Jan Paweł II a Rodzina - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2012

KSIĄŻKI

1. Cader, Stanisław. Rodzina środowiskiem wychowawczym w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Cader. Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2004.

2. Czachorowski, Marek.  Ku epoce rodziny : wskazania zawarte w listach Ojca Świętego Jana Pawła II kierowanych do Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach / Marek Czachorowski.  Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2000.

3. Dziuba, Andrzej Franciszek. Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II : zarys problematyki / Andrzej Franciszek Dziuba. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.

4. Healy, Mary.  Mężczyźni i kobiety są z raju : przewodnik po teologii ciała Jana Pawła II / Mary Healy ; tł. Joanna Jaworska. Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II, 2008.

5. Jan Paweł II - Papież Rodziny : XII Dzień Papieski / [red. Tadeusz Michalik ; aut. tekstów Zofia Krupa et al.].  Tarnów : Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2012.

6. Jan Paweł II (papież). Cztery filary szczęścia rodzinnego : Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie / [teksty Jana Pawła II ; wybór tekstów Anna Szczepańska]. Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2009.

7. Jan Paweł II (papież). Przewodnik dla rodzin / Jan Paweł II ; wybór tekstów Hanna Moryń.  Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2009.

8. Jan Paweł II (papież). Rodzina / Jan Paweł II ; [wybór cytatów Marcin Perfuński, Izabela Matjasik ; aut. tekstów Grzegorz Polak, Tomasz Gołąb, Marcin Perfuński].  Warszawa : cop. 2008.

9. Jan Paweł II (papież). Rodzino, co mówisz o sobie? : dokumenty i przemówienia papieskie w Roku Rodziny / Jan Paweł II ; wybór tekstów i oprac. Antoni Świerczek. Kraków : Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej : "Czuwajmy", 1995

10. Jan Paweł II o cierpieniu i rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Władysława Nowaka i Michała Tunkiewicza. Olsztyn : Zakład Poligraficzny "Mazur Print", 2006.

11. Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny / red. nauk. Jan Śledzianowski, Tadeusz Sakowicz ; Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej.  Kielce ; [Piekoszów : Wydawnictwo Gens Wanda Rogala etc.], 2006.

12. Kościół - naród - rodzina : nauczanie Jana Pawła II w praktyce duszpasterskiej / pod red. Bogusława Miguta, Daniela Capały. Lublin : Polihymnia, 2004.  

13. Ku cywilizacji miłości : pokłosie IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym, 14-21 września 2006 roku / red. tomu Wiesław Wenz ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.  Wrocław : [Papieski Wydział Teologiczny. Wydawnictwo] ; Oborniki Śląskie : Studio Graphito, 2006.

14. Lubowicki, Kazimierz. Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II / Kazimierz LubowickiKraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2005.

15. Mastalski, Janusz. Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie : perspektywa pedagogiczna / Janusz Mastalski. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2006.

16. *Miłować ludzką miłość : dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie / pod red. Livia Meliny i Stanisława Grygiela ; tł. Joanna Skoczylas, Krystyna Halat ; tł. przejrzał i poprawił Piotr Herbich. Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja kultury m. st. Warszawy, 2010.

17. Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata : konwersatorium w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie poświęcone przesłaniu Ojca św. Jana Pawła II. T. 2 / pod red. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło [!] ; Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin. Warszawa : Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 2007.

18. Pastwa, Andrzej. "Przymierze miłości małżeńskiej" : Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego / Andrzej Pastwa. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

19. Piękno życia rodzinnego : Metropolitalne Święto Rodziny 2010 / red. Alojzy Drożdż, Piotr Kurzela. Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2010.

20. Ryszka, Elżbieta. Dom na skale : Jan Paweł II do polskich rodzin w czerwcu 1999 roku / Elżbieta Ryszka, Czesław Ryszka ; ze wstępem Stanisława Stefanka. Warszawa : Rada Episkopatu Polski ds. Rodziny : Fundacja Vita Familiae ; Bytom : Oficyna Wydawnicza 4K, 1999

21. Sawka, Mirosław. Jana Pawła II nauka o małżeństwie i rodzinie / Mirosław Sawka.  Zamość : Wydawnictwo Abacus, 2011.

22. Semen, Yves. Duchowość małżeńska według Jana Pawła II / Yves Semen ; przeł. Sylwia FilipowiczPoznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Świętego Wojciecha, cop. 2011.

