Jan Paweł II a wielokulturowość - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

KSIĄŻKI

1. Dialog kultur : sympozjum, UWM, Olsztyn 6 IV 2000 : praca zbiorowa / pod red. Mariana Borzyszkowskiego ; [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie].  Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2000.  

2. Jan Paweł II (papież). Pojednanie światów : dialog z religiami / Jan Paweł II ; oprac. i wstępem opatrzył Matthias Kopp ; przeł. Tadeusz Szafrański. Warszawa : Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, 2006.

3. Jan Paweł II a religie świata / pod red. Jana Perszona.  Adres wydawniczy Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.

4. Mir dlâ svìtu : značennâ mìžrelìgìjnogo dìalogu (v kontekstì "Deklaracìï pro stavlennâ Kostelu do nehristiâns'kih relìgìj Nostra aetate II Vatikans'kogo Soboru") dlâ pol's'kogo j ukraïns'kogo suspìl'stva ta Kostelu v Central'no-Shìdnìj Êvropì v pobudovì kul'turi tolerantnostì j dìalogu (1965-2005) / pìd red. Slavomira Âcka Žurka. Lûblìn : Lûblìns'kij katolic'kij unìversitet Ìoana Pavla II : Lûblìns'ka škola bìznesu Fundacìï Rozvitku LKU, 2006.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Górzna, Sylwia. Dialog Kościoła katolickiego z islamem według Jana Pawła II / Sylwia Górzna. Streszcz. ang. // Ateneum Kapłańskie. - T. 151, z. 1 (2008), s. 57-66

2. Kasprzak, Sylwester. Dialog międzyreligijny w kontekście współczesnego świata i Kościoła / Sylwester Kasprzak.  Streszcz. ang.  // Nurt SVD. - R. 38, z. 2 (2004), s. 149-170

3. Kata, Zbigniew. Dialog Kościoła katolickiego z niechrześcijanami w nauczaniu Jana Pawła II - zarys problematyki / Zbigniew Kata. Streszcz. niem.  // Studia Sandomierskie. - T. 15, z. 2/3 (2008), s. 135-159 

4. *Kawecki, Witold. Wielowymiarowość kultury w ujęciu Jana Pawła II / Witold Kawecki.  Streszcz. ang. // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - Nr 1 (2009), s. 81-98

5. Krzyżanowska, Maria. Rola dialogu międzyreligijnego w trzecim tysiącleciu w świetle nauczania Jana Pawła II / Maria Krzyżanowska // Filozofia Dialogu. - T. 4 (2006), s. 199-208 

6. Mossakowski, Wiesław. Relacja między Kościołem i społecznością świecką w nauczaniu Papieża Jana Pawła II / Wiesław Mossakowski. Streszcz. ang.  // Forum Iuridicum. - Nr 4 (2005), s. 91-104 

7. Przychodnia, Agnieszka. [Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II - recenzja] / Agnieszka Przychodnia // Studia nad Rodziną. - R. 10, nr 1/2 (2006), s. 335-336.
Zawiera rec. książki: Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II / Krystyna Czuba. - Warszawa, 2003

8. *Ptaszek, Robert T. Jan Paweł II a Benedykt XVI - o potrzebie wielokulturowości w Kościele / Robert T. Ptaszek. Streszcz. ang.  // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - Nr 1 (2009), s. 109-114 

9. Ritter, Cezary.  Z dalekiego kraju... : Jan Paweł II wobec zjawiska emigracji / Cezary Ritter.  Streszcz. ang.   // Ethos. - R. 22, nr 3/4 (2009), s. 19-29 

10. Sakowicz, Eugeniusz. Jana Pawła II koncepcja dialogu międzyreligijnego / Eugeniusz Sakowicz. Streszcz. ang. // Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 46 (2007), s. 87-107 

11. Stadler, Ireneusz. Rola dialogu międzyreligijnego w ewangelizacji Afryki w ujęciu Jana Pawła II / Ireneusz Stadler. Streszcz. ang. // Lignum Vitae. - [T.] 5 (2004), s. 357-366

12. Szymczycha, Kazimierz. Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II oraz w liście kardynała Francisa Arinze / Kazimierz Szymczycha.  Streszcz. ang.  // Annales Missiologici Posnanienses. - T. 17 (2010), s. 71-87 

*/ Pozycje oznaczone gwiazdką znajdują się w bibliotece pedagogicznej.

Oprac. Wanda Golec


 

Powrót do Bibliografie osobowe