Julian Tuwim - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1950-2014

KSIĄŻKI

1. Bal w operze / Julian Tuwim ; [il. Sepielak]. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2010

2. Bal w operze / Julian Tuwim ; z il. Bronisława Wojciecha Linkego ; oprac. Tadeusz Januszewski. - Wyd. 2 w tej ed. - Warszaw : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1991

3. Cicer cum caule czyli Groch z kapustą / Julian Tuwim ; [rys. w tekście Romuald Nowicki]. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2009

4. Czary i czarty polskie oraz Wypisy czarnoksięskie i Czarna msza / napisał, wybrał i przypisami opatrzył Julian Tuwim A. D. 1923 ; wstęp Piotr Matywiecki. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2010

5. Jarmark rymów / Julian Tuwim ; oprac. Janusz Stradecki ; [il. Władysława Daszewskiego (Pika)]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1991

6. Jarmark rymów : tylko dla dorosłych / Julian Tuwim ; wybór i oprac. Andrzej Żmuda. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa ; Rzeszów : Agencja Wydawnicza Ad Oculos, 2008

7. Juwenilia. T. 1 / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski i Alicja Bałakier. - Warszawa : Czytelnik, 1990

8. Juwenilia. T. 2 / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski i Alicja Bałakier. - Warszawa : Czytelnik, 1990

9. Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 1 / Julian Tuwim. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

10. Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 2 / Julian Tuwim. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

11. . Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 3 / Julian Tuwim. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

12. Kwiaty polskie / Julian Tuwim. - Wyd. 8. - Warszawa : Czytelnik, 1978

13. Listy / Konstanty Ildefons Gałczyński, Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

14. Listy do przyjaciół-pisarzy / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1979

15. Lokomotywa = Locomotive ; Rzepka = The turnip ; Ptasie Radio = The bird broadcast / Julian Tuwim ; [il. Małgorzata Hasiuk, Anna Łazowska, Marta Gruchała]. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, [2006?]

16. Lokomotywa ; Rzepka ; Ptasie radio / Julian Tuwim ; il. [kolor.] Jan Marcin Szancer. - Wyd. 20. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1982

17.  Lokomotywa i inne wiersze / Julian Tuwim ; [il. Marcin Piwowarski]. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, cop. 2009

18. Lutnia Puszkina / Julian Tuwim - wybór i przekł. utworów Aleksandra Puszkina ; [il. Mirosław Zdrodowski ; przedm. Bohdan Galster]. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo TPPR Współpraca, 1987

19. Miłość mnie szuka po mieście / Julian Tuwim ; wybór i posłowie Małgorzaty Baranowskiej ; reprodukcje obrazów Kazimierza Mikulskiego. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1990

20. Najpiękniejsze wiersze / Julin Tuwim ; wybór wierszy Lidia Domańska. - Warszawa : Bis, 2000

21. Pan Maluśkiewicz i wieloryb / Julian Tuwim ; il. Bohdan Butenko. - Wyd. kolekcjonerskie. - Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 2008

22. Pegaz dęba / Julian Tuwim. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2008

23. Poezje / Julian Tuwim. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004

24. Poezje wybrane / Julian Tuwim ; [posłowie Ryszard Matuszewski]. - Wyd. 1 w tym wyborze. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1977

25. Polski słownik pijacki i antologia bachiczna / Julian Tuwim ; rys. Feliks Topolski. - Wyd. 2. - Warszawa : Oskar, 1991

26. Słoń Trąbalski / Julian Tuwim ; il. Jarosław Żukowski. - Wrocław : Siedmioróg, 1996

27. Słowo o wyprawie Igora / przeł. Julian Tuwim ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Marian Jakóbiec. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1950

28. Tłumaczenia poetyckie / Julian Tuwim ; wybrał i oprac. Tadeusz Januszewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2006

29. Tuwim dzieciom / [Julian Tuwim] ; il. Jakub Kuźma [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Sara, 2002

30. Utwory nieznane : ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu : wiersze, kabaret, artykuły, listy / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. - Łódź : Wojciech Grochowalski, 1999

31. W aeroplanie / Julian Tuwim ; il. Mirosław Tokarczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984

32. W oparach absurdu / Antoni Słonimski, Julian Tuwim. - Wyd. 3. - Warszawa : Agencja Omnipress Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy, 1991

33. Warszawa / Julian Tuwim ; il. Danuta Boniuk-Przymanowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986

34. Wiersze dla dzieci / Julian Tuwim ; il. Olga Siemaszko. - Wyd. 13. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1988

35. Wiersze dla dzieci / Julian Tuwim. - Warszawa : Editions Spotkania, 1992

36. Wiersze na wagarach / Julian Tuwim ; [wybór wierszy: Maria Deskur i Agnieszka Betlejewska ; rys.: Marcin Wicha]. - Warszawa : Egmont Polska, cop. 2012

37. Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wyd. 4 rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1986.