23. Sęk, Grzegorz. Znaczenie wierności dla komunii osób w rodzinie według nauczania Jana Pawła II / Grzegorz Sęk. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2010.

24. *Sorkowicz, Anastazja. Wychowanie w rodzinie - w nauczaniu Jana Pawła II (wybrane zagadnienia) / Anastazja Sorkowicz // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Oszuścik. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006.  - S. 47-53

25. Stala, Józef.  W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie : (próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań) / Józef Stala. Tarnów ; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2010.

26. *Starnawski, Witold. Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Witold Starnawski. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.

27. Struzik, Zdzisław.  Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw : narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodz Prawda jako zasada wychowania iny w nauczaniu Jana Pawła II / Zdzisław Struzik. Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2010.

28. Szczerek, Stanisław. Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II / Stanisław Szczerek. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006.

29. Szymczak, Jarosław Szymon. Sakrament małżeństwa drogą wzrostu Kościoła : urzeczywistnianie się Kościoła w sakramencie małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1987 / Jarosław Szymon Szymczak. Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2001.

30. Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II / red. nauk. Wojciech Świątkiewicz. Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, 1997.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM - RODZINA

1. Bajda, Jerzy. Jan Paweł II - promotor rodziny - w kontekście procesów integracyjnych w Europie / Jerzy Bajda. Streszcz. ang. // Studia nad Rodziną. - R. 7, nr 2 (2003), s. 55-77

2. Barwig, Regis Norbert [Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II - recenzja] / Regis N. Barwig. // Warszawskie Studia Pastoralne. - Nr 5 (2007), s. 167-170

3. Cader, Stanisław. Wzajemne relacje między państwem i rodziną w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Cader.  Streszcz. ang. // Problemy Społeczne i Ekonomiczne. - Vol. 3 (2006), s. 94-102

4. Chmielewski, Marek. Rodzicielstwo jako duchowe spełnienie człowieka / Marek Chmielewski.  Streszcz. wł. // Roczniki Teologiczne. - T. 54, z. 5 (2007), s. 157-164

5. Cyman, Celina Jadwiga. Globalny system społeczny i religijny w wymiarze rodzinnym w ujęciu Jana Pawła II / Celina Jadwiga Cyman.  Streszcz. ang. // Rocznik Teologii Katolickiej. - T. 6 (2007), s. 228-230.

6. Gendera, Aleksander. Świętość rodziny a Boży dar kapłańskiego powołania / Aleksander Gendera // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 6 (2007), s. 173-185

7. Góźdź, Krzysztof. [Význam východnej tradície v náuke Jana Pavla II - recenzja] / Krzysztof Góźdź // Roczniki Teologiczne. - T. 52, z. 2 (2005), s. 274-276

8. Idem, Łukasz. Ewangelizacja w rodzinie chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Pawła II / Łukasz Idem. Streszcz. ang. // Studia Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne. - T. 20 (2007), s. 275-289

9. Izdebska, Jadwiga. Rodzina i dziecko w nauczaniu Jana Pawła II - wyzwaniem dla nauk pedagogicznych / Jadwiga Izdebska.  Bibliogr.  Streszcz. ang.  // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. - R. 8[9], nr 15 (2007), s. 22-29

10. Jan Paweł II (papież).  Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. // Sprawy Rodziny. - 2005, nr 1, s. 12-45

11. Jeżyna, Krzysztof. Małżeństwo i rodzina w kontekście przemian cywilizacyjnych / Krzysztof Jeżyna. Streszcz. ang. // Sosnowieckie Studia Teologiczne. - T. 9 (2009), s. 57-78

12. *Kaczmarzyk, Anna.  Miejsce rodziny i małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II : I miejsce w kategorii historyczno-literackiej / Anna Kaczmarzyk  // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4, wkł. nr 1, s. 39-44

