisariusz wolności / Jarosław Kurski ; wstępem opatrzył Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Świat Książki, 2005

12. Kartki z dziennika doktora Twardego / Julian Aleksandrowicz ; posł. Władysław Bartoszewski. - Wyd. 4. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001

13. Kronika wydarzeń w Warszawie 1939-1949 / oprac. Władysław Bartoszewski, Bogdan Brzeziński, Leszek Moczulski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970

14. Moja Jerozolima, mój Izrael / Władysław Bartoszewski w rozmowie z Joanną Szwedowską ; posł. Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Rosner & Wspólnicy, [2005]

15. Mój Auschwitz / Władysław Bartoszewski ; rozmowę przeprowadzili Piotr M. A. Cywiński i Marek Zając ; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010

16. Mój ojciec Paweł Jasienica / Ewa Beynar-Czeczot ; wstęp Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2006

17. O Niemcach i Polakach : wspomnienia, prognozy, nadzieje / Władysław Bartoszewski ; oprac. i koment. Rafał Rogulski i Jan Rydel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010

18. O Żegocie : relacja poufna sprzed pół wieku / Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2013

19. Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego / tekst Władysław Bartoszewski ; fot. Adam Bujak. - Kraków : Biały Kruk, 2008

20. Oskarżony Kazimierz Moczarski / Andrzej Krzysztof Kunert ; przedm. Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2006

21. Palmiry / Władysław Bartoszewski ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. - Wyd. 2. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1976

22. Pamiętnik / Paweł Jasienica ; wstęp i zakończenie Władysław Bartoszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2007

23. Pisma Wybrane. T. 1, 1942-1957 / Władysław Bartoszewski ; wybór, oprac. i przypisy Andrzej Krzysztof Kunert. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007

24. Pisma Wybrane. T. 2, 1958-1968 / Władysław Bartoszewski ; wybór, oprac. i przypisy Andrzej Krzysztof Kunert. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007

25. Pod prąd / Władysław Bartoszewski ; oprac. Michał Komar. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011

26. Polacy - Żydzi 1939-1945 : wybór źródeł / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert ; przedm. Władysław Bartoszewski ; [przekł. na jęz. niem. Siegfried Schmidt, przekł. na jęz. ang. Krystyna Piórkowska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ; Muzeum Historii Polski ; Oficyna Wydawnicza Rytm, 2006

27. Powstanie warszawskie / Tadeusz Bór-Komorowski ; przedm. Norman Davies ; przypisy Władysław Bartoszewski, Andrzej Krzysztof Kunert. - Wyd. 8, cz. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2004]

28. Powstanie Warszawskie / Władysław Bartoszewski ; wybór tekstów, oprac., przypisy i aneksy Andrzej Krzysztof Kunert ; wybór il. Andrzej Krzysztof Kunert, Zygmunt Walkowski ; mapy i plany Zygmunt Walkowski. - Warszawa : Świat Książki, 2009

29. Powstanie warszawskie w książce i prasie : poradnik bibliograficzny / Wanda Kiedrzyńska, słowo wstępne i aneks Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1972

30. Prawda o von dem Bachu / Władysław Bartoszewski. - Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Zachodnie, 1961

31. Próbka reprezentatywna / Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski ; [rozmówcy Bartoszewski et al.]. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008

32. Robert Schuman - ojciec Europy / Jürgen Wahl ; tł. Stanisław Dzida. - Gliwice : Wokół nas, [1999]

33. Rok w Treblince / Jankiel Wiernik ; przedm. Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003

34. Środowisko naturalne, korzenie / Władysław Bartoszewski ; spisał Michał Komar. - Warszawa : Świat Książki, 2010

35. Ten jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomocą Żydom 1939-1945 / oprac. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1966

36. To, co najważniejsze / Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2012

37. Tragizm i sens Powstania Warszawskiego : praca zbiorowa / pod red. Janusza Kuczyńskiego oraz Józefa L. Krakowiaka ; [aut.] Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2006

38. Warszawski pierścień śmierci 1939-1944 / Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1967

39. Warszawski pierścień śmierci 1939-1944 : terror hitlerowski w okupowanej stolicy / Władysław Bartoszewski. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008

40. Warto być przyzwoitym : teksty osobiste i nieosobiste / Władysław Bartoszewski. - Poznań : W Drodze, 1990

41. Władysław Bartoszewski - skąd pan jest? : wywiad rzeka / Michał Komar. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006

42. Wrzesień 1939 w książce, prasie i filmie : poradnik bibliograficzny / Marek Getter ; słowo wstępne napisał Władysław Bartoszewski. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1964