38. Wiersze zebrane. T. 1 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1971

39. Wiersze zebrane. T. 2 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1971

40. Wiersze. T. 1 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1986

41. Wiersze. T. 2 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1986

42. Wiersze na wagarach / Julian Tuwim ; [wybór wierszy: Maria Deskur i Agnieszka Betlejewska ; rys.: Marcin Wicha]. - Warszawa : Egmont Polska, cop. 2012

43. Wiosny i jesienie : wiersze dawne i nowe / Julian Tuwim ; wybór oprac. Jerzy Ostrowski. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 1954

44. Wybór poezji / Julian Tuwim. - Warszawa, 1969

45. Wybór poezji : w nowym układzie / Julian Tuwim. - [Warszawa] : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1949

46. Z głową w chmurach / Julian Tuwim ; [wybór wierszy Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim ; rys. Marcin Wicha]. - Warszawa : Egmont Polska, cop. 2013

47.  Julian Tuwim : bibliografia / Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

48. Julian Tuwim : biografia, twórczość, recepcja / pod red. Krystyny Ratajskiej i Tomasza Cieślaka. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007

49. Julian Tuwim : opowieść o poecie / [tekst Agnieszka Nożyńska-Demianiuk. - Suchy Las : Twoje Książki, [2013]

50. Julian Tuwim / Jadwiga Sawicka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1986

51. Kabaret Juliana Tuwima / Tomasz Stępień. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1989

52. Lechoń i Tuwim : dzieje trudnej przyjaźni / Beata Dorosz. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, cop. 2004

53. Julianie Tuwimie 1894-1953 : poradnik bibliograficzny / Janusz Stradecki. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1969

54.  Poeci trzech pokoleń : Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun / Artur Sandauer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

55. Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka / Michał Głowiński ; Polska Akademia Nauk.Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962

56. Poezja Juliana Tuwima w szkole / Beata Gendek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000

57. Rozmowy z Tuwimem / wybrał i oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : Semper, 1994

58. Tuwim / Mariusz Urbanek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004

59. Tuwim : wylękniony bluźnierca / Mariusz Urbanek. - Warszawa : Iskry, cop. 2013

60. Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2007

61. Wspomnienia o Julianie Tuwimie / red. Wanda Jedlicka i Marian Toporowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1963

62. Wybrane utwory Juliana Tuwima na lekcjach języka polskiego w kl. 1-3 / pod red. Barbary Kamińskiej. - Toruń : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1989

 

AUDIOBOOKI

1. Rymowanki / Julian Tuwim [et. al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Fokus, cop. 2008

2. Wesołe wierszyki / Julian Tuwim. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, cop. 2007

3. Wiersze dla dzieci / Julian Tuwim. - Warszawa : Audio Liber, 2003

4. Wiersze dla dzieci / Julian Tuwim. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2004

5. XIII Księga Pana Tadeusza i inne dzieła erotyczne literatury polskiej / Aleksander Fredro, Julian Tuwim. - [S.l.] : Dom Reklamy, 2007


 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. "A może byśmy tak, jedyna (...)" dokończyli "urwaną jak sen" rozmowę? - Julian Tuwim "Przy okrągłym stole" / Elżbieta Gałczyńska // Korepetytor. - 2005, nr 6, s. 13-14

2. " Alfabet Tuwima" : scenariusz / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 6, s. 27-29

3. Dylematy i paradoksy Juliama Tuwima / Teresa Winek. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 26-30

4. Dyzio marzyciel - zabawy z wierszami Juliana Tuwima / Gabriela Fejkiel // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 26-27

5. Julian Tuwim: zestawienie bibliograficzne w wyborze / Agnieszka Graczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 4, s. 42-43

6. Juliana Tuwima wiersze dla dzieci i wiersze dziecięce / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 12-19

7. Kwiaty polskie" Juliana Tuwima - źródła inspiracji / Feliks Krzywicki // Doradca. - 2005, nr 47, s. 34-36

8. Król Poetów i jego jarmark rymów / Katarzyna Pawluk // Bibliotekarz. - 2014, nr 7/8, s. 40-42

9.  "Lokomotywa" Tuwima w książce i na ekranie : o ilustracjach G. Gurowskiej i adaptacji Z. Rybczyńskiego / Seweryna Wysłouch // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 22-24

10.  "Lokomotywa" Tuwima: wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 6-13

11.  O Julianie Tuwimie po łacinie / Dorota Żuchowska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 241-248

12.  O tłumaczeniu "Lokomotywy" na czeski / Jacek Baluch // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 14-21

13.  Pan z pierwszego piętra / Joanna Maleszyńska // Polonistyka. - 2008, nr 9, s. 30-35

14. Pierwsze lektury i fascynacje książkami Juliana Tuwima / Joanna Stawińska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5, s. 19-20

15. Poznajemy twórczość Juliana Tuwima / Joanna Polaszczyk. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 34-35

16.  Rzeczy atakują - "Meble" J. Tuwima i "Ukrzesłowienie" A. Wróblewskiego / Izabela Kozłowska // Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 32-37

17.  Śladami wiersza - Łódź Juliana Tuwima / Iwona Lewandowicz // Polonistyka. - 2010, nr 6, s. 37-39

18. Tuwim - znany i lubiany : scenariusz inscenizacji / Agnieszka Stawowska // Wszystko dla Szkoły. - 2013, nr 4, s. 25-27

19. W kręgu bohaterów Juliana Tuwima : scenariusz lekcji bibliotecznej / Jolanta Kosobko, Barbara Wysocka // Życie Szkoły. - 2013, nr 8, s. 18

20.  Zagadki literowe : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej promujący twórczość Juliana Tuwima i Jana Brzechwy / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 15

 

Oprac. Małgorzata Suchożebrska

 

Powrót do Bibliografie osobowe