13. Kata, Zbigniew. Rodzina jako uprzywilejowane miejsce dialogu kościoła z kulturą współczesną w nauczaniu Jana Pawła II / Zbigniew Kata.  Streszcz. wł.  // Studia Sandomierskie. - T. 12, z. 2 (2005), s. 49-69

14. [Katolicki model wychowania młodego człowieka w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II - recenzja] / Ewa Sęk // Pedagogika Katolicka. - 2008, nr 1, s. 300-301 
Zawiera rec. książki: Katolicki model wychowania młodego człowieka w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II / Roman Janiec. - Stalowa Wola, 2008.

15. Kornecki, Tomasz. Analiza wybranych aspektów nauczania Jana Pawła II dotyczących zagrożeń ze strony mediów związanych z życiem rodzinnym oraz wychowaniem / Tomasz Kornecki. Streszcz. ang. // Sosnowieckie Studia Teologiczne. - T. 9 (2009), s. 95-106

16. Krasiński, Józef. Europejska rodzina narodów w świetle papieskiego programu cywilizacji miłości / Józef Krasiński. Streszcz. Ang. // Studia Sandomierskie. - T. 14, z. 2/4 (2007), s. 133-154

17. López Trujillo, Alfonso.  Urząd Biskupa w służbie rodzinie i życiu : przemówienie podczas Konferencji zorganizowanej dla nowych biskupów przez Kongregację ds. Biskupów, Rzym, Papieski Uniwersytet Regina Apostolorum, 15 września 2003 / Alfonso López Trujillo ; tł. Artur Niemira.   // Sprawy Rodziny. - 2004, nr 4, s. 37-62

18. *Luber, Dorota. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II / Dorota Luber.  Bibliogr.  Streszcz. ang.  // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 56-66

19. Luber, Dorota. Wychowanie prorodzinne w ujęciu Jana Pawła II / Dorota Luber.  Bibliogr.  Streszcz. ang.  // Pedagogika Rodziny. - 2009, nr 1, s. 73-84

20. Lubowicki, Kazimierz. Jan Paweł II o powołaniu kobiety w rodzinie i społeczeństwie / Kazimierz Lubowicki. Streszcz. ang. // Polonia Sacra. - R. 11, nr 20 (2007), s. 23-40

21. *Małżeństwo i rodzina jako wspólnota osób w nauczaniu bł. Jana Pawła II / Roland Manowski-Słomka.// Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. 63-73

22. *Manowski-Słomka, Roland. Małżeństwo i rodzina jako wspólnota osób w nauczaniu bł. Jana Pawła II / Roland Manowski-Słomka.  Bibliogr., netorg. // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. 63-73

23. *Marczewska, Elżbieta. Terapia poprzez słowo - na podstawie pism Jana Pawła II do rodziny / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 46-49

24. Marengo, Gilfredo. Plan Boży wobec małżeństwa i rodziny / Gilfredo Marengo ; tł. z wł. Patrycja Mikulska. Referat.  Streszcz. ang. // Ethos. - R. 21, nr 4 (2008), s. 117-130

25. Mierzwiński, Bronisław. Łowickie przesłanie Jana Pawła II wyzwaniem dla rodziny i szkoły w wychowaniu młodego pokolenia Polaków / Bronisław Mierzwiński.  Streszcz. ang. // Studia Loviciensia. - Nr 9 (2007), s. 43-55

26. Mierzwiński, Bronisław. Rodzina kluczem porządku moralnego / Bronisław Mierzwiński.  // Studia Bydgoskie. - T. 1 (2007), s. 115-122 

27. Nagórny, Janusz. Przyszłość idzie przez rodzinę : rodzina fundamentem życia społecznego w świetle Karty Praw Rodziny i nauczania Jana Pawła II / Janusz Nagórny // Sprawy Rodziny. - 2004, nr 1, s. 47-68

28. Nowak, Antoni Jozafat (1935- ). [Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II - recenzja] / Antoni J. Nowak.  // Roczniki Teologiczne. - T. 53, z. 5 (2006), s. 211-213 
Zawiera rec. książki: Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II / Kazimierz Lubowicki. - Kraków, 2005. 