43. Życie trudne, lecz nie nudne : ze wspomnień Polaka w XX wieku / Władysław Bartoszewski ; rozmowy przeprowadził Andrzej Friszke. - Kraków : Znak, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Jaką szkołę daje życie / Władysław Bartoszewski ; rozm przepr. Bogdan Krawczyk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 19-21

2. O szkole życia / Władysław Bartoszewski ; rozm. przepr. Artur Wolski // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 46, s. 14-15

3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich było dla mnie środowiskiem, gdzie mogłem się jakoś wykazać, potwierdzić się i zrobić coś pożytecznego / Władysław Bartoszewski // Bibliotekarz. - 2008, nr 5, s. 3-4

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Opowieść mojego życia [Książka mówiona] : wywiad rzeka / Władysław Bartoszewski rozmawia z Michałem Komarem. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, cop. 2008

 

 

 

Publikacje o Władysławie Bartoszewskim (literatura przedmiotu):

KSIĄŻKI

1. ...Mimo wszystko : wywiadu rzeki księga druga / Władysław Bartoszewski, Michał Komar. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, cop. 2008

2. Bartoszewski : opowieści przyjaciół / Jerzy Kubrak. - Warszawa : Czerwone i Czarne, 2011

3. Dziennik z internowania : Jaworze 15.12.1981 - 19.04.1982 / Władysław Bartoszewski ; przedm. Andrzej Friszke. - Warszawa : Świat Książki, 2006

4. Dziennikarstwo i polityka : wspomnienia redaktora naczelnego "Gazety Ludowej" / Zygmunt Augustyński ; red. Małgorzata Skowrońska. Gazeta z bożej łaski : wywiad z byłym dziennikarzem "Gazety Ludowej" / Władysław Bartoszewski. - Kraków : Fundacja Rozwoju Społecznego Demos, 2009

5. I była dzielnica żydowska w Warszawie : wybór tekstów / Władysław Bartoszewski, Marek Edelman ; [red. Barbara Odnous, Elżbieta Lewczuk]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

6. Moja Jerozolima, mój Izrael / Władysław Bartoszewski w rozmowie z Joanną Szwedowską ; posł. Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Rosner & Wspólnicy, [2005]

7. Mój Auschwitz / Władysław Bartoszewski ; rozmowę przeprowadzili Piotr M. A. Cywiński i Marek Zając ; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010

8. O Niemcach i Polakach : wspomnienia, prognozy, nadzieje / Władysław Bartoszewski ; oprac. i koment. Rafał Rogulski i Jan Rydel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010

9. O Żegocie : relacja poufna sprzed pół wieku / Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2013

10. Pod prąd / Władysław Bartoszewski ; oprac. Michał Komar. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011

11. Środowisko naturalne, korzenie / Władysław Bartoszewski ; spisał Michał Komar. - Warszawa : Świat Książki, 2010

12. To, co najważniejsze / Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2012

13. Warto być przyzwoitym : teksty osobiste i nieosobiste / Władysław Bartoszewski. - Poznań : W Drodze, 1990

14. Władysław Bartoszewski - skąd pan jest? : wywiad rzeka / Michał Komar. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006

15. Władysław Bartoszewski - życie i twórczość / pod red. Andrzeja Krzysztofa Kunerta ; glosa wstępna Aleksander Gieysztor. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 1999

16. Życie trudne, lecz nie nudne : ze wspomnień Polaka w XX wieku / Władysław Bartoszewski ; rozmowy przeprowadził Andrzej Friszke. - Kraków : Znak, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Jaką szkołę daje życie / Władysław Bartoszewski ; rozm przepr. Bogdan Krawczyk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 19-21

2. O szkole życia / Władysław Bartoszewski ; rozm. przepr. Artur Wolski // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 46, s. 14-15

3. Przyzwoitość. Poruszamy trudne tematy / Ewa Kujaszewska // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 4, s. 83-93

4. Władysław Bartoszewski i Danuta Bańkowska / Jadwiga Kotulska // Bibliotekarz. - 2013, nr 2, s. 19-22

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Bartoszewski [Film] / scen. i reż. Jerzy Ridan, Jerzy Kowynia. - Kraków : Tygodnik Powszechny, 2007

2. Opowieść mojego życia [Książka mówiona] : wywiad rzeka / Władysław Bartoszewski rozmawia z Michałem Komarem. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, cop. 2008

 

                                                                                       
Oprac. Anna Stefaniak

 


 

Powrót do Bibliografie osobowe