29. Parysiewicz, Beata. Wartości w wychowaniu rodzinnym w świetle nauczania Jana Pawła II / Beata Parysiewicz.  Streszcz. ang.  C // Ateneum Kapłańskie. - T. 147, z. 1 (2006), s. 34-51

30. Pawlak, Leonard. Podstawy biblijne odnowy współczesnej rodziny w "Liście do rodzin" Jana Pawła II / Leonard Pawlak. Streszcz. wł. // Studia nad Rodziną. - R. 13, nr 1/2 (2009), s. 11-28

31. *Piwowar, Urszula Krystyna. Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II / Urszula Krystyna Piwowar.// Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 5-9

32. Pokrywka, Marian. Rola rodziny w budowaniu cywilizacji miłości / Marian Pokrywka. Bibliogr. Streszcz. ang.  // Roczniki Teologiczne. - T. 54, z. 3 (2007), s. 83-98

33. Poterek, Konrad. [Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II - recenzja] / Konrad Poterek. // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 4 (2006), s. 577-579

34. *Półtawska, Wanda. Obrońca świętości życia i rodziny / Wanda Półtawska. // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 5-7

35. Siwecki, Leon. [Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II - recenzja] / Leon Siwecki.  // Studia Sandomierskie. - T. 13, z. 1 (2006), s. 123-125

36. Siwecki, Leon. Eklezjalny wymiar rodziny w świetle nauczania Jana Pawła II / Leon Siwecki. Streszcz. niem.  // Forum Teologiczne. - [T.] 8 (2007), s. 99-110

37. *Skrzypek, Janusz. Misja rodziny / Janusz Skrzypek.  // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 12-13 

38. *Sorkowicz, Anastazja. Rodzicielstwo jako dar i zadanie / Anastazja Sorkowicz // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 5-6

39. Stala, Józef. [Ku epoce rodziny - recenzja] / Józef Stala.  // Polonia Sacra. - R. 11, nr 21 (2007), s. 329-332

40. Stala, Józef. [Rodzina środowiskiem wychowawczym w świetle nauczania Jana Pawła II - recenzja] / Józef Stala.  // Ateneum Kapłańskie. - T. 150, z. 3 (2008), s. 600-602

41. Stefanek, Stanisław. Rodzina największym dobrem narodu / Stanisław Stefanek.  // Zeszyty Społeczne KIK. - R. 13, nr 13 (2005), s. 5-11

42. Swędrowski, Jerzy. [Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II - recenzja] / Jerzy Swędrowski.  // Homo Dei. - R. 77[78], nr 3 (2008), s. 198-200 

43. *Syczewski, Tadeusz.  Myśl Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie / Tadeusz Syczewski.  Streszcz. ang. // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - Nr 1 (2009), s. 137-146

44. *Walc, Wiesława. O agresji w rodzinie / Wiesława Walc.  // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 29-31

43. Więckiewicz, Bogdan. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski / Bogdan Więckiewicz.  Bibliogr.   // Społeczeństwo i Rodzina. - 2011, nr 2, s. 145-159

44. Więckiewicz, Bogdan. Katolicki model małżeństwa i rodziny oraz ich zagrożenia w nauczaniu Jana Pawla II / Bogdan Więckiewicz.  Streszcz. ang.  // Społeczeństwo i Rodzina. - 2009, nr 3, s. 103-111 

45. Włosiński, Marian. Pedagogiczna wizja wychowania rodzinnego w nauczania Jana Pawła II / Marian Włosiński.  Bibliogr.  Streszcz. ang.  // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - Nr 4 (2009), s. 61-73

46. Zatorski, Bogdan. Rodzina środowiskiem formacji katolików świeckich w świetle nauczania Jana Pawła II / Bogdan Zatorski.  Streszcz. wł. // Studia Loviciensia. - Nr 7 (2005), s. 293-309

 

*/ Pozycje oznaczone gwiazdką znajdują się w bibliotece pedagogicznej. Pozostałe opisy pochodzą z Biblioteki Narodowej.

 

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Bibliografie osobowe